Wednesday, November 30, 2016

Güneş Neptün Karesi - 1 Aralık 2016

Güneş Neptün Karesi - 1 Aralık 2016


Tablo: “Sleep and His Half-Brother Death”, 1874, John William Waterhouse

Bugün benliğin ışığı Güneş ile hayallerin gezegeni Neptün arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı aldanma, kandırılma riskinin yüksek olduğunu gösterir. İstekler, bilinçli amaçlar ile hayallerin, ideallerin çatıştığına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken Yay ve Balık burçları, bu bilinç-hayal çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu çatışma, iyimser, maceracı, yargılayıcı ve gerçeği arayan istekler ile hayalci, aldanan ve belirsiz idealler arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri maddi dünyanın gerçeklerinden kaçma isteğiyle hayallere, rüyalara, bağımlılıklara kaçmak olacaktır. Bu açı altında benliğin sağlıklı sınırlarının tamamen erimesi; ve böylece etrafımızdakilerin tesiri altında kalma tehlikesi söz konusudur. Bu egonun silinmesine ve kimlik kaybına yol açar. Aldatılma, kandırılma riskine kapı açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliğin büyük resmi arayışında, ilhamlardan ve esinlenmelerden faydalanmak olacaktır. Ego ile merhameti, hayırseverliği dengelemek bu gerilimden verimli sonuçlar almayı sağlar. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, kendinizi akışa bırakmayı, “büyük plana” ve Yaratıcıya güvenmeyi gerektirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, ideallerinizle benliğinizi barıştırmalı; böylece kendinizi faydalı bir amaca adamalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 9 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Peki bu açı sizin haritanızda hangi evlerinize düşüyor, ve nasıl etkileniyorsunuz?


Monday, November 28, 2016

Yay burcunda Yeni Ay ­| 29 Kasım 2016

Yay burcunda Yeni Ay ­| 29 Kasım 201629 Kasım Salı günü, saat 15:18’de Yay burcunun 7 derecesinde bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Yeni ay, yeni tohumlar ekmek, yeni projeleri hayata geçirmek için doğru zamandır. Bu yeni ay, özellikle iyimser, hevesli ve coşkulu enerjiye sahip. Girişeceğimiz yeni işlerde maceracılık dozumuz çok yüksek, yeni diyarlar keşfetmek, uzak yolculuklar yapmak, farklı kültürlerle temas etmek ve hayat felsefemizi geliştirmek istiyoruz.  İnisiyatif alacağımız yeni projeler vasıtasıyla ufkumuzu genişletmek, büyümek ve büyük resmi görmek istiyoruz.  

Bu yeni ay kendimizi geliştirmek, ve maddi/manevi genişlemek için büyük potansiyeller barındırıyor. Bu fırsatı heba etmemek için, yeni aya verilebilecek yanlış tepkilere karşı temkinli olmalıyız. Özellikle bu yeni ayın psikolojik sürecinde, yay burcunun gölgelerine dikkat etmeliyiz: tutamayacağımız sözler vermemeli, aşırı özgüvenle gereğinden fazla genişlememeli, enerjimizi dağıtmamalıyız. Aşırı kibirli, ukala, “ben bilirimci” tavırlar hem etrafın antipatisini toplayabilir, hem de doğru bir stratejiyle normalde kazanılabilecek savaşları rakip hafife alındığı için kaybetme tehlikesine yol açar. Ayrıca yeni ayla kare yapan Neptün, başlatılan projelerde aldanma riskine, bulanıklığa ve gerçek dışı hayallere kapılma ihtimaline işaret ediyor.

Yeni Ay haritasında Koç burcu yükseliyor, ve harita yöneticisi Mars 11.evde. Ayrıca Mars-Uranüs karşılıklı kabul ilişkisinde. Burada çok net bir 1-11 (Koç-Kova; Mars-Uranüs) teması göze çarpıyor: Yani bireyliği destekleyen arkadaşlar, ve kişiliğe uygun, özgürlükçü gelecek hedeflerini cesurca gerçekleştirme teması söz konusu. Bu tema, kendini olduğu gibi ortaya koyabilme yürekliliğine, farklılığını korkusuzca sergileyebilmek için özgüvene ve iyimserliğe işaret eder. Bu yeni ayda başlatılan özgürlükçü, bağımsızlık artırıcı projelere cesaret, atılganlık ve spontane enerji hakim. Tekrar eden 1-11 teması, icat yapma girişimini ve alışılmış, köhneleşmiş düşünce kalıplarının dışında düşünebilme cesaretini barındırıyor. Bu özgürlükçü mücadeleler ve yenilikçi, icatçı inisiyatifler, akranların tam desteğiyle, ve takım arkadaşlarının bireyselliği şevklendirmesiyle güç bulmakta.

Yeni Ay yöneticisi Jüpiter Terazi burcunda, alçalanla kavuşum yapıyor. Bu konfigürasyon, yeni başlatılacak iyimser projelerde diplomatik ortaklıklar kurmak gerektiğine işaret eder. Yeni başlayan bir ilişkiyle büyümeyi,  genişlemeyi gösterir. Denge sağlayarak, uyum, harmoni ve barış ile müttefikler kazanma ve bu sayede genişleme, gelişme şansı söz konusu. Yeni Ay yöneticisi Jüpiter daha önce fark edilemeyen potansiyelleri ve yeni gelecek ihtimallerini erişilebilir kılar. 

Yeni Ay haritasında göze çarpan açı kalıbı, öncü burçlarda (Koç, Terazi ve Oğlak) meydana gelen dinamik ve krizlere gebe bir T-kare: Yeni Ay yöneticisi Jüpiter alçalanla kavuşum halinde, ve yükselenle kavuşum yapan Uranüs’e karşıt, Venüs/Plüton ikilisine kare açı yapıyor. Bu konstelasyon, yeni başlatacağımız projelere bir dinamizm ve sürtüşme boyutu ekliyor. Bireysel farklı olma isteği, ikili ilişkilerde denge kurma ihtiyacı ve profesyonel anlamda yüksek tutku, ihtiras arasında üçlü bir gerginlik ekseni hakim. Bu çatışmaya verilebilecek olumsuz cevap, öncü burçlar Koç, Terazi ve Oğlağın gölge yönlerini göstermemize ve gezegenlerin sağlıksız fonksiyonlarını tecrübe etmemize sebep olabilir. Sırf farklı olmak için tuhaflıklar sergilemek ve her şeye muhalefet tavrı bizi dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. Üstelik bu sağlıksız tepki, ikili ilişkilerde genişlememizi, büyümemizi engeller, kariyer ve itibar tutkularımızı hayata geçirmemizi baltalar. Aynı şekilde ortaklıklarda tutulamayacak sözler verme, sağlıksız aşırı büyüme ve kariyer, statü ve makam için güç savaşlarına girme, her şeyi kontrol altında tutma saplantısı, aşırı iştah, açgözlülük ve acizlik korkusuyla çürümüş olana bile sıkı sıkıya tutulma tehlikesi söz konusu.

Halbuki bu dinamik T-kareye sağlıklı cevap vermek, yani krizin başarıyla yönetilmesi, yeni projelerin başarısı için anahtar konumda. Özellikle bireysel orijinalliği korkusuzca yansıtma başarısı, takım arkadaşlarıyla dengeli genişleme potansiyeli ve hırslı, azimli ve tutkulu kariyer iştahının sağlıklı kombinasyonu çok başarılı ve gelecek vaad eden projelere dönüşebilir! Yay Yeni Ayının işaret ettiği ufkun genişlemesi, yeni bereketli potansiyellere açılma ve sağlıklı büyümeyi mümkün kılar.

