Tuesday, July 4, 2017

Birinci Yıl DönümüBugün Astrolojiye başlamamın birinci yıl dönümü!

Her şey geçen sene bugün bir videoyla başladı…

Kendimi bildim bileli merakımı çelen gökyüzünü ve 7 yıldır harita çıkararak haşır neşir olduğum kainatın sembolik dili astrolojiyi tam bir yıl önce sistematik, programlı ve disiplinli bir şekilde çalışmaya başladım!

Öncelikle bu sistematik çalışmamın akademik çerçevesini çizen, hem duruş hem de içerik olarak bende hayranlık bırakan, her sayfasını hatmettiğim “Astroloji Dersleri” kitabı için Barış İlhan ve Ayşem Aksoy’a çok teşekkür ederim.

Sonrasında, kendileriyle tanışma fırsatım olmamış olsa da hem Natal analizde, hem de Öngörü tekniğinde birincil formasyonumu neşriyatlarına borçlu olduğum Bernadette Brady, Steven Forrest ve Stephen Arroyo’ya teşekkür ederim.

Bu bir yıl boyunca İlhan Astroloji Enstitüsünde çok şey öğrendiğim öğretmenlerim Barış İlhan ve Ayşem Aksoy’a bana kattıkları değerli bilgilerden; ve meslek etiği ve duruşu konusunda bana verdikleri kıymetli rehberlikten ötürü çok teşekkür ederim.

Üyesi olduğum NCGR’ın toplantıları sayesinde tanıma fırsatım olan arkadaşlarıma keyifli sohbetleriyle ve zengin sunumlarıyla bana açtıkları ufuktan dolayı çok teşekkür ederim.

Bir yıl boyunca katıldığım seminerlerde ve online derslerde değerli bilgilerini alma fırsatım olan Ehsan Khazeni, Maurice Fernandez, Meira Eipstein ve Oğuzhan Ceyhan‘a teşekkür ederim.

Bir yıldır analizlerimi ilgiyle takip eden, sorularıyla ve yorumlarıyla beni yeni araştırmalara yönlendiren siz okuyucularıma çok teşekkür ederim.

Ben bu ikinci yılımda da her gün yeni bilgiler öğrenmek için astrolojiyi araştırmaya, klasik ve modern kaynakları taramaya ve transit\tematik analizlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim! Umarım bu yıl da astroloji çalışmalarım yepyeni bilgilere, tanışmalara ve yaratımlara şahit olacak!

Efe
4 Temmuz 2017


No comments:

Post a Comment