Saturday, March 25, 2017

Güneş - Venüs Kavuşumu | 25 Mart 2017


Güneş - Venüs Kavuşumu | 25 Mart 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile isteğin ışığı Güneş kavuşuyor. Bu açı cazibede belirgin bir artışa işaret eder. Yaratıcı faaliyetler ve sosyal ilişkiler kanalıyla ilgiyi üzerine çekme isteği görülür. Gezegenlerin bulunduğu Koç burcu, ilgilenilme isteğinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Koç enerjisi daha direkt, spontane ve cesur yöntemlerle ilgi çekmek ister. “Hayırı cevap olarak kabul etmiyorum” şeklinde iddialı, dayatmacı ve ısrarlı bir çekim stratejisi uygular.

Bu açıya verilecek yanlış tepkilerden biri dünyevi zevklerin tatmininde aşırılığa izin vermektir. Lüks düşkünlüğü sebebiyle savurgan harcamalar ve alışveriş çılgınlığı görülebilir. Güneş’in tahtındaki Venüs’ün bir başka tehlikesi denetlenemez bir narsisizm ve megalomanlıktır. İlgi çekme ve cezbetme konusunda kendine aşırı güven, rahatsız edici bir şaşaaya ve kibre sebep olabilir. Ayrıca normal şartlarda para konusunda şans getirecek bu konum maalesef Venüs’ün hem retro hareketi hem de zararlı konumu sebebiyle bu sefer söz konusu değil.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yaratıcılığı uygulamaya geçirmektir. Güzel sanatlarla uğraşmak, veya içinde güzellik ve estetik barındıran faaliyetlerle meşgul olmak bunun güzel bir kanalıdır. Ayrıca sosyal etkinliklere katılmak ve diğerleriyle içten sevgi paylaşımında bulunmak da Güneş’in enerjisini ödünç alan Venüs’ün verimli kullanımıdır. Unutmayın, sevgi tek yönlü değil, iki yönlü bir enerji alışverişidir. Bu gün yükselen ilgi ve sevgi isteğinize mütekabil içinizdeki sıcak ve doğal sevgiyi korkmadan, cesurca ve fedakarca vermeniz gerekli. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kalbinizin içinden gelen sevginin açığa çıkmasına izin vermelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 4 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar aşk ve yaratıcılık konusunda şanslı bir şekilde etkilenecekler. 4 derece öncü burçlarda (Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri olanlar ise sürtüşmeli, ve meydan okumalı sert bir etki alacaklar.
Tablo: “Venus at a Mirror”, 1615, Peter Paul Rubens

No comments:

Post a Comment