Yeni Ay, doğum haritasında 7 derece değişken burçlarda, yani İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarında gezegenleri ve hassas noktaları olanları daha sert bir şekilde etkileyecek. Bu etki sürtüşme, meydan okuma veya olayların şiddetlenmesi şeklinde cereyan edebilir. 7 derece ateş burçlarında, yani Koç, Aslan ve Yay’da hassas noktaları olanlar daha “şanslı”, ve engellenmemiş bir enerji akışı şeklinde Yeni Ay’ı deneyimleyebilir. Yeni Ay sizin doğum haritanızda hangi eve düşüyor ve nasıl etkileniyorsunuz?


Sunday, November 27, 2016

Venüs - Uranüs Karesi | 29 Kasım 2016

Tablo: “Tannhäuser and Venus”, 1873, Otto Knille


Venüs - Uranüs Karesi | 29 Kasım 2016

Salı günü sevginin gezegeni Venüs ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında gergin bir kare açı gerçekleşecek. Bu açı sevgi paylaşımı ve özgürleşme isteği arasında bir sürtüşmeyi gösterir. Bireysel özgürlük alanı ile çift olma arzusunun çatıştığına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları, bu özgürlük-beraberlik çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, özgürlük için bir an önce harekete geçme, gaza basma motivasyonuyla daha sabırlı, ciddi, sorumlu çift olma isteği arasında cereyan ediyor. Spontane, cesur ve biraz düşüncesiz bağımsızlaşma atılganlığı ile ölçülü, mesafeli, planlı programlı, gayretli iş birliği çabaları bireyi iki farklı yöne çekerek krizi kaçınılmaz kılsa da; onu özgür iradesiyle öncü bir cevap vermeye zorluyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri ilişkide aşırı bağımsızlık isteğini abartmaktır; ve böyle bir yanlış cevap ani bitişleri, sürpriz ayrılıkları ve boşanma tehlikesini doğurabilir. İlişki kurma şeklinde farklı olma isteği marjinal yönlere kayabilir: Garip, alışılmamış partnerleri hayatınıza çekebilirsiniz. Uranüs’ün gölgesi, ilişkilerde sıradanlığa bir başkaldırı olarak aldatmayı gündeme getirebilir. Ayrıca her türlü ortaklıkta sırf farklı olmak isteğiyle inatçı, tuhaf çıkışlar dengeyi bozabilir, takım çalışmasını imkansız hale getirebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ilişki kurma şeklinizle, bağımsızlık isteğiniz arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Kare açı bir kriz getirdiği gibi, bu konuda harekete geçmeyi de mecburi kılacaktır. Bu sebeple, çiftler birbirlerinin özel alanına saygıyı geliştirdikleri takdirde, bu açı ilişkinin eşitlikçi, insancıl ve daha özgür bir aşamaya evrilmesini sağlar. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, her türlü ortaklıkta geleneksel toplumsal kalıpların dışında düşünebilmeyi ve olası sorunlara alışılmamış yenilikçi çözümler geliştirmeyi gerektirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sürprizleri sevmeli ve yeniliğe açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Peki bu açı sizin haritanızda hangi evlerinize düşüyor, ve nasıl etkileniyorsunuz?

Monday, November 21, 2016

21-27 Kasım Haftalık Burç Yorumu21-27 Kasım Haftalık Burç Yorumu

Bu hafta genelinde tüm burçları genel olarak neler bekliyor?

Salı: ☉→♐,♐☿*♎♃
Salı itibariyle daha iyimser ve hoşgörülü bir ay başlıyor. Bu dönemde benliğimizin özünde maceracılığı hissedeceğiz, uzun mesafeli yolculuklar gündeme gelebilir. Hayat enerjimiz daha doğrudan, dürüst hatta patavatsız bir şekilde akacak. Bilinçli benliğimizle felsefi konulara, yüksek bilgiye ve akademik konulara eğilebiliriz. Ülke genelinde de yabancı ülkelerle ilişkiler ve adalet konusu daha sık gündeme gelecek.

Ayrıca Salı, düşüncelerimizle ve zihinsel aktivitelerimizle büyüme, ufkumuzu genişletme fırsatına sahibiz. Yazılı ve sözlü iletişimimiz sayesinde büyük şanslar yakalayabiliriz. Kontrat imzalamak, anlaşma yapmak için çok olumlu bir gün. Eğitimle, öğrenimle ilgili konularda çok şanslıyız. Yeni bir dil öğrenmeye başlamak için güzel enerjiler var.
Çarşamba: ♐☿☌♐♄ 
Bugün düşüncelerimizde bir ciddiyet hakim. Fikirlerimizi ve becerilerimizi gerçekçilik sınavından geçirip, somut dünyada uygulamakta başarılıyız. Öğrenme konusunda yavaşlıklar yaşayabiliriz, ama disiplinli, gayretli bir planla çok başarılı somut entelektüel sonuçlar almak mümkün.
Cuma: ☌♑♇♎♃ ♑♇,
Bugün haftanın en önemli günü. Gökyüzünde çok zorlayıcı enerjiler hakim. Sevgi ve güç saplantısı fonksiyonları bir birleşim halinde büyümeyi engelliyor. Tutkumuz ve iştahımız çok güçlü. Cinsellikle ilgili gaddarca, acımasız tutumlar ön plana çıkabilir. Dejenere hareketler söz konusu. Cinsel sapkınlıkla ilgili mahkeme konuları gündeme gelebilir. Kişisel düzlemde, kilo alma ve sağlıksız büyümeye tehlikemiz var. İlişkilerde ifrat ve tefrit yaklaşımı ve aşırı kıskançlık sorunları yaşanabilir. Ülkemizin ise açık düşmanlarına karşı dikkatli olması gereken bir gün. Kibri, fanatik tavırları ve manipülasyonu barındıran güç savaşlarına seyirci kalabiliriz.

Cumartesi: ♐☿♈♅
Bugün düşüncelerimizde bir özgürleşme söz konusu. Çok değişik, sıradışı fikirler aniden aklımıza gelebilir. Duygulardan bağımsız, objektif düşünce ve sosyal, insancıl iletişim hakim.

Bu hafta tek tek burçları neler bekliyor?

#KOC Salı itibariyle bir ay boyunca yabancı ülkeler, yabancı uyruklu kişiler, yüksek bilgi ve yüksek öğrenim konuları birinci önceliğinizi oluşturacak. Ayrıca, yabancı uyruklu ortaklarınızla anlaşma yapmak, veya onlardan bir şeyler öğrenmek için doğru zaman. Eşinizle seyahatler gündeme gelebilir. Çarşamba, yabancı ülkeler, seyahatler ve akademik konularda ciddi düşüncelere sahipsiniz ve bunları gerçekçi bir üslupla somut olarak hayata geçirmeye kanalize oluyorsunuz. Cuma, kariyeriniz ve iş ortaklarınızla ilişkinizi zorlayıcı bir gün. Evliler için ise “titr”lerini etkileyebilecek sıkıntılar gündeme gelebilir. Profesyönel hedefleriniz için ihtirasınız, tutkunuz ve iştahınız abartılı bir şekilde artmış durumda ve bu ikili ilişkilerinizin, ortaklıklarınızın gelişmesini engelliyor. İş yerinde ve evlilik ahdinde güç savaşlarına, fanatik yaklaşımlara ve orantısız kıskançlığa dikkat edin. Cumartesi, akademik anlamda müthiş, orjinal fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Yabancı ülkelere seyahatler vasıtasıyla özgürleşebilirsiniz.

#BOGA Salı itibariyle bir ay boyunca ortaklı paralar (banka, kredi, borç, borsa, vergi, sigorta, miras), bitişler ve gizli saklı konular birinci planda olacak. Ayrıca, çalışma hayatınızda ortaklı paraların (finansman, kredi) kullanımıyla ilgili anlaşmalara imza atabilir, başkalarının parasını yönetmenin sorumluluğu konusunda önemli bilgiler öğrenebilirsiniz. Çarşamba, derinlerde yatanı araştırmak için ciddi, sorumlu, planlı bir çalışmaya girişiyorsunuz. Yine ortaklı paralar konusunda mantıklı düşüncelerinizi somutlaştırabilirsiniz. Cuma, yurt dışıyla, yüksek öğrenimle ve çalışma hayatınızla ilgili zorlayıcı etkiler var. Yabancı ülkeler veya akademik konuda tutkunuz, iştahınız ve ihtirasınız kabarmış durumda. Bu sorumluluklarımız ve günlük ödevleriniz alanında büyümenizi engelliyor. Uzun mesafeli seyahatlerde, yabancı uyruklu kişilerle, akademik ortamlarda ve ofisinizde güç savaşlarına, manipülasyona, “ya hep ya hiç” yaklaşımına karşı temkinli olun. Cumartesi, spiritüel konularda farkındalık geliştirerek özgürleşebilir, zihinsel dönüşüm  yaşayabilirsiniz.

#IKIZLER Salı itibariyle bir ay boyunca ortaklıklar, uzun süreli bir ilişki, çift olmak ve mahkemeyle ilgili konular ilginizin merkezinde olacak. Ayrıca yaratıcı veya risk içeren konularda ortaklıklara imza atmak için doğru zaman. Romantik yönü güçlü uzun süreli birlikteliklerin başlangıçları için de şanslı bir gün! Çiftlerin ise aşk tazeleyeceği bir süreç. Çarşamba, evlilik veya ortaklık konularında ciddi fikirlerinizi gerçek hayata geçirmeye gönüllü olabilirsiniz. Cuma, ortaklı paralar ve risk konusunda zor bir gün. Başkalarının kaynakları (kredi, borç, banka) konusunda iştahınız, ihtirasınız ve tutkunuz artıyor. Bu konuda aşırı özgüvenle alacağınız riskler büyük kayıplara sebep olabilir. Ayrıca romantik konularda aşırı kıskançlık ve güç savaşlarından imtina edin. Cumartesi, eşinizle iletişiminizi geliştirebilir, arkadaş gruplarınızda, kulüplerde, organizasyonlarda ve derneklerde sosyalleşerek özgürleşebilirsiniz.


#YENGEC Salı itibariyle bir ay boyunca günlük rutininiz, görevleriniz, sorumluluklarınız, hizmet ve sağlık konusu bilincinizin merkezinde olacak. Ayrıca evinizle ilgili sorumluluklarınızda bir artış söz konusu: Evle ilgili yükümlülükleri legal bir prosedüre geçirmek için doğru zaman. Çarşamba, çalışma hayatınızı ve günlük rutininizi ilgilendiren konularda ciddi, sabırlı fikirlerinizi somut, çalışkan bir gayretle hayata geçiriyorsunuz. Cuma, evlilik, ortaklık, aile ve ev konularında zorlayıcı etkiler var. İlişkilerde aşırı tutkulu, ihtiraslı ve iştahlı yaklaşım duygusal büyümenizi engelliyor. İhtirasın kör ettiği gözler, emlak ve tapu gibi konularda çok yanlış kararlara imza atabilir. Arsa, gayrimenkul gibi konularda güç savaşları tehlikesi söz konusu. Cumartesi, çalışma hayatınızla ilgili iletişime ağrılık vermeniz ve yeni bağlantılar kurmanız, kariyer hedeflerinizde size güzel sürprizler sunacak.

#ASLAN Salı itibariyle bir ay boyunca aşk, romantizm dozu yükseliyor. Çocuklarınız, yaratıcılığınız, samimiyetiniz, içinizdeki doğallığı ve sevgiyi dışavurmak birinci konunuz olacak. Yakın çevrenizdeki çocuklarla ilgili güzel, şanslı haberler söz konusu: Özellikle eğitim/öğrenim konusunda güzel bir enerji hakim! Çarşamba, çocuklarınız veya yaratıcılıkla ilgili ciddi düşüncelerinizi organize, metodik bir şekilde somutlaştırıyor, hayata geçiriyorsunuz. Cuma, çalışma hayatınız ve yakın çevrenizle ilgili zor bir sürtüşme söz konusu. İşiniz, görevleriniz ve ofiste çalışkanlığınızla ilgili aşırı ihtiraslı, tutkulu, iştahlı yaklaşımınız yakın çevrenizde yaşamanız gereken genişlemeyi, büyümeyi engelliyor. Faydacılık, çıkarcılık, iletişim ve öğrenme konularında güç savaşları yaşanabilir. Cumartesi, yaratıcı fikirleriniz ve sıcak, dışavurumcu iletişiminiz yabancı ülkelerle ve akademik hayatla ilgili sürprizler sunacak.

#BASAK Salı itibariyle bir ay boyunca aileniz, duygularınız, eviniz, dekorasyonu ve emlakla ilgili konular birinci ilgi odağınız olacak. Ayrıca, ev ve emlak konusunda maddi getirisi yüksek anlaşmalara imza atabilirsiniz. Çarşamba, emlak konusundaki ciddi, gerçekçi düşüncelerinizi fiziki olarak gerçekleştiremeye girişiyorsunuz. Cuma, çocuklarınız ve maddi kaynaklarınızla ilgili zor enerjiler hakim. Çocuğunuz, veya yaratıcı girişimlerinizle ilgili aşırı ihtiraslı, tutkulu ve hırslı yaklaşımınız maddi gelişmenizi engelliyor. Para merkezli manipülasyonlar ve iktidar mücadeleleri cereyan edebilir. Cumartesi, ailenizle ilgili düşünceleriniz ve duygusal iletişiminiz, bazı dönüşümlere yol açacak ve sizi özgürleştirecek.

#TERAZI Salı itibariyle bir ay boyunca kardeşleriniz, yakın çevreniz, küçük dünyanız, mahalleniz ve iletişim konusu birinci önceliğiniz olacak. Ayrıca, bir kontrat imzalamak veya yeni bir şey öğrenmeye başlamak için çok şanslı bir gün! Yakın çevrenizle aranızdaki konuları konuşmak fırsatlar getirerek sizi büyütecek. Çarşamba, öğrenimle ilgili ciddi, sorumlu fikirlerinizi gerçek hayata fiilen geçiriyorsunuz. Cuma, ailenizle aranızda bazı sürtüşmeler cereyan edebilir. Ev, emlak, toprak, arsa, gayrimenkul gibi konularda çok hırslı, iştahlı yaklaşımınız, bireysel gelişmenizin önüne geçiyor ve kişisel büyümenize engel oluyor. Ego bazlı meselelerde güç savaşlarına girebilirsiniz. Cumartesi, yakın çevrenizle iletişiminiz ve öğrenimle ilgili düşünceleriniz sizi ilişkilerinizden özgürleştirecek, bağımsızlaştıracak.


#AKREP Salı itibariyle bir ay boyunca maddi anlamda şanslı bir ay başlıyor. Bu bir ay süresince tüm ilginiz maddi kaynaklarınızı geliştirmek, kendi becerilerinizi artırmak ve gerçek, somut kazançlar elde etmek üzerine yoğunlaşıyor. Ayrıca, bu dönemde “ne verirsen onu alırsın” düsturu sizin için hakim olacak. Muhtaçlara yardım etmek, hastanelerdeki kişilere sevgi ve merhamet göstermek, dua etmek, dilemek size adeta ilahi bir şans olarak geri dönecek. Çarşamba, maddi kazanç getirecek ciddi fikirlerinizi gerçekçi ve planlı bir gayretle hayata geçiriyorsunuz. Cuma, yakın çevrenizle ve öğrenimle ilgili bazı sıkıntılar patlak verebilir. Öğrenim konusunda çok hırslı, tutkulu ve iştahlı bir perspektif sizin aşkın olanla temasınızı, spiritüel gelişmenizi engelliyor. Elinizde olamayan bazı koşullar sizi iktidar mücadelelerinin içine çekebilir. Cumartesi, maddi kazanç niyetiyle bağlantılar kurmak size çalışma hayatınızda güzel sürprizler sunacak.


#YAY Salı itibariyle yeni bir seneye giriyorsunuz. Yeni başlangıçlar yapmanın zamanı! Yeni projeler, girişimler gündeme gelecek. İlginizin merkezi yine sizsiniz: İmajınız, dış görünüşünüz, duruşunuz, tutumunuz, vücudunuz, hayata yaklaşımınız bu bir ay boyunca gözden geçireceğiniz ve mükemmelleştireceğiniz alan! Ayrıca, kişiliğinize uygun hedefinizi belirlemek; ve bu gelecek amaçlarınız için bugün yeni bir şeyler öğrenmeye başlamak, yeni bağlantılar kurmak, akranlarınızdan destek talep etmek size büyük fırsatlar ve şans getirecek! Çarşamba, kişisel meselelerinizi ciddi, gerçekçi düşünüp artık somut bir şekilde hayata geçiriyorsunuz. Cuma, maddi konularda tutkulu, ihtiraslı ve iştahlı yaklaşım gelecek ümitleriniz için büyümenizi ve sosyal çevrelerde genişlemenizi engelliyor. Parayla ilgili savurgan tavırlar, kibir, böbürlenme arkadaş gruplarınızda sürtüşmelere ve kıskançlığa yol açabilir. Cumartesi, kişisel düşüncelerinizi ve bireysel iletişim yöntemlerinizi geliştirmek aşkla ilgili yeni kapılar açacak, olumlu sürprizler getirecek.


#OGLAK Salı itibariyle bir ay boyunca biraz sıkışmış, engellenmiş hissedebilirsiniz. Sanki maddi dünyanın gerçekleri size yetmiyor gibi. Bu bir aydan maksimum fayda sağlamak için biraz ego’dan caymak, sebepsizce tüm varoluşu sevmek, muhtaçlara yardım etmek, biraz inzivaya çekilmek ve bol bol dua etmek en iyisi. Ayrıca, egodan sıyrılmış sözleriniz ve bencillikten arındırılmış iletişim şekliniz size kariyerinizde, ve topluma katkı sağlayacak emeklerinizde büyük şans getirecek. Duayla başlanan somut bir iş veya atılan bir imza profesyönel anlamda sağlıklı büyümeyle ve genişlemeyle sonuçlanacak. Çarşamba, yardım ve hayırseverlik temalı gerçekçi fikirlerinizi metodlu, organize bir çalışmayla hayata geçiriyorsunuz. Cuma, bencilce ihtiraslar, ego kaynaklı iştah ve tutku yüzünden kariyerinizdeki büyümeniz engellenebilir. “Ben, ben, ben” yaklaşımı profesyonel hedeflerinize ket vurabilir, şişirilmiş ego ve abartılı özgüven güç savaşlarına girmeye dünden razı: Siz kontrolü elden bırakmayın! Cumartesi, spiritüel düşünceler sizi duygusal olarak bağımsızlaştıracak! Mistik iletişim yöntemleri ile bilinçaltınızda özgürleşeceksiniz!


#KOVA Salı itibariyle bir ay boyunca ilginizin odağına arkadaş gruplarınız, organizasyonlar, dernekler, sosyal etkinlikler ve gelecek ümitleriniz yerleşiyor. Ayrıca akademik ortamdan tanıdığınız arkadaşlarınızla, veya yabancı uyruklu kişilerden oluşan arkadaş gruplarınızla olumlu iletişim size gelecek ümitleriniz konusunda büyük destek olacak, fırsatlar sunacak. Çarşamba, gelecek ümitleriniz için ciddi, sabırlı ve gerçekçi fikirlerinizi disiplinli bir yaklaşımla fiiliyata geçirmeye başlıyorsunuz. Cuma, sıkıştırılmış iştah, tutku ve ihtiras bir anda patlamaya hazır bir şekilde bekliyor, ve akademik büyümenizi, yurt dışı temelli genişlemenizi tehdit ediyor. Gizli düşmanlarla güç savaşları, manipülasyon oyunları gündeme gelebilir; yabancı uyruklu rakiplerinize karşı temkinli olun. Cumartesi, sosyal bağlantılarınızdaki hareketlenme yakın çevrenizde güzel sürprizler doğuracak: Eğitim ve öğrenimle ilgili fırsatlar var!#BALIK Salı itibariyle bir ay boyunca hedefinize odaklısınız. Topluma bir katkı sağlamak, kamuoyu önünde göz önünde başarılar elde etmek, otorite konumuna gelip statü/itibar kazanmak, belki bir titr veya pozisyon artışı, terfi elde etmek birinci önceliğiniz oluyor. Ayrıca, kariyer hedefleriniz için bazı bitişleri, ve yeniden doğuşları dillendirmek, hatta legal olarak hayata geçirmek çok olumlu olacaktır. Profesyonel amaçlarınız için başkalarının parasını yönetmeyi, kredi/finans gibi konularda iletişim trafiğinizi artırmayı ve genişlemeyi göze almalısınız. Çarşamba, kariyer hedefleriniz için ciddi düşüncelerinizi, ölçülü ve realist bir stratejiyle hayata geçiriyorsunuz. Cuma, farklı olmak, orjinalliğinizi dışa vurmak ve  özgürlük için aşırı şişmiş bir tutku, ihtiras ve iştah söz konusu; ve bu dönüşerek büyüme özelliğinizi engelliyor. “Kendim olmak istiyorum”, “ben farklıyım” konusunda aşırı öz güvenli, kibirli, ve böbürlenen üslubunuz, aslında “yanlış olanla yüzleşip onu hayata kazandırmak” görevinizi ve bu rejenerasyon/geridönüşüm vasıtasıyla yaşayacağınız büyümeyi, genişlemeyi engelliyor. Cumartesi, profesyönel iletişiminiz ve kariyer hedefli düşünceleriniz büyük maddi sürprizlere yol açıyor. Ekonomik bağımsızlığınızı elde ediyorsunuz, veya perçinliyorsunuz!

Monday, November 14, 2016

Boğa Burcunda Süper Dolunay14 Kasım Pazartesi Boğa Burcunda Süper Dolunay

Bugün, Pazartesi saat 16:42'de Boğa burcunun 22°37’ derecesinde bir dolunay meydana geldi. Bu dolunayı özel kılan, Ay’ın son 70 yıldaki en yakın pozisyonuna gelip bir Süper Dolunay oluşturması. Ay bu yakınlığına en son 1948 yılında gelmişti, ve bir daha ancak 2034’te gelecek. Bu sebeple, hâlâ gökyüzüne bakmadıysanız acele edin ve Ay’ın bu göz alıcı şölenine iştirak edin.

Bu dolunay üç sebepten ötürü özellikle çok önemli bir dolunay:
1)    Kritik derecelerden olan bir sabit burcun 22 derecesinde gerçekleşiyor.
2)    Ay’ın yüceldiği, kendini özellikle rahat hissettiği Boğa burcunda gerçekleşiyor.
3)    Ay son 70 yılda Dünya’ya en yakın konumda Süper Dolunay şeklinde.

Bu sebeplerden dolayı, bu Dolunay’ın etkileri özellikle kuvvetli hissedilecek. Bu Dolunay’ın ana teması sağlamlık. Başlatılan işlerin somut bir form alacağı, sağlam, güvenilir, istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi gereken bir zaman. Projelerimizi gerçekçilik sınavından geçirip, somut dünyada üretken bir şekil almalarını sağlamamız gerekiyor. 

Bu dolunayda finansal konular ön plana çıkıyor. Ekonomik anlamda sert, ani gelişmeler gündeme gelebilir. Özellikle maddi anlamda,  parayla ilgili işlerinizde çok gerçekçi bir yaklaşım geliştirmeniz şart. Başlatılan projelerin finansal anlamda gerçekçi ve somut bir şekilde düzenlemelisiniz. 

Boğa-Akrep eksenindeki Dolunay huzur-kriz, basitlik-karmaşıklık, yaşam-ölüm, sakinlik-tutku zıtlıklarını aktive ediyor. Akrep’in işaret ettiği, derinlerdeki karmaşık gerçeği, yoğun şiddetli arzuları, gizli ketum kompleksleri çözmemiz için Boğa burcunun işaret ettiği gerçekçi, basit, sade, minimalist bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor. 

Boğa burcuyla sembolize edilen konfor, rahatlık, keyif, dünyevi zevklerin tadını çıkarma, lüks, beş duyuyla algılanabilen, dokunulabilir somut hazlar bu dönemde ön plana çıkacak. Biraz somut dünyanın tadını çıkarmak hepimiz için iyi gelecektir, ancak bu keyif nosyonunda ölçülü olmakta fayda var. Ayrıca aşk gezegeni Venüs’ün yönettiği Boğa Dolunay’ında olumlu romantik gelişmelere de hazır olun.

Dolunay haritasının yükseleni de yine Boğa. Yani hem haritanın hem de Dolunayın yöneticisi Venüs, Güneş Yöneticisi Plüto ile birlikte Oğlak’ta. Şu ana kadar bahsettiğimiz  para, lüks/konfor ve aşk/sevgi paylaşımı konularında ölçülülük ve ciddiyet hakim olacak. Bu dönemde başlayacak ilişkiler gerçekçilik sınavından geçmek zorunda. Mantık, disiplin ve planlı programlı gayret ilişkilerimize damgasını vuracak.

Dolunay Uranüs’le uyumsuz bir 150 derecelik açı içinde. Bu kriz-huzur, karmaşıklık-sadelik çatışmalarını yaşarken bizi zorlayacak bir diğer önemli konu özgürlük ihtiyacımız olacak.. Derinlerde, adı konmamış bir bağımsızlık, bireylik, farklılığını ifade etme arzusu bu sağlamcılık, gerçekçilik ve maddiyatçılık etkisi altında ezilecek. Bu özgürleşememe hüsranı yüzünden fiziksel ve psikolojik olumsuzluklar yaşayabiliriz. Bu Uranüs etkileşimi ayrıca toprakla ve havayla ilgili ani, şok edici olaylara işaret etmekte.

Dolunay, Şiron ile uyumlu üçgen ve sekstil yapıyor. Yani bu Dolunayın getirdiği zorlukları yenmek ve fırsatları değerlendirmek için acılarımıza yoğunlaşmak zorundayız. Kendimize karşı dürüst olup, en derinlerimizdeki yaralarımızla yüzleşmeli, zayıflıklarımızla hesaplaşmalıyız. İçimizdeki acıyı gerçekten, cesurca hissedebildiğimizde şifalanacağız. İşte o zaman Akrep’in dediği gibi iç dünyamızın derinlerine korkusuzca inip, görmekten korktuğumuz karmaşıklıkla yüzleşecek; Boğa’nın tavsiye ettiği şekilde basit, sade bir vakurlukla kabulleneceğiz. Bütünsel bir Boğa sağlamlığına ulaşacağız!

Dolunay Burçları nasıl etkileyecek?

#KOC - #TERAZI Benim param-senin param konulu krizler gündeme gelebilir. Kredi, finans, bankacılık, miras, vergi gibi ortaklı kaynaklarla ilgili düzenlemeleri gerçekçi ve sağlamcı bir üslupla yapmalısınız. 

#BOGA - #AKREP Ben ve eşim temalı gerginlikler gündeme gelebilir. İlişkide bağımsız olmak ve özel alana sahip olma isteğinizle, partneriz için özverili olma dengesini geliştirmeniz gerekiyor. Bekarlar için, çift olma fikri zihinlerini ve kalplerini ele geçirecek.

#IKIZLER- #YAY Hizmet ve faydalı olma temalı meydan okumalar yaşayabilirsiniz. Bu günlerde sizin için faydalı olanla faydasız olanı ayırt etmeniz gerekiyor. Günlük angarya işlerde hiç sıkılmadan hizmet etmek başarı için sınavınız olacak.

#YENGEC – #OGLAK Herkesi memnun etmek ile gerçekten kendiniz olabilmek arasında bir tercih yapmak zorundasınız. Bir takımın parçası olup herkesin iyiliği için artıdeğer üretmek asıl amacınız olmalı. Gelecek ümitleriniz somutlaşıyor.

#ASLAN – #KOVA Ebeveynlerinizle ilgili ani konular gündeme gelebilir. Aileniz ve kariyerinize ilgili kararlarınızı somutlaştırmanız, sağlamlaştırmanız ve gerçekçilik sınavından geçirmeniz gerekiyor. En derin duygularınızla, köklerinizle hesaplaşma zamanı. 

#BASAK – #BALIK Bu dolunay sizin için öğrenme zamanı. Meraklarınızın peşinden gidin, enerjinizi dağıtmaktan korkmayın. Aynı anda bir sürü ilgi alanınızı doyurun. Ancak bunları yaptıktan sonra büyük resme odaklanmalı ve ufkunuzu genişletmelisiniz.14-20 Kasım Haftalık Burç Yorumu: İdealler sınanıyor!14-20 Kasım Haftalık Burç Yorumu: İdealler sınanıyor!

Bu hafta genelinde tüm burçları genel olarak neler bekliyor?
Salı: ♐☿*♒
Salı günü meraklarımız için harekete geçiyoruz. Düşüncelerimizle girişimlerimiz arazında uyum var. İletişim konusunda aktif ve cesuruz. Kontrat imzalamak için doğru bir gün.
Cuma: ♐☿♓♆
Zihnimiz bulanmış gibi, aldatıcı bilgiler ve hayaller aklımızı engelliyor. Ya da tam tersi, fazla mantıklı ve rasyonel olmak, aşkın bilgiye erişmemizi engelliyor. Aldatılma riski söz konusu.
Pazar: *♓♆,♆àD
Aşk için mükemmel bir gün! Sevdiğimiz için fedakarlığın, özverinin sınırlarını zorluyoruz! Kendini akışa bırakabilen, “büyük plana” inanıp huzurla teslim olan bekarlar “ruh eşlerini” bulabilir! Sanatsal yaratıcılık için müthiş fırsatlar var: Vizyonlara, ilhama, rüyalara kendinizi açın!

Ayrıca Cumartesi, Pazar rüyalarımıza ekstra dikkat edelim. Hayaller, fantaziler, spiritüel konular bu iki gün biraz da zorlayıcı bir şekilde, aşırı önem kazanıyor. Önümüzdeki Pazartesi itibariyle ideallerimizin peşinden gitmek, kendimizi adamak için daha olumlu günler başlayacak!

Bu hafta tek tek burçları neler bekliyor?

#KOC Salı, yurt dışı veya akademik ilgi alanlarınız için harekete geçmeniz güzel fırsatlar doğuracak. Cuma, yüksek öğrenim veya yabancı kültürlerle ilgili meraklarınız konusunda ideallerinizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz. İdeallerinize sahip çıkın! Kariyer hedeflerinizi ve iş yerindeki statünüzü olumlu etkileyecek ilhamlar alabilirsiniz. Hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanıp, ahenk yaratan fedakar bir üslup sayesinde profesyonel anlamda büyük başarılara imza atabilirsiniz. Cumartesi Pazar hayalleriniz, inancınız, idealleriniz sanki “hapse tıkılmış” gibi duygulara kapılabilirsiniz. Sakin olun, Pazartesi itibariyle idealist ve özverili bir düsturla hedefleriniz için kendinizi adamaya başlıyorsunuz.

#BOGA Salı ortaklı paralar (kredi, borç) konusunda yapacağınız sözel girişimler ve mesajlaşma trafiği, kariyerinizde büyük fırsatlar doğuracak. Cuma, takım arkadaşlarınızla paylaşılan kaynaklar (finans, kredi) konusunda münakaşaya girebilirsiniz. Pazar, yüksen öğrenim vasıtasıyla tanıdığımız arkadaş gruplarınıza dikkatli bakın. Özellikle yabancı uyruklu kişilerle, çok saf sevgi ilişkileri filiz verebilir. Bugünlerde başlayacak birlikteliklere sonuz fedakarlık ve karşılık beklemeyen, temiz sevgi damgasını vuracak. Ayrıca hafta sonu arkadaşlarınızla ilgili idealist yaklaşımınız yüzünden sorunlar gündeme gelebilir, ancak üzülmeyin Pazartesi itibariyle fedakarlıklarınız hak ettiği değeri görmeye başlayacak.

#IKIZLER Salı, eşinizle bir seyahat planları yapıyor olabilirsiniz. Bu planlar için adım atmanın, ve netleştirmenin tam zamanı çünkü uzun mesafeli yolculuklar bu aralar ilişkiniz için çok güzel fırsatlar doğuracak. Cuma günü iş ortaklarınızla bazı münakaşalar gündeme gelebilir: Bu tartışmalarda mantık ile idealizmi dengeleyin. Pazar kariyerinizle ilgili, atılması veya bitirilmesi gereken unsurları saptayıp, bunları tekrar hayata kazandırmayı başarırsanız profesyonel anlamda çok güzel fırsatlar gündeme gelecek. Ayrıca hafta sonu kariyer ideallerinizle ilgili bir sıkışmışlık, bir saplanıp kalma hissi sizi gerebilir. Sabırlı olun, Pazartesi itibariyle bu konu ferahlıyor. 

#YENGEC Salı sorumluluklarınıza odaklı zihniniz, bazı bitirme kararları ve sonlandırma için attığınız somut adımlar sayesinde rahatlayacak. Faydalı olma amacıyla nihayet bitmesi gereken şeyleri bitirmeniz, günlük hayatınızla ilgili transformasyonlar ve çok güzel fırsatlar getirecek. Cuma seyahatlerle ilgili idealleriniz ve hayalleriniz; sorumluluklarınız ve yükümlülüklerinize yoğunlaşmış mantığınızla sürtüşüyor. Pazar, eşinizle uzun mesafeli seyahatlere çıkmak veya planlarınızı harekete geçirmek için mükemmel bir zaman. Hafta sonu yurt dışı, yüksek öğrenim ve inanç temalı ideallerinizde bir tutulmuşluk duygusu hakim, neyse ki Pazartesi bu konularda büyük bir rahatlama meydana gelecek.

#ASLAN Salı, romantik sözleriniz sayesinde bir birliktelik başlatma gücündesiniz. Cesur olun çünkü romantik karizmanız zirvede! Cuma, bitirme ve yeniden doğmaya saplanmış idealleriniz, yaratıcılığınızı engelliyor. Ölümü idealize etmeden, “yaratıcı yıkım” kavramını hayatınıza entegre etmeye çalışın. Pazar idealist bir çıkışla, çalışma hayatınızla ilgili “dönüşüm” kararları alabilirsiniz. Hafta sonu bu dönüşüm, bitirme, “küllerinden doğma” konulu ideallerinizde bir engellenme, ilerleyememe hissi sizi felç edebilir. Biraz sebat edin, Pazartesi gerçek metamorfoz için kendinizi feda etmeye hazır olacaksınız.

#BASAK Salı, ailenizle ve evinizle ilgili sorumlu adımlarınız sayesinde olumlu fırsatlar doğacak. Ev, tapu, konut, arsa gibi konularda çalışkanca girişimler meyvesini verecek. Cuma, eşinizle/ilişkinizle ilgili hayalperest yaklaşımlarınız aileniz tarafından soğuk, mantıklı çıkışlarla veto yiyebilir. İdeallerinize gerçekçi bir kılıf bulmak için emek gösterin. Pazar, sizin için bu yılın aşk için en şanslı günlerinden biri! Aşkla başlayan uzun soluklu bir ilişki gündeme gelebilir! Ön koşulu: Pozitif Kaderinize güvenin! Hafta sonu ortaklıklar, birlikteliklerle ilgili idealleriniz sekteye uğrayabilir, biraz güçlü durun Pazartesi ilişkiler rahat bir nefes alıyor!

#TERAZI Salı, entelektüel meraklarınız için yaratıcı ve cesur adımlarınızı mutlaka atın: Bu gün yapacağınız dışavurumcu kreatif girişimler, cesur atılganca hareketler ödüllendirilecek! Cuma, yakın çevreniz, kardeşleriniz ve küçük lokal dünyanızla ilgili mantıklı, gerçekçi düşünceler; çalışma hayatınız konusundaki hayalleriniz ve ideallerinizle çatışıyor: İdealler ve gerçekler dengelenmeli! Pazar iş hayatınızla ilgili hayalleriniz, ailenizin koruyucu kollayıcı sevgisiyle beslenecek: atmanız gereken profesyonel adımlar ailenizin duygusal desteğiyle daha “yapılabilir” bir hal alacak! Kendinize inancınız gelecek! Hafta sonu genel olarak çalışma hayatınızla ilgili ideallerinizde bir bataklığa batma duygusu sizi yorsa da, Pazartesi hem ailenizin desteği hem de kozmik göstergelerin yardımıyla bir ferahlama yaşayacaksınız. Pazartesi itibariyle iş konusunda kendinizi ideallerinize adama ve fedakarca hizmet etme zamanı!

#AKREP Salı, maddi konulara odaklı zihninizi izleyip ev, konut, toprak gibi alanlarda atacağınız cesur adımlar ödüllendirilecek. Emlakla ilgili alanlarda (satış, kira, inşaat, dekorasyon) büyük maddi kazanımlar söz konusu. Cuma, yaratıcılık konusunda aşırı idealist fikirler, maddi anlamda daha gerçekçi bir mantıkla çatışıyor: Para kazanmak için mantık, orjinal olmak için hayal gücü gerekse de somut dünyada başarı elde etmeniz için bu ikisini dengelemelisiniz. Pazar, yakın çevreniz yaratıcılığınız ve romantik idealleriniz için sizi destekleyecek. Bu hafta sonu “kreatif blokaj” yaşayabilirsiniz, paniklemeyin Pazartesi itibariyle rengarenk bir zihin ve ilham dünyası sizi bekliyor!

#YAY Salı, kimliğinize odaklanmış ve özgüven kazanmış düşüncelerinizi takip edip, iletişim alanında somut adımlar atarsanız büyük fırsatlar yaratabilirsiniz. Bugün yapacağınız kontratlar, sözleşmeler büyük fırsatlara gebe! Cuma, ailenizle, kimliğiniz ve kişisel düşünceleriniz yüzünden münakaşaya girebilirsiniz. İletişim tarzınıza dikkat edin, bu sürtüşmeleri tatlıya bağlamanın sırrı orada yatıyor. Pazar, ailenize ve duygularınıza kulak verin, oradan alacağınız öğütler maddi anlamda size bereketli yollar işaret ediyor olabilir. Hafta sonu genel olarak ebeveynleriniz, ve duygularınızla ilgili idealist yaklaşınız test ediliyor olabilir. Bu iki gün dayanabilirseniz, Pazartesi itibariyle hem aileniz için hem de duygularınız için sorunsuzca özverili, fedakar adımlar atmaya başlayacaksınız.

#OGLAK Salı düşünceleriniz ve iletişim yetenekleriniz engelleniyor gibi hissetseniz de, özdeğeriniz için cesurca adımlar atmak zorundasınız. Bugün başlatacağınız yardımsever projeler, çok olumlu etkiler yaratacak. Cuma, evrak ve bürokrasi trafiği, zihninizi tükenme derecesinde yorabilir. Sakin olun, mantıklı hareket edin: bu dönem fedakarlık mecburi! Pazar, yakın çevrenize çok dikkatli bakın: çekirdek kadronuzda sizin gerçek kimliğinize, özünüze hitap eden “o kişiyi” bulabilirsiniz. Hafta sonu yazılı/sözlü iletişim, haberleşme ve bürokrasi konusu sizin için bir işkenceye dönüşebilir, içinizi sıkabilir. Pazartesiyi bekleyin, nihayet her şey çorap söküğü gibi çözülüyor!

#KOVA Salı arkadaş gruplarınız ve takım arkadaşlarınızın yardımıyla, kimliğinize uygun projeleri hayata geçiriyorsunuz. Bu girişimler güzel fırsatlar doğuruyor. Cuma, gelecek ümitleriniz, maddi ideallerinizle çatışabilir. Pazar, özgüveninizi tekrar tesis etmeniz için önemli bir gün. Bu hafta sonu kişisel değerinizi hafife almanız sebebiyle bir sıkıntı söz konusu. Pazartesi neyse ki bu etki bitecek. Ancak pazartesiyi beklemeden, kendinize kendinizin değerli olduğunu ikna edecek somut adımlar atmalısınız çünkü bu şartla, çok kıymetli romantik ihtimaller gündeme gelebilir.

#BALIK Salı, kariyer hedefleriniz için atacağınız yardımsever ve fedakar adımlar çok olumlu sonuçlar doğuracak. Cuma, işinizle ilgili “acaba bu benim gerçekten istediğim iş mi?” gibi iç hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Bugünlerde yaşayacağınız ideallerinizin sınanması durumunu ciddiye alın. Hayatınızla ilgili kararlar almak için bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilirler. Pazar, arkadaş gruplarınız size içinizdeki sizi bulmanız için yardımcı olacak. Bu hafta sonu genel olarak bir “ben kimin?”, “hayattaki amacım ne?” gibi varoluşsal sorularla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta sonu bir cevap bulamazsanız çok endişe etmeyin. Pazartesi itibariyle bu sorular için hiç aklınıza gelmeyen ilhamlar ve vizyonlar gelmeye başlayacak!


Sunday, November 6, 2016

7-13 Kasım Haftalık Burç Yorumu7-13 Kasım Haftalık Burç Yorumu

Bu hafta ilginç bir şekilde, hep etkisi bir-bir buçuk ay sürecek konfigürasyonlar yaşandığı için, bu haftaki yorumları “Kasım 2016 burç yorumu” diye okuyabilirsiniz.

Pazartesi: : ♏☉*♑♇
Haftaya liderlik etmek için bir uyarı ve coşkuyla başlıyoruz. Temel değişiklikler için fırsatlar var. Gözümüzü dört açarsak yaratıcı gücümüzü fark edebilir ve kullanabiliriz.

Çarşamba itibariyle: ♂→♒
Hafta ortası itibariyle bireyliğimizi ve farklılığımızı ortaya koymak için harekete geçiyoruz. Özgürlük için mücadele edeceğimiz bir buçuk aylık süreç başlıyor. Bu dönemde denenmemiş yöntemleri uygulamak için cesur olacağız. Toplumsal, hümanist amaçlar için girişimde bulunmak ve takım çalışmalarına katılmak için doğru zaman.

Cumartesi itibariyle: ♀→♑, ☿→♐
Hafta sonu itibariyle hem sevgisel hem de zihinsel/iletişimsel boyutta yeni bir aylık dönem başlıyor: Bu süreçte romantik ilişkilerde çok daha seçici, ölçülü ve ciddiyiz. Mantığa uygun uzun süreli ilişkiler başlayabilir. Ayrıca, uzun mesafeli seyahatler gündemde. İthalat ve ihracatla uğraşanları hareketli günler bekliyor. Zihinsel olarak ise akademik meseleler çok daha fazla beynimizi meşgul edecek.

Bu hafta tek tek burçları neler bekliyor?

#KOC Pazartesi, kariyerinizde dönüşümle ilgili fırsatlara gözünüzü açın! Özellikle burs, kredi, fon gibi ortaklı paraların akıllı kullanımı, itibarınızı artırmanız için büyük fırsatlar içeriyor. Çarşamba itibariyle motivasyonunuz ve mücadeleniz arkadaş gruplarınıza, organizasyonlarınıza ve gelecek hedeflerinize yöneliyor. Bir buluş yapmak veya sorunlara kimsenin düşünmediği bir şekilde yaklaşmak cesaretini ortaya koyabilirseniz, pozitif sonuçlar göreceksiniz. Cumartesi itibariyle ilginiz daha çok kariyerinize odaklanacak. Aşk konusunda önümüzdeki günler biraz tutucu ve ölçülü. Önümüzdeki bir aylık süreçte yabancı ülkelerden kişilerle mesaj trafiğinizde bir artış yaşanacak.

#BOGA Pazartesi yabancı kültürlerden kişilere, seyahatlerden veya akademik ortamdan tanıdığınız kişilere dikkat edin. Eğer değerlendirmek için çaba sarf ederseniz, hem iş ortaklığı, hem de yeni romantik birliktelikler açısından bu kişilerle fırsatlar söz konusu. Çarşamba itibariyle bir buçuk ay boyunca tüm motivasyonunuz ve mücadeleniz kariyeriniz ve itibarınız üzerine. Doğru ve cesur girişimleri gerçekleştirirseniz, statünüzde ve titrinizde yükselme yaşanacak. Haftasonu itibariyle bir ay boyunca aşk açısından yabancı uyruklu kişiler, seyahatler ve üniversite arkadaşları ön plana çıkıyor. Zihniniz derindekini araştırmaya odaklanıyor; ayrıca burs, kredi gibi direk size ait olmayan paralar için iletişim trafiğiniz artacak. 

#IKIZLER Pazartesi çalışma hayatınızı ve günlük rutininizi ilgilendiren, dönüştürücü fırsatlara dikkat edin. İş ortamında yaratıcı liderlik sergilemek büyük getiriler sağlayacak. Çarşamba itibariyle motivasyonunuz ve mücadeleniz yabancı kültürlere, seyahatlere, felsefeye, inançlara, üniversite dahil her türlü yüksel bilgiye yöneliyor. Ayrıca bu bir buçuk ay boyunca hukuki bir savaş vermeniz gerekebilir: olumlu açıdan bakarsak Marsiyen güç sizin yanınızda!  Cumartesi itibariyle gizli saklı sevgi paylaşımları gündeme gelebilir. Çiftler ise ilişkilerinde bütünleşme ve kaynaşmayı deneyimleyecek. Tüm bilinçli aklınız da bu süreçte “çift olmak” mefhumu üzerine odaklanıyor. Ortaklıklar için sözlü ve yazılı iletişiminiz artacak. 

#YENGEC Pazartesi yaratıcı benliğinizi ortaya koymanız ve aşk için adım atmanız koşuluyla uzun süreli birliktelik fırsatları mevcut. Çocuklu olanların ise evlatlarını ilgilendiren konularda başlatacağı ortaklıklar şansa ve fırsatlara gebe. Çarşamba itibariyle motivasyonunuz ve mücadeleniz gizli saklı konuları araştırmaya yöneliyor. Eşinizin veya ortağınızın kaynakları için savaşacaksınız. Bu bir buçuk ay boyunca bitişler ve devamındaki yeniden doğuşlar, cesaret etmeniz gereken girişim alanını oluşturuyor. Cumartesi itibariyle evlilik için çok olumlu bir ay başlıyor. Bu dönemde ayrıca iş merkezli telefon trafiğinde belirgin bir artış gözlemlenecek.

