Sunday, August 27, 2017

Jüpiter Satürn Sekstili – 27 Ağustos 2017Jüpiter Satürn Sekstili – 27 Ağustos 2017

Bugün inancın gezegeni Jüpiter ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında fırsatlara gebe bir sekstil var. Bu açı inandığını gerçekleştirmeye işaret eder. Daralma-genişleme, gerçekçilik-iyimserlik özelliklerini dengeli kullanma sayesinde potansiyellerini hayata geçirmeyi gösterir. Gezegenlerin bulunduğu eril Terazi ve Yay  burçları, bu potansiyelini gerçekleştirme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu fırsata hoşgörüyle ortaklıklar kurarak, adil ve doğrudan yana bir yaklaşımla erişilir.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı olgunluk, sorumluluk, geleneksellik, itibarı önemseme, ahlaki prensipleri gözetme ve toplumsal kurallarla uyum şeklinde tanımlamıştır. İdelizm ve özgüven ile sorumluluk üstlenilir, ekonomi,yönetim, bürokrasi ve siyaset konularında olumlu ilerleme gösterilir. James Braha, bu transiti hayat felsefesine uygun, uzun süreli hedeflerini ve ideallerini yapılandırma olarak açıklamıştır. Profesyonel, stratejik ve finansal olarak olumludur. Robert Hand, bu açıyı çok çalışarak tüm büyüme ve genişleme fırsatlarından istifade etme şeklinde betimlemiştir. Sabır, dayanıklılık, planlama bu fırsatı değerendirmek için şarttır. Kariyeri pozitif etkileyen bu transit altında, çalışkanlıkla üst düzey müdürlerin ve patronun gözünde iyi bir intiba bırakılabilir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk inançlarını bastırmaktır. Aşırı katılık ve gerçekçilik, potansiyellerini hayata geçirme fırsatını kaçırmaya yol açar. Bir diğer tehlike ise, başkalarının görevlerini üstlenme ve sorumlulukların sağlıksız büyümesidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap olması gerektiği kadar genişlemektir. Sabırla bekleyip, doğru zamanda, istikrarlı büyümektir. Gerçekçi, sorumlu ve temkinli bir gözle etüt çalışması yapılmalıdır. Mevcut koşulların gerektirdiği ölçüde ve zamanda büyümek gerekir. Beraberlikleri ekonomiyi simgeleyen bu iki gezegen, finansal konularda dikkatlice gelişmeyi gösterir. İktisadın genişleme ve daralma dönemlerinin akıllıca, faydalı kullanımını müjdeler. Bu transit idealizmi ve gerçekçiliği mükemmel oranda dengeleme fırsatı sunar. Bu açı altında, hayatın çıkardığı engeller ve kısıtlamalarla bilgece baş edilebilir; bu sorunlar olgunlaşma yolunda fırsatlara dönüştürülür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, genişleme potansiyellerini fark edip, disipinli ve çalışkan bir yaklaşımla, idellerinizi gerçeğe dönüştürmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece eril burçlarda (Aslan, Yay, Terazi ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, şanslı bir genişleme fırsatı şeklinde etkilenecek. Koç ve İkizler burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Tablo: “The Education of Achilles by the Centaur Chiron”, 1782, Jean Baptiste Regnault

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Thursday, August 24, 2017

Venüs Uranüs karesi – 24 Ağustos 2017  
Venüs Uranüs karesi – 24 Ağustos 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında gergin bir kare açı gerçekleşecek. Bu açı sevgi paylaşımı ve özgürleşme isteği arasında bir sürtüşmeyi gösterir. Bireysel özgürlük alanı ile çift olma arzusunun çatıştığına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu öncü Yengeç ve Koç ve burçları, bu özgürlük-beraberlik çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, özgürlük için bir an önce harekete geçme, gaza basma motivasyonuyla daha duygusal, hassas ve güvenlikçi çift olma isteği arasında cereyan ediyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı ilişkide bağımsızlık ve serbestlik ihtiyacı ile özdeşleştirmiştir. Yıldırım aşkıyla ani başlangıç veya mevcut bir ilişkide ani bitiş görülebilir. Kare açı patlayıcı, vahşi sürtüşmeleri getirirken, öncü burçlar ise olayların çok hızlı, düşünmeden başlatıldığını gösterir. James Braha, bu transiti ilişkilerde ani beklenmedik dalgalanmalar şeklinde açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı aşk hayatında öngörülemez problemler şeklinde tanımlar.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri ilişkide aşırı bağımsızlık isteğini abartmaktır; ve böyle bir yanlış cevap ani bitişleri, sürpriz ayrılıkları ve boşanma tehlikesini doğurabilir. İlişki kurma şeklinde farklı olma isteği marjinal yönlere kayabilir: Garip, alışılmamış partnerler hayata çekilebilir. Uranüs’ün gölgesi, ilişkilerde sıradanlığa bir başkaldırı olarak aldatmayı gündeme getirebilir. Ayrıca her türlü ortaklıkta sırf farklı olmak isteğiyle inatçı, tuhaf çıkışlar dengeyi bozabilir, takım çalışmasını imkansız hale getirebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ilişki kurma şekliyle, bağımsızlık isteği arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Kare açı bir kriz getirdiği gibi, bu konuda harekete geçmeyi de mecburi kılacaktır. Bu sebeple, çiftler birbirlerinin özel alanına saygıyı geliştirdikleri takdirde, bu açı ilişkinin eşitlikçi, insancıl ve daha özgür bir aşamaya evrilmesini sağlar. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, her türlü ortaklıkta geleneksel toplumsal kalıpların dışında düşünebilmeyi ve olası sorunlara alışılmamış yenilikçi çözümler geliştirmeyi gerektirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sürprizleri sevmeli ve yeniliğe açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 28 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

"Biblis", 1884, William-Adolphe Bouguereau

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tuesday, August 22, 2017

Güneş Uranüs Üçgeni - 21 Ağustos 2017  
Güneş Uranüs Üçgeni - 21 Ağustos 2017

Bugün benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı özgürlük isteğini gösterir. Farklılığını ve yaratıcılığını cesurca yansıtmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu ateş burçları Aslan ve Koç burçları, bu özgürleşme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bağımsızlaşma, içten gelen yaratıcılığı cesurca yansıtarak ve böylece kendini var ederek gerçekleşiyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı bireyliğini gerçekleştirme ve orijinalliğini yansıtma ile özdeşleştirmiştir. Alışkanlıkların dışına çıkılır, icatlar yapılır, yenilikçi, ilerici istekler hayata geçirilir. Ateş burçlarındaki üçgen cesaret ve coşku verir. James Braha, bu transiti heyecan verici yeni değişimler ve fırsatlar olarak açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı yaratıcı değişim yapma zamanı olarak betimlemiştir. Yeni fikirler ve yeni deneyimlerle, kişi kendini gerçekte olduğu özüne sadık bir şekilde ifade edebilir. Eski alışkanlar bırakılır: örneğin sigara veya sağlıksız yeme düzeni gibi eski bağımlılıklardan özgürleşilir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca sadece farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunmak sorunları beraberinde getirecektir. Bu transit sırasında özgürlük, bağımsızlık ve yenilikçilik enerjisi çok yüksek olduğundan, bu süreç iyi yönetilemezse isyankar eğilimler sağlıklı düzeni yıkmaya yönelebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap nev-i şahsına münhasır özelliklerini cesurca sahiplenmektir. Bireyliğini ve farklılığını korkmadan yansıtmaktır. Bu etki altında kişi bireysel bağımsızlığını oluşturabilir. Ayrıca bu transitin bir başka verimli kullanımı varolan sorunlara sıradışı çözümler geliştirmektir. Uranüs enerjisi altında kişi ezberlenmiş modellerden ve alışkanlıklardan bağımsız dahice, çığır açan yaklaşımlar sunabilir. Bu tutum, köhneleşmiş statükoyu yıkmak ve toplumu ileri götürmek fırsatını bahşeder. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğinizin özünde bağımsızlığı hissetmeli ve bireyliğinizi tesis etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 28 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

"Apollo",1814, Anne Louis Girodet de Roussy Trioson

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Saturday, August 19, 2017

Mars Jüpiter Sekstili – 20 Ağustos 2017  Mars Jüpiter Sekstili – 20 Ağustos 2017

Yarın mücadelenin gezegeni Mars ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında fırsatlara gebe bir sekstil var. Bu açı enerjinin çok yüksek olduğunu, fiziki hareketler vasıtasıyla genişlemeyi gösterir. Yüksek motivasyon, başlatılan projeler ve ortaya konan hareketler sayesinde gelişime işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu eril burçlar Aslan ve Terazi, bu hareketlerle büyüme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu fırsatı yakalamak için, benliğin özünden gelen yaratıcılığı, diğer insanın ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önünde bulundurarak dengeli bir şekilde ifade etmek gerekir.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı cesaretle aksiyona geçme, genişleme ve başarı ile özdeşleştirmiştir.  James Braha, bu transiti kendinden emin, güvenli, enerjik ve etkili bir şekilde eyleme girişme şeklinde açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı çok yüksek enerji ve güven ile girişimde bulunma ve başarı elde etme fırsatı olarak betimlemiştir

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında aşırı özgüvenle savaşma, cepheleri sağlıksız genişletme ve karşıdakini hafife alma tehlikesi mevcuttur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap iyimser, hevesli, coşkulu bir üslupla mücadele etmek, motive olunan alanlarda coşkulu yeni başlangıçlar yapmaktır. Bu açı etkisinde, sportif faaliyetleri artırmak, vücudun olumlu gelişmesini sağlar. Oluşan bu açının getirdiği maceracı enerjiyi seyahat planları yapmak veya direk tatile çıkmak için kullanmak şanslı ve canlandırıcı olacaktır. En önemlisi bu açı, daha önce fark edilemeyen potansiyelleri, yeni yaşam alanlarında artık ulaşılabilecek bir mesafeye getirir. Mars-Jüpiter sekstili hem bu yeni potansiyelleri keşfetmeyi mümkün kılar, hem de bunlara erişmek için gereken inancı, motivasyonu ve büyümeyi sağlar.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece eril burçlarda (Aslan, Yay, Terazi ve İkizler) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, çok şanslı bir etki alacaklar. Koç ve Kova burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Tablo: “In The Military Forge”, 1828-1891, Jules Elie Delaunay

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tuesday, August 15, 2017

Venüs Plüto Karşıtı – 15 Ağustos 2017  
Venüs Plüto Karşıtı – 15 Ağustos 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı aşkta güç savaşlarına işaret eder. Sevgi paylaşımında manipülatif, kontrolcü hareketleri gösterir. Gezegenlerin bulunduğu Yengeç-Oğlak ekseni, bu dönüştürücü zıtlaşmaların yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu ekseni, mahrem/duygusal güvenlik ile kamusal/profesyonel güvenlik çelişkisi teşkil eder. Bu çatışma, bilinçaltının temelindeki duygusal bağlantı kurma arzusu ile daha sorumlu, disiplinli iktidar isteği arasında cerayan ediyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı “aşk-ölüm açmazı” olarak betimler. Bu kompleks, dramatik bir şekilde gerçek hayatta veya sembolik seviyede yaşanabilir. Uygun olmayan bir partnere mazoşistçe sevgi duymak, yıkıcı ve patolojik aşk deneyimleri, tabuları ve tehditleri barındıran ilişkiler gözlemlenir. Krizler, dramalar ve güç savaşları tecrübe edilir. Kişi aşk-nefret kutuplarında gelgitler yaşayabilir. Madalyonun diğer yüzü, arzuları reddetmek ve bilinçdışı tutkuları inkar etmektir. James Braha, bu transiti aşırı yoğun tutkular yüzünden aşk hayatında zorluklar yaşama şeklinde açıklamıştır. Bu fırtınalı deneyim, sevgi paylaşımının temellerindeki psikolojik komplekslerle ve sağlıksız davranışlarla yüzleşme fırsatı sunar. Robert Hand, bu açıyı bilinçaltı güçlerin “artık aşık olmalısın” baskısı sonucu, ruhun derinliklerindeki takıntı, saplantı, kompleks gibi olumsuz davranış modellerini uyandıracak  yeni bir aşk başlangıcı olarak betimlemiştir. Burada illa başlayacak ilişki, veya partner “negatif” değildir; dikkat  edilmesi gereken bu ilişkinin başlangıcındaki içsel güdüler yoğun ve negatif psikolojik temellerden kaynaklanmaktadır, ve bunlarla yüzleşilmelidir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kıskançlık, gaddarlık, kin, intikam gbi karanlık hislere teslim olup duygusal bağ kurulan partnerle güç savaşlarına girmektir. Bu etki altında çok yoğun, derin, bilindışı duygular hissedilir. Bunların hipnotik gücü kişiyi esir alabilir. Bu durumda kişi bilinçdışı materyal karşısında kontrolünü kaybedip, ilkel dürtülerle eşine karşı taarruza geçebilir. Bu durumda çok silkeleyici, tutkulu münakaşalar yaşanacaktır. Bu sırada partner, tam bir ayna gibi kişiye kendi gölgelerini görme fırsatı sunacaktır. Bu vasıtayla, kişi partneri üzerinden kendi bilinçdışı hakkında çok kıymetli bir içgörü kazanabilir. Yüzleşmesi ve arındırıp, entegre etmesi gereken travmalarını görür. Ancak burada en büyük tehlike, böyle dürüst ve dönüşümsel bir yüzleşme fırsatını kaçırmaktır. Bunun yerine kişi ölüm (hiç olma) korkusuyla, daha en baştan partnerinin içine nüfuz edip, onun ihtiyaçlarını ve zayıflıklarını tespit edebilir. Bu sayede onun bu ihtiyaçlarını tatmin ederek onu kendine bağımlı kılabilir. Böylesi bir kontrol, manipülasyon modelinde, aslında kişi en büyük acizlik korkusunun esiri konumundadır. Bir savunma mekanizması olarak kurduğu saplantılı, takıntılı iktidar şemasında kendini aşkı yaşamaktan men eder. Daha büyük planda aslında ölüm korkusuyla yaşamı ıskalamaktadır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap aşkta dönüşme cesareti geliştirmektir. Güçlü, silkeleyici bir partnerle  yoğun duygu paylaşımı içeren bir birliktelik, size muazzam dönüşüm fırsatları sunar.  Burada anahtar kelime kontrolcülüğü ve güç takınıtısını bırakmaktır. “İpler mutlaka benim elimde olmalı yoksa terk edilirim” korkusunu aşmak gerekir. Ancak eşin nazarında “hiç olma” ihtimalini göze aldığında kişi katıksız aşkın ve sevginin tadını alabilir. Bu transiti verimli kullanmak için ölüm korkusunu bırakmak gerekir. İşte o zaman gerçekten “yaşamak” başlayacaktır. Bu etki altında Plüto, dinamik zıtlaşmalar kanalıyla sanatsal ve estetik faaliyetlere atomik bir güç bahşeder. Bu açının verimli kullanımı bu yaratıcı gücü ürün vermek için istihdam etmektir. Venüs’ün Plüto’yla meydan okuyucu karşıtı ayrıca yoğun, manyetik bir çekim gücüne işaret eder. Bu etkiyi alan doğum haritaları, şiddetli bir cinsel etkileyiciliğe sahip olur. Bu nükleer güç şehveti, iştahı ve tutkuyu da şiddetlendirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bir seferliğine kontrolcülüğü, ve ölüm korkusunu askıya almalı, gerçekten derin katmanlarınıza temas edebilecek dönüştürücü partnere kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, gergin bir etki alacaklar.

Tablo: "Nachtmahr", 1790-1791, Johann Heinrich Füssli

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Monday, August 14, 2017

Güneş Satürn Üçgeni - 14 Ağustos 2017  Güneş Satürn Üçgeni - 14 Ağustos 2017

Bugün benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı istekleri çalışkanca yapılandırma şansını gösterir. Kişinin yaşam enerjisini konsantre bir şekilde isteklerini somutlaştırmaya yönelttiğine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu ateş burçları Aslan ve Yay, bu çalışkanca gayretin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu şansın gerçekleşmesi için, benliğin özünden gelen, yüreğin attığı yaratıcı isteklerin maceracı, iyimser ve büyük resmi gören bir çalışkanlıkla hayata geçirilmesi gerekli.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı kişide azimli, kararlı, dayanıklı, ciddi, sorumlu, disiplinli, olgun niteliklerin artışıyla ve konsantrasyon ile özdeşleştirmiştir. Ateş burçlarındaki üçgen, özgüveni, istenci ve harekete geçme kararlılığını gösterir. James Braha, bu transiti amaçlı, odaklı, verimli çalışma ve profesyonel hayatta başarılı olma, örneğin terfi alma şeklinde açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı kolaylıkla işlerini tamamlama, görevlerini yerine getirme, profesyonel hayatta ilerleme gösterme ve başarı elde etme olarak betimlemiştir. Emeklerin üst rütbedeki kişilerce fark edilmesi ve takdir edilmesi söz konusudur.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu şansı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu katı ve sert etki altında isteklerini bastırmak, kendini kısıtlamaktır. Satürn’ün gölgesindeki Güneş, kendinden şüphe edebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliğin özünde sorumluluğu, ciddiyeti hissetmektir. Satürn-Güneş ikilisinin verimli kullanımı, kimliğin çekirdeğinden gelen istekleri gerçekçilik sınavından geçirip, fiziki dünyada disiplinli, metodik, planlı-programlı ve çalışkanca bir gayretle inşa etmektir. Bu transit altında biraz yavaş iş yapma, veya sonuçların ağır ilerlemesi gözlemlenebilir. Ancak bu bir dezavantaj değil; tam tersi çok sağlam, kalıcı ve güvenilir yapılar inşa etmek için bir önkoşuldur. Bu açı etkisinde, otorite figürleriyle uyum sağlamak ve onlardan kıymetli destekler almak için emek sarf edilmelidir.Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, gerçekçi isteklerinizi kararlı ve azimli bir gayretle, büyük bir çalışkanlıkla başarıya dönüştürmek için emek sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Zeus with Cybele Expelling Chronos”, 1770,  Ubaldo Gandolfi

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Saturday, August 12, 2017

Venüs Neptün Üçgeni – 12 Ağustos 2017  
Venüs Neptün Üçgeni – 12 Ağustos 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile ideallerin gezegeni Neptün arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı sanatsal ilhamı gösterir. Sevgide fedakarlığa işaret eder. İdealize edilmiş bir sevgi fırsatını beraberinde getirir. Ruh eşini bulma şansı verir. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Yengeç ve Balık, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans şefkati, kabulleniciliği ve en mahrem düzeyde duygusal paylaşımı içeriyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı aşk ve ideal arasında bir uyum ile özdeşleştirmiştir. Aşkta romantizm, hatta ütopizm görülür; ayakları yerden kesecek, ışıltılı “peri masalları” aranır. James Braha, bu transit altında saf, idealist ve masum aşkların başlayabileceğini belirtmiştir . Robert Hand, bu açıyı hayalgücü ışığında yaratıcı, sanatsal ve estetik üretim fırsatı ve aşk ilişkilerinde eşi idealize etme eğilimi olarak betimlemiştir

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk gerçekdışı hayaller ve fırsatlara odaklanıp, gerçek dünyadaki aşk şansını heba etmektir. Yüksek beklentilerle idealize edilmiş bir ilüzyon uğruna, burnun ucundaki ihtimaller ıskalanabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sevgi konusunda kendini akışa bırakabilmektir. Bu transitin ilahi şansını yakalamak içim her türlü suni hayalden, fantaziden, beklentilerden, zihinsel modellerden ve ulaşılmaz ideallerden vazgeçmek gerekir. Çünkü Neptün ancak vazgeçildiğinde çalışabilir. Sevgi konusunda hayata kendi programını dayatmamak,  kaderin getirdiğini olduğu gibi kabul etmek Neptün’ün sunacağı aşkın sevgiyi bulma şansını verecektir. Bu sayede, bu günlerde ruh eşini bulma şansı yüksektir. Bu transitin bir başka verimli kullanımı ilham gerektiren sanatsal faaliyetlerde bulunmaktır. Bu açı aktifken, ruh, mantık ile izah edilemeyen kolektif bilinçdışıyla ve arketipsel  imgelerle temas halindedir. Kendini akışa bırakarak, sezgilerin ve ilhamın izinde çok yaratıcı ve öncü eserler ortaya konabilir. Bu etki altında profetik rüyalara, çağrışımlara ve vizyonlara ekstra dikkat etmek gerekir; önemli kadersel mesajlar taşıyabilirler. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız sevgiyle ilgili tüm fantazi-ızdırap modellerinizi feda etmeli, tanrısal aşka kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 13 derece su burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "The Youth of Bacchus", 1884, William-Adolphe Bouguereau

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Thursday, August 10, 2017

Merkür Geri Gidiyor – 13 Ağustos 2017  
Merkür Geri Gidiyor – 13 Ağustos 2017

Pazar iletişimin gezegeni Merkür, 5 Eylül 2017’ye kadar sürecek geri hareketine başlıyor.

Astrolojinin en popüler konusu Merkür retrolarıdır. Merkür geri giderken, iletişim ve ulaşım konularında aksaklıklar yaşanacağı söylenir. Okuyucu, kontrat imzalamamak, yeni bir projeye başlamamak, elektronik eşya satın almamak konusunda uyarılır.

Bunların hepsi doğru, ama bir eksiklik var. Merkür retrosuyla ilgili pek bilinmeyen, bunun size kişisel etkisinin nasıl olduğudur. Peki siz özel olarak bu retrodan nasıl etkileniyorsunuz? Bunun için doğum haritanızda şu göstergelere dikkat etmelisiniz: Natal Merkür’ün bulunduğu burç ve ev; Başak’ın ilk 11 derecesinin ve Aslan’ın son 2 derecesinin doğum haritanızda düştüğü ev ile burada bulunan gezegenler; Merkür’ün yönettiği İkizler ve Başak burçlarını içeren ev başlangıç çizgileri. Bu alanlarda yaşanabilecek kişisel iletişim problemlerine, düşüncelerle ve öğrenmeyle ilgili sıkıntılara özellikle dikkat etmelisiniz.

Merkür geri giderken iletişim konularında aksaklıklar yaşanması, yollanan mail’lerin gitmemesi, imzalanan anlaşmalarda sorun çıkması, ulaşımda problemler, elektronik eşyaların bozulması, yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler sıkça görülen şeylerdir. Aslında bu sorunların yaşanmasının bir sebebi, Merkür’ün geri giderken bu aksaklıklar sayesinde Merküryen konuların dış dünyada, fiziki olarak cereyan etmesini engellemeye çalışmasıdır. Merkür bu geri hareketinde içe yönelmeyi, iletişimin ve zihinsel faaliyetlerin kişinin içinde yaşanmasını istiyor. Bu sebeple Merkür geri giderken meditasyon yapmak, içe dönmek, eskiden yapılmış şeyleri gözden geçirmek, değerlendirmek doğru bir hareket olacaktır. Yeni bir projeye fiziki dünyada başlamaya çalışmak Merkür’ün engellemesiyle karşılaşacağı için, eskiden başlanmış işleri tamamlamak ve retro sonrası başlayacağımız projeler için hazırlık yapmak, kaynaklarımızı düzenlemek bu retronun verimli kullanımı olacaktır. Ayrıca eskiden tanıdığımız bir insanla ya da bir olayla kapanmamış hesapları yeniden açmak, bu sefer helalleşmek ve noktalamak geri giden Merkür’e verilecek doğru cevaptır.
  
Barış İlhan’ın aracılığıyla Greg Bogart’ın Merkür retrosuyla ilgili “The Cycle of Mercury” makalesine referans vermek, bu sürecin analizinde aydınlatıcı olacaktır: Bogart, Merkür’ün geri hareketini şöyle kategorize ediyor. Retro başlamaya yakın, üzerinde düşünülmesi gereken bir sorun kişinin zihnini meşgul etmeye başlar. Merkür geri hareket yaptığı süreç boyunca, kişi endişeli bir halde bu sorunu çözmek için kafa yormaya, bilgi toplamaya çalışır. Burada Bogart’ın dikkat çektiği önemli husus, Merkür’ün Güneş’le kavuşumu sırasında bu soruna yeni bir çözüm bulma şansı oluşur, bilince bir ışık gelir. Bu yeni fikir üzerinde Merkür geri hareketi boyunca çalışmak, hazırlanmak ve Merkür’ün ileri harekete geçmesiyle beraber bu fikri hayata geçirmek gerekir.

Biz bu fırsatı 26 Ağustos’ta Merkür’ün Güneş’le kavuşumuyla deneyimleyeceğiz. O gün, şu an zihnimizi meşgul eden, bir türlü cevabını bulamadığımız probleme yenilikçi bir çözüm üretmek için doğru zaman. Merkür retrosu bitene kadar, farklı kaynaklardan bilgi toplamalı, olayları değerlendirmeli, gözden geçirmeliyiz. 26 Ağustos’ta parlayabilecek yenilikçi fikri ıskalamamalı; ve bu aydınlanmanın ışığında mantıklı, etraflıca düşünülmüş, organize bir plan yapmalıyız. 5 Eylül itibariyle de bunu hayata geçirmeliyiz.

Tablo: “Œdipe explique l'énigme du sphinx”, 1808, Jean Auguste Dominique Ingres
Wednesday, August 9, 2017

Dharma Çarkının On İki Dönüşü ve Astrolojide On İki EvDharma Çarkının On İki Dönüşü ve Astrolojide On İki Ev

Buda, "Dharma Çarkını Döndürme Üstüne Vaaz"ında, Dört Yüce Gerçeğe dair içgörü ve anlayış için, bunun Üç Aşamasının ve On İki Yönünün tam olarak kavranmasının önemini vurgular.

Dharma Çarkı on iki kez  - Dört Yüce Gerçeğin her biri için üç kez - harekete geçirildi. Hem zihinsel hem de deneyimsel olarak çarkın on iki dönüşü uygulanmalıdır.

Astrolojideki 12 Burcu ve 12 Evi sırasıyla, Dharma Çarkının 12 Dönüşüyle birlikte okumakta fayda olduğunu düşünüyorum.

Örneğin Satürn gibi ağır hareket eden ve karmayı temsil eden bir gezegenin, Doğum Haritasında her bir evden geçişini bu 12 aşamalı tekamül döngüsüyle bağlantılı değerlendirebiliriz. Satürn birinci evden geçerken "Bu Acıdır" diyerek kabullenme, ikinci evde "Acının anlaşılması gerektiğini" idrak edip buna kendini teşvik etme ve üçüncü evde "Acıyı artık anlayarak" kavrama süreci yaşanır. Bu şekilde birinci çeyrek Daire tamamlanır. 

