Friday, February 21, 2020

Merkür Güneş Kavuşumu - 26 Şubat 2020


26 Şubat Çarşamba saat sabaha karşı 04:41’de Güneş ve Merkür kavuşacak.

Balık’taki kavuşum egonun erimesine izin vermek gerektiğini gösterir.

Şimdi bir «damla olup okyanusta yok olmak» zamanı!

Evrenle birligi idrak etmek zamanı!

Tüm varoluş ile bağlantısını fark etmek zamanı!

Anda olup evrendeki ruh ile akmak zamanı!

Sanat: machupeaches (reddit)

Güneş Mars Altmışlığı – 25 Şubat 2020Güneş Mars Altmışlığı – 25 Şubat 2020

Salı benliğin ışığı Güneş ile mücadelenin gezegeni Mars arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı meydana gelecek. Bu açı istekler ile hareket arasında bir uyumu gösterir. Benliğin özünden gelen yaratıcılık için mücadeleye işaret eder. Aktif, girişimci, atılgan bir enerji hakimdir. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Oğlak ve Balık, bu girişimin ve canlılığın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu cesur enerji, fedakar istekler için verilen sorumlu ve azimli bir mücadeleye yöneltilmelidir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sadece kendi istekleri için hareket etmektir. Bu transitin verimsiz kullanımı, salt ben-merkezli bir perspektiften dünyayı görmek, sadece egoist istekler için enerji sarf etmektir. Balık/Oğlak sürecinde bu, kurban/kurtarıcı rollerine girmeyi, spiritüel egoyu ve guru kompleksini gösterebilir.

Bu açıya verilecek sağlıklı cevap, benliğin özünden gelen istekle temas kurmaktır. İçten gelen yaratıcılık ve motivasyon keşfedildiğinde, artık güvenle bu amaç için mücadele edilebilir. O zaman, Güneş-Mars ikilisinin bahşettiği cesareti ve atılganlığı bu özden gelen istekler için seferber etmek verimli olacaktır. Balık/Oğlak sürecinde benliğin özündeki diğerlerine yardım etmek, hayırseverlik faaliyetlerine girişmek ve kendini aşmak motivasyonları keşfedilir; bunlar için disiplinli, çalışkan, azimli, sorumlu, gayretli, metodik, planlı, programlı bir mücadele verilir. Bu transit sırasında çok yüksek enerji ve canlılık görülür; benlik için önemli şeyler uğrunda mücadele etme, ve girişim yapma şansı vardır. Bu açı güçlü bir başlatma enerjisine işaret eder. Güneş-Mars enerjisi, başlatılacak işlerde aktif, dinamik, kararlı, yürekli ve lider meziyetler getirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğin özünden gelen isteğiniz için cesurca mücadele etmelisiniz, başlangıçlar yapmalısınız. 

Bu açıdan doğum haritasında 5 derece dişil burçlarda (Boğa, Balık, Akrep ve Oğlak) burçlarında gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı ve engellenmeyen bir enerji şeklinde etki alçaklar. 5 derece Yengeç ve Başakta gezegeni olanlar aynı hem yaratıcı bir şansı, hem de zorlayıcı bir meydan okumayı deneyimleyecekler. Etki için +/- 5 derece orb alın. Etki +/- 5 gün geçerlidir.

Sanat: @lost_in_time_designs

Thursday, February 20, 2020

Astroloji fâil ile mef’ûlü ayırmaz


«Astroloji fâil ile mef’ûlü ayırmaz.»

Fâil’in bilinçdışında bastırdıkları kader olarak karşısına çıkar. Mef’ûl olur. Buna yansıtma denir.

Venüs Jüpiter Karesi - 23 Şubat 2020Venüs Jüpiter Karesi - 23 Şubat 2020

Pazar sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı, fazla iştah neticesinde sağlıksız genişlemeyi gösterir. Aşırı savurganlık görülür.  Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları bu ölçüsüz büyümenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Kişisel istekler ve ben-merkezli ihtiraslar ölçüsüz büyüyebilir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri iştah artışı, aşırı rahatına düşkünlük ve dikkatsizce para harcamaktır. Tembellik, zevk düşkünlüğü ve güzel/lüks olan her şeyi satın alma isteği abartılabilir. Dünyanın nimetlerinden sınırsız keyif alma dürtüsü, aşırı yeme-içme eğilimine, sağlıksız büyümeye, kilo almaya yol açabilir. Jüpiter tarafından şişirilen Venüs’te, içi boş bir şişkinlik, gösteriş ve kibir tehlikesi bulunur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, severek genişlemektir. Sevilen şeylerle büyüme şansı mevcuttur. Burada anahtar kelime "ölçülülüktür." Bu açı altında aşırılıklara kaçma riski çok yüksek olduğundan, her zaman kendine "ölçülü müyüm?" diye sormak faydalıdır. Kıvam çok kolay kaçabilir. Porsiyonlar çok hızlı ikiye üçe katlanabilir, satın alınacak şeyler birden bütçeyi aşacak seviyelere gelebilir. Bu sebeple iştahı "ölçülülük" prensibiyle denetim altında tutup, ölçülü büyümek gerekir. Ölçülü bir şekilde hoşça zaman geçirmek, parti yapmak, sosyal aktivitelere katılmak, eğlenmek ve dinlenmek olumludur. Jüpiter-Venüs karesi altında kibirli, gösterişçi ve sahte tavır takınma veya bu muameleye maruz kalma riski yüksek olduğundan "gerçek" olmak ve "gerçeği" aramak bu etki altında hayat kurtarıcıdır. Hoş ama boş sözler sarf edilebilir, yalakalar ve dalkavuklar göz boyamaya çalışacaktır. Bu kişiler hem içi boş bir şekilde şişecek hem de sahte övgüleriyle yaltaklandıkları kişiyi de yersiz bir kibir ve şımarıkla donatacaklardır. Bu pozisyonlara düşmemek için hakikati (Jüpiter) sevin (Venüs). Doğru (Jüpiter) ilişkiler (Venüs) kurun. Erdemli, etik ve ahlaklı (Jüpiter) paylaşımlarda (Venüs) bulunun. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, ölçülülü bir şekilde sevgiyle genişlemelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece öncü burçlarda (Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Film: “Spirited Away” (2001), Hayao Miyazaki

Wednesday, February 19, 2020

Güneş Uranüs Altmışlığı - 22 Şubat 2020


Güneş Uranüs Altmışlığı - 22 Şubat 2020

Cumartesi benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında fırsatlara gebe bir  altmışlık açı var. Bu açı özgürlük isteğini gösterir. Farklılığını ve yaratıcılığını cesurca yansıtmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil Boğa ve Balık burçları, bu özgürleşme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bağımsızlaşma, kendini aşıp tüm birlikle bağı hissederek yeni değerler kurmayı içeriyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sadece farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunmaktır. Bu transit sırasında özgürlük, bağımsızlık ve yenilikçilik enerjisi çok yüksek olduğundan, bu süreç iyi yönetilemezse isyankar eğilimler sağlıklı düzeni yıkmaya yönelebilir. Bu Boğa/Balık sürecinde tüm değerleri yıkıp, tüm maddi kaynakları altüst edip; verimsiz, uyuşuk, bağımlı ve kaçış içinde bir varoluş yaratır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap nev-i şahsına münhasır özelliklerini cesurca sahiplenmektir. Bireyliğini ve farklılığını korkmadan yansıtmaktır. Bu etki altında kişi bireysel bağımsızlığının sağlıklı şekilde oluşturabilir. Boğa/Balık süreçleri, bireysel değerlerin kabullenicikle oluşturulması gerektiğini vurgular. Bu transitin bir başka verimli kullanımı var olan sorunlara sıradışı çözümler geliştirmektir. Uranüs enerjisi altında kişi ezberlenmiş modellerden ve alışkanlıklardan bağımsız dahice, çığır açan yaklaşımlar sunabilir. Bu tutum, köhneleşmiş statükoyu yıkmak ve toplumu ileri götürmek fırsatını bahşeder. Balık/Boğa sürecinde, özgür değerler oluşturulur, tüm yaradılışı önceleyen bir fedâkârlıkla yardım edilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğinizin özünde bağımsızlığı hissetmeli ve bireyliğinizi tesis etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 3 derece dişil burçlarda (Boğa, Balık, Yengeç, Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 3 derece Akrep ve Başak burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.
Sanat: @flooko , @theglitch.og

Güneş Balık Burcunda - 19 Şubat 2020“TEK” İLE BİRLİĞİ HİSSETME ZAMANI

 Bugün Güneş Balık burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “bilinçli aklın isteklerini bırakıp kabulleniciliği geliştirmek” anlamına gelen Balık sürecini deneyimleyecek.

Psikolojik amaç: Egoyu silme, “Tek” ile birliğe kavuşma, Kolektif ile hemhal olma

Balık burcunun değerli Hocam Barış İlhan’ın özgün anlatışından derlediğim ana hatları:

🔶 Sağlıklı kullanımı:
🔸 Egonun sınırlarını aşma
🔸 Kendini bütün için feda etme
🔸 Maddi alemin dışındaki akışı hissetme
🔸 Bu kozmik akıntıyla beraber akabilme
🔸 Bilinçli aklın isteklerini bırakma
🔸 Kabullenme
🔸 Hayatın önüne getirdiklerini kabul etme
🔸 Şimdiki zamanda kalma
🔸 Pür dikkat andaki her şeyi fark etme
🔸 Şimdiki zamanda önüne çıkacakları fark etmesini engelleyecek tüm zihinsel modelleri feda etme
🔸 Tüm zihinsel ezberleri, şemaları bırakma
🔸 Özlemleri, fantezileri, suni kalıpları aşma
🔸 Hayatın önüne çıkardığı her şeyi izleme
🔸 Her şeyi olduğu gibi görme, hissetme
🔸 Kolektif kaynakla bağlantı kuran iç sesin yol göstermesi
🔸 “Tek” kaynağın işaretler göstermesi
🔸 İşaretleri fark etme ve izleme
🔸 “Hayatın olmasına izin verme”
🔸 Şefkat, merhamet, yardımseverlik, özveri
🔸 Mazlumlara destek olmak
🔸 “Tek” kaynağın vizyonlarına, ilhamlarına ve ilahi bilgilerine açık olmak
🔸 Böylece çok güçlü hayal gücü, esinlenme, ilham, yaratıcılık, şairane, masalsı üslup
🔸 Çok yüksek illüzyon, ışıltı ve fantezi alemi yaratma becerisi.

 🔷 Olumsuz yansıması:
🔹 Belirsizlik
🔹 Karmaşıklık
🔹 Dağınıklık
🔹 Kaos
🔹 Kolay tesir altında kalma
🔹 Hemen etkilenme
🔹 Aşırı duyarlılık
🔹 Fazla hassasiyet
🔹 Kırılganlık, zayıflık
🔹 Suni bir ego oluşturmak
🔹 Suni sınırlar, özlemler, fanteziler ve beklentiler ile hayata bakmak
🔹 Kendi yarattığı özlemlerle kendini kandırılmaya açık hale getirmek
🔹 Hem kendi kendini kandırmak, hem aldatılmak ve aldanmak
🔹 Özlemli bakışın “hayatın olmasına izin vermemesi”
🔹 Bilinçli aklın istekleri ve özlemleri tarafından yaratılan bir sis altında kalmak
🔹 Burnunun ucundakini görememek
🔹 Suni egonun ve sınırların şimdiki zamanda kalmayı engellemesi
🔹 “Tek” kaynaktan gelen akışı sezememek ve “O”’ndan geleni reddetmek
🔹 Sınırlar tamamen indirildiğinde ise yüzde yüz vericilik ve sömürülmek
🔹 Başka insanların kendi alanına girmesine izin verme, ve başka insanların alanına girme
🔹 Kurban-kurtarıcı rollerine girmek
🔹 Egonun hiçbir sınırı kalmadığından aşırı tesir altında kalmak
🔹 Bağımlılık, uyuşukluk, kaçış
🔹 Dağılma, unutkanlık, kararsızlık, tutarsızlık
🔹 Çok hızlı değişme, uyum sağlama, girdiği kabın şeklini alma, “Bukalemun”
🔹 Duyguların seliyle ve kolektif bilinçdışının arkaik kudretiyle sürüklenme
🔹 Ayırt edememe, kolektif bilinçdışının ”heyula” gibi belirsiz, amorf arketipleri arasında kaybolma
🔹 Bir arketipin yüzde yüz etkisinde kalma, “Mitin kapanması” neticesinde psikoz

