Tuesday, March 28, 2017

Jüpiter - Plüto Karesi | 30 Mart 2017Jüpiter - Plüto Karesi | 30 Mart 2017

Perşembe inancın gezegeni Jüpiter ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı inançlar doğrultusunda fanatizme ve güç savaşlarına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Terazi ve Oğlak burçları, bu güç savaşlarının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu güç savaşları, ikili zıtlaşmalar, açık düşmanlıklar ile eski sistemin yıkılışı, statü hırsı arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri eski, güvenli yapılara körü körüne bağlı kalmaktır. İçinde bulunulan güvenli durum, statüko kişiye zarar verse ve onun büyümesini engellese bile ona çok hoş görünür. Onu ne pahasına olsun bırakmak istemez. Ancak Plüto-Jüpiter karesi öyle yıkıcı krizler ve kayıplar getirir ki, artık o eski duruma geri dönmek asla mümkün değildir. Dönüşüm kaçınılmazdır ve geri döndürülemez. Bu sebeple bu transitin olumsuz kullanımı, dönüşüme direnmektir. Yeniyi reddetmek, eskiye saplanmaktır. Bu açıya verilecek bir başka sağlıksız cevap da koşulları ve kişileri manipüle etmeye çalışmaktır. Acizlik korkusundan doğan bu davranış ancak her şeyi kontrol altında tuttuğu müddetçe ölüm tehlikesini bertaraf ettiğini sanar. Bu güç savaşlarına ve gaddarlığa sebep olur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap kayıplara yüksek bir farkındalıkla bakabilmektir. Yaşanan kriz ve kaybedilen şeylerin daha büyük bir sebebi olduğunu idrak etmek gerekir. Plüto, kişiden hayatındaki fazlalıkları ve gereksiz bağımlılıkları fark etmesini talep eder. Bu maddi, manevi veya alışkanlık düzeyindeki sağlıksız büyümeyi (Jüpiter) kontrollü bir ölüme (Plüto) tabi tutmasını ister. Bu sebeple, bu transitin verimli kullanımı, yaşamdaki gereksiz her türlü unsuru elemektir. Ancak bu gönüllü kaybetmeler sayesinde kişi fiziki ve spiritüelgenişlemesi (Jüpiter) için yer açmış olur. Bu noktadan sonra varoluşuna anlam katacak misyonlar için yeni yaşam arenalarına açılabilir, ufkunu genişletebilir ve büyüyebilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız hayatınızdaki bazı şeylerin “ölmesine izin vermeli” ve küllerinizden yeniden doğmalısınız.Bu açıdan doğum haritasında 19 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.
(Not: Bu açının daha detaylı ve bütünsel analizi için facebook’taki Mart 2017 Gökyüzü Raporundan “Gökyüzündeki T-Kare” kısmını okuyabilirsiniz)

Tablo: “A Storm with a Shipwreck”, 1754, Claude-Joseph Vernet

Monday, March 27, 2017

Mars - Neptün Sekstili | 27 Mart 2017Mars - Neptün Sekstili | 27 Mart 2017

Bugün mücadelenin gezegeni Mars ile hayallerin gezegeni Neptün arasında fırsatlara gebe bir sekstil açı gerçekleşiyor. Bu açı hayalleri için savaşmayı gösterir. Benliği aşan, tüm varoluşu kapsayan idealler için mücadeleye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil Boğa ve Balık burçları, bu spiritüel savaşın yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu ruhsal mücadele, sessizlik, sükunet ve huzur kanalıyla benlikten daha büyük olan “Bir”i idrak etme ve onda kaybolma sürecini içeriyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri eril saldırganlığı idealize etmektir. Dış çeperi ışıltılı ve gösterişli, ancak içi boş maskülen bir tutum takınılabilir. Kavga, çatışma ve şiddet yüceltilebilir. Ancak bununla eşzamanlı cinsel yetersizlik gözlemlenir. Bu tarz Marsiyenfantezi-ızdırap modelleri, egoyu sağlıksız bir şekilde besler ve bu transitin vaad ettiği benliği aşma, empati ve anlayış fırsatını heba eder. Bu açının bir başka olumsuz kullanımı, uyuşukluğa kapılmak, hayallerin gölgesinde gerçeklikten kaçmaktır. Alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar, ilüzyon yaratan halüsinatifler bu etki altında çok tehlikelidir. Neptün-Mars ikilisi aldatıcı hareketler şeklinde tezahür etme riskine de sahiptir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bencil çıkarların ötesinde, tüm yaradılanlar için mücadele etmektir. Kişi bu etki altında benliği aşma ve daha üst varlıkla temas kurma fırsatına sahiptir. Bir okyanusta “damla” olduğunu idrak edip ona karışmak için harekete geçebilir. Bunun için yapılacak adımlardan biri spiritüel gelişim faaliyetlerine girişmektir. Meditasyon, ibadet, sessizlik ve sükunet ile iç ses ile temas kurulur. Bazılarıysa koşu, uzak doğu sporları veya dans ile bu sessiz bilinç düzeyine erişir. Bu sessizlikte Marsiyen şiddetin arkasındaki hakikat idrak edilir. Kişi içindeki öfkeyle ve hiddetle temas kurması neticesinde, diğerlerinin çatışmacı aksiyonlarına karşı empati geliştirir. Bu tüm varoluşa karşı bir anlayış, kabullenicilik, ve hoşgörüye evrilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız iç sesinizle temas kurmalı, “ben”i aşan hayalleriniz için mücadele etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 12 derece dişil burçlarda (Boğa, Balık, Yengeç ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 12 derece Başak ve Akrep burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Tablo: “Mars And Neptune”, 1575-78, Paolo Veronese

Not: Geçtiğimiz günlerde tam olarak bu yazıda yazan etkiyi deneyimledim! Bu vesileyle kişisel bir örnek vererek, bu yazıları kendi Doğum Haritanızda nasıl yorumlayabileceğinizi göstermek istiyorum.

Mars-Neptün açısı aktive olduğunda, 2 gün önce (bilmeden) hayatımda ilk defa bir Yoga kursuna yazılıp düzenli yoga/meditasyon yapmaya başladım.

Mars (hareket), Neptün (spiritüalizm) ikilisi bedenlendirilmiş spiritüel faaliyetleri temsil eder.

Bu açı benim Doğum Haritamı, 12.evde (benliği aşma, spiritüalizm) Güneş'imle (benlik) kavuşum yaparak ve 9.evde (inanç, felsefe) Neptün(spiritüalizm)/Satürn'ümle (disiplin) üçgen açı yaparak etkiliyor.

Yani, benliği aşan daha üst bilinç düzeyinde (12.ev) ve yaşam felsefesi (9.ev) alanlarında yaşam enerjim (Güneş), ideallerim (Neptün) ve sorumluluklarım (Satürn), spiritüel yöntemlerle (Neptün) harekete geçiriliyor (Mars). Bu etki yaratıcı, uyumlu ve engelsiz akan bir enerji (üçgen açı) şeklinde. Aynı zamanda benliğimle tam bütünleşiyor (kavuşum).

Siz de bu şekilde, Transit yazılarımın son paragrafındaki dereceleri göz önünde bulundurarak, kendi Doğum Haritanıza etkisini yorumlayabilirsiniz. Açıların altına bu etki altında deneyimlediklerinizi paylaşarak anlayışımızı zenginleştirebilirsiniz. Sevgiler

Saturday, March 25, 2017

Merkür - Uranüs Kavuşumu | 26 Mart 2017Merkür - Uranüs Kavuşumu | 26 Mart 2017

Bugün zihnin gezegeni Merkür ile dehanın gezegeni Uranüs kavuşuyor. Bu açı sıra dışı,orjinal fikirleri gösterir. Mevcut sorunlara yenilikçi, “kutunun dışında düşünen” yaklaşımlara işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Koç burcu, sıra dışı düşüncenin ve bağımsızlık ifadesinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Koç enerjisi düşüncenin ben-merkezli, kişisel ve kendini ortaya koyma arzusunda olduğunu gösteriyor. Cesur, korkusuz ve doğrudan bir yaklaşımla özgürleşmek için iletişim kuruluyor.

Bu açıya verilecek yanlış tepkilerden biri düşüncelerde katılıktır. Yoğun bir bilgi akışının yaşandığı bu etki altında eski fikirlere inatçı bir şekilde saplanmak, bu yenilikçi fırsatı heba etmek olacaktır. Ayrıca beyindeki her nöronun en üst kapasitede çalıştığı bu transit altında sinirliliğe ve huzursuzluğa kapılma tehlikesi söz konusudur. Uranüs’ün yıldırım hızında getirdiği bilgileri Merkür’ün aynı serilikte işleyememesi halinde, düşünmeden verilmiş, ani ve dürtüsel kararlar sorun yaratabilir. Seyahat, ticaret ve evraklarla ilgili hiç hesapta olmayan, ani aksaklıklar meydana gelebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap Uranüs’ün bakış açınızı yenilemesine izin vermektir. Bu etki altında muazzam bir hızda yeni bilgiler zihninize akar. Uranüs, olayları daha önce hiç düşünmediğiniz perspektiflerden görme becerisi bahşeder. Bu sayede, bu etkinin çok olumlu bir kullanımı buluş yapmaktır. Bilimsel konularla meşgul olanlar icatta bulunabilir. Günlük hayatta ve profesyonel meselelerde de, var olan problemlere sıra dışı, orjinal çözümler getirilir. Tüm bunlar için yeniliklere açık olmak gerekmektedir. Merkür’ün ifade ettiği, dünyayı algılamamız için inşa ettiğimiz “zihinsel model”in daha üst bir versiyon (Uranüs) tarafından güncellenmesine izin vermemiz gerekir. Kimi zaman bu var olan fikirlerin ve inançların tamamen yıkılması (Uranüs) şeklinde cereyan ederken, kimi zaman küçük modifikasyonlarla görülemeyenlerin artık görünür kılınmasıdır. Neticede, bu açının sağlıklı kullanımı dünyaya yepyeni gözlüklerle bakma; böylece orjinal, yenilikçi, parlak fikirler üretme ve buluş yapmadır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız farklı algılama biçimlerine açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar zihinsel ve iletişimsel konularda çok şanslı bir sürpriz alacaklar. 23 derece öncü burçlarda (Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri olanlar ise beklenmedik zorlayıcı bir etki alacaklar.

Tablo: “Hermes”, 1886, William Blake Richmond

Güneş - Venüs Kavuşumu | 25 Mart 2017


Güneş - Venüs Kavuşumu | 25 Mart 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile isteğin ışığı Güneş kavuşuyor. Bu açı cazibede belirgin bir artışa işaret eder. Yaratıcı faaliyetler ve sosyal ilişkiler kanalıyla ilgiyi üzerine çekme isteği görülür. Gezegenlerin bulunduğu Koç burcu, ilgilenilme isteğinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Koç enerjisi daha direkt, spontane ve cesur yöntemlerle ilgi çekmek ister. “Hayırı cevap olarak kabul etmiyorum” şeklinde iddialı, dayatmacı ve ısrarlı bir çekim stratejisi uygular.

Bu açıya verilecek yanlış tepkilerden biri dünyevi zevklerin tatmininde aşırılığa izin vermektir. Lüks düşkünlüğü sebebiyle savurgan harcamalar ve alışveriş çılgınlığı görülebilir. Güneş’in tahtındaki Venüs’ün bir başka tehlikesi denetlenemez bir narsisizm ve megalomanlıktır. İlgi çekme ve cezbetme konusunda kendine aşırı güven, rahatsız edici bir şaşaaya ve kibre sebep olabilir. Ayrıca normal şartlarda para konusunda şans getirecek bu konum maalesef Venüs’ün hem retro hareketi hem de zararlı konumu sebebiyle bu sefer söz konusu değil.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yaratıcılığı uygulamaya geçirmektir. Güzel sanatlarla uğraşmak, veya içinde güzellik ve estetik barındıran faaliyetlerle meşgul olmak bunun güzel bir kanalıdır. Ayrıca sosyal etkinliklere katılmak ve diğerleriyle içten sevgi paylaşımında bulunmak da Güneş’in enerjisini ödünç alan Venüs’ün verimli kullanımıdır. Unutmayın, sevgi tek yönlü değil, iki yönlü bir enerji alışverişidir. Bu gün yükselen ilgi ve sevgi isteğinize mütekabil içinizdeki sıcak ve doğal sevgiyi korkmadan, cesurca ve fedakarca vermeniz gerekli. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kalbinizin içinden gelen sevginin açığa çıkmasına izin vermelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 4 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar aşk ve yaratıcılık konusunda şanslı bir şekilde etkilenecekler. 4 derece öncü burçlarda (Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri olanlar ise sürtüşmeli, ve meydan okumalı sert bir etki alacaklar.
Tablo: “Venus at a Mirror”, 1615, Peter Paul Rubens

Thursday, March 23, 2017

Merkür - Jüpiter Karşıtı | 24 Mart 2017


Merkür - Jüpiter Karşıtı | 24 Mart 2017

Yarın algılamanın gezegeni Merkür ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerin genişlemeyi engellediğini gösterir. Fanatik, kibirli ve yargılayıcı düşüncelere işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Terazi burçları, bu düşünce çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, “ben-biz” ekseninde, birey olmak ve iletişimde karşıdakinin de bireyliğinin farkına varmak arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri dünyayı algılama şeklini daraltmak, böylece yeni potansiyellere erişememektir. Bu sorun “en iyisini ben bilirim” şeklinde kibirli bir bakış açısıyla yaratılır. Fil dişi kulesinden dünya hakkında ahkam kesmek, kendi verdiği vaaza uymamak gözlemlenir. Bu durumda hiçbir şekilde dünyayı başka türlü algılama şekilleri deneyimlenemez, keşfedilemez. Böylece ufkunu genişletme, sağlıklı büyüme ve yeni arenalara yayılıp yeni potansiyellerini gerçekleştirme fırsatları heba edilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap “deneyimdir”. Maceraya atılmaktır. Kısa veya uzun seyahatlerle yeni kültürleri görmek, kendin gibi düşünmeyen kişilerle etkileşime girmek, başka türlü algılama şekillerinin de var olduğunu idrak etmeyi sağlar. Böylece kişi kendi pozisyonuyla beraber farklı perspektifleri de sentezler, ve yeni bir “doğru yaşam” felsefesi oluşturur. Bu şekilde algısını genişletmek, Merkür-Jüpiter ikilisinin sağlıklı kullanımıdır. Neticede iyimser, özgüvenli ve hoşgörülü bir algılamaya ulaşılır. Daha önce fark edilmemiş hayat arenalarında yeni potansiyeller keşfedilir, gelecek için geniş bir vizyona sahip olunur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız ikili etkileşimler vasıtasıyla farklı olanı deneyimlemeli, bakış açınızı genişletmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Jupiter and Mercury in the form of visiting pilgrims Philemon and Baucis”, 1802, Orest Adamovich Kiprensky

Monday, March 20, 2017

Merkür - Plüto Karesi | 24 Mart 2017Merkür - Plüto Karesi | 24 Mart 2017

Cuma zihnin gezegeni Merkür ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı takıntıların ve saplantıların zihni ele geçirdiğini gösterir. Gizli, saklı konuları araştırmak, ortaya çıkarmak için muazzam bir tutkuya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları, bu saplantılı düşüncelerin ve iletişimde güç savaşlarının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu çatışma, düşünülmemiş, planlanmamış, aceleci ve bencil fikirler ile sistemleri, düzenleri dönüştürme tutkusu arasında cereyan ediyor. Kavgacı, iğneleyici sivri dil ile öldürücü, acımasız gaddarlıkların yarattığı kriz, harekete geçmeyi mecburi kılıyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri takıntılı bir şekilde görüşü tek bir noktaya odaklayıp, başka hiçbir şeyi görmemektir. Bu durumda zihin ölüm korkusu ve varoluşsal sorular gibi saplantılarla, yüzleşilmemiş tabularla, ve bilinçdışı materyallerle istila edilir. Kare açı bu transitin kişiyi çok zorlayıcı sürtüşmelerle ve içsel çelişkilerle karşı karşıya getireceğini ima etse de, aslında bu dönem bu konularla hesaplaşmak için uygun fırsattır. Bu sebeple kişi kendi derinliklerine inmekte çaba harcamalı, ancak kendine karşı aşırı acımasız ve yıkıcı olmamalıdır. Plüton’un hilesi yaşamın anlamsızlığını ve her şeyin boşluğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyup, kişiyi nihilizme itmesidir. Halbuki kişi fiziki varoluşunun sonluluğu karşısında kendi kişiselliğini aşacak sosyal, kültürel bir misyon tespit edebilirse, işte o zaman bu karşı konulmaz gerçekliğe bir cevap bulmuş olur. O zaman kendi mevcudiyetini zaman ve mekan ötesi bir anlamlılığa taşıyacak aktivitelerde fedakarca çalışabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap kişiselliği aşacak bu sosyal ve kültürel amaçlar için tüm iletişimsel ve zihinsel becerilerini seferber etmektir. Bu transit en derinlerde yatanı algılama yeteneği bahşeder. Psikoanalitik çalışmalar için ideal zamandır. Bu etki altında bizi engelleyen şeyin aslında dünyayı algılama şeklimiz olduğunu fark etmemiz gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız dünyayı algılama şeklinizi dönüştürmelisiniz ve “ben-ötesi”ni algılamak, öğrenmek için çaba sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 19 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “The Souls of Acheron”, 1898, Adolf Hirémy-Hirschl

Friday, March 17, 2017

Güneş - Satürn Karesi | 18 Mart 2017Güneş - Satürn Karesi | 18 Mart 2017

Yarın benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı benliğin özünde yetersizlik hissini ve korkuyu gösterir. Kimliği yapılandırmakta sorunlara işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken Balık ve Yay burçları, bu kimlik sorununun yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu sorun, egoyu aşmak isteyen, merhametli ve kabullenici istekler ile yüksek bilginin ve anlamın arayışındaki sorumluluklar arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri otorite figürleri (baba, patron, vb.) karşısında aşağılık kompleksine yenik düşmektir. Satürn’ün hilesi “yapamazsın, beceremezsin” şeklinde korkutmalara kanıp, isteklerinden vaz geçmektir. Bu transit altında yaratıcı enerjileri bastırma tehlikesi söz konusudur. Karamsar, depresif ruh halinde kendin olmaktan korkmak, kimliğini sağlam bir şekilde yapılandıramamak çöküşü getirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği aşan fedakar istekler ile inancın, yaşam felsefisinin getirdiği yükümlülükleri dengelemektir. Kare açı bir kriz getirdiği gibi, bu konuda harekete geçmeyi de mecburi kılacaktır. Bu sebeple, her türlü korkutmaya, yıldırmaya ve engele rağmen kimliğin özünden gelen istekler için çaba sarf etmek gerekir. Bu yaratıcı istekleri disiplinle ve çalışkanlıkla fiziki dünyada somutlaştırmak gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız karamsarlığa kapılmadan, benliğinizi sağlamlaştırmalı, bilinçli isteklerinizi sorumlu, gerçekçi bir şekilde inşa etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 27 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Moonlit landscape”, 1849, Arnold Böcklin

Wednesday, March 15, 2017

Merkür - Venüs Kavuşumu | 18 Mart 2017

Merkür - Venüs Kavuşumu | 18 Mart 2017


Tablo: “Venus And Mercury Instructing Cupid”, 1738, François Boucher


Cumartesi iletişimin gezegeni Merkür ile sevginin gezegeni Venüs kavuşacak. Bu açı sevgi paylaşımı için iletişim kurmayı gösterir. Sevdiğini ifade etmeye, sosyal ilişkiler için bağlantı kurmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Koç burcu, bu sevgi iletişiminin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Koç enerjisi, sevdiğini hiç çekinmeden doğrudan açıklama cesareti bahşeder. Aşk ve iletişim alanında spontane, cesur ve biraz düşüncesiz bir yaklaşım görülür.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri ilişkide yüzeyselliktir. Sevgi paylaşımında anlamsız sözler sarf edilebilir. Bu transitin bir başka tehlikesi romantik bağlantıları ve cinsel paylaşımları çıkar için kullanmaktır. Ayrıca yaşamın keyifli yönlerini ve eğlenceyi vurgulan bu etki, aşırı tembelliğe ve aylaklığa yol açabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bugünü yaratıcı faaliyetlere ayırmaktır. Bu etki altında hem edebi alanda, hem de el becerileri gerektiren sanatlarda güzel ve estetik eserler üretilebilir. Bu rahatlatıcı etki güç toplamak için bir dinlenme dönemine işaret eder. Bu sebeple bu transitin olumlu kullanımı, sosyal aktivitelerde ve kültürel okazyonlarda etkin bir şekilde dinlenmektir. Koçta kavuşan Venüs-Merkür ikilisi aşk için adım atmayı gerektirir. Öncü ve spontan enerji, sevdiğini dile getirmeyi, ona açılmayı; ve onu elde etmek için harekete geçmeyi sunar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sevdiğinizle iletişime geçmeli; ayrıca ilgileriniz ve meraklarınız için yaratıcı faaliyetlere girişmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 9 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar aşk konusunda çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 9 derece öncü burçlarda (Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri olanlar ise sürtüşmeli, ve meydan okumalı sert bir etki alacaklar.

Sunday, March 12, 2017

Merkür - Satürn Karesi | 12 Mart 2017

Merkür - Satürn Karesi | 12 Mart 2017


Tablo: “Mercury Lulling Argus to Sleep”, 1770-75, Ubaldo Gandolfi

Bugün iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel ve iletişimsel fonksiyonlarda bir yavaşlamaya işaret eder. Düşüncelerde karamsarlığın, korkunun ve dar görüşlülüğün hakim olduğunu gösterir. Gezegenlerin bulunduğu değişken Balık ve Yay burçları, bu zorlayıcı düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu zihinsel engellenme, hayalperest ve bulanık düşünceler ile “büyük resmi” görme arayışında daha fanatik ve yargılayıcı sorumluluklar arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri karamsarlığa teslim olmaktır. Kişi kendi öğrenme ve algılama yeteneklerinden şüphe duyar. Kendini ifade etmekten ve iletişim kurmaktan çekinebilir. Satürn’ün gölgesi, yetersizlik hissiyle kişiyi depresyona sürükler. Gelecek kaygısı ve endişe zihni ele geçirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Satürn, Mekür’ün temsil ettiği öğrenme kapasitesinde muazzam bir odaklanma yeteneği bahşeder. Bu açının verimli kullanımı, bu konsantrasyon becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Merkür-Satürn ikilisi, algıda gerçekçiliği egemen kılar. Mantık ve realizm imtihanından geçemeyen fikirler elenir. Daha önce denenmiş, geleneksel kalıplarla düşünmeyi sever. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 27 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Thursday, March 9, 2017

Seçim Astrolojisi (Electional Astrology)

SEÇİM ASTROLOJİSİ


"Evlilik tarihi alacağız, ne zaman olsun?", "Yeni bir iş kuracağız, ne zaman başlamalıyız?", "Ameliyat için uygun tarih nedir?" gibi sorular alıyorum. Bu sorular Seçim Astrolojisinin (Electional Astrology) alanına girer.

Danışanın Doğum Haritasının, ve mümkün olan tarihlerin ışığında çok detaylı bir çalışma sonucu bahsedilen iş için en şanslı tarih belirlenebilir. Örneğin mutlu bir evlilik için güçlü ve iyi açılar alan bir Venüs, bereketli konfigüre edilmiş bir yedinci ev, benefiklerle uyumlu açıda bir yedinci ev yöneticisi seçilmelidir. Aynı şekilde başarılı ve kârlı bir iş kurma tarihi için sağlam bir Satürn ile olumlu etkiler alan bir onuncu ev tayin etmek gerekir.

Bunun gibi çok daha fazla kriter göz önünde bulundurularak; ve de danışanın psikolojik hedeflerinin Doğum Haritasıyla tespiti sağlanarak, danışanın başlatmayı planladığı hareketleri mümkün olan en bereketli, şanslı ve başarılı olacak şekilde seçebiliriz. Eğer böyle bir çalışmayla ilgileniyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Tablo: "Manifest Destiny," 1872, John Gast

Tuesday, March 7, 2017

Mart 2017 Gökyüzü Raporu

Mart 2017 Gökyüzü RaporuBütünsel Analiz
-           Gökyüzündeki Jüpiter-Uranüs-Plüto T-karesi hala aktif. 2 kez exact olacak.
Bu açı alı kalıbı Ay tarafından 7-8 (Büyük Haç), 14, 22 ve 29 Mart’ta tetiklenecek.
Tüm ay boyunca uyumlu Satürn-Uranüs üçgeni mevcut
-           4 Mart itibariyle Venüs retro hareketine başlıyor
Jüpiter tüm ay boyunca retro hareketine devam ediyor
-           Dolunay ve Yeni Ay, Başak ve Koç burçlarında
-           Merkür, Güneş ve Mars burç değiştiriyor
-           Güneş 5,  Mars 2 önemli açı meydana getirecek
Mart Ayının Ana Teması

Gökyüzündeki Jüpiter-Uranüs-Plüto T-karesi hala aktif. Satürn’ün uyumlu açısı.