Artık Satürn'ün Dördüncü eve girişiyle "Bizi acıya götüren adi bir yol olduğu" kabullenilir, beşinci evde "bu adi yolun anlaşılması" gerektiği idrak edilip buna teşvik olunur, altıncı evde "bu adi yol anlaşılır" kavranır.

Yedinci evde "mutluluğun mümkün olduğu" kabullenilir, sekizinci evde "mutluluğa ulaşılması" teşvik olunur ve dokuzuncu evde "mutluluğa ulaşılarak" mutluluk kavranır.

Onuncu evde "mutluluğa götüren yüce bir yol olduğu" kabullenilir, on birinci evde "bu yüce yolun yaşanması gerektiği" idrak edilerek teşvik olunur. On ikinci ev "bu yüce yolun yaşandığı" kavrandığı yerdir.

Benzer süreç diğer gezegenlerin evlerden geçiş döngüsü için kullanılabilir. Ayrıca Koç ile başlayıp Balıkta sonlanan on iki burçluk devir de, psikolojik süreçler olarak bu on iki aşamalı tekamül döngüsüyle birlikte okunabilir.

Kaynak: Thich Nhat Hanh, Buda'nın Öğretisi: Acıyı Huzur,Neşe ve Özgürlüğe Dönüştürme Yolu, Okyanus Yayıncılık, 2002


Monday, August 7, 2017

Güneş Jüpiter Sekstili – 11 Ağustos 2017Güneş Jüpiter Sekstili – 11 Ağustos 2017

Cuma bilincin ışığı Güneş ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında fırsatlara gebe bir sekstil açı var. Bu açı özgüvenle sağlıklı büyümeyi gösterir. Fırsatları değerlendirmeye ve potansiyelleri gerçekleştirmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu eril Aslan ve Terazi burçları, bu sağlıklı büyüme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu fırsat, benliğin özünden gelen yaratıcılığı risk alarak, öteki insanla işbirliği içinde sahnelemek koşuluyla sunuluyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı enerjide ve sosyal hayatta bir genişleme ile özdeşleştirmiştir. James Braha, bu transiti neşe, iyimserlik, şans, kendine güven ve coşkuyla isteklerine ulaşma şeklinde açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı hayatın kolay aktığı, isteklerin erişilebilir olduğu bir zaman olarak betimlemiştir. Finansal fırsatlar mevcuttur.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk kendini büyük görmektir. Fazla özgüven ile tutulamayacak sözler verilebilir. Aşırı iyimserlik duygusuyla ve tembellikle, bugünün sorunları yarına havale edilebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap için çok düşünmeye gerek yok; çünkü bu Astrolojinin en iyicil transitlerinden biridir. Bu açı etkinken, çok fazla yorulmadan işlerini halletmek ve isteklerini elde etmek mümkündür. Jüpiter-Güneş ikilisi yüksek miktarda hayat enerjisi ve iyimserlik bahşeder. Otorite konumundaki kişilerle uyumlu ve fırsatlı ilişkiler kurulabilir. Büyük resmi görmek, gelecek planları yapmak ve potansiyellerin hayata geçirileceği fırsatları değerlendirmek içim mükemmel bir zamandır. Finansal konularda pozitif olanaklar oluşur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, çevrenizdeki fırsatları fark etmeli, iyimserikle ve özgüvenle potansiyellerinizi gerçekleştirmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 18 derece eril burçlarda (Aslan, Yay, Terazi ve İkizler) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, şanslı bir genişleme fırsatı şeklinde etkilenecek. Koç ve Kova burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Tablo: “Mondaufgang am Meer”, 1821, Caspar David Friedrich

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004