Saturday, July 29, 2017

Jüpiter Plüto Karesi – 4 Ağustos 2017


Jüpiter Plüto Karesi – 4 Ağustos 2017

Bugün inancın gezegeni Jüpiter ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı inançlar doğrultusunda fanatizme ve güç savaşlarına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Terazi ve Oğlak burçları, bu güç savaşlarının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu güç savaşları, ikili zıtlaşmalar, açık düşmanlıklar ile eski sistemin yıkılışı, statü hırsı arasında cereyan ediyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı güç hırsı kaynaklı “iktidar için her yol mübahtır” anlayışıyla özdeşleştirmiştir.  James Braha, bu transiti kendine aşırı güven, kibir, inançlarda sorunlar ve bunaltıcı insanlarla karşılaşma olarak açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı amaçları için aşırı güdülenme, şişmiş beklentiler, kaba tavırlar, kendi doğrusunu fanatikçe dayatma, zorlayıcılık ve diğerlerini domine etmeye çalışma olarak betimlemiştir

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri eski, güvenli yapılara körü körüne bağlı kalmaktır. İçinde bulunulan güvenli durum, statüko kişiye zarar verse ve onun büyümesini engellese bile ona çok hoş görünür. Onu ne pahasına olsun bırakmak istemez. Ancak Plüto-Jüpiter karesi öyle yıkıcı krizler ve kayıplar getirir ki, artık o eski duruma geri dönmek asla mümkün değildir. Dönüşüm kaçınılmazdır ve geri döndürülemez. Bu sebeple bu transitin olumsuz kullanımı, dönüşüme direnmektir. Yeniyi reddetmek, eskiye saplanmaktır. Bu açıya verilecek bir başka sağlıksız cevap da koşulları ve kişileri manipüle etmeye çalışmaktır. Acizlik korkusundan doğan bu davranış ancak her şeyi kontrol altında tuttuğu müddetçe ölüm tehlikesini bertaraf ettiğini sanar. Bu güç savaşlarına ve gaddarlığa sebep olur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap kayıplara yüksek bir farkındalıkla bakabilmektir. Yaşanan kriz ve kaybedilen şeylerin daha büyük bir sebebi olduğunu idrak etmek gerekir. Plüto, kişiden hayatındaki fazlalıkları ve gereksiz bağımlılıkları fark etmesini talep eder. Bu maddi, manevi veya alışkanlık düzeyindeki sağlıksız büyümeyi (Jüpiter) kontrollü bir ölüme (Plüto) tabi tutmasını ister. Bu sebeple, bu transitin verimli kullanımı, yaşamdaki gereksiz her türlü unsuru elemektir. Ancak bu gönüllü kaybetmeler sayesinde kişi fiziki ve spiritüel genişlemesi (Jüpiter) için yer açmış olur. Bu noktadan sonra varoluşuna anlam katacak misyonlar için yeni yaşam arenalarına açılabilir, ufkunu genişletebilir ve büyüyebilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız hayatınızdaki bazı şeylerin “ölmesine izin vermeli” ve küllerinizden yeniden doğmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.  

Tablo: “Apothéose des héros français morts pour la patrie pendant la guerre de la liberté”, 1801, Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment