Sunday, August 27, 2017

Jüpiter Satürn Sekstili – 27 Ağustos 2017Jüpiter Satürn Sekstili – 27 Ağustos 2017

Bugün inancın gezegeni Jüpiter ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında fırsatlara gebe bir sekstil var. Bu açı inandığını gerçekleştirmeye işaret eder. Daralma-genişleme, gerçekçilik-iyimserlik özelliklerini dengeli kullanma sayesinde potansiyellerini hayata geçirmeyi gösterir. Gezegenlerin bulunduğu eril Terazi ve Yay  burçları, bu potansiyelini gerçekleştirme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu fırsata hoşgörüyle ortaklıklar kurarak, adil ve doğrudan yana bir yaklaşımla erişilir.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı olgunluk, sorumluluk, geleneksellik, itibarı önemseme, ahlaki prensipleri gözetme ve toplumsal kurallarla uyum şeklinde tanımlamıştır. İdelizm ve özgüven ile sorumluluk üstlenilir, ekonomi,yönetim, bürokrasi ve siyaset konularında olumlu ilerleme gösterilir. James Braha, bu transiti hayat felsefesine uygun, uzun süreli hedeflerini ve ideallerini yapılandırma olarak açıklamıştır. Profesyonel, stratejik ve finansal olarak olumludur. Robert Hand, bu açıyı çok çalışarak tüm büyüme ve genişleme fırsatlarından istifade etme şeklinde betimlemiştir. Sabır, dayanıklılık, planlama bu fırsatı değerendirmek için şarttır. Kariyeri pozitif etkileyen bu transit altında, çalışkanlıkla üst düzey müdürlerin ve patronun gözünde iyi bir intiba bırakılabilir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk inançlarını bastırmaktır. Aşırı katılık ve gerçekçilik, potansiyellerini hayata geçirme fırsatını kaçırmaya yol açar. Bir diğer tehlike ise, başkalarının görevlerini üstlenme ve sorumlulukların sağlıksız büyümesidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap olması gerektiği kadar genişlemektir. Sabırla bekleyip, doğru zamanda, istikrarlı büyümektir. Gerçekçi, sorumlu ve temkinli bir gözle etüt çalışması yapılmalıdır. Mevcut koşulların gerektirdiği ölçüde ve zamanda büyümek gerekir. Beraberlikleri ekonomiyi simgeleyen bu iki gezegen, finansal konularda dikkatlice gelişmeyi gösterir. İktisadın genişleme ve daralma dönemlerinin akıllıca, faydalı kullanımını müjdeler. Bu transit idealizmi ve gerçekçiliği mükemmel oranda dengeleme fırsatı sunar. Bu açı altında, hayatın çıkardığı engeller ve kısıtlamalarla bilgece baş edilebilir; bu sorunlar olgunlaşma yolunda fırsatlara dönüştürülür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, genişleme potansiyellerini fark edip, disipinli ve çalışkan bir yaklaşımla, idellerinizi gerçeğe dönüştürmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece eril burçlarda (Aslan, Yay, Terazi ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, şanslı bir genişleme fırsatı şeklinde etkilenecek. Koç ve İkizler burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Tablo: “The Education of Achilles by the Centaur Chiron”, 1782, Jean Baptiste Regnault

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects AstrologiquesÉditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment