Monday, August 14, 2017

Güneş Satürn Üçgeni - 14 Ağustos 2017  Güneş Satürn Üçgeni - 14 Ağustos 2017

Bugün benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı istekleri çalışkanca yapılandırma şansını gösterir. Kişinin yaşam enerjisini konsantre bir şekilde isteklerini somutlaştırmaya yönelttiğine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu ateş burçları Aslan ve Yay, bu çalışkanca gayretin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu şansın gerçekleşmesi için, benliğin özünden gelen, yüreğin attığı yaratıcı isteklerin maceracı, iyimser ve büyük resmi gören bir çalışkanlıkla hayata geçirilmesi gerekli.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı kişide azimli, kararlı, dayanıklı, ciddi, sorumlu, disiplinli, olgun niteliklerin artışıyla ve konsantrasyon ile özdeşleştirmiştir. Ateş burçlarındaki üçgen, özgüveni, istenci ve harekete geçme kararlılığını gösterir. James Braha, bu transiti amaçlı, odaklı, verimli çalışma ve profesyonel hayatta başarılı olma, örneğin terfi alma şeklinde açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı kolaylıkla işlerini tamamlama, görevlerini yerine getirme, profesyonel hayatta ilerleme gösterme ve başarı elde etme olarak betimlemiştir. Emeklerin üst rütbedeki kişilerce fark edilmesi ve takdir edilmesi söz konusudur.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu şansı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu katı ve sert etki altında isteklerini bastırmak, kendini kısıtlamaktır. Satürn’ün gölgesindeki Güneş, kendinden şüphe edebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliğin özünde sorumluluğu, ciddiyeti hissetmektir. Satürn-Güneş ikilisinin verimli kullanımı, kimliğin çekirdeğinden gelen istekleri gerçekçilik sınavından geçirip, fiziki dünyada disiplinli, metodik, planlı-programlı ve çalışkanca bir gayretle inşa etmektir. Bu transit altında biraz yavaş iş yapma, veya sonuçların ağır ilerlemesi gözlemlenebilir. Ancak bu bir dezavantaj değil; tam tersi çok sağlam, kalıcı ve güvenilir yapılar inşa etmek için bir önkoşuldur. Bu açı etkisinde, otorite figürleriyle uyum sağlamak ve onlardan kıymetli destekler almak için emek sarf edilmelidir.Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, gerçekçi isteklerinizi kararlı ve azimli bir gayretle, büyük bir çalışkanlıkla başarıya dönüştürmek için emek sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Zeus with Cybele Expelling Chronos”, 1770,  Ubaldo Gandolfi

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment