Tuesday, August 15, 2017

Venüs Plüto Karşıtı – 15 Ağustos 2017  
Venüs Plüto Karşıtı – 15 Ağustos 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı aşkta güç savaşlarına işaret eder. Sevgi paylaşımında manipülatif, kontrolcü hareketleri gösterir. Gezegenlerin bulunduğu Yengeç-Oğlak ekseni, bu dönüştürücü zıtlaşmaların yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu ekseni, mahrem/duygusal güvenlik ile kamusal/profesyonel güvenlik çelişkisi teşkil eder. Bu çatışma, bilinçaltının temelindeki duygusal bağlantı kurma arzusu ile daha sorumlu, disiplinli iktidar isteği arasında cerayan ediyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı “aşk-ölüm açmazı” olarak betimler. Bu kompleks, dramatik bir şekilde gerçek hayatta veya sembolik seviyede yaşanabilir. Uygun olmayan bir partnere mazoşistçe sevgi duymak, yıkıcı ve patolojik aşk deneyimleri, tabuları ve tehditleri barındıran ilişkiler gözlemlenir. Krizler, dramalar ve güç savaşları tecrübe edilir. Kişi aşk-nefret kutuplarında gelgitler yaşayabilir. Madalyonun diğer yüzü, arzuları reddetmek ve bilinçdışı tutkuları inkar etmektir. James Braha, bu transiti aşırı yoğun tutkular yüzünden aşk hayatında zorluklar yaşama şeklinde açıklamıştır. Bu fırtınalı deneyim, sevgi paylaşımının temellerindeki psikolojik komplekslerle ve sağlıksız davranışlarla yüzleşme fırsatı sunar. Robert Hand, bu açıyı bilinçaltı güçlerin “artık aşık olmalısın” baskısı sonucu, ruhun derinliklerindeki takıntı, saplantı, kompleks gibi olumsuz davranış modellerini uyandıracak  yeni bir aşk başlangıcı olarak betimlemiştir. Burada illa başlayacak ilişki, veya partner “negatif” değildir; dikkat  edilmesi gereken bu ilişkinin başlangıcındaki içsel güdüler yoğun ve negatif psikolojik temellerden kaynaklanmaktadır, ve bunlarla yüzleşilmelidir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kıskançlık, gaddarlık, kin, intikam gbi karanlık hislere teslim olup duygusal bağ kurulan partnerle güç savaşlarına girmektir. Bu etki altında çok yoğun, derin, bilindışı duygular hissedilir. Bunların hipnotik gücü kişiyi esir alabilir. Bu durumda kişi bilinçdışı materyal karşısında kontrolünü kaybedip, ilkel dürtülerle eşine karşı taarruza geçebilir. Bu durumda çok silkeleyici, tutkulu münakaşalar yaşanacaktır. Bu sırada partner, tam bir ayna gibi kişiye kendi gölgelerini görme fırsatı sunacaktır. Bu vasıtayla, kişi partneri üzerinden kendi bilinçdışı hakkında çok kıymetli bir içgörü kazanabilir. Yüzleşmesi ve arındırıp, entegre etmesi gereken travmalarını görür. Ancak burada en büyük tehlike, böyle dürüst ve dönüşümsel bir yüzleşme fırsatını kaçırmaktır. Bunun yerine kişi ölüm (hiç olma) korkusuyla, daha en baştan partnerinin içine nüfuz edip, onun ihtiyaçlarını ve zayıflıklarını tespit edebilir. Bu sayede onun bu ihtiyaçlarını tatmin ederek onu kendine bağımlı kılabilir. Böylesi bir kontrol, manipülasyon modelinde, aslında kişi en büyük acizlik korkusunun esiri konumundadır. Bir savunma mekanizması olarak kurduğu saplantılı, takıntılı iktidar şemasında kendini aşkı yaşamaktan men eder. Daha büyük planda aslında ölüm korkusuyla yaşamı ıskalamaktadır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap aşkta dönüşme cesareti geliştirmektir. Güçlü, silkeleyici bir partnerle  yoğun duygu paylaşımı içeren bir birliktelik, size muazzam dönüşüm fırsatları sunar.  Burada anahtar kelime kontrolcülüğü ve güç takınıtısını bırakmaktır. “İpler mutlaka benim elimde olmalı yoksa terk edilirim” korkusunu aşmak gerekir. Ancak eşin nazarında “hiç olma” ihtimalini göze aldığında kişi katıksız aşkın ve sevginin tadını alabilir. Bu transiti verimli kullanmak için ölüm korkusunu bırakmak gerekir. İşte o zaman gerçekten “yaşamak” başlayacaktır. Bu etki altında Plüto, dinamik zıtlaşmalar kanalıyla sanatsal ve estetik faaliyetlere atomik bir güç bahşeder. Bu açının verimli kullanımı bu yaratıcı gücü ürün vermek için istihdam etmektir. Venüs’ün Plüto’yla meydan okuyucu karşıtı ayrıca yoğun, manyetik bir çekim gücüne işaret eder. Bu etkiyi alan doğum haritaları, şiddetli bir cinsel etkileyiciliğe sahip olur. Bu nükleer güç şehveti, iştahı ve tutkuyu da şiddetlendirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bir seferliğine kontrolcülüğü, ve ölüm korkusunu askıya almalı, gerçekten derin katmanlarınıza temas edebilecek dönüştürücü partnere kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, gergin bir etki alacaklar.

Tablo: "Nachtmahr", 1790-1791, Johann Heinrich Füssli

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment