Thursday, February 23, 2017

26 Şubat 2017 Balık burcunda Güneş Tutulması

26 Şubat 2017 Balık burcunda Güneş TutulmasıTutulmanın Genel Etkisi

26 Şubat Pazar günü, saat 17:58’de Balık burcunun 8 derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulmanın en dikkat çekici özelliği, Tutulma kendi oluşturduğu stelyum (kümeleşme) dışında, haritanın geri kalanıyla hiçbir temel açı oluşturmuyor. Tutulma sadece Neptün’le kavuşum yapıyor. Bu Neptünyen etki, tutulmanın etkisinin gizli kalabileceğine işaret ediyor. Tutulma etkisini gösterdiği süre boyunca sisli, buğulu, belirsiz bir atmosferi de beraberinde getirecek. Bu içinden geçtiğimiz süreçte gizli planları, kumpasları, casusluk, komplo gibi karanlık uğraşları gündeme getiriyor, gizli düşmanlardan gelebilecek tehlikeleri artırıyor. Tutulma civarındaki 90 gün boyunca denizlerden gelebilecek tehlikeler, zehirlenmeler, sıvılar ve deprem riski mevcut. (Ancak deprem konusunda, 17 Ağustos 1999 Depreminden 6 gün önce yaşanan tutulma asıl 21 Ağustos 2017’de ilk kez tekrar meydana geleceği için, gerçekten riskli tarihler 21 Ağustos’un civarındaki 90’ar gün olacak.)

Balık burcunda yaşanan ve Neptün etkisindeki bu tutulma aldanma, aldatılma enerjisini barındırıyor. Bu etki altında hem kendi kendini fantazilerle, ilüzyonlarla kandırmak; hem de kafakarışıklığı ve hayalperestlik yüzünden başkaları tarafından aldatılmak riski çok yüksek. Bu kuvvetli tutulma aynı zamanda, kişinin kendini hapsettiği ızdırap yapılarını da etkinleştirme gücüne sahip. Öncelikle, Barış İlhan’ın Neptün seminerlerine gönderme yapıp “ızdırap”ı tanımlamalıyız: Kişi bir konuda “eğer ona sahip olursam mutlu, bütünleşmiş bir insan olurum” diye fantaziler yaratıp, ona özlem duyar. Kafasında bir şablon yaratır. Bu beklentiler şablonunu, ışıltılarla, hayallerle bezer. İmkansızlık, bu fantazinin başat özelliğidir. Kişi bu fantaziye sahip olamadığı için ızdırap çektiği bir yaşam modelini benimser; ve bu model içinde “sıfır risk” ile yaşar. Ortada hiçbir belirsizlik yoktur. Kişi böylece “bugünü” yaşamaz, beklenmedik ihtimallerle karşılaşmaz, kazanma veya kaybetme tehlikesiyle yüzyüze gelmez. Her şey çok kesindir. Özet olarak, kişi bir konuya özlem duyduğu, ve o elinde olmadığı için ızdırap çektiği bir model kurmuştur. Hayatının sonuna kadar bu ızdırapla, “güvenlik” içinde devam edebilir.

İşte bu tutulmada bu Neptünyen, “ızdırap” ve “fantazi” konuları çok kuvvetli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu tutulmanın Doğum Haritanızda düştüğü evin konularında, ve Doğum Haritanızdaki Natal Neptün’ün düştüğü evdeki konulara dikkat edin. Acaba o alanlarda “asla gerçekleşmeyecek, imkansız” fantaziler kurup, o şablona, o ışıltılı beklentilere kendimizi kaptırıyor muyuz? O beklentiler yüzünden, bugün buradaki adayları, ihtimalleri gözümüzden kaçırıyor muyuz? Burnumuzun ucundakini göremiyor muyuz? İşte bu konuların tespit edilmesi için bu tutulma mükemmel zamanlama. Gerekirse bu konularda hayalkırıklığı yaşamayı, beklentilerimizi feda etmeyi ve “hiç” olmayı göze almamız gerekiyor. Ancak o zaman hiçbir kanıya ve fikre sahip olmadan, o konuda Allah’ın bize sunacağı mucizevi potansiyellere kendimizi açmış, ve kaderin bizi bulmasına izin vermiş olacağız.

