Friday, September 15, 2017

Astrolojide Öngörü Teknikleri: Transit Yorumu

Astrolojide Öngörü Teknikleri: Transit Yorumu
Video bağlantısı: https://www.youtube.com/watch?v=AFZ-DO_n6FAAstrolojide geleceği öngörmemizi sağlayan tekniklerden biri Transitlerdir.
Transit: Gökyüzünde hareket eden bir gezegenin, Doğum Haritamızdaki hassas bir noktayı veya gezegeni sert veya şanslı açılarla tetiklemesi sonucu oluşan etkidir.
Bir transitin sizin Doğum Haritanıza kişisel etkisini yorumlamak için Bernadette Brady'nin "The Eagle and the Lark" eserindeki tekniği kullanalım.
Öncelikle, Transiti "Sebep-Gelişme-Sonuç" aşamalarından oluşan dinamik bir süreç olarak düşünelim.
Sonra, etkiyi yapan gökyüzündeki Transit gezegen ile etkiyi alan Doğum Haritanızdaki Natal gezegeni içeren bir tablo hazırlayalım.
Tabloda sütunlar: Transit, Natal
Satırlar:
- Gezegen
- Gezegenlerin Natal ev konumu
- Gezegenlerin Transit ev konumu
- Gezegenlerin yönettiği evler
şeklindedir.
Tabloyu 4 aşamada yorumlayabiliriz:
1) Öncelikle, gezegen ikilisinin ve açının ifade ettiği anlamı yorumlamak gerekir.
2) İlk satırdaki evler, olayı başlatan sebebi bize söyler. Olay hangi yaşam alanlarındaki konulardan dolayı başlamıştır?
3) İkinci satırdaki ev ile etkiyi alan natal gezegenin evi, olayın yaşandığı temel konuyu anlatır. Olay nedir? Nerede deneyimlenir?
4) Üçüncü satırdaki evler, olayın neticesinde sonuçları gözlemleyeceğimiz yaşam alanlarını bize gösterir.
Bu şekilde, gezegenlerin kombine anlamlarını bu 3 aşamalı süreçle sentezleyecek olursak, bir transitin kişisel düzeyde çok detaylı ve dinamik yorumunu yapmış oluruz.
Sevgiler,
Efe Erten

No comments:

Post a Comment