Wednesday, January 27, 2021

Güneş Jüpiter Kavuşumu – 29 Ocak 2021Güneş Jüpiter Kavuşumu – 29 Ocak 2021

29 Ocak Cuma, bilincin ışığı Güneş ile inancın gezegeni Jüpiter kavuşuyor. Bu açı özgüvenle büyümeyi gösterir. İsteklerini iyimserlikle gerçekleştirmeye, geleceğe genişlemeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Kova burcu bu anlam arayışının  birey olmak, kendine has farklılıklarını ifade etmek, özgürlüğünü sergilemek, orijinal dokunuşlarını ortaya koymak ve icat yapmak süreçlerine yöneldiğini gösterir. Yenilik getirilir. Gelecekteki ihtimal bugüne gelir.


Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı kendine güven, iyimserlik, şans, başarı ve yaşamın anlamıyla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi keşfetme, araştırma, öngörü, fırsatları değerlendirme, büyük hedefler ve kendini genişletme olarak açıklamıştır.


Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini büyük görmektir. Güneş-Jüpiter kavuşumunun gölgesi kendini beğenmişliğe kapılmak, megaloman, mağrur, kibirli hislere kendini teslim etmektir. Jüpiter, aşırı iyimserlik bahşederek “yenilmezlik” inancını büyütür. Bu megalomaniye ve aşırı özgüvene yol açar. Zorlayıcı şartlar ve krizler küçümsenir; normalde üstesinden gelinebilecek sorunlar bile alt edilemez. Bu transitin tehlikesi, altından kalkılabileceğinden fazla genişlemeye ve yayılmaya sevketmesidir.  Bu mantıksızca saçılmaya ve enerjiyi dağıtmaya yol açar. Jüpiter’in gerilimli açısının bir tehlikesi de, bugünün sorunlarını yarına havale etmektir. Bu tembelliğe, ve sorunların daha da büyümesine sebep olur. Bahsedilen sağlıksız genişleme enerjisi, Jüpiter’in lüks kanalıyla kendini tatmininde savurganlık, israf, abartılı harcamalar ve maddi kaynakları çarçur etme şeklinde görülür. Bu transitin verimsiz kullanımı, kendi doğrusunun mutlak doğru olduğuna inanmak sonucu etrafa vaaz vermek ve yargılayıcılıktır.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, gerçekçi bir iyimserlik nosyonu geliştirmektir. Kendi sınırlarını bilmek, Jüpiter’in zorlayıcı transitinde büyüme fırsatı sunar. Burada anahtar nokta, realist bir şekilde nelere gücünün yettiğini, nelere yetmediğini idrak etmektir. Kavuşum, Jüpiter ve Güneş prensiplerinin kaynaştığı anlamına gelir. Bu kaynaşma,  isteğini başarıya dönüştürmek, özünü anlamak, şeref ile şöhret kazanmak, anlamı geliştirerek kendini geliştirmek ve yüce ahlaki değerlerle yüce gönüllülüğü/cömertliği sağlamak şeklinde kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, kibri, ukalalığı ve egoyu büyütmemeye özen göstermektir. Şayet kendi sınırları, potansiyelleri, becerileri gerçekçi bir şekilde tespit edilir, ve sağlıklı oranda bir özgüven ve inanç sağlanırsa, bu transitin odaklanma enerjisi çok verimli genişleme fırsatlarına, hem maddi hem de manevi boyutta uzak ufuklara açılma olanaklarına gebedir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız,  “kendini bilme” düsturuyla, kontrollü büyümelisiniz.


Bu açıdan doğum haritasında 9 derece Kova burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 9 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Aslan) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 9 derece eril burçlarda (Terazi, Koç, İkizler ve Yay) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 8 gün etkilidir. Dereceler için +/- 8 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça


Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008


Tuesday, January 26, 2021

Güneş Uranüs Karesi – 26 Ocak 2021

Güneş Uranüs Karesi – 26 Ocak 2021

Bugün benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı isyanın, sinirin ve başkaldırının yüksek olduğunu gösterir. İstekler, bilinçli amaçlar ile özürleşme, bağımsızlaşma arasında bir sürtüşmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu sabit Kova ve Boğa burçları, bu bilinç-bağımsızlık çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu çatışma, birey olmak için bilinenin dışına çıkmak ile güvenli konfor bölgesinde kalmak arasında cereyan ediyor.


Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı dışlanmayla, kendini bir topluma ait hissetmeyeceği durumlarla karşı karşıya kalmakla özdeşleştirmiştir. Bu ya aşırı ütopik, mantıksız fikirlere bağlılık ve topumsal kurallara karşı başkaldırı şeklinde; ya da içinde bulunduğu cemiyete adapte olamadığı için aşırı katılık, sabit fikirlilik, hoşgörüsüzlük, huysuzluk ve sinir şeklinde tezahür eder. James Braha, bu transiti kişinin kontrolü dışında ani, beklenmedik değişimler şeklinde tanımlamıştır. Gelenekten ve kurallardan bunalma durumu ve ani bağımsızlık hissiyle beklenmedik bitişler, büyük değişimler görülebilir. Robert Hand, bu açıyı ani, beklenmedik olaylar neticesinde, halihazırdaki yaşam planının imtihana tutulması olarak betimlemiştir. Sürdürülen hayatın gerçekten bireysel yaratıcılıkla ve özden gelen istekle örtüşüp örtüşmediği sınava sokulur.


Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri aşırı isyankarlık, ve kontrolsüz başkaldırı olacaktır. Sonunu düşünmeyen anarşi ve kaos isteği kişiye zarar verebilir. Bu açı altında sırf farklı olmak için eksantrik, garip, tuhaf hareketlere meyledilebilir. Kişi ego seviyesinde inatçılığı ve siniri deneyimler. Bu etki altında kişi kazalara açıktır. Benlik ve özgürlük konusu sağlıklı bir şekilde barıştırılmadığı sürece, olumsuz anlamda şoklar, sürprizler yaşanabilir; aniden, hiç beklenmedik olaylar cereyan edebilir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği olumlu değişime ve olumlu reforma kanalize etmektir. Kare açı harekete geçmeyi mecburi kıldığından dolayı, kişi eski köhneleşmiş yapıları yıkıp yerine yeniyi koymak mecburiyetindedir. Yaşam enerjisini özgürlüğü ve bireyleşmesi için kullanmalıdır. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, kendi farklılığını ifade etmekten korkmamaktır.  Bu transit altında kişi zor durumlar karşısında toplumu ileri götürebilecek aktivizm hareketlerine katılabilir. Herkesin özgürlüğü için hak arayışı gibi faaliyetlerde boy gösterebilir. Açık fikirlilik, ilericilik, ve hümanizm artar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, bireysel özgürlüğünüzle benliğinizi barıştırmalı; böylece korkusuz ve bağımsız bir varoluş sürdürmelisiniz.


Bu açıdan doğum haritasında 6 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Aslan, Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.


Sanat: @roving.stars


Kaynakça


Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009


Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013


Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Kova Psikolojik Sürecinin Temel Bileşenleri

Altı gün önce Güneş Kova burcuna girdi. Önümüzdeki 23 gün Güneş Kova burcunda ilerleyecek.


23 gün boyunca Doğum Haritanızda Kova burcunda olan gezegenler, evler, yükselen, tepe noktası ve ay düğümleri tetiklenecek.


Kova psikolojik sürecini anlamak için Kova burcunun temel bileşenlerine bakalım.


Kova, Hava elementidir. Düşünmekle ilgilidir.


Sıcak ve nemlidir. Ayırır ve biçimi kabul eder.


Erildir. Etki yapar.


Sabit niteliktedir. Direnir.


Satürn’ün evidir. Yapılandırır.


Güneş’e zarar verir. Ego’ya zarar verir.


Üçlü yöneticileri Satürn, Merkür ve Jüpiterdir. Yapılandırmak, akıl ve genişleme burada güç kazanır.


Ptolemy, Tetrabiblos’ta Kova burcundaki sabit yıldızlar için: Omzundakiler Satürn ve Merkür tabiatında demiştir. Sadece dökülen su kısmında Satürn’e ek olarak Jüpiter tabiatı bulunur.


Satürn’ün evi olduğu için soğuktur.


Kamerî yarım-dairededir.


Hava üçlüsündedir. Doğu pusula yönüyle ilişkilidir. Alt yönü Kuzey Doğu’dur.


