Thursday, July 13, 2017

21 Ağustos 2017 Güneş Tutulmasının Etkileri

21 Ağustos Güneş Tutulması – 28 derece Aslan            Aslan burcunda yaşanan Güneş Tutulması, Saros döngüsü 1 Kuzey’e mensuptur. Bu seri, her seri gibi 18 yılda bir kendisini tekrar bir Güneş Tutulmasıyla gösterir. Böylece bugün yaşadığımız tutulma, 1909 Haziran, 1927 Haziran, 1945 Temmuz, 1963 Temmuz, 1981 Temmuz ve 1999 Ağustos tarihlerinde yaşanan tutulmalarla bağlantılandırılmış durumdadır. 

Bernadette Brady, Saros serisi 1 Kuzey’i “gruplar ve organizasyonlarla ilgili beklenmedik olaylarla” özdeşleştirir. Bilgi çarpıtıldığı için ve çok sayıda yanlış bilgi yürürlükte olduğu için acele karar verilmemelidir. Ayrıca, yorgunluğa ve sağlık sorunlarına işaret eder.

Saros serisi 1 Kuzey’in 1639’daki ilk oluşum haritasında, sabit burçlardaki Jüpiter/Neptün-Plüto karşıtı dikkat çekmektedir. Bu açı, fantaziler ve ilüzyonlarla sağlıksız şişmiş bir kibire, güçlü önemsenme ihtiyacına, güce bağımlılığa, kanserojen büyümeye, ideolojinin kurbanı olup güç savaşlarına girmeye, çok büyük fanatizm ve bağnazlığa, gücünü kötüye kullanmaya, zorlamacılığa, büyük manipülasyona, gaddarlığa ve intikam özlemine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu sabit burçlar Boğa ve Akrep, bu süreçte inatçılığı, sabit fikirliliği  ve değişime karşı direnci vurgulamaktadır; ifrat-tefrit yaklaşımını, yaşam-ölüm zıtlığını bu eksenin temeline yerleştirir.

Saros serisi 1 Kuzey’in 1639’daki ilk oluşum haritasında dikkat çeken iyicil etki ise, Uranüs’ün düğümler ekseniyle partil üçgenidir. Orjinal icatlar yapmaya işaret eden bu olumlu açı, bu seriye mensup tutulmalarda yaşanan radyo-televizyon ve havacılık alanındaki bilimsel sıçramaları açıklamaktadır.

Tarihte Saros serisi 1 Kuzey

Şimdi Saros serisi 1 Kuzey ailesini daha iyi anlamak için, tarihte bu seriye dahil tutulmalar meydana geldiğinde neler yaşanmış inceleyelim:

1927 Haziran’ında tutulma İngilere’den ve Sovyetler Birliğinden gözlemlendi. Mayıs-Haziran aylarında İngiltere-Sovyetler Birliği arasında büyük bir casusluk krizi patlak verdi, ve 9 Haziran’da SSCB 20 İngiliz casusunu infaz etti. Bu 1639'daki ilksel tutulmadaki Neptün/Jüpiter kavuşumu ve Plüto karşıtlığının barındırdığı gizli güç savaşlarının ve casusluğun tam bir tezahürüdür. Jüpiter-Plüto karşıtlığı sadece ilksel tutulmada değil, 1927 tutulmasında da mevcuttur.

9 Temmuz 1945 Güneş Tutulması ABD’den izlendi, bir ay içinde, 6 Ağustos 1945’te insanlık tarihinin kanlı sayfalarına geçen Hirsohima ve Nagasaki Atom Bombası Saldırısı yaşandı. Nükleer patlamalar ve atom bombası, Saros serisi 1 Kuzey’in 1639’daki ilk oluşum haritasındaki Uranüs-Ay Düğümü orta noktasında meydana gelen Jüpiter-Plüto karşıtlığıyla sembolize edilmektedir.


20 Temmuz 1963 Güneş Tutulması ABD’den izlendi, Ed Tamplin’in de makalesinde belirttiği gibi, 26 Temmuz’da NASA ilk yerdurağan uydu Syncom’u fırlattı. Bu sinyal ve yayıncılık alanındaki Uranüsyen icat, orjinal haritadaki Uranüs’ün Ay Düğümleriyle partil üçgenini/sekstilini örneklendirmektedir. Ayrıca Tutulmadan  iki hafta sonra, 5 Ağustos 1963’te Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık ve ABD, Kısmi Nükleer Deneme Yasağı Antlaşmasını imzaladı. Böylece yine bu Saros Serisinin Jüpiter-Plüto ve Uranüs/Düğüm orta noktasının işaret ettiği nükleer silahlar konusu gündeme gelmiş oldu.

31 Temmuz 1981 Güneş Tutulması Batıda gözlemlenmese de, orjinal tutulmanın barındırdığı Uranüs üçgeni çok büyük teknolojik buluşlar şeklinde kendini gösterdi. Tutulmadan iki hafta sonra, 12 Ağustos’ta IBM ilk kişisel bilgisayarı piyasaya sürdü. Bu Microsoft’un MS DOS işletim sistemini kullanan ilk PC’ydi.

11 Ağustos 1999 tutulması ülkemizden gözlemlendi, deprem anlamına gelen, sabit burçlarda bir büyük kare kalıbı barındırıyordu. Sepharial’ın işaret ettiği gibi tutulmadan 6 gün sonra, 17 Ağustos 1999’da Gölcük’te şiddetli bir deprem meydana geldi.

Tüm bu örnekleri incelediğimizde, Saros Serisi Kuzey 1’in güçlü bir Plütonik ve Uranüsyen sembolizme sahip olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Plüton casusluğa, güç savaşlarına, gaddarlığa, atom bombasına, nükleer saldırılara ve doğal afetlerle hayatta kalma mücadelesine işaret ederken, diğer yandan Uranüs bilim, radyo-tv-internet yayıncılığı, havacılık gibi alanlarda büyük icatları müjdeliyor.

21 Ağustos’ta yaşanacak tutulma ABD’den izlenecek, ve şüphesiz hem Plüto’nun ifade ettiği güç savaşlarını, casusluğu, nükleer gelişmeleri gündeme getirecek; hem de Uranüs’ün sembolize ettiği internet yayıncılığı, akıllı telefonlar, havacılık ve uzay keşifleri konusunda icatları doğruacaktır.

Bizi ülkemiz açısından ilgilendiren, ilksel tutulmada sabit burçlarda Uranüs-Ay Düğümü orta noktasında yaşanan Jüpiter/Neptün-Plüto karşıtlığının vurguladığı deprem riskidir. Bu aileye mensup 11 Ağustos 1999 tutulmasından 6 gün sonra yaşanan 1999 Gölcük depreminin yaraları hala hafızamızdadır. Yine sabit bir burçta, Aslan burcunda meydana gelecek 21 Ağustos Güneş tutulması, bize bu dönemde depreme karşı önlem almamız gerektiğini hatırlatıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Haritasına Etkisi

21 Ağustos Güneş Tutulması, Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü evinde meydana geliyor. Bu yurtiçi ulaşım, iletişim, haberleşme, basın ve komşu ülkelerle ilgili zorlayıcı gelişmelerin yaşanacağını gösterir. Saros Serisi Kuzey 1, bu komşularla gerginliğin casusluk, güç savaşı veya nükleer içerikli olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca tutulmanın Marsiyen özelliği bu gerginliğin içeriğinin askeri, silahlı kuvvetleri, polisi, savaşı ve terörizmi kapsadığını gösterir.Tutulmanın kalbindeki Mars ayrıca büyük yangınları, ateş sebepli kazaları, patlamaları ve kuraklığı da gösterir.

Tutulma ve Mars, Türkiye’nin Neptün’ünün üzerinde vuku buluyor.Tutulmayla aktive olan 3.evdeki Neptün, komşularla gizli konuları, komploları, aldatılmayı ve kandırılmalıyı vurgular. Türkiye'nin Neptün'ü, ayrıca 10. evi yönettiğinden, ülkenin yöneticisini ve genel itibarını göstermektedir. Tutulma anında Ay’ın Güneş’in önüne geçip ışığını kapaması olgusu, ülkemiz açısından bu konuların tutulması şeklinde gelişecektir.

Tutulma ekseni ayrıca Türkyie’nin 5.evdeki Natal Jüpiter’iyle T-kare kalıbı oluşturmaktadır. Bu adalet ve yargı konusunun temel sorun olacağını gösteriyor. Jüpiter ülkenin servetini, refahını, hazinesini ve bankalarını temsil ettiğinden, bu alanlarda finansal sorunlarla karşılaşılabilir. Türkiye'nin Jüpiter'i ayrıca 6. ve 10.evleri yönettiğinden, vatandaşların sağlığı, salgın hastalıklar, kamu hizmetleri, ordu, memurlar ve ülkenin yöneticisi, genel itibarı konuları da bu tutulmada gergin, sürtüşmeli krizlerin odak noktasını oluşturuyor.


Tutulmanın Kişisel ve Psikolojik Etkisi


Daha kişisel bir düzeyde inceleyecek olursak, 21 Ağustos Güneş tutulması Mars etkisindeki bir tutulma. Bu Marsiyen nitelik, çok güçlü egoya, dinamizme, enerjiye, cesarete ve savaşçılığa işaret eder. Bu tutulma enerjisini alan haritalarda liderlik özelliği, kararlılık ve yüreklilik görülür. Hareketler ve istekler işbirliği içindedir. İstenç ve irade gücü tam potansiyeline erişir.

Bu süreçteki en büyük risk, sırf alkışlanmak, pohpohlanmak ve hayran toplamak amacıyla piyasanın istediği hareketlerde bulunmaktır. Bu kendine yabancılaşmayı ve hüsranı getirir. Bu tutulma enerjisini doğru kullanmak için öncelikle içindeki yaratıcılığa güvenmek, korkmadan tüm doğallıkla bunu sahnelemek gerekir. Geniş bir orb ile, Satürn-Uranüs-Tutulma arasında bir Büyük ateş üçgeni göze çarpmaktadır. Bu kalıp çok güçlü bir yaratıcılığa ve özgüvene işaret eder. Bu tutulmanın etkisini alan haritalar güçlü bir heves, cesaret, yaratıcılık ve özgüven şansına sahiptir. Uranüs-Satürn üçgeni, eskiyle yeniyi barıştırma, geleneğe saygı duyan bir revizyon yapma şansına işaret eder. Yenilikçi ve özgürlükçü fikirleri yapılandırma, sabır ve disiplin ile özgürlüğünü inşa etme enerjisi verir. Bu sayede tutulmayla uyumlu açı yapan Uranüs’ün ifade ettiği bireysel farklılık ve orijinallik cesurca yansıtılabilir. Uranüs üçgeni çok güçlü bir yenilikçilik, icat yapma ve özgürleşme şansı sunar.

Burada Mars’ın ve tutulmanın verdiği başlatma enerjisiyle, içindeki yaratıcılığı dışa vurmaya ve sergilemeye başlamak faydalı olacaktır. Bu enerji yoğunlaşması sanatsal bir aktiviteye başlamak, yaratıcılık gerektiren işlere girişmek, organizasyon ve yönetimle ilgili adımlar atmak için uygundur. Dikkat edilmesi gereken, bu hareketlerin arkasında yatan gizli sebep ego tatmini ve beğenilme arzusu olmamalıdır. Alkış bir sebep değil, sonuç olduğunda aslanın enerjisi tüm ışıltısıyla parıldayabilir. Bu Tutulma enerjisi altında hayattan keyif almak, oyun oynamak, çocuksu coşkuyu yaşamak, hobilere eğilmek, flört etmek ve aşk için risk almak verimli olacaktır.        

28 derece Aslan burcunun Doğum Haritanızda düştüğü ev, bu yazıdaki etkinin ve büyük bir dönüşümün deneyimleneceği yaşam alanını gösterir. Özellikle 28 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri olanlar, çok şanslı ve yaratıcı bir Büyük Üçgen enerjisi alacaklar. 28 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep ve Kova) gezegenleri olanlar daha sert, gergin, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar.

Kaynakça
Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998
Hand, Robert. Planets in Transit: Life Cycles for Living. Whitford Press, 1976.
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
İlhan, Barış, NEPTÜN - Siste Yolumuzu Nasıl Buluruz, 15 Temmuz 2012
Tamplin, Ed, “Discover what the eclipses of 2017 mean for you”, in WellBeing, retrieved on 7.13.2017 https://www.wellbeing.com.au/mind-spirit/astrology/discover-eclipses-2017-mean.html
Sepharial, Güneş ve Ay Tutulmaları: Dünya'ya Etkileri, İlhan Yayınevi, 2000

2 comments:

  1. Merhaba 28°retro venüs aslan burcunda bulunuyor etkileri nasıl olur sizce teşekkürler

    ReplyDelete