Monday, July 24, 2017

Venüs Satürn Karşıtı – 24 Temmuz 2017Venüs Satürn Karşıtı – 24 Temmuz 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşecek. Bu açı ikili ilişkilerde sevgisizliği gösterir. İkili meydan okumalar ve aynalama kanalıyla değersizlik hissine, ve güvensizliğe işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken İkizler-Yay ekseni, bu sevgi krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu sorun  aşırı didikleme va akla mantığa uydurma sevgisiyle, kendi doğrusunun mutlak doğru olduğuna inanan, yargılayıcı geleneksellik arasında cereyan ediyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı sevgi paylaşımında hüsran, aşkta acı çekme, engellerin olduğu koşullarda aşık olma, ilişkilerde pesimizm ve terkedilme korkusu ile özdeşleştirmiştir. James Braha, bu transiti bastırılan veya görmezden gelinen konuların ve kaygıların yüzeye çıktığı, aşk ilişkisinde sorunlar olarak açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı eski birlikteliklerin imtihana tabi tutulduğu bir ilişki krizi olarak betimlemiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini sevilmeye değmeyen biri olarak görmektir. Bu aşk ve romantik ihtiyaçlar konusunda karamsarlığa ve depresyona yol açar. Satürn’ün “beceremezsin, yapamazsın” korkutmaları sevgi bağları kurmak ve kendini değerli hissetmek alanında kendini gösterir. Satürn’ün gölgesi altında Venüs bu yıldırmalar karşısında pes ederse, derin bir tatminsizliğe kapılır. Hayattan, zevklerden ve fiziki dünyada beş duyuyla algılanan nimetlerden keyif alamaz. Bu transitin tehlikesi, korkulardan dolayı köşeye çekilip hayattan kaçmak, her türlü içten duyguyu bastırmak, sevgiyi ekarte ederek robotlaşmaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ikli zıtlaşmalarda mevcut sevgi paylaşım modelinin gerçekliğiyle yüzleşmektir. Partnerle yaşanan münakaşaların, kavgaların sebebi kişiyi sevgi alışverişinde hesaplaşılmamış sorunlarla yüz yüze getirmektir. Satürn Venüs’e meydan okuyucu bir karşıt açı yaparak, kişiyi kendini değerli hissetme yöntemleri konusunda yeniden yapılandırmaya davet eder. Bu transit altında, zorlayıcı bir çöküş neticesinde, sıfırdan disiplinle ve sabırla değer kavramını inşa etmek gerekir. Bu uzun soluklu, metodik, sistemli, planlı bir çalışma gerektirir. Neticede, azim ve gayret ile kişi sevgi fonksiyonunu ve değer anlayışını somutlaştırır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevgi ve değer konusunda gerçekçi olmayan varsayımlarınızla yüzleşmeli ve bu doğrultuda sorumluluk almalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar krizli ve ikili zıtlaşmalı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Melancholy”, 1801, Constance Marie Charpentier

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


No comments:

Post a Comment