Friday, May 26, 2017

Mars Uranüs Sekstili | 31 Mayıs 2017

Mars Uranüs Sekstili | 31 Mayıs 2017


Çarşamba mücadelenin gezegeni Mars ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında fırsatlara gebe bir sekstil açı var. Bu açı başlatılan projelerin özgürleşme için fırsatlar barındırdığına işaret eder. Cesurca bireyliği savunmanın ve farklılığını ifade eden hareketler ortaya koymanın büyük fırsatlar sunacağını gösterir. Gezegenlerin bulunduğu eril İkizler ve Koç burçları, bu dürtüsel bağımsızlık olanağının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Meraklarının peşinden cesurca gitme, sabırsızca öğrenme telaşı ve hevesle ihtimalleri çoğaltma dürtüsü bu açının barındırdığı süreçlerdir.
Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca, bu açı altında sırf farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunmak, ani öfke patlamaları, beklenmedik kavgalar ve sinir tehlikesi mevcuttur.
Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap geleneksel yöntemlerin dışında, yenilikçi modellerle mücadele etmektir. İstenilen şey için bağımsız, duygusuz bir şekilde gerektiğinde aykırı olma pahasına savaşmaktır. Bu açı etkisinde, bireyliğini tesis etmek için atılganca kendini ortaya koymak gerekir. Farklılığını korkmadan, gözüpek bir şekilde yansıtmak, özgürleşme ve istediğini elde etme fırsatı yaratır. Oluşan bu açının getirdiği özgürleştirici enerjiyi cesurca inisiyatif almak ve yeni projeleri hayat geçirmek için kullanmak şanslı ve rahatlatıcı olacaktır. Bu fırsattan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız, hayatınızda bir türlü değiştiremediğiniz köhneleşmiş yapıları yıkmaya cesaret edip, aktif, öncü, hevesli bir enerjiyle yeni, özgür modeller inşa edin.
Bu açıdan doğum haritasında 26 derece eril burçlarda (Koç, İkizler, Aslan, Kova) burçlarında gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok olumlu fırsatlar şeklinde etkilenecekler. 26 derece Yay ve Terazi burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Thursday, May 25, 2017

Mars Satürn Karşıtı - 29 Mayıs 2017Mars Satürn Karşıtı - 29 Mayıs 2017
Bugün savaşın gezegeni Mars ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşecek. Bu açı harekete geçmenin engellendiğini gösterir. Başlatmak, inisiyatif almak, kendini ortaya koymak fonksiyonlarının sınırlarla ve yoksunluklarla karşılaştığına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken İkizler ve Yay burçları, bu hareket-engel çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, merakı için harekete geçme, bilgi toplama amacıyla ihtimalleri çoğaltma dürtüsüyle katı prensipler, fanatik sınırlar, ahlaki sorumluluklar arasında cereyan ediyor.
Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri öfkeyi bastırmaktır. Bu sinirin ve saldırganlığın kişinin içinde zamanla birikmesine ve aniden agresif patlamalara yol açar. Satürn’ün gölgesi çok katı kısıtlayıcı hareketleri, aşırı baskıcılığı, sınırlandırmayı ve kuralcılığı gündeme getirebilir. Bu harekete geçme ve durdurma prensiplerinin uyumsuzluğu, sağlıklı-sağlam yapılar inşa etmeyi imkansız kılar. Bu transit aynı zamanda otorite figürleriyle münakaşa riski barındırır.
Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tam anlamıyla bir “maraton koşucusu” olmaktır. Mars’ın cesur, istekleri için mücadele etmeye hazır, atılgan ve enerjik yapısı ile Satürn’ün gerçekçi, disiplinli, sorumlu, hedef odaklı, azimli doğası özenle harmanlanmalıdır. Bu sabırsızlık (Mars) ve başarısızlık korkusunu (Satürn) bertaraf etmeyi gerektirir. Bunun yerine bu açının verimli kullanımı, gerçekçilik sınavından geçirilmiş, etüt çalışmaları yapılmış yeni projeleri emin adımlarla başlatmak; ve uzun zamana yayılmış metodlu, planlı programlı, sistematik bir gayretle sağlam yapılar inşa etmektir.  Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendininizi ortaya koymaktan korkmamalı, başlatacağınız projelere güvenerek, sabırla ve çalışkanlıkla hedefinize doğru ilerlemelisiniz.
Bu açıdan doğum haritasında 25 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Stamnoi: “The Labors of Hercules: The Nemean Lion, The Lernean Hydra, The Hind of Ceryneia, The Erymanthean Boar, The Augean Stables, The Stymphalian Birds, The Cretan Bull, The Horses of Diomedes, The Belt of Hippolyte, Geryon's Cattle, The Apples of the Hesperides, Cerberus”

