Thursday, March 23, 2017

Merkür - Jüpiter Karşıtı | 24 Mart 2017


Merkür - Jüpiter Karşıtı | 24 Mart 2017

Yarın algılamanın gezegeni Merkür ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerin genişlemeyi engellediğini gösterir. Fanatik, kibirli ve yargılayıcı düşüncelere işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Terazi burçları, bu düşünce çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, “ben-biz” ekseninde, birey olmak ve iletişimde karşıdakinin de bireyliğinin farkına varmak arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri dünyayı algılama şeklini daraltmak, böylece yeni potansiyellere erişememektir. Bu sorun “en iyisini ben bilirim” şeklinde kibirli bir bakış açısıyla yaratılır. Fil dişi kulesinden dünya hakkında ahkam kesmek, kendi verdiği vaaza uymamak gözlemlenir. Bu durumda hiçbir şekilde dünyayı başka türlü algılama şekilleri deneyimlenemez, keşfedilemez. Böylece ufkunu genişletme, sağlıklı büyüme ve yeni arenalara yayılıp yeni potansiyellerini gerçekleştirme fırsatları heba edilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap “deneyimdir”. Maceraya atılmaktır. Kısa veya uzun seyahatlerle yeni kültürleri görmek, kendin gibi düşünmeyen kişilerle etkileşime girmek, başka türlü algılama şekillerinin de var olduğunu idrak etmeyi sağlar. Böylece kişi kendi pozisyonuyla beraber farklı perspektifleri de sentezler, ve yeni bir “doğru yaşam” felsefesi oluşturur. Bu şekilde algısını genişletmek, Merkür-Jüpiter ikilisinin sağlıklı kullanımıdır. Neticede iyimser, özgüvenli ve hoşgörülü bir algılamaya ulaşılır. Daha önce fark edilmemiş hayat arenalarında yeni potansiyeller keşfedilir, gelecek için geniş bir vizyona sahip olunur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız ikili etkileşimler vasıtasıyla farklı olanı deneyimlemeli, bakış açınızı genişletmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Jupiter and Mercury in the form of visiting pilgrims Philemon and Baucis”, 1802, Orest Adamovich Kiprensky

No comments:

Post a Comment