Thursday, September 28, 2017

Venüs Neptün Karşıtı – 30 Eylül 2017
Venüs Neptün Karşıtı – 30 Eylül 2017

Yarın sevginin gezegeni Venüs ile ideallerin gezegeni Neptün arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşecek. Bu açı sevgi paylaşımında gerçekdışı hayalleri ve beklentileri gösterir. İdealize edilmiş fantaziler ile dünyevi iştah arasındaki uyumsuzluğa işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Başak-Balık ekseni, bu fantazi-ızdırap krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu gerilimin temelini bir tarafta her şeyi düzeltme, eleştirme, fayda arama ve ince ince detaylarını didikleme sevgisiyle diğer yanda bilinçli aklın isteklerini feda etme, olanı kabullenme ideali arasındaki çelişki oluşturuyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı acı hayalkırıklığına yol açan bir aşk sarhoşluğu, sahte, yanıltıcı, kafa karıştırıcı, belirsiz ilişkilerin peşinden koşma, aşkta aldatma/aldatılma, basmakalıp beğeni ve platonik aşkta doyum aramayla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi hayallere dalma sevgisi, gizli ilişkiler ve peri masalı gibi bir aşk macerası olarak açıklamıştır. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, aşk ilişkilerinde gerçekle yüzleşmekten kaçmaktır. Neptün’ün yarattığı sis altında en büyük tehlike, bugün-burada, burnun ucundaki partneri olduğu gibi görememektir; onun yerine ışıltılı bir fantazi partnere yapıştırılır, ve o fantaziye aşık olunur. Sonra bu ışıltılar dökülür ve hayalkırıklığı yaşanır. Neptün-Venüs, sevilen kişi veya aşk konusunda kişisel idealizasyonları ve ulaşılmaz beklentileri getirir. Bu beklentilere sahip olamamaktan dolayı ızdırap çekilir. Neptün karşıtı zorlayıcı olsa da harekete geçmeyi meburi kılar. Bu hareket de, Neptünyen fantazileri, idealizasyonları ve beklentileri bırakmaktır. Ancak o zaman ilahi bir aşk, bir ruh eşi ihtimali doğabilir. Bunun için burnun ucundaki partneri veya adayı olduğu gibi kabullenmek gerekir. Neptünyen idealizasyonlar ve fantaziler altında ayırt etme özelliği kaybedilir, ilişkide sınırlar erir. Bu sebeple kandırılma ve kendini kandırma riski söz konusudur. Bu transitin bir başka olumsuz kullanımı, aşkta kurtarıcı rolüne girmek ve kurban olmaktır. Neptünyen kaçışın bir versiyonu da, baştan “imkansız” aşklara çekilip, aslında bilinçdışı bir şekilde gerçek bir ilişkinin sorumluluğundan kaçmaktur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sevgi konusunda kendini akışa bırakabilmektir. Bu transitin ilahi fırsatını yakalamak için her türlü suni hayalden, fantaziden, beklentilerden, zihinsel modellerden ve ulaşılmaz ideallerden vazgeçmek gerekir. Çünkü Neptün ancak vazgeçildiğinde çalışabilir. Sevgi konusunda hayata kendi programını dayatmamak,  kaderin getirdiğini olduğu gibi kabul etmek Neptün’ün sunacağı aşkın sevgiyi bulma fırsatı verecektir. Bu sayede, karşıt açının tüm zorluklarına ve acılarına rağmen, Neptün-Venüs unsurları sağlıklı bir şekilde barıştırıldığında, bu günlerde ruh eşini bulma şansı yüksektir. Bu transitin bir başka verimli kullanımı ilham gerektiren sanatsal faaliyetlerde bulunmaktır. Bu açı aktifken, ruh, mantık ile izah edilemeyen kolektif bilinçdışıyla ve arketipsel  imgelerle temas halindedir. Kendini akışa bırakarak, sezgilerin ve ilhamın izinde çok yaratıcı ve öncü eserler ortaya konabilir. Bu etki altında profetik rüyalara, çağrışımlara ve vizyonlara ekstra dikkat etmek gerekir; önemli kadersel mesajlar taşıyabilirler. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız sevgiyle ilgili tüm fantazi-ızdırap modellerinizi feda etmeli, tanrısal aşka kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 12 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Tablo: "Hylas and the Nymphs", 1896, John William Waterhouse

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008Sunday, September 24, 2017

Merkür Satürn Karesi – 25 Eylül 2017
Merkür Satürn Karesi – 25 Eylül 2017

Bugün iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel ve iletişimsel fonksiyonlarda bir yavaşlamaya işaret eder. Düşüncelerde karamsarlığın, korkunun ve dar görüşlülüğün hakim olduğunu gösterir. Gezegenlerin bulunduğu değişken Başak ve Yay burçları, bu zorlayıcı düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu zihinsel engellenme, endişeli, eleştirel, faydacı düşünceler ile “büyük resmi” görme arayışında daha fanatik ve yargılayıcı sorumluluklar arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı kendi aklından şüphe duyma, yavaş kavrama, tutuk, sıkıcı iletişim, öğrenme güçlüğü ve karamsar, depresif, kapalı düşünceler ile özdeşleştirmiştir.  Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi dille ilgili engeller, olumsuz düşünme ve zor öğrenme olarak açıklamıştır. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri karamsarlığa teslim olmaktır. Kişi kendi öğrenme ve algılama yeteneklerinden şüphe duyar. Kendini ifade etmekten ve iletişim kurmaktan çekinebilir. Satürn’ün gölgesi, yetersizlik hissiyle kişiyi depresyona sürükler. Gelecek kaygısı ve endişe zihni ele geçirir. 

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Satürn, Merkür’ün temsil ettiği öğrenme kapasitesinde muazzam bir odaklanma yeteneği bahşeder. Bu açının verimli kullanımı, bu konsantrasyon becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Merkür-Satürn ikilisi, algıda gerçekçiliği egemen kılar. Mantık ve realizm imtihanından geçemeyen fikirler elenir. Daha önce denenmiş, geleneksel kalıplarla düşünmeyi sever. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Homere et son Guide", 1874, William-Adolphe Bouguereau

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008Saturday, September 23, 2017

Mars Neptün Karşıtı – 24 Eylül 2017  
Mars Neptün Karşıtı – 24 Eylül 2017

Yarın mücadelenin gezegeni Mars ile hayallerin gezegeni Neptün arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı yapılan hareketler ile idealler arasında bir uyumsuzluğa işaret eder. Kişinin kim olduğu ve hayat yolunun geçerliliği konusunda kafa karışıklığı yaratır. Gezegenlerin bulunduğu Başak-Balık ekseni, bu idealler-hareket uyumsuzluğunun ve kafa karışıklığının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu gerginlik somut fayda odaklı, planlı, programlı eleştirel hareketlerle, daha kabullenici, bugün-burada, şimdiki zamanda hayatla akma prensibi arasında cerayan ediyor. 

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı zayıflık, çaresizlik duygusu, ne istediğini bilmeme, sürüklenme, bağımlılıklara kaçma, kurban-kurtarıcı rolleri, vicdan azabı hissettirerek istediklerini yaptırma, ve cinsellikle ilgili kafa karışıklığı ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi gücü idealize etme, güç ilüzyonu, gücü yanlış algılama, mazlumları kurtarma operasyonları, pasif agresyon ve cinsel fanteziler olarak açıklamıştır. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, burnunun ucundakini görmeden hareket etmeye çalışmaktır. Barış İlhan Neptün’ü siste yol almaya benzetir. Bu transit altında, pek çok şey gizlidir, görülmez. Bu sebeple aldatıcı, yanıltıcı ve gizli olaylar yüzünden verilen savaşlarda yenilgi riski yüksektir. Ancak Neptün’ün asıl aldatmacası dış kaynaklı değil, içeriden olabilir: En zalimce aldanış kişinin kendi kendini kandırmasıdır! Bu kendi kendimize kurduğumuz fantazi modelleri, özlemler ve yüksek beklentiler vasıtasıyla gerçekleşir. Kişi Neptün’ün düştüğü evde “keşke o konuda mükemmel olsaydım” özlemine kapılıp kendini bir ızdırap modeline hapsedebilir. O konuda asla gerçekleşmeyecek ışıltılı hayaller kurar, ilüzyonlar yaratır ve sonunda onu gözünde ulaşılamaz bir fantazi haline getirir. Bu hayal perdesi kişiyi o konuda hep hayal kırıklığına uğramaya iter. Kişi erişilemez beklentileri, ve bunların noksanlığı sebebli ızdırabıyla sıfır riskli bir hayat sürer. Ne kazanıp mutlu olma şansı vardır, ne de kaybedip dibe vurma. Hayattan kaçar vaziyette, risksiz bir ızdırap sisteminde yaşar. Bu açının diğer olumsuz kullanımı, uyuşukluğa kapılmak ve hayallerin gölgesinde gerçeklikten kaçmaktır. Bu etki altında, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar, ilüzyon yaratan halüsinatifler çok tehlikelidir. Enfeksiyon riski yüksektir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yüksek beklentilerden, ışıltılı hayallerden, ilüzyonlardan ve özlemlerden feragat etmektir. Bu transit altında, kişinin kendini bağımlı kıldığı şablonlar tespit edilmeli ve artık eline geçen fırsatları bu kalıplara uydurmaya çalışmak yerine, elinde olanı, olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmelidir. Bu başarıldığında, gerçekleşmesi muğlak fantastik bir “gelecekte” yaşamak yerine kişi artık şimdiki zamanda yaşayabilir. Neptün, Mars ikilisine verilecek doğru cevap anı yaşamaktır, anı olduğu gibi kabullenmektir. Böylece kişi Allah’ın ona sunduğu olanakları kendi suni kriterleri yüzünden ıskalamaz, şansın kapısını çalmasına izin verir. İç sesiyle ve yaradanla doğrudan bir bağlantı kurup kaderini yaşama sorumluluğunu üstlenir. Kabulleniciliği ve anlayışı gerçekleştirerek kendini akışa güvenle ve huzurla bırakabilir. Bu transitin bir başka pozitif  kullanımı bencil çıkarların ötesinde, tüm yaradılanlar için mücadele etmektir. Kişi bu etki altında benliği aşma ve daha üst varlıkla temas kurma fırsatına sahiptir. Bir okyanusta “damla” olduğunu idrak edip ona karışmak için harekete geçebilir. Bunun için yapılacak adımlardan biri spiritüel gelişim faaliyetlerine girişmektir. Spor, Meditasyon, ibadet, sessizlik ve sükunet vasıtasıyla iç ses ile temas kurulur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız iç sesinizle temas kurmalı, “ben”i aşan hayalleriniz için mücadele etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 12 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar krizli ve ikili zıtlaşmalı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “"Echo and Narcissus", 1903, John William Waterhouse

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

İlhan, Barış, NEPTÜN - Siste Yolumuzu Nasıl Buluruz, 15 Temmuz 2012


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Thursday, September 21, 2017

Merkür Plüto Üçgeni – 22 Eylül 2017
Merkür Plüto Üçgeni – 22 Eylül 2017

Yarın zihnin gezegeni Merkür ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel dönüşümü gösterir. Her şeyin içine nüfuz ederek derin katmanları kavramaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Başak ve Oğlak, bu fikirsel dönüşümün yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu düşünce dönüşümü, detaylı, özenli, analitik bir araştırmanın sorumluluğunu almayı, sabırla gayretle sondaj yapmayı gerektirir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı araştırmacılıkta artış, gizli saklı olanı ortaya çıkarma isteği ve fikirlerini kabul ettirme arzusu/gücü ile özdeşleştirmiştir.  Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi bilgi gücü, dilin gücü, gizli bilgi, araştırmacılık ve iletişim yoluyla manipülasyon olarak açıklamıştır. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında takıntılı bir şekilde görüşü tek bir noktaya odaklayıp, başka hiçbir şeyi görmeme tehlikesi bulunur. Bu dar görüşlülüğe ve sabit fikirliliğe yol açar. Kin, intikam gibi karanlık, saplantılı, takıntılı düşünceler zihni ele geçirebilir. Düşünce yeteneği diğerlerini kontrol ve manipüle etme için suistimal edilebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap düşünceleri, mantığı, aklı dönüşüm için seferber etmektir. Eski, miadını doldurmuş bakış açısı geride bırakılmalı, hayata yeni bir perspektiften bakılmalıdır. Bu transit sözel iletişimde çok güçlü bir ikna ve etkileme becerisi sunar. Ayrıca kişiye yüzeyin altındakini sezme, kişilerin ve şeylerin içini okuma kabiliyeti bahşeder. Bu etki altında gizli saklı konuları, tabu meseleleri arştırmak için güçlü bir arzu hissedilir. Gözlem ve araştırma bu açının verimli kullanımıdır. Bu açı, arketipsel olarak yeraltı dünyası Hades’e inerken kişiye eşlik eden Hermes imgesiyle özdeşleştirilir. Bu sebeple, insan ruhunun derinliklerindeki bilinçdışı materyali gün ışığına çıkarmayı hedefleyen psikanaliz çalışması bu transitin verimli kullanımıdır.Ayrıca Merkür-Plüto ikilisi iletişimsel ve zihinsel becerilerin, kişiselliği aşacak sosyal ve kültürel bir misyon için seferber edilmesini ister. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız dünyayı algılama şeklinizi dönüştürmelisiniz ve “ben-ötesi”ni algılamak, öğrenmek için çaba sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 16 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar şanslı, engellenmeyen bir enerji akışı şeklinde etkilenecekler.

Fotoğraf: Uluslararası Psikanaliz Kongresi, Weimar, 1911
Soldan Sağa İkinci Sıra: Sándor Ferenczi, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Karl Abraham


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008Tuesday, September 19, 2017

19 Eylül 2017 Meksika Depremi - 21 Ağustos 2017 Öngörüsü
13 Temmuz tarihli 21 Ağustos Güneş Tutulması yazımda, 12 Temmuz tarihli Sabit Burçlarda Tutulmalar ve Depremler yazımda, ve diğer analizlerimde tam altı kez tutulmanın çevresindeki aylarda deprem ve doğal afet riskinden bahsetmiştim. Çünkü 1999 Depreminden önce yaşanan Güneş Tutulması, bu yaz yaşanacak tutulmayla geri dönüyor. Sepharial'ın 1905'te belirttiği "deprem riskinin aslında ABD için daha belirgin" olduğunu yazmıştım. Bugün Amerika kıtasında, tutulma kuşağının yakınındaki Meksika'da 7.1 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Maalesef çok sayıda ölü var. Aynı şekilde Tutulmanın izlendiği ABD'de geçtiğimiz bir aydır can kaybına yol açan çok büyük afetler, kasırgalar, seller, yangınlar yaşandı. Lütfen doğal afetlere karşı önlemlerimizi alalım.
Merkür Neptün Karşıtı – 20 Eylül 2017Merkür Neptün Karşıtı – 20 Eylül 2017


Yarın iletişimin gezegeni Merkür ile hayallerin gezegeni Neptün arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşecek. Bu açı hayallerin ve idealizasyonların net algılamayı engellediğini gösterir. Aynı şekilde fazla mantıklı düşüncenin, içsel bilgiyi ve sezgileri baskıladığına işaret. Gezegenlerin bulunduğu Başak-Balık ekseni bu zihin-ruh çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu karşıtlık, hayata kendi programını dayatan analitik, mantıklı, endişeli zihin ile ışıltılı özlemlerin, büyüleyici fantezilerin sisi içinde kaybolmuş sezgiler arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı düşüncelerin bulanıklaşması, doğruyla yalanı ayırt edememe, dikkatsizleşme, iletişimde kargaşa, sözcükleri unutma ve hayal dünyasına kaçış ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi rasyonel olmayan zihin, baltalayıcı fikirler ve bilginin çarpıtılması olarak açıklamıştır. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu ışıltılı, ilüzyonlu etki altında aşırı hayalperestliğe kapılmaktır. Gerçeklikle bağlantı tamamen kopabilir. Neptünyen hayallerin ve özlemlerin yarattığı sis yüzünden rasyonel algı (Merkür) engellenir. Algıda kaotik bir belirsizliğe ve kafa karışıklığına yol açar. Bu sebeple iletişimde sorunlar yaşanır; kişi hem kendini kandırabilir, hem de diğerleri tarafından aldatılmaya müsaittir. Endişe ve kuruntu görülür. Gerçekçi olmayan şeyler zihni istila edebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, mantıklı zihin ile sezgisel fonksiyonu dengelemektir. İçten gelen düşüncelerle temas kurmak gerekir. Hayatı sadece rasyonel, analitik bir yaklaşımla anlamlandırmaya çalışmak, her şeyi akla mantığa uydurmaya çabalamak bu transit altında iflas eder. Aynı şekilde alkol, televizyon gibi bağımlılıklara kaçmak, kendini uyuşturmak, belirsiz ilüzyonların izinde sürüklenmek de çöküş getirir. Bu sebeple bu açıyı verimli kullanmak için bu iki prensip ölçülü bir dozda dengelenmelidir. Kelimeleri, sözleri ve mantığı aşan bir algı boyutunu deneyimlemek bu transitin olumlu kullanımıdır. Yoga, meditasyon, sessizlik, kendini dinleme, tefekkür, serbest çağrışım, bilinçdışını serbest bırakan çalışmalar ve hayatın madde-ötesi boyutuyla temas kurmayı sağlayan çalışmalar bu amaca hizmet eder. Bu açı altında bilinçli akıl (Merkür), rüyalar, vizyonlar ve sezgi kanalıyla kolektif bilinçdışıyla temas kurabilir. Bu sebeple bu dönemde rüyalara ve iç imgeleme özellikle dikkat etmek gerekir. Jung’un kolektif bilinçdışı ve arketip açıklamaları, Freud’un düşlerin yorumu tekniği, Otto Rank’ın mitlerle ilgili incelemeleri ve Abraham’ım Rüya/Mit çalışmaları bu enerjiyi kullanmanızda size rehberlik edebilecek psikanaliz kaynaklarıdır. Tüm bunların amacı, benlik algısının sınırlarını aşıp “bir” ile bağlantı kurmaktır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız fedakarca iletişim kanallarınızı açmalı, egoyu aşıp kolektifle bağlantı kurmalısınız. Bir damla olduğunuzu idrak edip, okyanusta kaybolmayı tatmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 12 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Samson and Delilah", 1609-1610, Peter Paul Rubens

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Monday, September 18, 2017

Venüs Uranüs Üçgeni – 18 Eylül 2017  Venüs Uranüs Üçgeni – 18 Eylül 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu açı sevgi paylaşımında özgürleşmeye işaret eder. Bireyliğini ifade ederek ilişki kurmayı gösterir. Bu etki altında ani, sürpriz aşklar gündeme gelebilir. Gezegenlerin bulunduğu ateş burçları Aslan ve Koç, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans, cesurca kendini ortaya koymayı ve kalbin attığı kişi için risk almayı gerektiriyor. 

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı bağlanmaktan kaçınan bir ilişki, özgürlükçü/eşitlikçi bir sevgi ve sıradışı bir birliktelik ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi sıradışı romantizm, özgür aşk ve özgürlüğe değer verme olarak açıklamıştır. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında aşırı bağımsızlık isteğini abartmak; ilişkilerde ani bitişleri, sürpriz ayrılıkları ve boşanma tehlikesini doğurabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ilişki kurma şekliyle, bağımsızlık isteği arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Çiftlerin birbirlerinin özel alanına saygı gösteriği, bilinen modellerden farklı, yenilikçi, eşit, dengeli, özgür ilişkiler geliştirilmelidir. Bu açının verimli kullanımı, her türlü ortaklıkta geleneksel toplumsal kalıpların dışında düşünmek ve alışılmamış yenilikçi çözümler getirmektir. Bu transit altında medeni, mesafeli, sahiplenmeden sosyal ilişkiler kurulabilir, bu sayede kişiselleşmeden, bireysel seviyede pek çok işbirliği yapılabilir. Özgür ortaklıklar kurulur. Sosyal bağlantılar ve network kurmak, ekip çalışması yapmak için uygun zamandır. Bu  açı arkadaşlarla zaman geçirmeyi, grupsal aktiviteleri artırır. Venüs-Uranüs ikilisi altında sürprizlere, değişime açık olmak gerekir. Bu sürpriz bir aşkı gündeme getirebilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sürprizleri sevmeli, yeniliğe açık olmalı ve daha özgürlükçü ilişkiler kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 27 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir etki alacaklar.


Tablo: “Sappho and Alcaeus”, 1881, Lawrence Alma-Tadema  

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Sunday, September 17, 2017

Jüpiter Uranüs Karşıtı – 28 Eylül 2017

Jüpiter Uranüs Karşıtı – 28 Eylül 2017


28 Eylül’de inancın gezegeni Jüpiter ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Gezegenlerin yavaş hareketi sebebiyle bu etki Ekim’in ikinci haftasına kadar sürecek. Bu açı isyanın büyümeyi engellediğini gösterir. Garip inançlara ve sırf farklı görünmek için tuhaflıklar yapmaya işaret eder Gezegenlerin bulunduğu Koç-Terazi ekseni, anarşist çatışmanın yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu fanatik anarşist zıtlaşma, benmerkezlilik ile eşit, uyumlu bir ilişki kurma arasındaki çelişkiden kaynaklanır.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sosyal değerlere protesto/başkaldırı, sosyal ve dinsel kurumlarla sorun, aşırı inat, sürekli değişim ve orjinal görünme isteğiyle özdeşleştirmiştir.  Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi büyük radikal fikirler, değişen inançlar ve özgürlüğe inanç olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri  her şeye isyan ederek genişlemeyi engellemektir. Bu anarşist tutumların sosyal değerleri altüst etme riski vardır. Bu transit dini, felsefi anlaşmazlıkları gündeme getirebilir. Fanatik, inatçı, ukala, pervasız ve vahşi yaklaşımlar bu açının olumsuz kullanımıdır. Bu etki altında sağlam olmayan fikirler, inançlar görülebilir, çok sık değişme ve yavaşlayamama deneyimlenir. Uranüs Jüpiter ikilisinin negatif etkisi çok tuhaf, garip inançları uyandırması ve sırf farklı olmak için gariplikler yapmaya yöneltmesidir. Bu transit altında ani beliren olaylar/krizler, yıldırım gibi düşen gelişmeler gündemi doldurabilir. Bu beklenmedik gelişmeler karşısında hızlı çözümler üretmek gerekir, ama bu aciliyet içinde planlama eksikliği sorun yaratabilir. Birden bire büyük kayıplar veya büyük kazançlar yaşanabilir. Uranüs-Jüpiter kumar elementi içeren riskli bir kriz/fırsat sunar, bu  durum karşısında bir şeyleri riske etmek gerekir. Karşıt açı iki kişiyi gösterir, Uranüs/Jüpiter ikilisi ise ilişkilerde aşırı özgürlük isteğini vurgular. Bunaltıcı ilişkilerde aniden sınırlardan kurtulma arzusu, bilinmeyene/maceraya atlama isteği ve heyecan özlemi hissedilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bireyleşerek büyümektir. Büyük özgürlük idealine sahip çıkmak gerekir. Bu transitin olumlu kullanımı, din ve inanç özgürlüğünü savunmak, hoşgörü ve bilgelik geliştirmektir. Bu etki altında özgürlük ve inanç presipleri barıştırıldıktan sonra, geleceğe odaklı, geleceğe güvenli, maceracı, meydan okuyan, iyimser bir tutum geliştirip, bireysel felsefenin, bireysel yolculuğun yönünde ilerlemek, ufku genişletmek gerekir. Bu geniş görüş açısıyla orjinal, ilerici, liberal, iyimser, özgürlükçü ve eşitlikçi bir bireysel felsefe geliştirilmelidir. Uranüs etkisinde Jüpiter, ani, beklenmedik şansı gösterir. Hiç ummadık zamanda büyük bir şans gündeme gelebilir. Ani büyüme gözlemlenebilir. Bu açının bir diğer verimli kullanımı süregelen gerilimlerden kurtulma enerjisidir. Bu şekilde büyümeyi engelleyen, özgürlüğü sınırlandıran kısıtlardan kurtulunur. Bunlar bazen istenmeyen bitişler de olsa, rahatlama ve özgürlük mutluluk getirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bireysel bağımsızlık felsefesinizi oluşturmalı, özgürlük inancınız ile genişlemelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 27 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.  


Tablolar: "Zeus fulmina i Giganti", 1532, Giulio Romano; "Olympus: "The Fall of the Titans", 1588-1590, Cornelis van Haarlem; La Bataille entre les dieux et les titans, 1600, Joachim Wtewael;  The Fall of the Giants", 1764, Francisco Bayeu y Subías; "La caduta di Giganti" (fresco detail), Giulio Romano (1499–1546); War of the giants (Gigantomachia), Amphora (ca 400 - 390 B.C.), Musée du Louvre, Paris

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008
Friday, September 15, 2017

Merkür Mars Kavuşumu – 16 Eylül 2017Merkür Mars Kavuşumu – 16 Eylül 2017

Bugün iletişimin gezegeni Merkür ile mücadelenin gezegeni Mars kavuşuyor. Bu açı düşünceler ve merakın peşinden harekete geçmeye işaret eder. Hızlı, zeki, aktif, sinirli bir mücadeleyi gösterir. Sivri dil, iğneleyici konuşma ve sözlü kavgalar yaşanabilir. Gezegenlerin bulunduğu Başak burcu, bu savaşçı düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu aktif zihin çok şiddetli bir eleştirme, kusur bulma, düzeltme ve kusursuzlaştırma hedefinde. Bu yoğunlaşma analiz etmek, yararlı olmak ve hizmet etmek eğilimindedir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı düşünce keskinliği, düşünceyi eyleme geçirme, karar verme iradesi ve söz düellosuyla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi iddialı iletişim, hızlı düşünce ve rekabetçi zihin olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sabırsızca, aceleci bir şekilde, düşünmeden, planlamadan bir projeye girişmektir. Bu çabuk sıkılma ve heves geçince işin sonunu getirmeme, yarım bırakma gölgesini barındırır. Bu transit, her şeyi eleştirme, öfkeli iletişim kurma, tartışma, sivri dil ile incitme ve kelimelerle yaralama tehlikesine sahiptir. Bu etki altında sinir sistemi gerilebilir, baş ağrıları yaşanabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap etkili ve keskin bir şekilde düşüncelerini aktarmak, cesurca direk bir iletişim kurmaktır. Merkür-Mars ikilisi dürüstçe, iddialı bir şekilde fikirlerini doğrudan söyleme enerjisi verir. Hazır cevaplık ve dobralık iletişimde avantaj sağlar. Bu etki altında zihinsel yeteneklerde bir hızlanma ve keskinleşme gözlemlenir. Bu transitin verimli kullanımı, aktif zihni girişken, atılgan bir yaklaşımla başlatılacak projelere aktarmaktır. Kararlı, becerikli ve hızlı bir şekilde sözlü/yazılı anlaşmalar yapmak mümkündür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız düşündüğünüz gibi hareket etmeli, dürüstçe hızlı ve keskin iletişim kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 7 derece Başak burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 7 derece değişken burçlarda (İkizler, Yay ve Balık) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 7 derece dişil burçlarda (Boğa, Oğlak, Akrep ve Yengeç) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar.


