Thursday, May 25, 2017

Mars Satürn Karşıtı - 29 Mayıs 2017Mars Satürn Karşıtı - 29 Mayıs 2017
Bugün savaşın gezegeni Mars ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşecek. Bu açı harekete geçmenin engellendiğini gösterir. Başlatmak, inisiyatif almak, kendini ortaya koymak fonksiyonlarının sınırlarla ve yoksunluklarla karşılaştığına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken İkizler ve Yay burçları, bu hareket-engel çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, merakı için harekete geçme, bilgi toplama amacıyla ihtimalleri çoğaltma dürtüsüyle katı prensipler, fanatik sınırlar, ahlaki sorumluluklar arasında cereyan ediyor.
Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri öfkeyi bastırmaktır. Bu sinirin ve saldırganlığın kişinin içinde zamanla birikmesine ve aniden agresif patlamalara yol açar. Satürn’ün gölgesi çok katı kısıtlayıcı hareketleri, aşırı baskıcılığı, sınırlandırmayı ve kuralcılığı gündeme getirebilir. Bu harekete geçme ve durdurma prensiplerinin uyumsuzluğu, sağlıklı-sağlam yapılar inşa etmeyi imkansız kılar. Bu transit aynı zamanda otorite figürleriyle münakaşa riski barındırır.
Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tam anlamıyla bir “maraton koşucusu” olmaktır. Mars’ın cesur, istekleri için mücadele etmeye hazır, atılgan ve enerjik yapısı ile Satürn’ün gerçekçi, disiplinli, sorumlu, hedef odaklı, azimli doğası özenle harmanlanmalıdır. Bu sabırsızlık (Mars) ve başarısızlık korkusunu (Satürn) bertaraf etmeyi gerektirir. Bunun yerine bu açının verimli kullanımı, gerçekçilik sınavından geçirilmiş, etüt çalışmaları yapılmış yeni projeleri emin adımlarla başlatmak; ve uzun zamana yayılmış metodlu, planlı programlı, sistematik bir gayretle sağlam yapılar inşa etmektir.  Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendininizi ortaya koymaktan korkmamalı, başlatacağınız projelere güvenerek, sabırla ve çalışkanlıkla hedefinize doğru ilerlemelisiniz.
Bu açıdan doğum haritasında 25 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Stamnoi: “The Labors of Hercules: The Nemean Lion, The Lernean Hydra, The Hind of Ceryneia, The Erymanthean Boar, The Augean Stables, The Stymphalian Birds, The Cretan Bull, The Horses of Diomedes, The Belt of Hippolyte, Geryon's Cattle, The Apples of the Hesperides, Cerberus”

No comments:

Post a Comment