            Bu açı kalıbını geçtiğimiz aylardan ödünç alıyoruz, ve 15 Nisan’a kadar güncelliğini koruyacak. Referandumdan tam 1 gün önce bu uzun soluklu zorlayıcı etkinin nihayet sona erecek olması, sonuç ne olursa olsun Nisan ortasından sonra gerilimin azalacağına işaret ediyor.
Bu ay Bu T-kare kalıbı, ayın 3, 7-8, 14, 22, 29 ve 30’unda aktive olacak. Bu kalıbın ne anlama geldiğini hatırlayalım: Bu öncü T-kare dinamizmi yüksek, belirsiz, kararsız ve dengesiz  bir enerjiye işaret ediyor. Ana çelişki ekseni isyan (Uranüs) ve sağlıksız büyüme (Jüpiter).  Koç ve Terazi ekseninde vuku bulan bu gerilim, “ben-biz”, “bireylik-çift olma”, “savaş-barış”, “saldırganlık-diplomasi”, “vahşilik-uyum” zıtlıklarını gündeme getiriyor. Egoist isteklerin ve ortaklık bilincinin uzlaştırılamaması sağlıksız büyüme krizlerine yol açacak. Bu niteliklerdeki karşıtlık sürecinde aşırı özgüveninin (Jüpiter) getirdiği ani kazalar, beklenmedik olaylar (Uranüs) gözlemlenebilir. Uranüs-Jüpiter gerginliği dini felsefi ihtilafları ön plana çıkarır.  Bu gergin enerji davranışlarda tuhaflık, kibir, ukalalık olarak tezahür eder. Aşırı özgüven, kibir, ukalalık büyük resmi görmeyi engeller. Bu oluşum altında düzen bozucu girişimler genişlemeye ket vurur. 3 Mart’ta Jüpiter-Uranüs karşıtlığının exact hale gelmesiyle, bu gerilim en yüksek seviyede kendisini gösterecek.
            Bu Jüpiter-Uranüs zıtlaşması aslında yaşanan sorunların ana eksenini teşkil etse de, tüm dikkat odak noktasındaki Plütonik sorunlara yöneltilmiş durumda.  Öncü T-kare burada Plüton’a aşırı dinamizm ve enerji bahşederken, kişinin kendisini çok fazla zorlamasına yol açıyor.Her şeyi birden başarmak isteyen bireyi çok sayıda krizle başbaşa bırakıyor.  Ancak burada sabırsızlık, ve plan yapmadan girişmek; aynı zamanda dayatmacılık, ve düşüncesizlik sorunlar yaratıyor. Oğlaktaki Plüton bu fokal özelliğiyle içinden geçtiğimiz dönemde sınırların değişeceğine işaret ediyor. Dünya çapında iktidar yapıları gaddarca kullanılabilir. Baskı ve hiyerarşik yapıyla kontrol tesis edilmeye çalışılabilir. Plüton Oğlakta, T-karenin odağında statü, otorite, itibar ve başarı takıntısı getirir. En tepeye çıkmak için Makyevalist yöntemleri seferber eder. Plüto’nun Oğlaktaki cilvesi, kişiyi tam kazandığını zannettiği yerde büyük bir yenilgiyle başbaşa bırakmasıdır. İçinde bulduğumuz bu Oğlak Plüton yıllarında, miadını doldurmuş yapıların yok olduğu görülür. Böylece eskinin enkazından yeni yapılar inşa edilir. Adeta yeni bir dünya düzeni kurulur: Yönetim biçimleri dönüşür. Bazı ülkeler, ve siyasi yapılar yıkılır.
Uranüs-Jüpiter gerginliği Plüton lehine arkaya itilirken, Plüto’nun tek tek bu ikiliyle yaptığı kareler vitrine yerleşir. Ön plana güç savaşları, fanatizm, dogmatizm, kontrolcülük ve manipülasyon yerleşir. 30 Mart’ta Jüpiter-Plüto karesinin exact hale gelmesiyle, bu güç savaşları zirveye çıkacak. Aynı anda dünya sahnesinde kaosu, kalabalıklarda patlamaları, özgürlüklerin sınırlandırılmasını ve ani yıkımları izleriz.
Gökyüzündeki hızlı hareketiyle, Ay bu T-kareyi 4 kez etkinleştirecek. Öncelikle Ay 7-8 Mart’ta Yengeç burcuna yerleşerek bu kalıbı bir Büyük Öncü Kare haline getirerek tetikliyor. Bu çok zorlayıcı, kısıtlayıcı ve zarar verici bir konum. Sağlıksız kullanımında engellere ve düşmanca ilişkilere işaret eder. Büyük Karenin barındırdığı tüm zararlı enerji fiziki dünyada kalabalıkları içinde bulunduran patlamalar, silahlı kuvvetleri içeren çatışmalar veya ani, beklenmedik çıkışlar şeklinde tezahür edebilir. Kişisel açıdan değerlendirecek olursak, bu etkinin tehlikesi sabırsızlık ve düşünmeden, plan yapmadan projeye hemen girişmektir. Bu krizlere ve anlaşmazlıklara yol açar. Ancak, eğer çok azimli ve disiplinli bir şekilde harekete geçilirse kişiye olumlu yönde çok büyük değişimler yaratma gücü bahşeder. Bunun için mutlaka ikili işbirliklerine özen göstermek ve diğerlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gereklidir.
Ay ayrıca 14-15 Mart’ta Jüpiter’le, 22 Mart’ta Plüton’la, 29 Mart’ta da Uranüs’le kavuşarak bu T-kareyi aktive ediyor. Bu tarihler de yukarıda belirtilen, T-karenin işaret ettiği tehlikelerin maddi dünyada kendini gösterebileceği hassas günler.
Bu gerginlikten bir çıkış yolu olarak Satürn ve Uranüs’ün uyumlu etkileşimi ön plana çıkıyor. Bu açı eskiyle yeninin barıştırıldığı, geleneğe saygı duyan bir revizyona işaret eder. Satürn-uranüs ikilisi, yenilikçi ve özgürlükçü fikirleri yapılandırma şansı bahşeder. İçinden geçtiğimiz bu sürtüşmeyi ölçülü bir özgürlükçülük anlayışıyla, sivri olmayan makul bir hürriyet perspektifiyle aşabiliriz. Bu açıdan olumlu istifade etmek için, otorite figürleriyle çatışmadan, temkinli ve orjinal yöntemlerle bireyselliği savunmak gereklidir.

Retrolar

4 Mart-15 Nisan Venüs retrosu

Venüs geri hareket ederken ikili ilişkilerde ve sevgi paylaşımında aksaklıklar gözlemlenir. Dış dünyada değer görmek ve değerli hissetmek konusunda olumsuzluklar deneyimlenir. Değer konusu hem manevi anlamda kişinin sevdiği kişiler tarafından tedarik edilmez; hem de maddi dünyada yatırımlar ve finansal girişimler başarısızlıkla sonuçlanır. Bu sebeple eğer zaruri değilse 15 Nisan’a kadar parasal girişimlerde bulunmamak güvenli olacaktır. Olumlu açıdan bakarsak, bu süreç 15 Nisan’dan sonra başlayacak finansal projeler için mükemmel bir hazırlık dönemidir. Venüs geri giderken, gerekli etüt çalışmalarını yapmak, fizibilite analizi çıkarmak, ekonomik koşulları gözden geçirmek ve başlamadan önce bitirilmesi gereken ön-hazırlıkları tamamlamak gerekir. Venüs retrosu aynı zamanda geçmişten gelen ve hesaplaşılmamış ilişkileri gündeme getirecektir. Daha önceden tanıdığınız kişiler ile sevgi paylaşımınızı tekrar gözden geçirmek ve değerlendirmek için doğru bir zamandır. Ancak bu dönemde yeni başlayacak ilişkiler aksaklıklarla karşılaşabilir. Venüs’ün zararda olduğu Koç burcundaki seyri, sorunların özellikle tecrübesizlik, aşırı direkt hareket, düşüncesizlik, bencillik, öfke ve şiddet kaynaklı olacağını gösteriyor. Bir ilişkiye başlamak için yoğun arzu ve enerjiye karşılık, sabırsızlık ve hemen sıkılma gözlemlenebilir. Bu dönemde Venüs enerjisi içe yönelmiştir. Kişi inzivada, meditasyonda ve sessizlikte içindeki sevgiyi bulabilir. Bu enerjiyi verimli kullanmak için iç ses ile temas kurmak, gerçek değerlilik hissini ve sevgiyi özde bulmak gerekir. Dua, ibadet ve sanatsal faaliyetler hem yaratıcılık hem de sevgi kanalıyla değerlilik hissine ulaşmayı sağlar.

Jüpiter Retrosu devam ediyor

            Jüpiter geri hareketine devam ediyor. Bu dönemde büyüme kısıtlanır; genişlemenin ve yayılmanın önünde bir engel vardır. Dış dünyada yeni potansiyelleri keşfetmek ve yeni arenalarda başarıları genişletmek çok daha zorlu olacaktır. Bu süreçte inanç ve özgüvende bir azalma söz konusu. İyimserlik, maceracılık, ve coşku azalıyor. Ekonomik açıdan, fiziki dünyada zenginlik ve refahda belirgin bir kısıtlanma gözlemlenecek. Olumlu açıdan bakacak olursak, kişinin bu büyüme, özgüven, inanç, büyük resmi görme, ufkunu genişletme fonksiyonlarını  bir süreliğine içinde, inzivada, meditasyonda bulması gerekir. Jüpiter enerjisi içe yönelmişken, içinde bulunduğumuz zaman dini faaliyetler, ibadet ve meditasyon için çok verimli bir dönemdir. Sezgisel bilgi, rüyalar kanalıyla bilgi alımı kuvvetlenecek. Jüpiter retrosunun detaylı analizi için “6 Şubat Jüpiter Geri Gidiyor” yazımı okuyabilirsiniz.


Dolunay ve Yeni Ay

12 Mart Başak burcunda Dolunay

          Başak burcunun 22 derecesindeki Dolunay’ın ana teması endişe, gelecek kaygısı ve vesvese. Durmadan bir sonraki adımı planlama saplantısı, ve kontrolün kendi elinde olmasını isteme takıntısı bu dolunayda farkındalık yaratılması gereken gerginlik eksenini oluşturuyor. Merkür ve Satürn ile bir Değişken T-Kare oluşturan bu Dolunay, karamsar düşüncelerin benliği, ruhu ve zihni ele geçirdiğini gösteriyor. Aşırı rasyonel, pragmatik ve materyalist bir bakış açısı görüşü daraltıyor, şansın kapıyı çalma ihtimalini engelliyor. Amaca ulaşmak için çok fazla hizmet etmek, eziyet çekmek ve zorlanmak gerektiği önyargısı, kişinin hakkettiği başarılara ulaşma şansını kendi eliyle engellemesine yol açıyor. Bu sebeple, bu Dolunay’da madalyonun öteki yüzü Balığa ve Dolunayla uyumlu bir sekstil açı yapan Plüton’a dikkat etmek bir çıkış kapısı sunacaktır. Balık psikolojik süreci kişiden, bazı şartlarda her şeyi kontrol edemeyeceğini kabul etmesini talep eder. Devamında, Allah’ın onun için olumlu sonuçları zaten vereceğine, “Büyük Plana” inanmasını ve güvenmesini ister. İşte o zaman, bu kabullenicilik ve tevekkül, olumlu Plütonik dönüşümleri beraberinde getirecektir. Bu değişken T-kareye verilmesi gereken bir diğer olumlu yanıt, değişen zorlayıcı koşullara karşı esnek olmayı başarabilmektir. Bu değişken T-karenin tuzağı, gerçekliğin yarattığı ağırlıktan kaçış, ve gelecek kaygısının yarattığı huzursuzluktur. Bu endişe ve kaçış yaklaşımı fırsatı heba etmekle sonuçlanır. Bu tehlikelere karşı “olumlamalar” yapmak ve inanç geliştirmek çözüm için büyük önem arz ediyor. Yeni Aya sağlıklı cevap, kabullenicilik ve anlayış perspektifiyle esnek ve uyumlu çözümler üretmektir. Neticede, bu karamsarlık krizi süreci boyunca geliştirilen esneme ve adaptasyon becerileri aslında kişi için eğitici niteliğe sahip değişken burçların bahşettiği büyük bir öğrenme yolculuğu olacaktır. Dolunay sırasında Mars-Satürn-Kuzey Ay Düğümü arasındaki büyük üçgen, disiplinin ve yılmayan azmin kişi için bir yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak bu büyük üçgen burç-dışı olduğundan dolayı, söz edilen iyicil etki daha zayıf güçte. Gökyüzündeki diğer kadim T-kare bu dolunay sırasında güncelliğini koruyor.

28 Mart Koç burcunda Yeni Ay

           Koç burcunun 7 derecesinde gerçekleşen Yeni Ay’in yaptığı tek açı, Koç burcunda geri giden Venüs ile kavuşum açısı. Başka hiçbir açısı yok. Aynı zamanda Koç burcunda çok kalabalık bir stelyum (kümeleşme) var. Bu oluşum aslında bize geçtiğimiz ay yaşadığımız Balık burcundaki Güneş Tutulmasını hatırlatıyor. Bu sefer onun Koç burcu versiyonu gibi: Venüs, Uranüs, Merkür ve Yeni Ay Koç burcunda. Bu savaşçı enerjinin, başlatma isteğinin çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. Benlik, ihtiyaçlar, değerler, bağımsızlık ve düşünceler bu dizginlenemez enerjiyle yanıp tutuşuyor. Yeni Ayın açısız konumu, bencilliğin ve düşüncesizliğin çok abartılabileceği tehlikesine işaret ediyor. Sabırsızca, hiç plan yapmadan girişilen işlerin sorunlara yol açabileceğini gösteriyor. Bu Yeni Ay ayrıca Venüs’ün temsil ettiği konularda kişiye çok güçlü bir başlatma, atılma isteği verecektir. Ancak bu şartlar altında ikili ilişkiler ve finansal alanlarda yapılacak girişimler maalesef çok yüksek ihtimalle başarısızlıkla sonuçlanma riskine sahip. Bu Yeni Ay’ın başlatma enerjini, daha ziyade yaratıcı aktivitelerde girişimler yaparak değerlendirmek daha faydalı olacaktır. Özellikle Dolunay yöneticisi Mars’ın Neptün’le yaptığı olumlu sekstil, spiritüel yönü olan sportif aktivitelerin, mesela Uzakdoğu dövüş sporlarının bu enerjiyi kanalize etmek için çok verimli bir alan olduğunu gösteriyor. Bunun dışında her türlü spiritüel, felsefesi, meditatif etkinlik, yoga veya spor faaliyetlerinde yapılacak başlangıçlar olumlu sonuçlar verecektir. Bu Yeni Ayın talep ettiği, bu girişimler vasıtasıyla kimliği net bir şekilde tanımlamak ve kişisel istekler doğrultusunda cesurca kendini ortaya koyabilmektir. Bu psikolojik süreçte, her türlü engele rağmen kendini korkusuzca savunmak, ve mücadele etmek gerekir. Tüm bu kişisel ve cesur Koç enerjisi aynı zamanda sübjektiflik, ben-merkezcilik, egoizm, düşüncesizlik, öfke ve şiddet gibi gölgelerinden Neptün’le uyumlu kontağının işaret ettiği şekilde merhamet, empati, kabullenicilik ve anlayış ile arındırılmalıdır. İşte o zaman kişi hem “kendi olmak”, hem de arzularını cesurca gerçekleştirmek mutluluğunu yaşarken, istemeden diğerlerine zarar vermek handikapından kurtulabilir. Yeni Ay sırasında Gökyüzündeki T-karenin ifade ettiği “ben-biz” çatışması ve patlayıcı enerji, hem Koç burcunun vurgulanması hem de Merkür’ün oradaki temasıyla aktive oluyor. Bu Yeni Ayda yardımcı olacak şanslı açı kalıbı, Merkür-Satürn-Kuzey Ay Düğümü arasında kalite dışı Büyük Üçgen. Bu kalıp, ölçülü, kontrollü bir iletişimin, ve disiplinli, sistematik, planlı düşüncenin bu Yeni Ayda yapılacak yeni başlangıçların öncesinde faydalı olacağına işaret ediyor. Özellikle Venüs’ün dış dünyada beklemeye aldığı ikili ilişkiler, sevgi paylaşımı ve finansal yatırımlar konularında, dış dünyada bir şeye başlamak yerine, sözü geçen metodik, planlı hazırlık çalışmalarını yapmak çok daha verimli olacaktır. Bu etüt çalışması yapılan projelere 15 Nisan’dan sonra start verilebilir.

Bu ay gerçekleşecek Burç değişimleri:

10 Mart Mars Boğa burcuna giriyor

            10 Mart itibariyle, Savaşçı enerji “huzurun burcunda” zararlı konumunda. Bu dönemde mücadele daha pratik ve gerçekçi bir hal alır. Kişinin kendini ortaya koyması, bir projeye girişmesi yavaşlar. Güvenlik ihtiyacı sebebiyle, ancak kendinden çok emin olduğunda ilk adımı atmaya cesaret edebilir. Bu etki altında, eğer bir iş başlatılabilirse, sabırlı ve kararlı bir mücadeleyle sürdürülür. Ancak aşırı savunma vurgusu, hiç başlayamamaya sebep olabilir. Savaşın hedefi finansal kazanç ve dünyevi zevkler gibi maddi konulardır. Bu süreçte, zararlı konumundaki Mars öfkesini dışavuramadığından, gizli öfke tehlikesi söz konusudur. Mars’ın 10 Mart itibariyle zor durumdaki Venüs ile “karşılıklı kabul” ilişkisine girecek olması, bu iki planetin işaret ettiği ilişkiler ve kendini ortaya koyma konularını bir nebze rahatlatacak.

14 Mart Merkür Koç burcuna giriyor.

            Bu tarih itibariyle iletişimde daha çatışmacı ve kavgacı bir üslup ön plana çıkıyor. Sivri dil, iğneleme ve söz ile yaralama tehlikesi söz konusu. Daha bencil ve egoist düşünceler zihinleri domine edecek. Merkür’ün Koçtaki yolculuğunun doğru kullanımı, zihinsel ve iletişimsel becerileri yeni projeleri başlatmak için seferber etmektir. Ben-merkezcilikten kaçınıp karşıdakini dinlemek; sübjektiflikten imtina edip daha tarafsızca algılamak gereklidir. Ayrıca bu etki altında girişimleri başarıya ulaştırmak için, sabırsızlıktan ve plansız atılganlıktan sakınmak gerekir.

20 Mart Güneş Koç burcuna giriyor.

            Güneş’in Koç burcuna girişiyle beraber, ayın son kısmında ciddi bir Koç burcu vurgusu göze çarpıyor. Özellikle 28 Mart’ta Koçtaki Yeni Ay ile ateşlenen bu enerji, kişisel başlangıçları tetikliyor. Bu dönemde bilinç, son derece kendine yönelecek: Sübjektif, egoist ve ben-merkezli istekler kuvvetlenecek. Koç psikolojik sürecinde, yaratıcı enerji tecrübesizliğinden dolayı deneyime açtır: Durmadan, sabırsızca ve düşünmeden yeni şeylere başlamak; her şeyi fethetmek ister. Bu transitten olumlu faydalanmak için mutlaka kişi, kendi kimliğini ve isteklerini tanımlamalı; ve bunlar için adım atmalıdır. Kendini ortaya koymak ve istekleri için cesurca mücadele etmek Koçtaki psikolojik sürecin nihai hedefidir. Bu süreçte kişi istemeden, düşüncesizliğinden dolayı, etrafındakilere zarar verebilir. Ayrıca Ego, önüne konan engellere karşı öfkelenip, çatışmaya girmeye, savaşmaya gönüllüdür. Bu dönemde kişisel düzeyde hemen parlayan ve sönen kavgalar, tartışmalar deneyimlenir. Dünya ve ülkemiz için de asker, polis, güvenlik görevlileri, itfaiye gibi meslekleri içeren tehlikeli olaylar yaşanabilir. Yangınlar, yanıcı maddeler, termik santraller, yanar dağlar ve ateşle ilgili, patlayıcı olaylar gündeme gelebilir.  

Önemli Açı oluşumları

2 Mart Güneş Neptün kavuşumu:

            Bugün ve etrafındaki +/- 5 gün, kimlik kargaşası söz konusu. Benlik diğerlerinin tesiri altında kalabilir. Kişi başkaları tarafından veya kendi fantazilerince kandırılabilir. Kişi her şeyden kaçmak isteyebilir. Bu transitin verimli kullanımı güçlü hayalgücünü istekleri için seferber etmektir. Hayırseverlik, muhtaçlara yardım, ibadet, dua gibi aktivitelerle benliği aşmak ve daha geniş bir bütünün parçası olduğunu idrak etmek bu açının nihai hedefidir. Bu etki altında sis, belirsizlik ve enfeksiyon tehlikesi görülür.

7 Mart Güneş Merkür kavuşumu

            Bu transit tüm zihnin bilinçli isteklerle temas kurduğuna işaret eder. Bu sebeple bu açı altında ne istediğini tespit etmek ve bunu sesli olarak dile getirmek, bu istekleri gelecekte gerçekleştirmek için çok önemlidir. Ayrıca açının etkin kullanımı öğrenmek, meraklarının peşinde bilgi toplamak ve istekleri için iletişim kurmaktır. Bu transitin tehlikesi, aklı ve mantığı fazla abartmak; veya tüm zihni aşırı ben-merkezli ve sübjektif bir algıya hapsetmektir. Otorite figürleri tarafından iletişimin ve düşüncelerin bastırılması tehlikesi söz konusudur.

9 Mart Güneş Plüton sekstili

            +/- 5 gün boyunca istekler neticesinde dönüşüm fırsatı mevcuttur. Bu transit, Liderlik yapmak ve organize etmek için çok kuvvetli bir enerjiye işaret eder. Bu açı yaratıcı değişiklikler yapma, ve başkaları üzerinde otorite kurma becerisi bahşeder.

18 Mart Güneş Satürn karesi

            Bu ayın yaşanan en kısıtlayıcı açılardan biri olan Satürn-Güneş karesi, benliğin sınırlandığını, isteklerin engellendiğini gösterir. Bu etki altında, kişinin yaratıcı enerjisi somut yapılara tercüme edilmekte zorlanır. Bilinç ile gerçekler; İstekler ile sorumluluklar arasında bir uyumsuzluk söz konudur. Başarısızlık korkusu kişinin kendisini bastırmasına sebep olabilir. Ayrıca yıldırıcı otorite figürleri kişiyi vazgeçirebilir. Bu açının verimli kullanımı istekleri gerçekçilik sınavından geçirmek, ve yapılabilir amaçlar için çok disiplinli, azimli bir şekilde çabalamaktır. Sabırlı, temkinli ve metodik bir şekilde hedefine yavaş ama emin adımlarla ilerlemek, benliğe uygun sağlam yapılar inşa etmek bu açının nihai hedefidir.

25 Mart Güneş Venüs Kavuşumu

            +/- 5 gün boyunca yaratıcılık ve sevgi paylaşımı merkezi konuma yerleşiyor. Bu güçlü kavuşum Venüs zararlı konumda ve geri giderken yaşandığı için etkileri oldukça zorlayıcı olacak. Mutlu bir birliktelik, hakiki sevgi paylaşımı ve değerlilik isteği zirveye ulaşırken, bunların dış dünyada tatmin edilmesi son derece güç. Bu sebeple bu açının verimli kullanımı bu istekleri daha ziyade sessiz, sakin ve yalnız ortamlarda yaratıcı faaliyetlerle gerçekleştirmeye çalışmaktır. Normal şartlarda bu transitin bahşedeceği sosyallik ve finansal şans maalesef bu 10 gün etrafında sunulmuyor.

5 Mart Mars Satürn üçgeni

           +/- 5 gün boyunca başlatılan projeler ve hareketlerle sağlam yapılar inşa etme şansı söz konusu. Oğlaktaki Mars’ın “maraton koşucusu” niteliğini andıran bu şanslı transit, mücadelenin kontrollü ve yüksek konsantrasyonlu olduğunu gösteriyor. Bu açı, çok sabırlı, disiplinli ve çalışkanca bir savaş verme yeteneği bahşediyor. Eğer bu transitin talep ettiği olgun, çalışkan, azimli ve metodik erdemler yerine getirilirse; her türlü engeli aşma, ve uzun vadede büyük somut başarı elde şansı söz konusu.


27 Mart Mars Neptün sekstili

            Bu transit çevresinde 5’er gün ideallerini gerçekleştirmek için harekete geçme fırsatı söz konusu. Bu etki altında kişi hayallerinin peşinden koşabilir, fantazileri için mücadele edebilir. Bu açı, ilham gerektiren yaratıcı projelere girişmek için olanaklar sunar. Bu açının verimli kullanımı, benliği aşan ve daha büyük bir bütünün parçası olduğunu idrak etmeyi sağlayan hareketlerde bulunmaktır. Bu iyicil açı, spiritüel, meditatif, dini konularda farkındalığı artırmak için; empati ve merhameti geliştirmek için olumlu fırsatlara işaret eder.


Kaynakça

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

Forrest, Steven. The Changing Sky: Learning Predictive Astrology. Seven Paws Press, 1986.

Hand, Robert. Planets in Transit: Life Cycles for Living. Whitford Press, 1976.

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004