Wednesday, December 7, 2016

Venüs Kovada - 7 Aralık 2016

Venüs Kovada - 7 Aralık 2016

Tablo: “Venus, Adonis and Cupid”, 1595, Annibale Carracci


Bugün itibariyle, sevginin gezegeni Venüs Kova burcuna giriyor. Venüs Kovada ilişki kurma şeklinin geleneksel kalıpların dışında olduğuna işaret eder. Alışılmışın dışında, sıra dışı, yenilikçi ilişki şekilleri hoşa gider. Kişi egzantrik, tuhaf, farklı partnerlere doğru çekilir. Burada ilişki içinde mutlaka bir özgürlük alanının yaratılması gerekir. Kişi kendi bireyliğini, orjinalliğini ve bağımsızlığını ilişki içinde tatmin etmelidir. Bu bağımsızlık isteği uzun süreli birliktelikleri çatırdatabilir; taahhüde girme isteksizliğine yol açabilir.

Gökyüzündeki Venüs hızı nedeniyle, hayat hikayemizde büyük iz bırakan uzun vadeli temalar yaratamaz. Ancak hâlihazırda gündemde olan temaları tetikleme gücüne sahiptir. Doğum Haritamıza etkisi, sevgi paylaşımımızı tetiklemek, romantik fırsatlar sunmak, bizi destekleyen yeni ittifaklar kurmamıza ön ayak olmak ve sağlıklı dinlenme, enerji depolama periyodları yaratmaktır. Venüs’ün sert açılarla haritamızı etkilemesi durumunda iştahın sağlıksız artışı, güzellik ve cazibenin çıkar için süistimal edilmesi, aşırı tembellik ve lüks düşkünlüğü görülebilir.

Kovadaki Venüs bu sevgi paylaşımı ve enerji toplama sürecinde, ilişkilerde entellektüelliğin ön planda olduğunu gösterir. Akıl, zeka ve entellektüel yetkinlikten etkilenme durumu bu süreçte romantik birlikteliklerde vurgulanır. Bu konum, sosyal ilişkileri kişiselleştirmeden, belli bir mesafede medeni bir şekilde sürdürme becerisi verir. Bu transit altında kişi, kişisel değil bireyseldir; bu sebeple çok sosyaldir. Cemiyet ilişkilerini asla duygularını katmadan, objektif ve insancıl bir üslupla geliştirebilir. Arkadaş gruplarında, kulüplerde, derneklerde, organizasyonlarda sosyalleşmek, buralarda sevgi dolu ortaklıklar geliştirmek için uyum, arkadaş canlılığı ve cazibe özelliğine sahiptir.

Gökyüzünde Venüs Kova’daki seyrini izlerken, özdeğer konusu bağımsızlığa ve birey olabilmeye bağlıdır. Özgürlük sevgisi yüksektir. Kişi kendini tüm farklılıklarıyla ve özgünlüğüyle korkmadan ortaya koyabildiğinde kendini değerli hisseder. Toplum ve bilim için yeni yaklaşımlar geliştirebildiğinde, “kutunun dışında düşünebildiğinde” kendini mutlu hisseder. Anlamını yitirmiş ve baskılayan eski yapıları yıkmayı, bunların yerine toplumu ileri götürecek yeni teoriler geliştirmeyi sever. Devrimcilik, mucitlik, buluş yapmak kendinden memnun bir varoluşun önkoşuludur.

Venüs’ün Kovadaki yolculuğuna verilebilecek yanlış tepki, bağımsızlığı ve farklılığı kendi içinde yaşayamadığı için, tuhaf, marjinal, garip partnerlere çekilmektir. Sırf farklı olmak için genel olarak kabul edilenin dışında ilişki modellerine ilgi duyulabilir. Bu aniden başlayan ve aniden biten ilişkiler yaşanmasına yol açar. Kova Venüs’ünün olumsuz kullanımı ilişkide aşırı bağımsızlık talebi ve duyguları küçümseme tavrıdır; bu mahrem ve yoğun duygu paylaşımına sahip birliktelikleri yıkabilir, sadakate gölge düşürebilir.

Kovada hareket eden Venüs’e verilebilecek sağlıklı cevap, ilişkide doğru dozda özgürlük alanını inşa etmektir. Bu gerektiğinde yoğun, samimi duygu paylaşımına sahip, gerektiğinde de bireysel bağımsızlık ihtiyacını tatmin eden sağlıklı bir yol arkadaşlığı modelidir. Ayrıca Kova sürecindeki Venüs, evlilik ve ilişki kurma şeklinde de toplumsal olarak ezberlenmiş modellerin ötesinde düşünme becerisine sahiptir, böylece önyargıları ve önkabulleri aşan özgürlükçü sevgi paylaşımına olanak sağlar. Kovadaki Venüs‘ten psikolojik gelişiminiz için en iyi şekilde istifade etmek istiyorsanız, duygusuzluğa ve tuhaflığa kapılmadan, farklılığınızı ortaya koymalı, eşitlikçi, özgürlükçü, medeni ilişkiler geliştirmek için yeni yaklaşımlar denemeye istekli olmalısınız.

Kova burcu sizin doğum haritanızda hangi evlerinize düşüyor? Doğum haritanızdaki Natal Venüs hangi burçta, evde? Venüs’ün yönettiği Boğa ve Terazi burçları hangi evlerinizin başlangıç çizgisini kesiyor? Peki bu burç değişiminden siz nasıl etkileniyorsunuz?

No comments:

Post a Comment