Tutulma sırasında en önemli açı oluşumu hâlâ gökyüzündeki T-kare. Daha önceki Şubat Raporu yazımda ve videomda da bahsettiğim gibi, bu T-kare sistem değişikliğine, beklenmedik patlayıcı etkilere, sağlıksız büyümeye, gaddarlığa, düşüncesiz planlanmamış dayatmacı girişimlere ve güç savaşlarına işaret ediyor. İşte bu T-kare, tutulma sırasında ateşli ve tetikleyici Mars tarafından aktive ediliyor. Bu sebeple hem tutulma gününde, hem de +/- 90 gün boyunca bahsi geçen konularda patlayıcı etkiler, silahlı kuvvetlere, orduya, polise, kolluk kuvvetlerine karşı beklenmedik, ani saldırılar gerçekleşme riski var. Maalesef geçtiğimiz haftalarda, benim de öncesinde öngördüğüm gibi Rusya askerlerimizi “kaza” denilerek Şehit etti. Kalabalıkları barındıran patlayıcı enerji maalesef tutulmanın çevresindeki 90 gün boyunca güncelliğini koruyacak.

Tutulma, doğum haritasında 8 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanları sürtüşme, meydan okuma veya olayların şiddetlenmesi şeklinde sert bir şekilde etkileyecek.


Saros Serisi Güney 19

Bütün Güneş Tutulmaları aslında yaklaşık 1300 sene süren Serilere dahildir. Bunlara Saros Serileri denir. Bu serileri 1300 sene yaşayan “Dev İnsanlar” gibi düşünebiliriz. Bu “Dev İnsanlar”, 18 yılda bir bize yüzlerini gösterir. Bu sebeple, 18 sene arayla gerçekleşen Güneş Tutulmaları içerdikleri anlam açısından birbirlerine bağlıdır. Bu Tutulma Serilerinin, ya da “Dev İnsanların” ne gibi bir özelliğe sahip olduklarını, ya da kişiliklerini, onların ilk kez meydana geldikleri andaki Doğum Haritalarına bakarak anlayabiliriz.

26 Şubat’ta meydana gelecek bu Güneş Tutulması, Saros serisi 19 Güney’e mensup. Bu sayı, NASA’nın Saros Döngüleri Listesinde 140 numaralı seriye tekabül ediyor. Bu Tutulma Serisi ilk kez, 1512 senesinde yaşanmış, ve son kez 2774’te yaşanacak. İlk kez “doğduğundaki” Doğum Haritasında, Jüpiter-Venüs kavuşumu olduğu için, Bernadette Brady bu tutulmanın iyicil olduğunu iddia ediyor. 18 yılda bir, bu tutulmanın güzel sürprizler, ani mutluluklar, sevindirici haberler ve şans getirdiğini savunuyor. Biz bu ilk tutulma haritasını dikkatli incelediğimizde, haritada Jüpiter/Venüs’e küçük malefik Mars’ın ve ölümün gezegeni Plüton’un kare yaptığını görüyoruz. (Jüpiter-Plüton, ve Mars-Jüpiter sert açıları şu an da gökyüzünde aktifler.) Bu sert açılar, güç savaşına, fanatizme ve manipülasyona işaret eder; sağlıksız büyümeyi, kibri, rakibi aşağı görüp girilmemesi gereken savaşlara girmeyi gündeme getirir. Bu “Dev İnsanın” doğum haritasındaki bir başka önemli açı, Güneş/Ay kavuşumunun, Satürn ile karşıt açı yapması. Bu açı, otoriteyle ve baba/anne figürüyle soruna, karamsarlığa, depresyona, baskıcılığa, kısıtlanmaya, ve korkuya işaret eder. Tahammül edilemeyecek kadar zor, zararlı koşullar deneyimlemeye yol açar. Haritaya bu şekilde bütünsel baktığımızda, Saros Serisi Güney 19’un sadece güzel, şanslı sürprizleri değil; bazı yapısal sorunlara ve zorlukları da barındırdığını görüyoruz.


Saros serisi 19 Güney’in ne anlama geldiğini daha somut bir şekilde görmek için, bu tutulmalar sırasında daha önce yaşanmış önemli olaylara göz atalım:

-       1908’de II.Meşrutiyet’in ilan edilişiyle 30 yıllık istibdat rejimi sona erdi.
-       1927 Atatürk Nutuk’u okudu.
-       1945 İkinci Dünya Savaşı bitti.
-       1963’de Ayetullah Humeyni’nin tutuklanması üzerinde Şah aleyhinde geniş katılımlı protestolar düzenlendi, bunlar 15 sene sonraki devrimin öncülüydü. Aynı sene Martin Luther King Jr. meşhur “Bir Hayalim var” demeçli nutkunu verdi ve Afrikalı Amerikalı Özgürlük Hareketine önemli bir ivme kazandırdı.
-       1980 sonunda bu tutulmanın  tesiri altındayken Türkiye’de 12 Eylül darbesi gerçekleşti.
-       1998 sonunda yine bu tutulmanın tesiri altında Bill Clinton ile Monika Levinsky’nin oval ofis skandalı patlak verdi. Ayrıca Şili’li diktatör Pinochet tutuklandı. 1999 başında Kosova Savaşında  NATO Yugoslavya’yı bombalayarak ilk kez egemen bir devlete silahlı müdahelede bulundu. Milošević, soykırım dahil çeşitli savaş suçlarından mahkum edildi.
-       2017’de bu tutulmanın etkisi altında ülkemizde hain bir darbe kalkışması yaşandı. İçinden geçtiğimiz günlerde de bir sistem değişikliği referandumu deneyimlemekteyiz. Dünya ise terörizmin tırmanışı, BREXIT ile Avrupa Birliğinin dağılma sürecine girmesi, Trump’ın seçilmesi ve Avrupa’da Müslüman ve göçmen karşıtı aşırı sağcı partilerin güçlenmesi gelişmeleriyle çalkalanıyor.
Bu olayların hepsinin işaret ettiği bir tema büyük değişim, içinde bulunulan statükonun tamamen yıkılması ve yeninin doğması. Kuşkusuz  26 Şubat’ta yaşayacağımız Balık burcundaki Güneş Tutulması da, devamındaki 6 ay boyunca asla geri döndürülemez dönüşümleri, sonlanmaları ve yeniden doğuşları beraberinde getirecek. 26 Şubat’ta gökyüzündeki Mars-Uranüs kavuşumu, bu temalarda yaşanacak tahmin edilemezliği, sürpriz unsurunu, ani, beklenmedik patlamaları artırıyor. Balık vurgusu ve Neptünyen etki ise, bu sürecin içine gizli, bilinemez planları, gizli düşmanları, denizlerden ve zehirden gelebilecek tehlikeleri ekliyor. Saros Serisi Güney 19 konuları, 26 Şubat’ta hem ani hem de gizli bir şekilde yüzünü gösterecek.


Türkiye Cumhuriyetinin Haritasını Nasıl etkiliyor

26 Şubat’ta yaşanacak Güneş Tutulmasını Türkiye Cumhuriyeti açısından inceleyecek olursak,
8 derece Balık Türkiye Cumhuriyeti’nin haritasında, 9.eve düşüyor. Aynı şekilde, tutulmayla kavuşum yapan tek gezegen de, 9.evin yöneticisi Uranüs. Bu, tutulmanın Türkiye’yi din, din adamları, okyanus-aşırı bağlantılar, uluslararası ilişkiler, denizcilik, havacılık, hukuk, üniversiteler, bilim adamları ve akademisyenler konularında etkileyeceğini gösteriyor. Uranüs etkisi bu konularda ani, beklenmedik, şok edici haberler alınacağını gösterirken, Neptünyen vurgu bu gelişmelerin bir ayağının gizli kumpaslara ve komplolara bağlı olduğuna işaret ediyor. Tutulmadan etkilenen Türkiye Cumhuriyeti’nin Natal Uranüs’ü aynı zamanda, ayaklanma ve protesto riskini, siyasi gerilimi ve anarşiyi gündeme getiriyor.  

Tutulmanın Türkiye açısından çarpıcı tarafı, Neptün-Güneş-Ay üçlüsünün Türkiye’nin Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapması. Bu oldukça kötücül kombinasyon, ülkenin eski karmik borçlarıyla karşı karşıya kalacağını, ve güçlü bir şekilde kendi geçmişine çekildiğini gösteriyor. Güney Ay Düğümü vurgusu geçmişten gelen hesaplaşılmamış konuları bugüne taşıyacak. Neptün’ün buradaki mevcudiyeti bu konuları bulanıklaştırıyor, gizli bir sır perdesinin arkasına saklayarak ülkeyi kandırılmalara ve aldatılmalara açık hale getiriyor. Burnumuzun ucundakini görememe tehlikesi, gizli düşmanların faaliyetlerini fark edememe riskini gündeme getiriyor.


Kaynakça

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

İlhan, Barış, NEPTÜN - Siste Yolumuzu Nasıl Buluruz, 15 Temmuz 2012

Meridian, Bill. “Mundane Predictions with Eclipses.” NCGR Geocosmic Journal, Winter 2017, 4-5
No comments:

Post a Comment