Tuesday, May 23, 2017

Venüs Plüto Karesi - 25 Mayıs 2017
Venüs Plüto Karesi - 25 Mayıs 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı aşkta güç savaşlarına işaret eder. Sevgi paylaşımında manipülatif, kontrolcü hareketleri gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları, bu dönüştürücü zıtlaşmaların yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Çatışme ekseni spontane, dürtüsel, ateşli ve müdanasız arzular ile daha sorumlu, disiplinli iktidar isteği arasında cerayan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kıskançlık, gaddarlık, kin, intikam gbi karanlık hislere teslim olup duygusal bağ kurulan partnerle güç savaşlarına girmektir. Bu etki altında çok yoğun, derin, bilindışı duygular hissedilir. Bunların hipnotik gücü kişiyi esir alabilir. Bu durumda kişi bilinçdışı materyal karşısında kontrolünü kaybedip, ilkel dürtülerle eşine karşı taarruza geçebilir. Bu durumda çok silkeleyici, tutkulu münakaşalar yaşanacaktır. Bu sırada partner, tam bir ayna gibi kişiye kendi gölgelerini görme fırsatı sunacaktır. Bu vasıtayla, kişi partneri üzerinden kendi bilinçdışı hakkında çok kıymetli bir içgörü kazanabilir. Yüzleşmesi ve arındırıp, entegre etmesi gereken travmalarını görür. Ancak burada en büyük tehlike, böyle dürüst ve dönüşümsel bir yüzleşme fırsatını kaçırmaktır. Bunun yerine kişi ölüm (hiç olma) korkusuyla, daha en baştan partnerinin içine nüfuz edip, onun ihtiyaçlarını ve zayıflıklarını tespit edebilir. Bu sayede onun bu ihtiyaçlarını tatmin ederek onu kendine bağımlı kılabilir. Böylesi bir kontrol, manipülasyon modelinde, aslında kişi en büyük acizlik korkusunun esiri konumundadır. Bir savunma mekanizması olarak kurduğu saplantılı, takıntılı iktidar şemasında kendini aşkı yaşamaktan men eder. Daha büyük planda aslında ölüm korkusuyla yaşamı ıskalamaktadır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap aşkta dönüşme cesareti geliştirmektir. Güçlü, silkeleyici bir partnerle  yoğun duygu paylaşımı içeren bir birliktelik, size muazzam dönüşüm fırsatları sunar.  Burada anahtar kelime kontrolcülüğü ve güç takınıtısını bırakmaktır. “İpler mutlaka benim elimde olmalı yoksa terk edilirim” korkusunu aşmak gerekir. Ancak eşin nazarında “hiç olma” ihtimalini göze aldığında kişi katıksız aşkın ve sevginin tadını alabilir. Bu transiti verimli kullanmak için ölüm korkusunu bırakmak gerekir. İşte o zaman gerçekten “yaşamak” başlayacaktır. Bu etki altında Plüton, dinamik zıtlaşmalar kanalıyla sanatsal ve estetik faaliyetlere atomik bir güç bahşeder. Bu açının verimli kullanımı bu yaratıcı gücü ürün vermek için istihdam etmektir. Venüs’ün Plüton’la zorlayıcı karesi ayrıca yoğun, manyetik bir çekim gücüne işaret eder. Bu etkiyi alan doğum haritaları, şiddetli bir cinsel etkileyiciliğe sahip olur. Bu nükleer güç şehveti, iştahı ve tutkuyu da şiddetlendirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bir seferliğine kontrolcülüğü, ve ölüm korkusunu askıya almalı, gerçekten derin katmanlarınıza temas edebilecek dönüştürücü partnere kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 19 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, gergin bir etki alacaklar.

Film: “Mr. & Mrs. Smith”, 2005, Doug Liman

Wednesday, May 17, 2017

Venüs Jüpiter Karşıtı | 19 Mayıs 2017  Venüs Jüpiter Karşıtı | 19 Mayıs 2017

Yarın sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu meydan okuma ilk bakışta korkutucu bir kelime gibi görünse de, aslında çok önemli romantik karşılaşmalara ve ilişki başlangıçları için büyük bir fırsata işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Terazi burçları bu romantik karşılaşmanın yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu karşılaşma ben olmak ve biz olmak arasındaki gerginliği gündeme getirecektir. Kişi bireysellik-çift olma, çatışma-uyum, savaş-barış kutuplarına çekildiğini hissedecek.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri ikili ilişkilerde duygusal patlamalara ve çalkantıya teslim olmaktır. Afrodit ve Zeus arketiplerinin çatıştığı bu enerjide, bir taraf sevgi paylaşımını, duygusal bağlanmayı ve sahip olmayı arzularken; diğer taraf daha serbestçe kendi özgürlük alanını istiyor olabilir. Bu iki birey arasında yaşanabileceği gibi kişi kendi içinde de bu iki kutba doğru çekilebilir. Neticede sadakatsizliği bertaraf etmek için bu iki zıt görüş karşılıklı güven ve anlayışla dengelenmelidir. Ayrıca, bu etki altında iştah artışı, aşırı rahatına düşkünlük ve dikkatsizce para harcama riski yüksektir. Tembellik, zevk düşkünlüğü ve güzel/lüks olan her şeyi satın alma isteği abartılabilir. Dünyanın nimetlerinden sınırsız keyif alma dürtüsü, aşırı yeme-içme eğilimine, sağlıksız büyümeye, kilo almaya yol açabilir. Jüpiter tarafından şişirilen Venüs’te, içi boş bir şişkinlik, gösteriş ve kibir tehlikesi bulunur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, bir ilişki fırsatının  erişilebilir olduğunu fark etmek ve sevgi paylaşımına kendini açmaktır. Bu transit altında severek genişleme, büyüme şansı mevcuttur. Jüpiter ve Venüs dinamik dansını yaparken, daha önce tecrübe edilmemiş yeni arenalara/ortamlara girip, burada duygusal bağın kurulacağı kişiyi keşfetme şansı söz konusudur. Böylece aşkta mutlu olma ve hayattan keyif alma şansı doğar. Bu etki altında kişi ikili ilişkiler kanalıyla zenginleşebilir, sağlıklı büyüyebilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevmeye ve çift olarak hayattan keyif almaya açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 13 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Tablo: “Kağıthane’de Bir Kır Eğlencesi”, Zenanname, XVIII.yy.,  Enderuni Fazıl

Monday, May 15, 2017

Satürn Uranüs Üçgeni - 19 Mayıs 2017Satürn Uranüs Üçgeni - 19 Mayıs 2017

Cuma sorumluluğun gezegeni Satürn ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında şanslı bir üçgen açı var. Bu açı özgürlüğü sorumlu bir şekilde yapılandırmaya işaret eder. Eskiyle yeniyi barıştırmayı, geleneksel ile değişimi uzlaştırmayı gösterir. Gezegenlerin bulunduğu ateş burçları Yay ve Koç, bu sorumlu revizyonun yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu uzlaşmacı reformun gerçekleşmesi için: prensipler için inisiyatif almak, yaşam felsefesi için cesaret, farklı hayat tecrübeleri için harekete geçmek ve iyimser mücadele gerekiyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bu süreci uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca, Satürn-Uranüs enerjisi doğru dengelenemediğinde bireyliği göstermekten çekinme, özgürlük/bağımsızlık korkusu ve farklı olana tahammülsüzlük tehlikeleri söz konusudur. Aynı şekilde anlamsızca mevcut yapıları yıkmak, bozgunculuk ve anarşi riski bulunur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sabır ve ölçülülüktür. İçinde bulunulan mevcut yapılara ve geleneklere saygı duyarak, gerekli modifikasyonları sezmek ve önermek gerekir. Satürn/Uranüs ikilisinin olumlu kullanımı, yenilikçi, orijinal fikirleri otorite pozisyonundakilere, eski nesillere ve daha gelenekçi kesimlere, onları ürkütmeden makul bir şekilde açıklamaktır. Burada disiplinli, çalışkan ve azimli bir tutum yapılacak değişiklikleri kabul ettirmek için çok önemlidir. Bu sayede, bu açı altında kişi ailesinden, toplumdan, ve kurallardan çatışmasız bir şekilde bağımsızlaşabilir. Bireyliğini ve farklılığını, gerçekçi bir şekilde yapılandırabilir. Bu transit, özgürlükle ve bağımsızlıkla ilgili gerekli değişiklikleri yapmak için kritik önem taşımaktadır. Ayrıca, bu açı teoriyi pratiğe dökme şansı bahşeder. Bu şanstan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız, bağımsızlığınızı gerçekçi ve makul ölçülerde disiplinle ve gayretle inşa etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 26 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar yaratıcı, engelsiz akan bir enerji şeklinde etkilenecekler.

Tablo: “Saint Jerome”, c. 1605–1606,  Caravaggio

Thursday, May 11, 2017

Mars Jüpiter Üçgeni - 12 Mayıs 2017Mars Jüpiter Üçgeni - 12 Mayıs 2017

Yarın mücadelenin gezegeni Mars ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu açı enerjinin çok yüksek olduğunu, fiziki hareketler vasıtasıyla genişlemeyi gösterir. Yüksek motivasyon, başlatılan projeler ve ortaya konan hareketler sayesinde gelişime işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu hava burçları İkizler ve Terazi, bu hareketlerle büyüme şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Yeni deneyim ve bilgi açlığı neticesinde meraklı girişimlerle, uyumlu, eşitlikçi, objektif ve işbirlikçi büyüme bu açının barındırdığı süreçlerdir. Bu engellenmeyen olumlu hava enerjisi akışı, fırsatların sosyal aktiviteler, iletişim becerileri, aklın kullanımı, zihinsel/mantıksal yetenekler ve tarafsız yaklaşım ile yakalanabileceğini gösteriyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında aşırı özgüvenle savaşma, cepheleri sağlıksız genişletme, karşımızdakini hafife alma tehlikemiz mevcuttur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap iyimser, hevesli, coşkulu bir üslupla mücadele etmek, motive olduğumuz alanlarda coşkulu yeni başlangıçlar yapmaktır. Bu açı etkisinde, sportif faaliyetleri artırmak, vücudumuzun olumlu gelişmesini sağlar. Oluşan bu açının getirdiği maceracı enerjiyi seyahat planları yapmak veya direk tatile çıkmak için kullanmak şanslı ve canlandırıcı olacaktır. En önemlisi bu açı, daha önce fark edemediğimiz potansiyellerimizi, yeni yaşam alanlarında artık ulaşabileceğimiz bir mesafeye getirir. Mars-Jüpiter üçgeni hem bu yeni potansiyelleri keşfetmemizi mümkün kılarken, hem de bunlara erişmemiz için gereken inancı, motivasyonu ve büyümeyi sağlar. Bugün bu ikili sayesinde aktivitelerimiz, faaliyetlerimiz çok yüksek; harekete geçmek için çok kuvvetli bir enerji hakim. Bu şansı sakın kaçırmayın!

Bu açıdan doğum haritasında 14 derece hava burçlarında (İkizler, Terazi, Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Der Wanderer über dem Nebelmeer”, 1818, Caspar David Friedrich

Tuesday, May 9, 2017

Mars Neptün Karesi | 11 Mayıs 2017Mars Neptün Karesi | 11 Mayıs 2017

Bugün mücadelenin gezegeni Mars ile hayallerin gezegeni Neptün arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı yapılan hareketler ile idealler arasında bir uyumsuzluğa işaret eder. Kişinin kim olduğu ve hayat yolunun geçerliliği konusunda kafa karışıklığı yaratır. Gezegenlerin bulunduğu değişken İkizler ve Balık burçları, bu idealler-hareket uyumsuzluğunun ve kafa karışıklığının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu gerginlik mantıklı, rasyonalist girişimlerle daha sezgisel, hayalperest idealler arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, burnunun ucundakini görmeden hareket etmeye çalışmaktır. Barış İlhan Neptün’ü siste yol almaya benzetir. Bu transit altında, pek çok şey gizlidir, görülmez. Bu sebeple aldatıcı, yanıltıcı ve gizli olaylar yüzünden verilen savaşlarda yenilgi riski yüksektir. Ancak Neptün’ün asıl aldatmacası dış kaynaklı değil, içeriden olabilir: En zalimce aldanış kişinin kendi kendini kandırmasıdır! Bu kendi kendimize kurduğumuz fantazi modelleri, özlemler ve yüksek beklentiler vasıtasıyla gerçekleşir. Kişi Neptün’ün düştüğü evde “keşke o konuda mükemmel olsaydım” özlemine kapılıp kendini bir ızdırap modeline hapsedebilir. O konuda asla gerçekleşmeyecek ışıltılı hayaller kurar, ilüzyonlar yaratır ve sonunda onu gözünde ulaşılamaz bir fantazi haline getirir. Bu hayal perdesi kişiyi o konuda hep hayal kırıklığına uğramaya iter. Kişi erişilemez beklentileri, ve bunların noksanlığı sebepli ızdırabıyla sıfır riskli bir hayat sürer. Ne kazanıp mutlu olma şansı vardır, ne de kaybedip dibe vurma. Hayattan kaçar vaziyette, risksiz bir ızdırap sisteminde yaşar. Bu açının diğer olumsuz kullanımı, uyuşukluğa kapılmak ve hayallerin gölgesinde gerçeklikten kaçmaktır. Bu etki altında, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar, ilüzyon yaratan halüsinatifler çok tehlikelidir. Enfeksiyon riski yüksektir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yüksek beklentilerden, ışıltılı hayallerden, ilüzyonlardan ve özlemlerden feragat etmektir. Bu transit altında, kişinin kendini bağımlı kıldığı şablonlar tespit edilmeli ve artık eline geçen fırsatları bu kalıplara uydurmaya çalışmak yerine, elinde olanı, olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmelidir. Bu başarıldığında, gerçekleşmesi muğlak fantastik bir “gelecekte” yaşamak yerine kişi artık şimdiki zamanda yaşayabilir. Neptün, Mars ikilisine verilecek doğru cevap anı yaşamaktır, anı olduğu gibi kabullenmektir. Böylece kişi Allah’ın ona sunduğu olanakları kendi suni kriterleri yüzünden ıskalamaz, şansın kapısını çalmasına izin verir. İç sesiyle ve yaradanla doğrudan bir bağlantı kurup kaderini yaşama sorumluluğunu üstlenir. Kabulleniciliği ve anlayışı gerçekleştirerek kendini akışa güvenle ve huzurla bırakabilir. Bu transitin bir başka pozitif  kullanımı bencil çıkarların ötesinde, tüm yaradılanlar için mücadele etmektir. Kişi bu etki altında benliği aşma ve daha üst varlıkla temas kurma fırsatına sahiptir. Bir okyanusta “damla” olduğunu idrak edip ona karışmak için harekete geçebilir. Bunun için yapılacak adımlardan biri spiritüel gelişim faaliyetlerine girişmektir. Spor, Meditasyon, ibadet, sessizlik ve sükunet vasıtasıyla iç ses ile temas kurulur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız iç sesinizle temas kurmalı, “ben”i aşan hayalleriniz için mücadele etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 13 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar krizli ve ikili zıtlaşmalı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Vanitas Still Life with Flowers and Skull”, 1642, Adriaen van Utrecht

Akrep burcunda Dolunay - 11 Mayıs 2017Yarın gece gerçekleşecek Akrep burcunda Dolunay yorumumu bağlantıya tıklayarak oluyabilirsiniz. ♏️🌕

https://www.facebook.com/notes/efe-erten/mayıs-2017-gökyüzü-raporu/1458017970937752/


(Not: Dolunayın, yani 20 derece Akrebin Doğum Haritanızda hangi eve düştüğünü, bağlantıdaki videoyu kullanarak kişisel etkinizi yorumlayabilrsiniz.)

Monday, May 8, 2017

Güneş Plüto Üçgeni - 9 Mayıs 2017Güneş Plüto Üçgeni - 9 Mayıs 2017

Bugün benliğin gezegeni Güneş ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu açı dönüşüm isteğine işaret eder. Hayatta köklü değişiklikler yapmak için yaratıcı bir gücü gösterir.Gezegenlerin bulunduğu Boğa ve Oğlak burçları, bu kimliksel dönüşümün yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu dönüşüm çok gerçekçi, somut, gözle görülebilir dünyada sorumluluk alarak, disiplinli bir gayretle gerçekleştirilmeli.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında ben-merkezli istekler için karşıdakini aşırı zorlama  ve gaddarlık tehlikesi görülebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tüm benliği, dönüşüm için seferber etmek olacaktır. Ancak bu dönüşüm operasyonuna girişmeden önce, neyin dönüştürülmesi gerektiğini tespit etmek gerekir. İşte bu transit, kişinin kendisini analize tabi tutması için mükemmel bir zamandır: Böylece kişi kendi gerçek motivasyonlarını öğrenebilir, hayatta gerçekten ne istediğiyle yüzleşebilir. Bu açıyı verimli kullanmak için, kişinin bu işaretler öncülüğünde hayatındaki bozuk ya da miadını doldurmuş unsurları arındırması gerekir. Bu unsurların teşhisi için psikanalitik yöntemlerle kendi derinliklerine inmek, ve orada bu unsurları ya tamamen “öldürmek”, ya da gerekli hesaplaşma süreçlerinden geçirip ruha tekrar entegre etmek gereklidir.  Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “yaratıcı yıkım” konseptine açık olmalısınız; yeninin doğabilmesi için eskiyi öldürmeye cesaret etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 19 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar olumlu, engellenmeyen bir enerji akışı şeklinde etkilenecekler.


Film: “The Holy Mountain”, 1973, Alejandro Jodorowsky

Friday, May 5, 2017

Mayıs 2017 Gökyüzü RaporuMayıs 2017 Gökyüzü Raporu

Bütünsel Analiz

-       Ay başında Merkür retrosu bitiyor
-       Jüpiter, Satürn ve Plüto ay boyunca retro hareketlerine devam ediyor
-       Satürn-Uranüs üçgeni ay boyunca aktif
-       Jüpiter-Neptün quincunx’u ay boyunca aktif
-       Merkür, Güneş ve Ay Düğümleri burç değiştiriyor
-       Güneş 2, Mars 4 önemli açı meydana getirecek
-       Akrep burcunda Dolunay, İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek

Bütünsel Oluşumlar

Ay boyunca Satürn-Uranüs Üçgeni aktif

            Bu açı kalıbını geçtiğimiz aydan ödünç alıyoruz, ve ay boyunca güncelliğini koruyor.  Bu açı eskiyle yeninin barıştırıldığı, geleneğe saygı duyan bir revizyona işaret eder. Satürn-Uranüs ikilisi, yenilikçi ve özgürlükçü fikirleri yapılandırma şansı bahşeder. Bu dönemde sivri olmayan makul bir hürriyet perspektifi geliştirilmelidir. Bu açıdan olumlu istifade etmek için, otorite figürleriyle çatışmadan, temkinli ve orjinal yöntemlerle bireyselliği savunmak gereklidir. Ölçülü bir özgürlük arayışı yeni çıkış yolları sunacaktır. Bu transit altında, ay boyunca kuralları isyankar bir şekilde yıkmadan, daha makul bir revizyon anlayışıyla bağımsızlığı yapılandırmak mümkündür. Sabır ve disiplin özgürlüğün inşasında anahtar roldedir. Satürn-Uranüs üçgeniyle telafi etme, planlı bir değişim ve reform için gayretle ve disiplinle çalışmak gerekir. Bu etki, fikrini somutlaştırma ve değişimi ete kemiğe büründürme gücü bahşeder.

Ay boyunca Jüpiter-Neptün Quincunx’u aktif

İnancın gezegeni Jüpiter ile ideallerin gezegeni Neptün arasında, ay boyunca süren gizli bir savaş var. Bu iki fonksiyonun, yani genişlemek ve iç sesi dinlemek özelliklerinin arasında fark etmesi güç şiddetli bir uyumsuzluk aya damgasını vuruyor. Kabullenmek ve büyümek konularını uzlaştırmak çok zor. Bu uzlaşmazlık bilinçli olarak fark edilmezse, huzursuzluk, uykusuzluk, deri hastalığı veya alerji gibi psikolojik/fiziksel yan etkilerle kendisini hissettirecek.

Jüpiter-Neptün arasındaki bu 150 derecelik açıyı (quincunx) daha iyi anlamak için, bu açının anlamına yoğunlaşalım. Astrolojide 150 derecelik açı, iki burcun/gezegenin “biribirini görmemesi” anlamına gelir. Bu gezegenlerin/burçların ne elementleri aynıdır, ne de nitelikleri. Örneğin ateş ve öncü burç olan Koç ile Akrep(su+sabit)-Başak(toprak+değişken) burçları arasında 150 derecelik açı vardır. Koç ateşli, hevesli ve ego merkezli doğasıyla ne yoğun duyguların burcu Akrebi anlayabilir, ne de somut, uygulamacılığın burcu Başağı. Aynı şekilde öncü, lider ve başlatan Koç ne sabit, inatçı Akrebi anlar, ne de değişken, adapte olan Başağı. Bu şekilde, arasında 5 burç bulunan burç kombinasyonlarının birbirleriyle “gizli savaşlarını” düşünebilirsiniz.  Bil Tierney 150 derecelik açıyı, analiz ve ayrıştırma açısı olarak tanımlar. Gezegenlerle ilgili temel modifikasyonlar yapmak gerekir. Bu sayede, bu açının düzeltme ve terapötik etkisi vardır.

Biz bu karşılıklı birbirini anlayamama konseptini bu ay inancımız ve hayallerimiz; büyümemiz ve ideallerimiz, özgüvenimiz ve kabulleniciliğimiz arasında deneyimliyoruz. Bu görmezliğin kanserojen bir büyüme riski var. Bağımlılıklar ve kaçış isteği gizlice gelişmemize ket vurabilir. Fanatik inançlar şehitliğe, kurban/kurtarıcı rollerine yol açabilir. Sahte ilüzyonlar, içi boş özgüvene, kibire sebep olabilir. En önemli husus bu genişleme-ideal uyumsuzluğunun çok gizli bir seviyede yaşanması. Bu gizli savaşın olumsuz sonuçlarının kurbanı olmamak için kendimizi çok dikkatli gözlemlemek; böylece öğrenmek, ayrıştırmak ve idrak etmek gerekir. Neticede inanç/genişleme/büyüme foknsiyonumuzla ideallerimiz/hayallerimiz/merhamet/şefkat/özveri fonksiyonumuzu özenle sentezlemek gerekir. İşte o zaman ideallerine sahip çıkan, iç sesini dinleyen ve kabullenerek büyüyen mutlu bir varoluş mümkün. Bu çok spesifik açıyı, doğum haritasında 13, 14 ve 15 derece Balık ve Terazi burcunda gezegenleri ve hassas noktaları bulunanlar, çok gizli içsel bir gerilim, huzursuzluk, uykusuzluk, derin tatminsizlik, deri hastalığı veya alerji şeklinde deneyimleyecek.

Yeni Ay ve Dolunay

11 Mayıs Dolunay – 20 derece Akrep

            Akrep burcunun 20 derecesine meydana gelen bu Dolunayın ana teması dönüşümün sonuçlanması. Akreple benzer metamorfoz sembolizmine sahip Plüto’nun, Dolunay ile en yakın açıyı (sekstil) gerçekleştiren gezegen olması, bu Dolunayın büyük rejenerasyon fırsatları sunduğunu gösteriyor. 9 Mayıs’ta exact hale gelen bu Güneş-Plüto üçgeninin de işaret ettiği gibi, bu lunasyon, hayatta köklü değişiklikler yapmak, işe yaramayanı öldürmek, yaralanmış olanı arındırmak, yeniden kimliğe entegre etmek; ve neticede bir yeniden doğuşu gerçekleştirmek için büyük bir fırsattır. Bu noktada, Dolunay yöneticisi Mars’ın İkizlerdeki konumu, bu dönüşümün iletişimsel yöntemlerle, konuşarak, bilgi alışverişi yaparak cereyan edeceğini gösterir. Özellikle, kaynaşmış partnerlerin iletişim kanalıyla, konuşarak birbirlerini silkeleyip, yoğun, tutkulu meydan okumalar neticesinde birbirlerinin cehennemlerine (bilinçaltı) inmeleri, ve orada gördükleri kendi gölgelerine (bilinçaltı materyaline, travmalara) Plütonik arındırma ve entegrasyon uygulamaları bu Dolunayın verimli kullanımıdır. Bu sayede kişi kendi travmalarını arındırıp kendi kimliğine entegre edebilir ve daha bütünsel, doyumlu bir kişi haline gelebilir. Dolunay yöneticisi Mars’ın Neptün’le partil karesi bu meydan okuma ve dönüşüm sürecinin çok kolay yaşanmayacağını gösteriyor. Bu ikili karşıtlıklarda aldatılma, tesir altında kalma veya uyuşturulma riski söz konusu. İstenmeyen bağımlılıklar ve kaçışlar tehlikesi görülebilir. Bu tehlikeye karşı Akrepsel ve Marsiyen iradeyi/mücadeleyi güçlü tutmakta fayda var. Ayrıca dolunay yöneticisi Mars’ın Jüpiter’le uyumlu üçgen açısı, bu zorlu dönüşüm sürecinde yardım alabileceğimiz desteği gösteriyor: Kendine güven, inanç ve yeni arenalara genişlemek için gerekli canlılık, bu dolunayda silkeleyici krizlere atlamak, ve partnerle karşılıklı yüzleşme operasyonları için gerekli yakıtı ve cesareti sağlayacaktır. Bu yenileyici ve dönüştürücü etkiyi doğum haritasında 20 derece sabit burçlarda gezegenleri bulunanlar alacaklar.

25 Mayıs Yeni Ay – 4 derece İkizler

            İkizler etkisinin yavaş yavaş hissedildiği bu günlerde, bu Yeni Ay öğrenmek ve iletişim kurmak için çok kuvvetli bir başlangıç enerjisi sunuyor. Merakların peşinden koşmak, yeni insanlarla tanışmak, yeni deneyimlere atlamak için çok güçlü bir etki söz konusu. Son zamanlarda yaşanan çoğu Yeni Ay gibi bu Yeni Ay da gökyüzündeki hiçbir gezegenle açı yapmıyor. Bu da aslında, son dönemlerde başlatılan çoğu işin, kişinin diğer fonksiyonlarıyla neden bağlantısız olduğunu bizlere açıklıyor. Bu bir yandan dizginlenemez bir merak ve deneyim açlığını, inanılmaz hızlı bir öğrenme özelliğini getirirken; diğer yandan asla doyurulamaz bir maymun iştahlılık, ve her şeyi hemen tüketip sıkılan bir yaklaşımı getiriyor. Bu sebeple, Yeni Ayın getirdiği bu kuvvetli eğitimsel ve iletişimsel başlangıç enerjisini temkinli kullanmak gerekir. Eğer dışsal olarak sabır, kararlılık ve istikrar eklemlendirilebilirse, bu süreçte çok hızlı bilgi toplama, entelektüel yol kat etme ve insan ağını genişletme fırsatı söz konusudur. Yeni Ayın yöneticisi Merkür’ün Boğadaki konumu kişiye bu istikrarı ve sabrı sunma şansına sahip. Ayrıca yöneticinin sadece Neptün ile uyumlu sekstil açı yapması, başlatılan işlerde ilhamın, sezgilerin ve benliği aşan fedakarlığın güzel fırsatlar sunabileceğini gösteriyor. Yeni Ayın ima ettiği entelektüel başlatma enerjisi, 7 Haziran’da Merkür’ün İkizler burcuna geçişiyle vites atacak ve çok daha hızlanacak. Bu Yeni Ayın iletişimsel ve zihinsel girişim enerjisini doğum haritasına 4 derece değişken burçlarda gezegenleri olanlar dinamik ve gergin bir şekilde deneyimleyecekler.


Bu ayki Burç değişimleri:

9 Mayıs Ay Düğümleri Aslan-Kova aksına giriyor.

            Ay düğümleri bir buçuk yılda bir burç değiştirir, 18 buçuk yılda ise aynı burca ulaşarak bir döngüyü tamamlarlar. Güneş ve Ay tutulmaları buralarda yaşandığı için, bu burç geçişleri bize kadersel dönüşümlerin yaşanacağı eksen hakkında bilgi verir. 9 Mayıs itibariyle, 6 Kasım 2018’e kadar bir buçuk yıl boyunca, Ay Düğümleri Aslan-Kova aksına giriyor. Doğum haritasında Aslan ve Kova burçlarında gezegenleri bulunanlar önemli dönüşümler geçirecekler. Bu dönüşümün yaşandığı yaşam alanı için bu burçların doğum haritalarında düştüğü evi göz önünde bulundurmak gerekir. Aslan burcu yoğunluğu olanların ruhsal olarak gitmeleri gereken tekamül noktasına doğru çekildikleri, önemli kadersel karşılaşmalar gündeme gelecek. Aynı şekilde Kova burcu yoğunluğu olanlarsa sanki geçmişlerine çekiliyormuşçasına karmik borçlarını ödeyecekleri, helalleşmeyle sonuçlanması gereken çeşitli zorlayıcı kadersel kontaklar kuracaklar.

Bu burç değişiminin dünyasal etkisi ise, kolektif olarak sürü psikolojisini bırakmayı öğrenmemiz gereken bir sürece girdiğimiz. Anlamsız isyanların, sırf farklı olmak için tuhaf olmanın terk edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde teorik, duygusuz, soğuk ve kopuk tutumlar bu dönemde çöküşe sebep olur. Bu süreçte kolektif olarak kendimiz gibi olabilmeyi, içimizdeki cevhere güvenmeyi deneyimlememiz gerekiyor. Kalbimizdeki samimi sevgiyi ve içten yaratıcılığı sahnelemek için risk almak gerekli. Bu imtihanda en büyük tehlike “etraf ne der?” korkusuna kapılmak ve beğenilme arzusuyla piyasanın hoşuna giden şekilde hareket etmek olacaktır. Halbuki, kadersel dönüşümlerin yaşandığı bu süreçte asıl sınav, hiçbir tesir altında kalmadan kendi ışığını saçabilmektir. Kalbimizin attığı, gerçekten istediğimiz ve keyif aldığımız şeyleri yapmak için cesur olmak hepimizin sorumluluğudur.

Kova-Aslan aksına geçen Ay düğümleri ayrıca, yakın zamanda yaşayacağımız 21 Ağustos 2017 Güneş Tutulması hakkında kısaca konuşmayı gerektiriyor. Bu tutulma, 18 sene önce, 17 Ağustos depreminden önce yaşanan 11 Ağustos 1999 Güneş Tutulmasıyla aynı Saros serisine dahil. Yani depremden 6 gün önce meydana gelen tutulma ilk kez bizi tekrar ziyaret ediyor. Bu sebeple, 21 Ağustos 2017’nin +/- 6 ay çevresinde, deprem gibi doğal afetlere karşı çok dikkatli olmamız ve önlemlerimizi almamız gereken bir sürece girmiş bulunuyoruz.


16 Mayıs Merkür Boğa burcuna giriyor.

            İletişimin gezegeni, 3 haftalığına beş duyunun ve somut, fiziksel, maddesel dünyanın burcuna giriyor.  Bu etki altında, gerçekçilik artar.  Zihinsel ve iletişimsel olarak garanticilik gözlemlenir. Uzlaşmacı üslup, aşırı konforculuğa ve tembelliğe dönüşme riski taşır. Bu transit, alışık olunan modellerle düşünme isteği getirir. Yeni yaklaşımlara karşı bir kapalılık, inatçılık ve direnç oluşur. Uzun değerlendirmeler sonucunda sağlam, kalıcı, istikrarlı kararlar verme eğilimi gözlemlenir. Bu sebeple iletişimle ilgili konularda bir yavaşlama görülür. Olumlu açıdan, bu konsantrasyonu ve azmi beraberinde getirir. Böylece bu etki altında, yorulmak bilmeden başlanan işin bir şekil almasını beklemek, somut ürünleri görerek motive olmak şansı vardır. Bu süreçte haberleşme ve entelektüel fonksiyonlarda para ve finansal konular merkezi konumdadır. Aklı sakinliğe, sessizliğe, müziğe ve sanata uyumlamak uygundur.

20 Mayıs Güneş İkizler burcuna giriyor.

            Geçtiğimiz ay bir yeniden uyanma ve bu ay da bir çiçek açma olarak değerlendirilirse, bugün itibariyle polenler etrafa saçılmaya başlıyor.  Yani bu enerji kişisel düzeyde, yeni ihtimallere merak duymaya, yeni şeyler öğrenme isteğine, yeni ortamlara girme ve yeni kişilerle yeni bağlantılar kurma motivasyonuna işaret ediyor. Ayın 20’si itibariyle çok hızlı öğrenme, öğretme, bilgi toplama, yayma, şeyler arasında bağlantı kurma enerjisi aktif olacak. Normalde tarafsızlığı ve ahlaki değerlerden bağımsızlığı temsil edebilecek bu rasyonalist etki, bu ay boyunca Güneş’in yönetici gezegeni Merkür daha dar görüşlü ve garantici Boğa burcunda bulunduğu için, İkizlerin serbestliğini ve açıklığını gösteremeyecek. Olumlu açıdan, İkizler döneminde yaşayacağımız maymun iştahlılığın, hemen sıkılıp yeni deneyime atlama eğiliminin törpüleneceğini ve başlatılan işlerin somutlaştırılma fırsatının bulunduğunu söyleyebiliriz. İkizler etkisinin tam potansiyelini engelsiz olarak göreceğimiz günler, Merkür’ün de İkizlere geçeceği 7 Haziran ile başlıyor. İşte o gün itibariyle mutlak akılcılık, mantıklandırma, zeka, çok hızlı öğrenme, durmadan konuşma ve bağlantı kurma etkilerini çok şiddetli bir şekilde gözlemleyeceğiz. Entellektüel bir renklilik ve çok yönlülük hayatlarımızı neşelendirecek. Olumlu yönler gibi gölge yönlerin de abartılma riski söz konusu. O tarih itibariyle beyinde hiç susmayan bir uğultu, huzursuzluk ve sinirlilik hali yaşanabilir. Maymun iştahlılık, bitmek bilmeyen bir değişkenlik ve yüzeysellik tehlikesi çok yüksek.   

Retrolar

3 Mayıs Merkür Retrosu sona eriyor

           Bugün, 3 haftadır süren Merkür retrosu sona eriyor. Merkür'ün doğru hareketine başlamasıyla iletişimde yaşanan aksaklıklar, zihinsel zorluklar, evrak işlerinde karışıklıklar ve elektronik problemler son bulur. Merkür birkaç gün içinde normal hızına ulaştıktan sonra retro boyunca zihni meşgul eden konularda başlangıç yapmak için doğru zamandır. Ayrıca bu tarihten itibaren konrat imzalamak, anlaşma yapmak ve iletişim konulu işler başlatmak için de uygundur.


Önemli Açı oluşumları

4 Mayıs Güneş Neptün sekstili:

            Bugün ve etrafındaki +/- 5 gün, ideallerin peşinde gitme fırsatı doğar. Bu transit kişiye bencilliği aşma, ben ötesi alemle temas kurma olanağı sunar. İç sesi dinlemek bu etkinin sunduğu şansı değerlendirmek için önkoşuldur. Hayal gücünün, yaratıcılığın yüksek olduğu, sanatsal aktiviteler için uygun günlerdir. 13 derece dişil burçlarda gezegenleri bulunanlar bu fırsatlı etkiyi alacaklar.

9 Mayıs Güneş Plüto üçgeni

                       +/- 5 gün boyunca dönüşüm isteğinde belirgin bir artış görülecek. Bu etki altında eski, anlamını yitirmiş kalıpları kontrollü ölüme tabi tutmak, yeniye yer açmak için gerekli adımdır. Aynı şekilde bu transit, bilinçdışı gölge yönleri fark edip, bunları arındırmak ve benliğe tekrar entegre içmek için bir şans sunar. Kısacası çok köklü değişimler yapmak için gerekli enerji aktiftir. Karizma, liderlik, ve iktidarın çok yüksek olduğu bir gündür. Bu şanslı etkiyi 19 derece toprak burçlarında gezegenleri bulunanlar alacaklar.

11 Mayıs Mars Neptün karesi

           Bugün çevresindeki  +/- 5 gün boyunca aldatıcı hareketlere karşı dikkatli olmak gerekir. Bu ikili, gizli düşmanlıklara ve ışıltılı bir görüntü arkasında saklanmış saldırılara işaret eder. Tesir altında kalmanın ve kafa karışıklığının hareketi felç etme riski vardır. Bu etki, güçte ve motivasyonda bir düşüşü gösterir. Bu transit altında ateşli hastalıklar, alerji, ve enfeksiyon riski de yüksektir. Bu sürtüşmeli etkiyi 13 derece değişken burçlarda gezegenleri bulunanlar alacaklar. Kimyasallar, sıvılar, denizler ve zehirlenmeyle ilgili tehlikeler gündeme gelebilir.

12 Mayıs Mars Jüpiter üçgeni

            Bu çok talihli +/- 5 gün süresince doğru başlangıçları yaparak genişleme şansı vardır. Bu transit çok yüksek bir özgüven bahşeder, böylece kişi daha önce erişilemez gördüğü arenalara doğru ufkunu genişletebilir. Yeni fırsatlar ve potansiyeller fark eder. Bu iyicil açı, 14 derece hava burçlarına yeni atılımlar yapmak için gerekli canlılığı, enerjiyi ve şansı verecek.

29 Mayıs Mars Satürn karşıtı

            +/- 5 gün genişliğinde güçlü gaza basma isteği sert bir duvara tosluyor. Bu etki altında kişinin bir yanı sabırsızca yeni başlangıçlar yapmak isterken, diğer yanı korku ve tereddüt tarafından baskılanır. Aynı şekilde, düşüncesizce başlatılan hareketler, gerçek dünyada somut engellerle karşılaşır. Karşıt açı, bu hareket-engel çatışmasının ikili ilişkiler ve meydan okumalar kanalıyla cereyan edeceğini gösteriyor. Özellikle otorite pozisyonundaki kişiler tarafından girişimlerin baskılanabileceğini gösterir. Bu ikili ayrıca öfkenin bastırıldığına işaret ettiği için, şiddetli patlamalar yaşanabilir. Bu zorlayıcı etkiyi bireysel düzeyde olumlu değerlendirmek için mutlaka sabır, iyi planlama, gerçekçilik ve disiplin gerekir. İşte o zaman gayretli bir yapılandırmayla, “maraton koşucusu” gibi uzun soluklu bir emekle somut başarılar inşa edilebilir. Bu meydan okuyucu etkiyi doğum haritasında 25 derece değişken burçlarda gezegenleri bulunanların çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ülkemiz açısından, 24 Ağustos 2016’da, Mars-Satürn-Antares kavuşumunda başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının ürününü alabileceğimiz bir döneme işaret ediyor.

31 Mayıs Mars Uranüs sekstili

            Özgürlükçü hareketlerin görüleceği +/- 5 gün. Bu etki, bağımsızlık için harekete geçme fırsatına işaret eder. Kendi farklılığını ve bireyliğini savunan adımlar atma olanağı anlamına gelir. Kişi, eski, köhne yapıları yıkan, başkaldıran bu enerjiyi değerlendirebilir. Kişisel düzeyde Mars-Uranüs, kendi kaderini tayin etmek için mücadele etme şansı sunar. Sürpriz başlangıçlar gerçekleşebilir. Bu şanslı özgürlükçü etkiyi 26 derece eril burçlarda gezegenleri olanlar alacak.

Kaynakça

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

Hand, Robert. Planets in Transit: Life Cycles for Living. Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tierney, Bil. Dynamics of aspect analysis: New perceptions in astrology. CRCS Publications, 1983