Kaynakça

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Yalçınkaya, Özlem. “Arketipsel Astroloji: Bölüm 2”, NCGR Türkiye Chapter’ı 2019
#GüneşBalıkBurcunda
#Astroloji

Tuesday, February 18, 2020

2019 Kış Solstisi
2019 KIŞ SOLSTİSİ

2019 Kış Solstisi bu yılın nasıl geçeceğini söyler.

Solstisin Gezegensel Resmi:
= Cupido
= Ceres/Neptün
= Ay/Mars
= Pallas/Kronos
= Neptün/Kronos
= Juno/Neptün
= Merkür/Kronos
= Merkür/Hades
= Poseidon

Bu sene topluluklar, şirketler, sanat, sosyallik, ve bir araya gelmekle ilgili bir sene. Bu bir araya gelişler siyasi partileri, dini cemaatleri ve evlilikleri göstermektedir.

En keskin orta nokta Ceres/Neptün, bu sene sağlıkla ilgili kafa karışıklığının yaşandığını vurgular. Tıbbi sorunlarla ilgili haberler ve dedikodular gündemi ele geçirir. Hastalık korkusu büyür. Bu sembolü gerçekten Corona Virüsü ile yaşadık.

Kişisel hayatlarda yeme düzeniyle ilgili sorunlar olabilir. Vücut tamamen rahatlar. Zarar görmeden düşer. Kişi insanlığın çoğunluğundan farklı olduğunu fark eder.

Bu sene aktif olarak çalışmanın çok yüksek olduğu bir yıl. Kamusal işler, büyük projeler, işçiler, kadın işçiler ve çok aktif olarak emek vermek konuları öne çıkmaktadır. 

Önemli evlilikler gündemi meşgul edebilir. Juno/Neptün bu evliliklerin dağılabileceğini gösterir. Aynı şekilde birlikler de dağılabilir. Yeni kurulan siyasi partiler parçalanabilir. Bazı dini cemaatler çözülebilir.

Çok önemli insanlarla ilgili haberler dolaşıma sokulur, biyografileri yazılır. Bir konunun uzmanı olarak öne çıkar ve sorumluluk üstlenir. Başkanlar, şirket patronları, ünlü kişiler ve otoriteler öne çıkar.

Bu yöneticilerle ilgili belirsizlik vardır ve toplum yanlış bir intibâ altındadır. Kandırılma, aldatılma söz konusu olabilir.

Bu sene yıkıcı düşünceler gündeme gelebilir. Bunlar vülger fikirlerdir; yani adi, bayağı ve galizdir. Hatalar yapılır. Utançla susulur. Gizli ve çirkin düşünceler vardır. Bu sebeple birisi kanaat önderi olmakta yetersiz kalır. Zihinsel lider olmakta kabiliyetsizlik gösterir.

Aynı sembol “havacılık kazalarını” gösterir. Bu da Ocak ve Şubat ayında düşen Ukrayna uçağı ve Türkiye’de parçalanan uçakla; ayrıca Kobe Bryant’ın helikopter kazasıyla hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmiştir.

Özetleyecek olursak, 2020 senesi önemli birlikteliklerin başlayacağı bir sene. Önemli zihinsel aydınlanma, fikir, düşünce, ve felsefî farkındalık geliştirlecek bir sene. Bir konu için çok aktif biçimde çalışmak enerjisi hâkim. Yeme düzenini düzeltmek ve iyileşmeyle ilgili temalar var. Bir konuda uzman olmak, otorite haline gelmek ve rütbe kazanmak şansı var.

Bu yazıdaki etkiler 90 derece kadranınızda 0 derecedeki gezegenler tarafından alınmaktadır.

Kaynakça

Donath, Emma Belle. Asteroids in midpoints. American Federation of Astr, 1982

Rudolph, Ludwig. Rules for planetary pictures. Hamburg, Germany: Witte-Vertag, 1974