Sunday, July 2, 2017

Temmuz 2017 Gökyüzü Raporu

Temmuz 2017 Gökyüzü RaporuBütünsel Analiz

Temmuz ayında iki önemli göksel enerji yoğunlaşması dikkat çekiyor:
-       İlk olarak geçtiğimiz aydan devraldığımız ve 12 Temmuz’a kadar devam edecek Mars-Plüto-Jüpiter T-karesi ile 9 Temmuz’da bu Yengeç-Oğlak ekseninde gerçekleşecek Dolunay.
-       İkincisi önemli göksel formasyon 14-26 Temmuz arası aktif olan Güneş-Mars-Uranüs ilişkisi ve 23 Temmuz’da burada Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay.

12 Temmuz’a kadar Mars-Plüto-Jüpiter T-karesi aktif
Önemli Tarihler:
-       2 Temmuz Mars Plüto karşıtı
-       6 Temmuz Güneş Jüpiter karesi
-       9 Temmuz 17 derece Oğlak-Yengeç ekseninde Dolunay
-       10 Temmuz Güneş Plüto karşıtı

Temmuz’a, geçtiğimiz aydan devraldığımız bu zorlayıcı açı kalıbıyla başlıyoruz. Bu öncü T-kare dinamizmi yüksek, belirsiz, kararsız ve dengesiz bir enerjiye işaret ediyor. Ana çelişki ekseni savaş (Mars) ve ölüm (Plüto).  Karşıtlık aksı Plüto ve Mars özelinde çok şiddetli bir güç savaşı barındırıyor. Bu zıtlaşma takıntılı, saplantılı kavgalara, zorbalığa ve acımasızlığa işaret eder. Patlayıcı olaylar ve çok yıkıcı meydan okumalar gözlemlenebilir. Yengeç-Oğlak ekseninde vuku bulan bu gerilim, güvenlik temalı güç hırsını gündeme getiriyor. Mahrem olanla kamusal, yuva (Vatan) ile dış dünya, duygusal ile profesyonel güvenlik bağlamında çatışıyor. 9 Temmuz’da Yengeç-Oğlak ekseninde, Mars-Plüto karşıtının tam üzerine gerçekleşecek Dolunay bu ekseni güçlü bir şekilde aktive edecek. Eril ve kötücül gezegenlerin nükleer savaşı, duyguların bastırıldığı, şefkatin, merhametin daha katı, soğuk yapılar için feda edildiği anlamına geliyor. Güvenlik gerekçesiyle çok sert önlemlerin alınmasına, baskılayıcı yapıların istikametinde dönüştürücü adımların atılmasına şahitlik edebiliriz. 2 Temmuz Mars-Plüto karşıtı, 6 Temmuz Güneş-Jüpiter karesi, 9 Temmuz Dolunayı ve 10 Temmuz Güneş-Plüto karşıtı bu baskılayıcı, patlayıcı ve yıkıcı etkinin zirveye çıktığı anlar.

Terazideki Jüpiter fokal özelliğiyle içinden geçtiğimiz dönemde ancak adalet, eşitlik, uyum ve dengeyle büyünebileceğini gösteriyor. Ama zorlayıcı dinamik etkiler, en büyük sorunların adalet konusunda gündeme geleceğine işaret ediyor. Bu etki altında, gelişmek için barış şarttır, arabuluculuk ve diplomasi ile büyünür. Ancak Marsiyen-Plütonik güç savaşları, iktidar hırsı ve acımasızlık, ayın ilk yarısında en çok barışın zarar göreceğini, hoşgörünün, diplomasinin ve arabuluculuğun heba edileceğini gösteriyor. Bu açı kalıbının olumsuz tezahürü, bir şeye körü körüne inanma, bundan dolayı fanatik yargılayıcılık, hak hukuk saplantısı ve hesapçılıktır. Aldım-verdim dengesinde aşırı kuralcılık barışı ve düzeni bozabilir.

Bu T-karede ekseni meydana getiren Oğlaktaki Plüto bu dönemde sınırların değişeceğine işaret eder. Dünya çapında iktidar yapıları gaddarca kullanılabilir. Baskı ve hiyerarşik yapıyla kontrol tesis edilmeye çalışılabilir. Plüto Oğlakta statü, otorite, itibar ve başarı takıntısı getirir. En tepeye çıkmak için Makyevalist yöntemleri seferber eder. Plüto’nun Oğlaktaki cilvesi, kişiyi tam kazandığını zannettiği yerde büyük bir yenilgiyle başbaşa bırakmasıdır. İçinde bulduğumuz bu Oğlak Plüton yıllarında, miadını doldurmuş yapıların yok olduğu görülür. Böylece eskinin enkazından yeni yapılar inşa edilir. Adeta yeni bir dünya düzeni kurulur: Yönetim biçimleri dönüşür. Bazı ülkeler, ve siyasi yapılar yıkılır.

2 Temmuz Mars-Plüto karşıtının çevresindeki +/- 5 gün, içinde kolluk kuvvetlerini ve silahlı güçleri barındıran şiddet olaylarının ve patlayıcı etkilerin gözlemlenme riski var. Ayrıca acımasız, gaddarca güç savaşları barışı ve adaleti hedef alabilir, baskılayıcı yapılar inşa edilebilir. 6 Temmuz civarı kibir, rakibi küçük görme, ve düşüncesizce girilmemesi gereken savaşlara girme sorunları yaşanabilir. Bu tarih etrafında nükleer gerginlikte sağlıksız büyüme görülebilir. 10 Temmuz Güneş-Plüto karşıtının etrafındaki 8’er gün, diktatörce eğilimler, güç ve acizlik deneyimleri, özyıkıcı davranışlar ve hayatta kalma savaşları tecrübe edilebilir. 9 Temmuz Dolunayı yukarıda yazan tüm enerjileri barındıran ve büyüten bir lunasyon olarak, bu krizli, gerilimli ve dönüştürücü süreci çevresindeki +/- 10 güne yayar. 17 derece civarında öncü burçlarda gezegenleri bulunanlar bu T-kareden ve Dolunaydan zorlayıcı ve sert bir şekilde etkilenecekler.14-26 Temmuz arası aktif olan Güneş-Mars-Uranüs ilişkisi
Önemli Tarihler:
-       18 Temmuz Mars Uranüs karesi
-       20 Temmuz Mars Aslan burcuna giriyor
-       21 Temmuz Güneş Uranüs karesi
-       22 Temmuz Güneş Aslan burcuna giriyor
-       23 Temmuz 0 derece Aslanda Yeni Ay
-       27 Temmuz Güneş Mars kavuşumu

14 Temmuz itibariyle Mars-Uranüs karesi orb içine giriyor. 18’inde zirveye ulaşan bu etki, hareketler ile özgürlük arasında bir gerginlik olduğunu gösterir. Verilen mücadele, bağımsızlığı engellemektedir. Bu transit bireysel farklılığını ortaya koyma güdüsü ile başlatılan girişimler arasında bir sürtüşmeye işaret eder. Bu etki altında, sırf farklı olmak için tuhaf hareketlere girişme, veya düşünmeden, dik başlı, anarşist savaşlar verme riski söz konusudur. Bu açı altında, 18 Temmuz çevresindeki +/- 5 gün, ani kazalar, patlamalar ve düzen bozucu isyankar hareketler görülebilir.

Bu isyankar etki, 21 Temmuz’da Güneş’in de Uranüs’le benzer bir kare yapmasıyla iyice belirginleşiyor. Bu transit, özgürlük ve bağımsızlık isteğinin çok yüksek olduğunu gösterir. Ancak kare açı, özgürlük ve bilinç arasında büyük bir gerilime işaret eder. Bağımsızlık güdüsü ile istekler uyumsuzdur. Bu çelişki, sorunlara ve krizlere sebebiyet verir. Sırf farklı olmak için tuhaf isteklerin peşinden gidilebilir. İsyan ve başkaldırma motivasyonu gözlemlenir. 21 Temmuz etrafındaki 8’er gün, aniden değişen durumlar, şaşırtıcı, beklenmedik, kaotik olaylar gündeme gelebilir. Bu açı, bozgunculuğa, düzen yıkıcılığa ve anarşiye işaret eder. Geçtiğimiz sene 15 Temmuz hain darbe kalkışması esnasında bu açının exact hale geldiğini not etmeliyiz.

Henüz bu açı etkisindeyken, 20 Haziran’da Mars’ın Aslan burcuna girmesiyle, bahsedilen farklılığını ortaya koyma temelli krizler ve sürtüşmeler çok daha ben-merkezli bir boyuta taşınıyor. Bu dönemde yapılan tuhaf çıkışlar ve aykırı hareketlerin temelinde, görülme ve onaylanma arzusu yatar. Bu süreçteki en büyük risk, sırf alkışlanmak, pohpohlanmak ve hayran toplamak amacıyla piyasanın istediği hareketlerde bulunmaktır. Bu kendine yabancılaşmayı ve hüsranı getirir. 22 Temmuz’da Güneş’in de Aslan burcuna girerek büyüttüğü bu enerjiyi doğru kullanmak için öncelikle içindeki yaratıcılığa güvenmek, korkmadan tüm doğallıkla bunu sahnelemek gerekir. Zorlayıcı Uranüs açısının ifade ettiği bireysel farklılığı ve orijinalliği cesurca yansıtmak gerekir. Burada Mars’ın ve 23 Temmuz Yeni Ayının verdiği başlatma enerjisiyle, içindeki yaratıcılığı dışa vurmaya ve sergilemeye başlamak faydalı olacaktır. Bu enerji yoğunlaşması sanatsal bir aktiviteye başlamak, yaratıcılık gerektiren işlere girişmek, organizasyon ve yönetimle ilgili adımlar atmak için uygundur. Dikkat edilmesi gereken, bu hareketlerin arkasında yatan gizli sebep ego tatmini ve beğenilme arzusu olmamalıdır. Alkış bir sebep değil, sonuç olduğunda aslanın enerjisi tüm ışıltısıyla parıldayabilir. Bu Yeni Ay enerjisi altında hayattan keyif almak, oyun oynamak, çocuksu coşkuyu yaşamak, hobilere eğilmek, flört etmek ve aşk için risk almak verimli olacaktır.

