Monday, October 30, 2017

Venüs Uranüs Karşıtı – 4 Kasım 2017

Venüs Uranüs Karşıtı – 4 Kasım 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşecek. Bu açı sevgi paylaşımı ve özgürleşme isteği arasında bir sürtüşmeyi gösterir. Bireysel özgürlük alanı ile çift olma arzusunun çatıştığına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Koç-Terazi ekseni, bu özgürlük-beraberlik çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Temel çelişki, “bir ilişkiye girersem ben, ben olamam” korkusuyla, öteki insana bağlanma/ait olma arzusu arasında yaşanıyor.

Robert Hand, bu açıyı aşk hayatında ve ilişkilerde değişim şeklinde tanımlar. Bu dönemde ilişkilerde temel sorunu bağlanma/özgürlük çatışması oluşturur, ve daha sahiplenici/sınırlandırıcı tavırlar kopuşlara neden olacaktır. Heyecan arayışıyla sıradışı, kural dışı aşklara yelken açılabilir. Aynı anda hem yakınlık, hem de bağımsızlık arzusu içsel gerginlik yaratır. Bu transit altında, ödün verme üzerine kurulu ilişkilerin “gerçeğin” yaşandığı bir aşamaya evrilmesi gerekir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı ilişkide taahhüde girememe, ayağı eşikten dışarıda bırakıp gitmeye hazır halde durma, ani başlayıp biten ilişkilere girme, sıradışı ilişkilere ilgi artışı, havailik, sadakatsizlik ve ilişkide inatçı, huysuz, dalgalanan tavırlarla özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri ilişkide aşırı bağımsızlık isteğini abartmaktır; ve böyle bir yanlış cevap ani bitişleri, sürpriz ayrılıkları ve boşanma tehlikesini doğurabilir. İlişki kurma şeklinde farklı olma isteği marjinal yönlere kayabilir: Garip, alışılmamış partnerler hayata çekilebilir. Uranüs’ün gölgesi, ilişkilerde sıradanlığa bir başkaldırı olarak aldatmayı gündeme getirebilir. Ayrıca her türlü ortaklıkta sırf farklı olmak isteğiyle inatçı, tuhaf çıkışlar dengeyi bozabilir, takım çalışmasını imkansız hale getirebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ilişki kurma şekliyle, bağımsızlık isteği arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Karşıt açı iki kişi arasında bir zıtlaşmayı getirdiği gibi, bu konuda harekete geçmeyi de mecburi kılacaktır. Bu sebeple, çiftler birbirlerinin özel alanına saygıyı geliştirdikleri takdirde, bu açı ilişkinin eşitlikçi, insancıl ve daha özgür bir aşamaya evrilmesini sağlar. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, her türlü ortaklıkta geleneksel toplumsal kalıpların dışında düşünebilmeyi ve olası sorunlara alışılmamış yenilikçi çözümler geliştirmeyi gerektirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sürprizleri sevmeli ve yeniliğe açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 25 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment