Wednesday, August 9, 2017

Dharma Çarkının On İki Dönüşü ve Astrolojide On İki EvDharma Çarkının On İki Dönüşü ve Astrolojide On İki Ev

Buda, "Dharma Çarkını Döndürme Üstüne Vaaz"ında, Dört Yüce Gerçeğe dair içgörü ve anlayış için, bunun Üç Aşamasının ve On İki Yönünün tam olarak kavranmasının önemini vurgular.

Dharma Çarkı on iki kez  - Dört Yüce Gerçeğin her biri için üç kez - harekete geçirildi. Hem zihinsel hem de deneyimsel olarak çarkın on iki dönüşü uygulanmalıdır.

Astrolojideki 12 Burcu ve 12 Evi sırasıyla, Dharma Çarkının 12 Dönüşüyle birlikte okumakta fayda olduğunu düşünüyorum.

Örneğin Satürn gibi ağır hareket eden ve karmayı temsil eden bir gezegenin, Doğum Haritasında her bir evden geçişini bu 12 aşamalı tekamül döngüsüyle bağlantılı değerlendirebiliriz. Satürn birinci evden geçerken "Bu Acıdır" diyerek kabullenme, ikinci evde "Acının anlaşılması gerektiğini" idrak edip buna kendini teşvik etme ve üçüncü evde "Acıyı artık anlayarak" kavrama süreci yaşanır. Bu şekilde birinci çeyrek Daire tamamlanır. 

Artık Satürn'ün Dördüncü eve girişiyle "Bizi acıya götüren adi bir yol olduğu" kabullenilir, beşinci evde "bu adi yolun anlaşılması" gerektiği idrak edilip buna teşvik olunur, altıncı evde "bu adi yol anlaşılır" kavranır.

Yedinci evde "mutluluğun mümkün olduğu" kabullenilir, sekizinci evde "mutluluğa ulaşılması" teşvik olunur ve dokuzuncu evde "mutluluğa ulaşılarak" mutluluk kavranır.

Onuncu evde "mutluluğa götüren yüce bir yol olduğu" kabullenilir, on birinci evde "bu yüce yolun yaşanması gerektiği" idrak edilerek teşvik olunur. On ikinci ev "bu yüce yolun yaşandığı" kavrandığı yerdir.

Benzer süreç diğer gezegenlerin evlerden geçiş döngüsü için kullanılabilir. Ayrıca Koç ile başlayıp Balıkta sonlanan on iki burçluk devir de, psikolojik süreçler olarak bu on iki aşamalı tekamül döngüsüyle birlikte okunabilir.

Kaynak: Thich Nhat Hanh, Buda'nın Öğretisi: Acıyı Huzur,Neşe ve Özgürlüğe Dönüştürme Yolu, Okyanus Yayıncılık, 2002


No comments:

Post a Comment