Temmuz ayının tamamında Güneş ve Mars’ın arasındaki uzaklık en fazla 8 dereceye ulaştığından, bu ikilinin ay boyunca yan yana yürüdüğü söylenebilir. Bu beraber yürüme hali aslında Mars açısından astrolojide “yanık olma” denilen, uğursuz bir konumdur. Mars’ın düşük olduğu Yengeç burcundaki konumu da göz önünde bulundurulursa, 20 Temmuz’a kadar Marsiyen harekete geçme, başlatma, mücadele etme, belaları def etme ve savaşma fonksiyonunun zarar gördüğü anlaşılır. Bu zararlı konum, 20 Temmuz’a kadar sorunlarla yüzleşememe, problemlerin etrafından dolaşma ve pasif agresyon tehlikesini vurgular. Bu tarihten sonra enerji dışa dönecek, daha direkt ve dışavurumcu bir ifade egemen olacaktır.

27 Temmuz’da exact hale gelen Güneş-Mars kavuşumu, çok güçlü egoya, dinamizme, enerjiye, cesarete ve savaşçılığa işaret eder. Bu transit altında liderlik özellikleri, kararlılık ve yüreklilik görülür. Hareketler ve istekler işbirliği içindedir. İstenç ve irade gücü tam potansiyeline erişir. 26 Temmuz sabah 07:00’den, 27 Temmuz gece 24:00’e kadar Mars, Güneş’in kalbinde olacak. “Cazimi” olarak adlandırılan bu özel zamanda, Mars Güneş’in tahtında oturduğu için, Marsiyen başlangıçlar yapmak tavsiye edilir. İçten gelen istekle temas kurmak, ne için harekete geçeceğine karar vermek, ve bu benliğin özünden gelen yaratıcılık için mücadeleye girişmek için çok verimli bir zamandır. Bu iki günlük kozmik zaman diliminde, benlik ile hareketler uyumlandırılabilir; içten gelen motivasyon ile bunu elde etme yöntemleri senkronize edilebilir.

Güneş-Mars kavuşumu ayrıca sinodik bir perspektifle bakarsak, çok çok güçlü bir başlatma enerjisine işaret etmektedir. Kavuşum anı, Güneş-Mars ikilisinin 2 yılda gerçekleştirdiği sinodik döngünün “Yeni Ay” fazıdır, yani bir tohum ekme, projeyi başlatma fırsatıdır. Bir sene sonra 27 Temmuz 2018’de gerçekleşecek Güneş-Mars karşıtı ise, bu döngünün “Dolunay” fazı olacak, ve şu an başlatılan projenin ürününün ortaya konacağı ve ödülünün alınacağı andır. Bu perspektifle baktığımızda, hem 23 Temmuz’da gerçekleşen Aslan burcunda Yeni Ay, hem de bu Mars-Güneş kavuşumu, yeni projelere başlamak için çok güçlü bir göksel enerjiye işaret etmektedir. Bu başlangıçta, içten gelen yaratıcılığa (Güneş, Aslan) güvenmek, farklılığını ve orijinalliğini (Uranüs) cesurca (Mars) yansıtmak gerekir. Bunun doğal sonucu kendi gibi olmak, özüne sağdık bir şekilde hayattan keyif alarak, hayatla oynayarak ışıldamaktır.  Sabit burçların ilk 5 derecesinde veya Öncü burçların son 5 derecesinde gezegenleri bulunanlar, yazıdaki bu etkilerden krizli ve gergin bir şekilde etkilenecekler.

İyicil Açılar

Ay boyunca ön planda olan bu iki zorlayıcı, dinamik enerji yoğunlaşması dışında, daha şanslı, kolay ve iyicil sayılabilecek tarihler ise aşağıda verilmiştir. Tek cümleyle özetleyecek olursak:  

- 6 Temmuz Güneş Neptün üçgeni: İçten gelen rehberliği izleme şansı. Sanatsal ilham şansı. (14 derece su burçları)
- 7 Temmuz Merkür Venüs sekstili: Sosyal-Entelektüel fırsatlar. Romantik ve finansal olanaklar. (2 derece eril burçlar)
- 14 Temmuz Merkür Jüpiter sekstili: İletişimle, eğitimle sağlıklı büyüme fırsatı. Seyahat fırsatı. (14 derece eril burçlar)
- 18 Temmuz Venüs Jüpiter üçgeni:  Çok büyük şans. Aşkta şans. Sevgiyle büyüme şansı (15 derece hava burçları)
- 19 Temmuz Merkür Satürn üçgeni: Bilgilerini yapılandırma şansı. Becerilerini somutlaştırma şansı (22 derece ateş burçları)
- 24 Temmuz Merkür Uranüs üçgeni: İcat yapma şansı. Orjinal fikirlerle gelen talih. Özgür ifade şansı (28 derece ateş burçları)

Kaynakça

Brady, Bernadette, Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, Weiser Books, 1998

Hand, Robert. Planets in Transit: Life Cycles for Living. Whitford Press, 1976.


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment