Wednesday, October 25, 2017

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. Yaşı – 29 Ekim 2017

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. Yaşı – 29 Ekim 2017

29 Ekim 2017’de Cumhuriyetimizin 94. yaşını kutlayacağız. Bu sebeple, ülkemizin Doğum Haritasının Solar Return’ünü inceleyerek 94. yaşını analiz ettim. Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. yaşı nasıl bir sene olacak?

Türkiye Cumhuriyeti’nin Solar Return haritasında yükselen 25 derece Balık, bu TC’nin natal 10.evine tekabül ediyor. Bir yıl boyunca gündemi meşgul edecek konu, ülkenin yöneticisi ve yönetimi olacak. Bu vurgu, önümüzdeki 12 ay içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınabileceğini gösteriyor.  Bu temayı, yani bu senenin birinci konusunun “Cumhurbaşkanı/Cumhubaşkanlığı” olduğunu ülkenin genelini gösteren birinci ev ve ülkenin yöneticisini gösteren 10. evin aynı gezegen (Jüpiter) tarafından yönetilmek suretiyle bağlanmalarından da görmekteyiz. Ayrıca 10. evi (Cumhurbaşkanı) bu sene çok önemli bir noktaya taşıyan bir diğer gösterge de Satürn’ün MC’yle kavuşumu. Bu aslında zorlayıcı, kısıtlayıcı Satürn prensibinin bu sene ülkenin yönetimini ve yöneticisini etkilediğini vurgulamakta. Bu sene ülkenin tepe noktasında bulunan Satürn’ün dünya astrolojisindeki diğer anlamları “yaşlılar, ölüm, ziraat, madenler, milli yas, üzüntü ve salgın hastalıklardır.” Satürn’ün 11. ve 12. evleri yönetmesinden dolayı, ülkenin en tepesine meclisi (11.) ve hapishaneleri, casusları, suçluları, gizli düşmanları, hastaneleri, yardıma muhtaçları ve gizli dini cemaatleri (12) getirmektektedir. Bu göstergeleri birlikte okuduğumuzda, bu sene ülke gündeminin cumhurbaşkanlığı erken seçimi olacağını görmekteyiz. Meclisin yönetime etkisinin artacağı görülüyor. Burada tehlikeli olan, 12. ev  ve 11. evin aynı yöneticiyle bağlanması sebebiyle, mecliste bulunan bazı kişiler ile suçluların, gizli düşmanların ve cemaatlerin bağlantıları olabileceğini, ve bunların ülkenin yönetimi/yöneticisi üzerinde durduğunu gösteriyor. Bu konum, gizli düşmanların ve cemaatlerin ülkenin yöneticisine ve yönetimine karşı tehditlerde bulunabileceğini gösteriyor; bu gizli tehlikelere karşı önlem alınması gerektiğini gösteriyor. Hapishanelerdeki koşulların da ülkenin yönetimi ve genel gücü/itibarı (10.ev) üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği vurgulanıyor.


Türkiye Cumhuriyeti’nin Solar Return Haritasında en çok vurgulanan ikinci konu ise “ölüm oranı” ve “yabancı ülkelerle parasal ilişkiler” (8.ev).
 Yükselen Yöneticisi Jüpiterin bu evdeki konumu (8.ev), yanık durumu, ayrıca Güneş’in ve Merkür’ün buradaki (8.ev) stelyumu dış borçların, ülkenin gündemini meşgul edecek en önemli ikinci konu olduğunu gösteriyor. Cari İşlem Açığı, Türk ekonomisini bu bir sene boyunca olumsuz etkileyecek. Özellikle bütçede borçlar kalemini dengelemek için atılacak adımlar, kemer sıkma politikaları, zamlar, kotalar, gümrük vergileri “dış borçlar” konusunu gündemde tutacak ekonomik adımlar olacak. “Ölüm oranını” gösteren 8.evin bu şekilde vurgulanması, ve milli yası gösteren Satürn’ün MC’deki konumu, doğal afetlere karşı önlem almamız gerektiğini göstermektedir. Özellikle 11 Ağustos 2018 Güneş Tutulmasının etrafındaki haftalarda deprem riskine karşı tedbirli olmak gerekir.


Köşe noktalarıyla kavuşum yapan gezegenlerden MC noktasındaki Satürn’ün dikkat çektiğini söylemiştik. Bu ülkenin yönetimini yapılandıracak, katılaştıracak, sertleştirecek bir gösterge. Satürn’e verilecek cevaba göre kayıpları, engelleri, sıkışmayı, kısıtlamayı gösterebileceği gibi, ülkenin tepe noktası tarafından doğru bir Satürn cevabı veriliğinde yönetim pozisyonunu sağlam bir şekilde yapılandırmayı da gösterebilir. Burada sonucun yönü bilinmese de ülkenin tepe konumu, yönetimi; ayrıca ülkenin genel gücü ve itibarı bu sene çok çetin bir Satürn imtihanından geçmektedir. Natal haritada ülkenin yöneticisini temsil eden Neptün'ün 12.evdeki konumu, bu imtihanda ülkenin en tepesini (Neptün) sıkıntılarla, hapishanelerle ve gizli düşmanlarla (12.ev) baş başa bırakıyor.


Türkiye’nin Solar Return’ünde dikkat çeken diğer bir konu sene boyunca 12.ev vurgusu, yani “hapishaneler, casuslar, suçlular, gizli düşmanlar, hastaneler, yardıma muhtaçlar, gizli dini cemaatler” konusudur. Bu konunun önemini daha önceki paragraflarda 12.ev yöneticisi Satürn’ün (gizli düşmanlar) ülkenin yöneticisi (MC) üzerindeki konumuyla belirtmiştim. Şimdi bu temayı bir kez daha ön plana çıkaran bir unsur da, Ay’ın 12.evdeki konumudur. Bu halkın bir sene boyunca daha sıkıntılı bir durumda olduğunu gösterir. Ayrıca, halkı, kadınları, kalabalıkları ve kamuoyunu gösteren Ay’ın 12.evdeki konumu, geniş kitlelerin ve kadınların hapishanelere yerleştirilebileceğini gösteriyor. Halkı ve kadınları gösteren Ay’ın Güney Ay Düğümüyle kavuşumu, bu temayı bir kez daha tekrarlamakta, kadınların ve halkın zorayıcı bir konumda olduğunu gösterektedir. Bu zorluklar geçmişten gelen bazı karmik borçlardan kaynaklanmaktadır.


Haritada açı kalıbı olarak Uranüs-Satürn-Kuzey Ay Düğümü arasında oluşan Büyük Ateş Üçgeni dikkat çekiyor. Bu açı kalıbı, eskiyle yeniyi birleştiren, yazpıcı bir reformun ülkenin yönetimini iyileştirmek için bir şans olduğunu göstermektedir. Geleneğe, adetlere ve eskiye (Satürn) sahip çıkan, geçmişle barışık yeniliklerin, inovasyonların ve revizonların (Uranüs) ülkenin yönetimi, genel gücü ve itibarı (MC) için bir şans olduğunu göstermektedir.


Haritadaki gezegenlerin asaletlerine baktığımızda genel bir güçsüzlük görmekteyiz. Ay, Güneş, Merkür, Mars ve Jüpiter peregrin konumda çok zayıf. Bu gezegenler, hem halkın, hem yöneticinin; aynı şekilde medyanın, ordunun ve yargının genel olarak zorlu bir konumda olduğunu gösteriyor. Haritada güçlü olan gezegenler Venüs ve Satürn, kadınları ve yaşlıları gösteriyor. Gezegenlerin yöneticiliklerine baktığımızda, eğlence dünyası, vatandaşların genel sağlığı, memurlar, ordu, basın, halk, ülkenin geneli, yöneticisi ve dış borçları konuları bu sene en güçsüz konular. Bununla beraber meclisin, gizli düşmanların, düşman ülkelerin ve ülkenin parasının güçlü olduğunu görüyoruz.


Bu göstergeleri beraber okuduğumuzda, bu sene gündemi Cumhurbaşkanlığının ve muhtemel erken seçimlerin meşgul edeceğini görüyoruz. Hem muhalefetin (Merkür), hem yönetimin (Jüpiter) zayıf durumda olduğu dikkat çekiyor. Halk (Ay) ve muhalefet (Merkür) arasında sürtüşme, gerilim, uyumsuzluk (kare açı) söz konusu. Bunun yanında ülkenin kendisi (Jüpiter), yöneticisiyle (Güneş) özdeşleşmiş, kaynaşmış durumda (kavuşum açısı). Ülkenin kendisi (Jüpiter) aslında zor durumda (yanık). Hiçbir gezegenle açı yapmayan Mars, ordunun tahmin edilemez hareket ettiğini gösteriyor. Ülkenin diğer fonksiyonlarıyla bağlantısı olmadığını, ne onlar tarafından güçlendirilip desteklendiğini, ne de onlar tarafından törpülenip dengelendiğini, yani tamamen kendi başına hareket ettiğini gösteriyor. Mars’ın 8.evi yönetmesi, Dış Borçların da aynı denetimsizlikte olduğunu ve aniden, hiç beklenmedik zararlara sebep olabileceğini gösteriyor. Bu olumsuzlukların içinde Venüs’ün Ay’la üçgeni, kadınlar ile halkın ortak çalışmasını ve şansını göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. yaşının Türk Milletine güç, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini dilerim.No comments:

Post a Comment