Kış mevsimidir.


Bu bilgiler ışığında:

  • Kova, düşünmekle ilgilidir.
  • Düşünceleriyle ayırır ve biçimi kabul eder; yani objektiftir.
  • Düşüncelerinde direnir. Taviz vermez.
  • Bu düşünceleri sağlamlaştırır; yani teoriler geliştirir.
  • Bu düşünceleri yapılandırır.
  • Akıl ve odaklanmayla ilgilidir. Düşüncelerini konsantre eder. Bilim yapar.
  • Bu düşüncelerle gelecekteki ihtimale doğru genişler. Yeni kıpırdanmakta olan bir hayatı bugüne getirir. İcat yapar.
  • Aktiftir. Düşünme işleviyle etki yapar.
  • Ego’ya zarar verir. Böylece ruhun Ego (Benlik) dışında kısımları olduğunu görür. Bilinç ve bilinçdışının ortasında “Kendiliği” (Self) keşfeder. Birey olur ().


#KovaPsikolojikSüreci

Monday, January 25, 2021

Kova psikolojik süreci ve Abdal Arketipi

Kova psikolojik sürecinin arketipi Abdal’dır.


Abdal, Tasavvuf’ta “gezgin derviş” anlamına gelir.


Derviş, “Bir tarikata girmiş, onun kurallarına uygun yaşayan kimsedir.”


Tarikat, ise Yol’dur.


Allah’a varma Yol’udur.


Bu Yol, aynı zamanda Bireyleşme Yol’udur.


Bireyleşme Yol’u, Jung’un tabiriyle insanın bilincini ve bilinçdışını bütün olarak kabul ederek, bunların ortasında yeni bir merkez inşa etmesidir. Bu yeni merkez “Kendiliktir” (Self). Sembolü bir çember ve karedir. ()


Bireyleşme Yol’unda yürüyen insan, bilinçdışı gölgelerini görür. Bunları arındırır ve kendine bütünler. Böylece bilinç ve bilinçdışının bütünü olur. Bütün insan olur. Birey olur.


Birey olan insan artık evrenle birliği hissedebilir.


Tüm yaratılanların “Bir” olduğunu hisseder. 


Bu sebeple o diğerlerinden ayrı değildir.


O diğerleriyle bağlıdır.


Kolektif ile bağlıdır.


Birey, tek bir parçasını bile çıkarsak artık o olmayacak varlıktır.


İnsan bireysel bütünlüğünü tesis ettiğinde, tüm yaratılanların da ayrılmaz bir bütün olduğunu fark eder.


«Vahdet-i vücut»u idrak eder.


Kova psikolojik sürecinin arketipi Abdal, bu Yol’u yürüyendir.


Abdal, Allah aşkında fânîdir.


Abdal, geçici dünya menfaatlerine önem vermez.


Bu sebeple, halk «Abdal»ı «Aptal» sanar.


«Dahi»yi, «Deli» zanneder.


Abdal ise, Yol’da yürür.


#KovaPsikolojikSüreci

Sunday, January 24, 2021

Güneş Satürn Kavuşumu – 24 Ocak 2021

Güneş Satürn Kavuşumu – 24 Ocak 2021


Bugün benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn kavuşuyor. Bu açı kendini yapılandırmayı gösterir. İsteklerini inşa etmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Kova burcu, bu benlik yapılandırmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bireyliği () inşa etmek gerekir.


Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı içeriği biçimlendirme, kişiliğin yavaş, kararlı gelişmesi, alçgönüllü yaşam enerjisi ve korkuyu yenmeyle özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi öz disiplin, kendini savunma, otoriteyi/zamanı önemseme, korkuların bilince gelmesi ve kendini baskılama olarak açıklamıştır


Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini aşırı kısıtlamak, isteklerini bastırmak ve kalbine oto-sansür uygulamaktır. Ayrıca otorite figürleri (baba, patron, vb.) karşısında aşağılık kompleksine yenik düşme tehlikesi mevcuttur. Satürn’ün hilesi “yapamazsın, beceremezsin” şeklinde korkutmalara kanıp, isteklerinden vaz geçmektir. Bu transit altında yaratıcı enerjileri baskılama tehlikesi söz konusudur. Karamsar, depresif ruh halinde kendi olmaktan korkmak, kimliğini sağlam bir şekilde yapılandıramamak çöküşü getirir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği yapılandırmaktır. Kimliği, kendiliği ve kalbin özünden gelen istekleri somut bir şekilde oluşturmak, bir inşaat yapmak gerekir. Bu hedef için özdisiplin geliştirmek, gerçekçi bir bilinçle bakmak ve görev bilinciyle sorumlu çalışmak şarttır. Güneş-Satürn ikilisi güvenilir, ciddi bir yaşam enerjisi verir. Bu etki altında, her türlü korkutmaya, yıldırmaya ve engele rağmen kimliğin özünden gelen istekler için çaba sarf edilmelidir. Bu yaratıcı istekleri disiplinle ve çalışkanlıkla fiziki dünyada ete kemiğe büründürmek gerekir. Kavuşum açısı Güneş ve Satürn prensiplerinin kaynaştığını gösterir. Bu, özü biçimlendirme, sınırlarla gelişme, iç-dış dengesi kurma, egoyla süperegoyu uzlaştırma, vicdanlı bilinç geliştirme, ciddiyetle neşeyi dengeleme, isteklerle mecburiyetleri uyumlandırma, canlılıkla durgunluğun, hafiflikle ağırlığın doğru dozunu/zamanını bilme demektir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız karamsarlığa kapılmadan, benliğinizi sağlamlaştırmalı, bilinçli isteklerinizi sorumlu, gerçekçi bir şekilde inşa etmelisiniz.


Bu açıdan doğum haritasında 4 derece Kova burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir sorumluluğu başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 4 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 4 derece eril burçlarda (Koç, Terazi, Yay, İkizler) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 8 gün etkilidir. Dereceler için +/- 8 derece orb genişliği alınmalıdır.


Tablo: “Christ in the Wilderness”, 1872, Ivan Kramskoy 


Kaynakça


Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Kova Psikolojik Süreci ve Eski Kalıpları Yıkmak

4 gün önce Güneş Kova burcuna girdi. Önümüzdeki 25 gün Güneş Kova burcunda ilerleyecek.


25 gün boyunca Doğum Haritanızda Kova burcunda olan gezegenler, evler, yükselen, tepe noktası ve ay düğümleri tetiklenecek.


Kova psikolojik sürecinin anlamlarından biri yeni değerleri getirmek için eski değerleri yıkmaktır.


Rahip, fahişe, balıkçı, çoban, tüccar, vergi memuru, anarşist, hırsız, ve bunun gibi meslekler arasında eşitlik sağlamak için sınıf ayrımlarını siler.


Bir ütopya tasavvur eder.


Bu ütopyayı gerçekleştirmek için tüm yaşam enerjisini ortaya koyar.


Bu ütopyada amaç özgürlük, eşitlik ve kardeşliktir.


En önemli ilke, bireyin özgürlüğüdür.


İnsanın birey olduğunu fark etmesidir.


İnsanın birey olma yolunda yürümesidir.


İnsanın bireyleşmesidir.


İnsanın bireyleşmesinin önünde engel teşkil eden tüm kemikleşmiş yapıları yıkar.


Bunun için gerçeği söyleme ilkesinden şaşmaz.


Bedeli ne olusa olsun!


«Belki hoşlanır taşlanmaktan...»


#KovaPsikolojikSüreci

Saturday, January 23, 2021

Kova psikolojik süreci ve Gerçeği Görmek

 Kova Psikolojik süreci, doğruyu görmekle ilişkilendirilir.


Kimsenin göremediğini görür.


Tanım kümesinin dışındakini görebilir.


Daha önce tanımlanmamış olanı görür.


Düşünülmemiş olanı düşünür.


Yeniyi düşünür.


Yeni yaklaşımlar geliştirir.


Yeni bakış açıları ortaya koyar.


Yeni yöntemlerle yaklaşır.


Öğretilmeyen yollarla düşünür.


Böylece gerçeği görür.


Kimse onunla aynı fikirde olmasa bile gerçekten emindir.


Gerçekte kararlıdır.


Gerçekte sabittir.


Gerçekte çelik gibi sağlamdır.


Gerçekten taviz vermez.


#KovaPsikolojikSüreci