#ASLAN Haftanın ilk günü ev, arsa, tapu gibi konularda günlük rutininizi dönüştürecek fırsatlar gündeme gelecek. Ailenizde sağlık problemi çeken bireyler varsa, şifalanacakları güzel bir enerji mevcut. Çarşamba itibariyle, ortaklıklar ve evlilik konusu motivasyonunuzun merkezine yerleşiyor. Bu bir buçuk ay, ortaklık ve ilişki kurmak için cesur olmak ve adım atmak zamanı. Haftasonu itibariyle ilginiz çalışma hayatınıza yoğunlaşıyor. Yaratıcı iletişim yöntemleri bu bir aya damgasını vuracak.

#BASAK Pazartesi risk almaya açık olur ve içten gelen doğal yaratıcılığa izin verirseniz mahalleniz, kardeşleriniz veya en yakınlarınızı ilgilendiren fırsatlar gündeme gelecek. Çarşamba itibariyle bir buçuk ay boyunca mücadelenizin ve girişimlerinizin merkezine çalışma hayatınızdaki sorumluluklar oturuyor: Çok çalışacağınız ve yılmadan hizmet edeceğiniz bir dönem! Haftasonu itibariyle romantik açıdan çok şanslı bir ay başlıyor: Flört ve oyun dozunun arttığı renkli günler söz konusu.  Ayrıca ailenizle iletişiminizin önem kazandığı bir aya giriyorsunuz.

#TERAZI Haftanın ilk günü maddi açıdan çok şanslı bir gün. Aileniz kaynaklı, veya bir ev, arsa, tapu, toprak satışı söz konusu yüklü miktarda para gündeme gelebilir. Çarşamba itibariyle bir buçuk ay boyunca yaratıcı girişimleriniz önem kazanıyor. Bu dönemde içinizden gelen, doğal sanatsal ilhamı korkmadan ortaya koyabileceğiniz projeleri başlatmanız, çok olumlu sonuçlar getirecek. Çocuğu olanlar ise evlatları için yılmadan mücadele verecekleri bir buçuk aya giriyor: bu süreçte güç, irade ve azim onların yanında olacak! Haftasonu itibariyle aşk ilişkilerinde duygusal arayışlarınız ivme kazanıyor. Ayrıca bu bir ay ailenizle daha çok vakit harcamak isteyeceğiniz bir zaman. Kardeşlerinizle ilgili fikirler zihninizi meşgul edecek.

#AKREP Pazartesi merakınız ve öğrenmeye açlığınız size benliğiniz, imajınız ve hayattaki duruşunuzla ilgili çok güzel fırsatlar sunacak! Okumak, araştırmak, bilgi toplamak ve konuşmak bugün kişisel fayda sağlayacağınız dönüştürücü aktiviteler! Çarşamba itibariyle ev, tapu, arsa konularıyla ilgili mücadele vereceksiniz. Ayrıca aileniz ve duygularınız için savaşmanız gereken bir buçuk ay başlıyor. Haftasonu itibariyle yakın çevrenizde romantik ihtimaller belirebilir. Bu bir ay yazılı ve sözlü iletişim kanallarını doğru kullanmanın size maddi dönüşü çok yüksek olacak! 

#YAY Pazartesi bencilce olmayan liderlik geliştirmeniz, maddi açıdan çok bereketli fırsatları önünüze sunacak. Çarşamba itibariyle öğrenme ve öğretme konulu girişimlerinize önem vermeniz gereken bir buçuk ay başlıyor. Bu süreçte yakın çevrenize dikkat etmeniz, ve iletişim alanında cesurca adımlar atmanız şart. Haftasonu itibariyle maddi açıdan çok şanslı bir ay başlayacak. Diksiyon kursu, oyunculuk eğitimi gibi kişisel iletişiminizi geliştirecek çalışmalarda hızlı gelişme gösterebileceğiniz bir aya giriyorsunuz.

#OGLAK Pazartesi takım çalışmalarınızda sergileyeceğimiz etkili liderlik çok olumlu fırsatlarla karşılaşmanıza vesile olacak. Çarşamba itibariyle maddi getiri yüksek projeler için inisiyatif almanız gerekiyor. Bu bir buçuk ay boyunca yüksek değer yaratacak projeler için adım atma cesareti sizden beklenecek. Haftasonu itibariyle cazibenizde gözle görünür bir artışın yaşandığı bir aylık süreç başlıyor: Sizi görenler “onda şeytan tüyü var” hissine kapılacak, girdiğiniz ortama güzellik ve zerafet saçacaksınız. Elbette bu bir ay estetik operasyon, veya kişisel imajda yenilik yapmak için de çok doğru zaman. Bu bir ay boyunca mantıksal veya iletişimsel sıkışmışlık ve kilitlenme hissedebilirsiniz. Bunu aşmak için sözlü ibadet, esma çalışmaları, veya mantralar uygulamak size zihinsel ve spiritüel bir ferahlama sağlayacak.

#KOVA Pazartesi kariyerinizle ilgili istediğiniz yaratıcı liderliği sağlayamıyor, ve hedeflediğiniz dönüşümü hayat geçiriyor olmaktan dolayı sıkışmış ve çaresiz hissedebilirsiniz. Bu çıkmazdan kurtulmak için profesyonel hedefleriniz ve gerçek doğanızın istediği amaçlar arasındaki uyuşmayı değerlendireceğiniz, dürüst içsel hesaplaşmalar yaşamak, zorlu da olsa size iyi gelecek. Neticede “tamam ya da devam” kararını alıp, her iki yolda da güçlü liderliği tedavüle sokacaksınız. Çarşamba itibariyle büyük yeni başlangıçlar için cesur olmanız gerekiyor. Bugünlerde yaptığınız girişimlerle sadece bu bir buçuk ay değil, önümüzdeki iki yıl boyunca devam edecek bir döngünün şeklini, rengini belirleyeceksiniz. Çok dikkatli, korkusuz ve özünüze uygun bir yol izlemelisiniz. Haftasonu itibariyle sevgi paylaşımı konusunda biraz kesik hissedeceğiniz bir ay başlıyor. Ayrıca, arkadaş gruplarında sohbetler ve sosyal aktiviteler bu bir ay sizi hiç yalnız bırakmayacak.

#BALIK Pazartesi yabancı uyruklu arkadaşlarınız, veya üniversiteden sınıf arkadaşlarınız size güzel fırsatlar sunabilir. Bugün büyük resmi görebilmek gelecek hedefleriniz için olumlu bir dönüşüme vesile olacak. Çarşamba itibariyle savaşçı yanınız biraz yedek kulübesine ayrılmak istiyor gibi. Bir buçuk ay sonra başlatacağınız önemli bir proje için, bugün itibariyle enerji toplamalı, ve inisiyatifinizi, girişimlerinizi önce içinizde tartmalısınız. Gelecekte ihtiyacınız olan cesareti ve gözüpekliği bugünlerde geliştirmeye başlamalısınız. Haftasonu itibariyle arkadaş gruplarınızla sosyalleşmek aşk açısından şanslı ihtimalleri gündeme getirecek. Arkadaşlıklardan flörtlerin başlayabileceği bir aya giriyorsunuz. Ayrıca bu bir ay zihniniz toplumdaki statünüze, itibarınıza odaklanıyor. İş yerinde bir terfi için yoğun sözlü, yazılı haberleşme trafiğine girmeniz gerekli.