Monday, October 23, 2017

Merkür Plüto Sekstili – 28 Ekim 2017

Merkür Plüto Sekstili – 28 Ekim 2017

Bugün zihnin gezegeni Merkür ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında fırsatlara gebe bir sekstil (altmışlık) açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel dönüşümü gösterir. Her şeyin içine nüfuz ederek derin katmanları kavramaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Akrep ve Oğlak, bu fikirsel dönüşümün yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu düşünce dönüşümü, gizli saklı olanı ortaya çıkarmak isteyen, derinlere nüfuz edici bir araştırmanın sorumluluğunu almayı, sabırla gayretle sondaj yapmayı gerektirir.

Stephen Arroyo, bu gezegen çiftini iletişimde deneyimin çekirdeğine nüfuz etme dürtüsü, yoğun/keskin/odaklanmış bir zeka, tabuları yıkma arzusu, dönüştürücü/derinlikli tecrübeler vasıtasıyla öğrenme ihtiyacı şeklinde tanımlamıştır. Patrick Giani, bu açıyı psikolojik güvensizliklerle, fobilerle ve zihinsel blokajlarla ilgilenme isteği şeklinde açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında takıntılı bir şekilde görüşü tek bir noktaya odaklayıp, başka hiçbir şeyi görmeme tehlikesi bulunur. Bu dar görüşlülüğe ve sabit fikirliliğe yol açar. Kin, intikam gibi karanlık, saplantılı, takıntılı düşünceler zihni ele geçirebilir. Düşünce yeteneği diğerlerini kontrol ve manipüle etme için suistimal edilebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap düşünceleri, mantığı, aklı dönüşüm için seferber etmektir. Eski, miadını doldurmuş bakış açısı geride bırakılmalı, hayata yeni bir perspektiften bakılmalıdır. Bu transit sözel iletişimde çok güçlü bir ikna ve etkileme becerisi sunar. Ayrıca kişiye yüzeyin altındakini sezme, kişilerin ve şeylerin içini okuma kabiliyeti bahşeder. Bu etki altında gizli saklı konuları, tabu meseleleri arştırmak için güçlü bir arzu hissedilir. Gözlem ve araştırma bu açının verimli kullanımıdır. Ayrıca Merkür-Plüto ikilisi iletişimsel ve zihinsel becerilerin, kişiselliği aşacak sosyal ve kültürel bir misyon için seferber edilmesini ister. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız dünyayı algılama şeklinizi dönüştürmelisiniz ve “ben-ötesi”ni algılamak, öğrenmek için çaba sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece dişil burçlarda (Akrep, Oğlak, Balık ve Başak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar, çok şanslı bir etki alacaklar. Boğa ve Yengeç burcunda gezegenleri olanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.Kaynakça

Arroyo, Stephen, Chart Interpretation Handbook: Guidelines for Understanding the Essentials of the Birth Chart, CRCS Publications, 1989

Giani, Patrick, Maitrisez avec Succes votre Avenir en Positivant vos Transits Planetaires grace à l’Astrologie du Nouvel Age, Editions de Vecchi, 1991

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment