Sunday, October 8, 2017

Mars Satürn Karesi – 11 Ekim 2017

Mars Satürn Karesi – 11 Ekim 2017

Bugün savaşın gezegeni Mars ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşecek. Bu açı harekete geçmenin engellendiğini gösterir. Başlatmak, inisiyatif almak, kendini ortaya koymak fonksiyonlarının sınırlarla ve yoksunluklarla karşılaştığına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken Başak ve Yay burçları, bu hareket-engel çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, düzeltmek, mükemmelleştirmek için harekete geçme, hizmet etme/faydalı olma dürtüsüyle katı prensipler, fanatik sınırlar, ahlaki sorumluluklar arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı saldırganlık sorunları, biriktirilmiş öfkenin içe yönelmesi, başarısızlık/beceriksizlik korkusu, içsel engeller/gerginlikler ve cinsel kısıtlanmayla  özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi savaşma korkusu, otoriteye karşı mücadele ve rekabet korkusu olarak açıklamıştır. Bu bir dayanıklılık ve cesaret sınavıdır. Ağır iş yükümlülüğü görülür.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri öfkeyi bastırmaktır. Bu sinirin ve saldırganlığın kişinin içinde zamanla birikmesine ve aniden agresif patlamalara yol açar. Satürn’ün gölgesi çok katı kısıtlayıcı hareketleri, aşırı baskıcılığı, sınırlandırmayı ve kuralcılığı gündeme getirebilir. Bu harekete geçme ve durdurma prensiplerinin uyumsuzluğu, sağlıklı-sağlam yapılar inşa etmeyi imkansız kılar. Bu transit aynı zamanda otorite figürleriyle münakaşa riski barındırır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tam anlamıyla bir “maraton koşucusu” olmaktır. Mars’ın cesur, istekleri için mücadele etmeye hazır, atılgan ve enerjik yapısı ile Satürn’ün gerçekçi, disiplinli, sorumlu, hedef odaklı, azimli doğası özenle harmanlanmalıdır. Bu sabırsızlık (Mars) ve başarısızlık korkusunu (Satürn) bertaraf etmeyi gerektirir. Bunun yerine bu açının verimli kullanımı, gerçekçilik sınavından geçirilmiş, etüt çalışmaları yapılmış yeni projeleri emin adımlarla başlatmak; ve uzun zamana yayılmış metodlu, planlı programlı, sistematik bir gayretle sağlam yapılar inşa etmektir.  Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendininizi ortaya koymaktan korkmamalı, başlatacağınız projelere güvenerek, sabırla ve çalışkanlıkla hedefinize doğru ilerlemelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 22 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

No comments:

Post a Comment