Tablo: “The Duel After the Masquerade",  1857–1859, Jean-Léon Gérôme


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008


Astrolojide Öngörü Teknikleri: Transit Yorumu

Astrolojide Öngörü Teknikleri: Transit Yorumu
Video bağlantısı: https://www.youtube.com/watch?v=AFZ-DO_n6FAAstrolojide geleceği öngörmemizi sağlayan tekniklerden biri Transitlerdir.
Transit: Gökyüzünde hareket eden bir gezegenin, Doğum Haritamızdaki hassas bir noktayı veya gezegeni sert veya şanslı açılarla tetiklemesi sonucu oluşan etkidir.
Bir transitin sizin Doğum Haritanıza kişisel etkisini yorumlamak için Bernadette Brady'nin "The Eagle and the Lark" eserindeki tekniği kullanalım.
Öncelikle, Transiti "Sebep-Gelişme-Sonuç" aşamalarından oluşan dinamik bir süreç olarak düşünelim.
Sonra, etkiyi yapan gökyüzündeki Transit gezegen ile etkiyi alan Doğum Haritanızdaki Natal gezegeni içeren bir tablo hazırlayalım.
Tabloda sütunlar: Transit, Natal
Satırlar:
- Gezegen
- Gezegenlerin Natal ev konumu
- Gezegenlerin Transit ev konumu
- Gezegenlerin yönettiği evler
şeklindedir.
Tabloyu 4 aşamada yorumlayabiliriz:
1) Öncelikle, gezegen ikilisinin ve açının ifade ettiği anlamı yorumlamak gerekir.
2) İlk satırdaki evler, olayı başlatan sebebi bize söyler. Olay hangi yaşam alanlarındaki konulardan dolayı başlamıştır?
3) İkinci satırdaki ev ile etkiyi alan natal gezegenin evi, olayın yaşandığı temel konuyu anlatır. Olay nedir? Nerede deneyimlenir?
4) Üçüncü satırdaki evler, olayın neticesinde sonuçları gözlemleyeceğimiz yaşam alanlarını bize gösterir.
Bu şekilde, gezegenlerin kombine anlamlarını bu 3 aşamalı süreçle sentezleyecek olursak, bir transitin kişisel düzeyde çok detaylı ve dinamik yorumunu yapmış oluruz.
Sevgiler,
Efe Erten

Astroloji yazılarımı nasıl okumalısınız?

Astroloji yazılarımı nasıl okumalısınız?
Video bağlantısı: https://youtu.be/bjQrpz_vR_U


Astroloji yazılarımdaki etkilerin, sizin Doğum Haritanızı nasıl etkilediğini yorumlamak için şu aşamaları takip edin:
1) Doğum Haritanızı çıkarın.
2) Doğum Haritanızdaki 10 gezegenin, Yükselenin ve MC'nin burç ve derecelerini ezbere bilin.
3) Yazının son paragrafında belirttiğim derece ve burçları, kendi Doğum Haritanızda kontrol edin. Bu derecelerde gezegeniniz var mı? Eğer varsa, yazıda belirtilen etkiden etkileniyorsunuz. Eğer o derecelerde bir gezegeniniz yoksa, siz bu etkiyi almıyorsunuz.
4) Şayet etkileniyorsanız şimdi hayatınızın hangi alanında etkilendiğinizi anlama zamanı: Gökyüzündeki 2 gezegenin, haritanızda hangi evlere düştüğüne bakın. Bu evlerin ifade ettiği konuda etkileniyorsunuz.
5) Şimdi sentez yapma zamanı: Yazının ilk üç paragrafında belirtilen etkiyi, doğum haritanızda aktive olan evlerin alanında alıyorsunuz.
Örneğin: Güneş Plüton Üçgeninin genel etkisi, dönüşüm isteği. Siz eğer Doğum Haritanızda 9.ev (üniversite) ve 12.ev (benliği aşma) üzerinden bu etkiyi alıyorsanız, bu etki altında üniversite alanında benliğinizi aşacak dönüşümler geçirecek olabilirsiniz.
Sadece bu 5 aşamayı takip ederek, günlük bir Astrolojik etkiyi tamamen size özel, çok keskin ve isabetli bir şekilde yorumlamayı gördünüz.
Bir sonraki videoda bu transit yorumuna Natal gezegen konumunu ve gezegen yöneticiliklerini ekleyeceğiz.
Sevgiler,
Efe Erten
Bu tekniği kavradıktan sonra, Transit yorumu videosuyla devam edebilirsiniz: https://www.facebook.com/AstrologEfeErten/posts/1459898967416319

Venüs Jüpiter Sekstili – 15 Eylül 2017Venüs Jüpiter Sekstili – 15 Eylül 2017


Bugün sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında fırsatlara gebe bir sekstil var. Bu iki benefik gezegen arasındaki iyicil açı, değerlendirilmesi gereken fırsatları gösterir. Sağlıklı büyümeye ve aşk konusunda zenginleşmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu eril burçlar Aslan ve Terazi bu fırsatın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu fırsatlı süreç, gönlün attığı kişi veya şeyler için risk almayı, özgüvenle kendini ortaya koymayı, sahnelemeyi ve diğer insanın farkına varmayı, onunla eşit, adil, tarafsız bir ilşki kurmayı barındırır.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı ilişki yeteneği/fırsatı, iyimserlik, neşe, sıcak kalp ve şans ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi geniş duygular, zenginlik, iyi hayat ve zevk olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Bu oldukça fırsatlı transitin tek riski, fazla tembelliğe kapılma, aşırı yeme içme ve güzel olan her şey için fazla para harcamaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, sosyal ortamlara girmek, diğerleriyle sevgi ve fikir paylaşımında bulunmak, hayattan keyif almaktır. Jüpiter-Venüs ikilisi keyif verecek geçici bir flörtü veya daha uzun sürecek bir sevgi birlikteliğini gündeme getirebilir. Bu transit, finansal açıdan farkına varılıp değerlendirilmesi gereken fırsatları barındırır. Güzel sanatlarla uğraşmak, veya tatile çıkmak, dinlenip enerji toplamak için çok verimli bir zamandır. Genel olarak hayatın her alanında keyifli bir dönemdir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, eğlenmeye, hayattan keyif almaya, mutlu olmaya, sevmeye ve sosyalleşmeye açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 24 derece eril burçlarda (Aslan, Yay, Terazi ve İkizler) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, çok şanslı bir etki alacaklar. Koç ve Kova burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.


Tablo: “The Feast of the Bean King ", 1640 - 1645, Jacob Jordaens

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008
  


Thursday, September 14, 2017

Güneş Satürn Karesi – 14 Eylül 2017Güneş Satürn Karesi – 14 Eylül 2017

Bugün benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı benliğin özünde yetersizlik hissini ve korkuyu gösterir. Kimliği yapılandırmakta sorunlara işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken Başak ve Yay burçları, bu kimlik sorununun yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu sorun, düzeltme, faydalı olma, hizmet etme istekleriyle yüksek prensiplerin ve anlamın arayışındaki sorumluluklar arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı otoriteyle sorun, özgüvende azalma, suçluluk duygusu, tanınma/itibar/saygınlık isteği ve katılık ile özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kendini inkar etme, korkuların bilince gelmesi ve kendini baskılama olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri otorite figürleri (baba, patron, vb.) karşısında aşağılık kompleksine yenik düşmektir. Satürn’ün hilesi “yapamazsın, beceremezsin” şeklinde korkutmalara kanıp, isteklerinden vaz geçmektir. Bu transit altında yaratıcı enerjileri bastırma tehlikesi söz konusudur. Karamsar, depresif ruh halinde kendin olmaktan korkmak, kimliğini sağlam bir şekilde yapılandıramamak çöküşü getirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği aşan fedakar istekler ile inancın, yaşam felsefisinin getirdiği yükümlülükleri dengelemektir. Kare açı bir kriz getirdiği gibi, bu konuda harekete geçmeyi de mecburi kılacaktır. Bu sebeple, her türlü korkutmaya, yıldırmaya ve engele rağmen kimliğin özünden gelen istekler için çaba sarf etmek gerekir. Bu yaratıcı istekleri disiplinle ve çalışkanlıkla fiziki dünyada somutlaştırmak gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız karamsarlığa kapılmadan, benliğinizi sağlamlaştırmalı, bilinçli isteklerinizi sorumlu, gerçekçi bir şekilde inşa etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Two Old Men Eating Soup", c. 1819–1823, Francisco Goya

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Tuesday, September 12, 2017

Venüs Satürn Üçgeni – 13 Eylül 2017Venüs Satürn Üçgeni – 13 Eylül 2017


Yarın sevginin gezegeni Venüs ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu açı sevginin sorumluluğunu almaya işaret eder. İkili ilişkilerde gerçekçi, disiplinli, olgun bir yaklaşımı gösterir. Gezegenlerin bulunduğu ateş burçları Aslan ve Yay burçları, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans içindeki cevhere güvenerek özgüvenli, iyimser bir şekilde risk almayı ve maceraya atılmayı gerektiriyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sadakat, sevgide dürüstlük, olgun birliktelik ve zor koşullarda sevgiyi geliştirme ile özdeşleştirmiştir.  Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kontrollü sevgi, sevgide disiplin ve ciddi ilişki olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında aşırı gerçekçiliğin sevgiyi engellemesi, itibar/saygınlık için ilişki kurma, fazla ölçülülük, hazzı baskılama ve cimrilik tehlikesi vardır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bir ilişkiye gerçekçi bir şekilde yaklaşmaktır. İlişkinin sorumluluğunu almak, taahhüt altına girmek gerekir. Bu transit altında önce sevgi paylaşımı, arkadaşlık, ortaklık konusunda bazı engellenmeler ve zorlanmalar kişiye sınırlarını öğretir, kişiyi hayalperest yaklaşımlarını törpülemeye ve daha gerçekçi bir tutum takınmaya davet eder.  Bu şekilde açının verimli kullanımı, emek vererek bir ilişkiyi yapılandırmaktır. Karmanın sembolü Satürn, “ne ekersen onu biçersin” prensibini gösterir. Bu etki altında sevgi, aşk, arkadaşlık ve ortaklık alanında ne ekilirse, o biçilecektir. Ayrıca bu transitin bir başka olumlu kullanımı, değer yargıları, özdeğer hissi ve finansal kaynaklar konusunda sorumlu adımlar atarak, somut getiri sağlamaktır. Parasal açıdan şanslı bir etkidir.  Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevgi ve değer konusunda gerçekçi olmayan varsayımlarınızla yüzleşmeli, sorumluluk almalı ve emek vermelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı, yaratıcı bir etki alacaklar.

Tablo: "A Pair of Lovers",1555-60, Paris Bordone


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008