Sunday, July 23, 2017

Astroloji ve Kariyer SeçimiAstroloji ve Kariyer Seçimi

Astrolojinin ve Doğum Haritası Analizinin temel hedefi insanın kendi öz doğasını tanımasıdır. "Kendini Bilmektir." Doğum Haritasındaki Gezegenlerin, Burçların, Evlerin ve Açıların bütünsel bir şekilde yorumlanması kişinin potansiyellerini, hangi konulara daha yatkın olduğunu, meziyetlerini ve becerilerini gösterir. Bu sayede, kişi bunları öğrenerek kendi tabiatına uygun kaynaklarını geliştirip, bu becerilerini mutlu olacağı bir alana kanalize edebilir.

Kimi insanlar daha yaratıcı, sanatsal konularda yetenekliyken, kimileri daha analitik, matematiksel konularda başarılıdır. Bazıları baskın olarak içedönükken, diğerleri daha dışadönük ve girişkendir. Bir takım kişiler daha somut, elle tutulabilir sonuçlar görmekten mutluluk duyarken, bazıları da konunun arkasında yatan mantıksal düzeni hemen fark eder, bu modelleri teorik olarak araştırmayı sever. Bu kişilik özelliklerinden ve yetenek modellerinden hiçbiri "doğru" veya "yanlış" değildir; hepsinin verimli bir şekilde kullanılacağı üretken bir ifade alanı vardır. Doğum Haritası analizi bize, kişinin doğal olarak hangi alanlara daha yatkın olduğu, nerede daha güçlü, nerede daha zayıf olduğu bilgisini verir.

İlk bakışta kişinin doğasına uygun kariyeri tespit etmek için MC noktası, 10.evin yöneticisinin durumu ve 10.evde bulunan gezegenlerin niteliklerine bakarız. Aynı şekilde, kişinin para kazanma şeklini temsil eden 2.evi ve çalışma hayatını anlatan 6.evi de benzer bir analize tabi tutarız. Ancak bunun birbirinden kopuk, boşlukta gerçekleştirilen unsur bazlı bir analiz olmamasına dikkat etmek gerekir. Çünkü tek tek unsurlar kitabi olarak doğru analiz edilse bile, birbirleriyle etkileşimi çok farklı anlamlara gelebilir. Bu da yanlış hüküm vermeye yol açar. Bu sebeple öncelikle Doğum Haritası bir bütün olarak incelenmeli; sonrasında yukarıda sayılan unsurlar bu bütünle etkileşim halinde değerlendirilmelidir.

Üniversite tercihlerinin yapıldığı, gençlerin hayat yollarını belirleyeceği bu dönemde, öncelikle "kişinin kendini bilmesinin" ve kendine uygun bir hedef seçmesinin önemini hatırlatmalıyız. Bu sebeple, meslek tercihi yaparken Myers-Briggs testi gibi çeşitli Psikolojik Testlerden faydalanılabileceği gibi, karaktere uygun meslek tercihi yaparken; bunlarla beraber astrolojiden faydalanmak da destekleyici olacaktır. İçinde bulunduğumuz haftada, hayat yollarında çok önemli bir tercih yapacak öğrencilerin, Doğum Haritalarını inceleyerek, kendi benliklerine uyumlu bir bölümü seçmeleri, gelecekte mutluluk ve başarı için çok önemlidir.

No comments:

Post a Comment