Thursday, November 30, 2017

Doğum Haritası Çıkarırken Yaz Saati Olgusu

Doğum Haritası çıkarırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli etmenlerden biri yaz saatidir. Yaz saatinin gözden kaçırılması durumunda, farklı sitelerden farklı yükselene sahip haritalar çıkarma hatasına düşülebilir. Bu videoyu, www.astro.com 'u ve Astroloji Dergisinde ( http://www.astrolojidergisi.com/yazsaati.htm ) Oya Vulaş'ın hazırladığı tabloyu kullanarak, güvenilir ve kesin yükseleninizi hesaplayabilirsiniz.


Doğum Haritasındaki İşaretler Nasıl Okunur

"Doğum Haritasındaki İşaretler Nasıl Okunur" videomu izleyerek, kendi kendinize çıkardığınız Doğum Haritanızdaki sembolleri anlamlandırabilirsiniz:


Doğum Haritası Nasıl Çıkarılır?

"Doğum Haritası Nasıl Çıkarılır?" videomu youtube kanalımdan izleyerek siz de kendi Doğum Haritanızı çıkarabilirsiniz:


Sunday, November 26, 2017

27 Kasım – 3 Aralık Haftası Astroloji Raporu

27 Kasım – 3 Aralık Haftası Astroloji RaporuBu hafta meydana gelen Lunasyonlar:
3 Aralık Pazar: 11° İkizler burcunda Dolunay

Bu hafta meydana gelen durağanlaşmalar:
3 Aralık Pazar: Merkür geri hareketine başlıyor

Bu hafta meydana gelen burç değişimleri:
1 Aralık Cuma: Venüs Yay burcuna giriyor

Bu hafta meydana gelen transitler:
28 Kasım Salı: Merkür – Satürn kavuşumu

1 Aralık Cuma: Mars – Uranüs karşıtı

3 Aralık Pazar: Jüpiter – Neptün üçgeni ve Güneş – Neptün karesi

Jüpiter – Neptün üçgeni  +/- 1 ay etkisini göstermektedir. Listedeki diğer Transitler +/- 5 gün etkisini göstermektedir. Belirtilen açılar +/- 5 derece orb genişliğinde etkilidir. Transitlerin anlamlarına biyografideki bağlantıya tıklayarak “İlm-i Nücum” blogumdan okuyabilirsiniz. 

Güneş Neptün Karesi – 3 Aralık 2017

Güneş Neptün Karesi – 3 Aralık 2017

Bugün benliğin ışığı Güneş ile hayallerin gezegeni Neptün arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı aldanma, kandırılma riskinin yüksek olduğunu gösterir. İstekler, bilinçli amaçlar ile hayallerin, ideallerin çatıştığına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu değişken Yay ve Balık burçları, bu bilinç-hayal çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu çatışma, iyimser, maceracı, yargılayıcı ve gerçeği arayan istekler ile hayalci, aldanan ve belirsiz idealler arasında cereyan ediyor.

Robert Hand, bu açıyı hayat yolunda belirsizlik, kararsızlık ve kafakarışıklığı şeklinde betimlemiştir. Yaşam hedeflerini sorgulama, bu sebeple fiziksel enerjide bir düşüş ve uyuşma görülür. Hayatın her aşamasında hayalkırıklıkları yaşanır. Bu hüsranlar aslında kişiye “gerçekte kim olduğunu” bilmediğini göstermek içindir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı yanlış yollara sapma tehlikesi, alkol/uyuşturucu gibi bağımlılıklara kaçış, kandırılma, tesir altında kalma, kendini bilmeme, kendini silme, kimliği kaybetme ve rolden role girme ile özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri maddi dünyanın gerçeklerinden kaçma isteğiyle hayallere, rüyalara, bağımlılıklara kaçmak olacaktır. Bu açı altında benliğin sağlıklı sınırlarının tamamen erimesi; ve böylece etrafımızdakilerin tesiri altında kalma tehlikesi söz konusudur. Bu egonun silinmesine ve kimlik kaybına yol açar. Aldatılma, kandırılma riskine kapı açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliğin büyük resmi arayışında, ilhamlardan ve esinlenmelerden faydalanmak olacaktır. Ego ile merhameti, hayırseverliği dengelemek bu gerilimden verimli sonuçlar almayı sağlar. Ayrıca bu açının verimli kullanımı, kendinizi akışa bırakmayı, “büyük plana” ve Yaratıcıya güvenmeyi gerektirir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, ideallerinizle benliğinizi barıştırmalı; böylece kendinizi faydalı bir amaca adamalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 11 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Jüpiter Neptün Üçgeni – 3 Aralık 2017

Jüpiter Neptün Üçgeni – 3 Aralık 2017

Bugün inancın gezegeni Jüpiter ile ideallerin gezegeni Neptün arasında çok şanslı bir üçgen var.
Bu açı kabullenicilikle büyümeyi gösterir. Ruhsal büyümeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Akrep ve Balık, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans derin, yoğun bağlar kurmayı; bu bütünleşen ilişkilerde anlayış, özveri ve şefkat geliştirmeyi içerir. Diğerlerinin bakmak istemediği “pis”, “kötü” olanla ilgilenmeyi, onu iyileştirip, merhametle, vicdan ile tekrar hayata kazandırmayı amaçlar.

Robert Hand, bu açıyı gelecek hakkında iyimser, umut dolu hislere kapılma şeklinde betimlemiştir. Hakikati anlamak için idealizm hissedilir. Bilincin ve farkındalığın sınırlarını belirleyen materyalist yaklaşımdan özgürleşilir, yeni bir bilinçlilikle dünya deneyimlenir. Felsefe, metafizik ve okültizme ilgi artar. Hac yolculuğu benzeri ruhsal öğrenme yolculukları yapılır. Muhtaçlara yardım isteği, merhamet, vicdan ve sosyal adalet bilinci artar. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı mistik bir deneyimle yaşamın anlamını bulmak veya anlam tarafından bulunmak şeklinde tanımlamıştır. İyilik, şefkat, diğerkamlık, yüksek idealler , zengin bir vizyon ve gerçek bir spiritüellik gözlemlenir. Bu açı, inanç ve esinlenmenin harmanlanmasını içerir. En yüksek tezahürü aydınlanma ve “mutluluktur.”

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk hayalperestliğe kapılmaktır. Alınmaması gereken riskler alınabilir, sorumsuzca davranılabilir. Bu transitin verimsiz kullanımı ilk fırsatta zorluklardan kaçmak, bağımlılıklara yönelmek, ya da yalancı peygamberlerin, kültlerin, cemaatlerin, guruların ideolojilerinin kurbanı olmaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap için Barış İlhan’ın “Neptün: Siste Yolumuzu Nasıl Buluruz?”seminerinde anlattığı yöntemi uygulamak gerekir: Jüpiter Neptün üçgenine verilecek doğru cevap Allah’ın sunduğu işaretleri izleyerek, ondan gelen her şeyi kabul ederek büyümektir. Bu şekilde bir genişleme için halihazırda sımsıkı tutunulan tüm beklentiler, fantaziler, hayaller ve özlemler bırakılmalıdır. Çünkü bu fantazi modelleri ve beklenti kalıpları, bugün burada, şimdiki zamanda var olmayı engeller. Bu özlemler yüzünden bugünün fırsatları, kişileri, olayları oldukları gibi görülemez. Geçmişin pişmanlıkları, geleceğin fantazisi arasında bugünün erdemleri ıskalanır. Bu sebele, kurulan hayallerin ışıltıları, ilüzyonların parıltılı ambalajı döküldüğünde büyük hayalkırıklığı yaşanır. Böyle fantazi-ızdırap, hüsran modellerine sıkışıp kalmamak için tüm beklentiler, kalıplar, şablonlar, fantaziler bırakılmalıdır. Feda edilmelidir. Çünkü Neptün, ancak bu hayalperest özlemler bırakıldığında çalışır. İşte o zaman kişi bugün önüne gelen şansı, talihi farkedebilir. Onun erdemini algılar ve bu şekilde, şimdiki zamanda karşısına çıkan işaretleri izleyerek, adım adım büyümeye, genişlemeye ve mutlu olmaya gider. Jüpiter-Neptün’ün bereketli üçgeninin şansından faydalanmak için, anlam arayışına ezberlenmiş kanılarla değil, yol boyunca ortaya çıkan işaretleri takip ederek, havayı koklayarak ve içsel rehberlikle temas kurarak gidilmelidir. Tam bir teslimiyet, tevekkül ve kabullenicilikle gerçek anlama, hakikate ulaşılabilir. Böylece Allah’ın verdiği her şeyi kabul ederek, kişiye özgü yaşam felsefesine, “hayatın anlamına” ulaşılabilir. Bu çok daha hoşgörülü, bilgece, iyimser, kabullenici, merhametli, anlayışlı ve vicdanlı bir “doğru yaşam anlamı”dır.

Bu transit iyi veya kötü, her şekliyle kaderi kabul etmeyi gerektirir. Kaderini sevmek, yaşanmış tüm acıların, zorluklarn ve eksiklerin aynı mutlulukar, neşe, sevinç gibi Allah’tan geldiğini, tüm bu deneyimlerin bir anlamı olduğunu idrak etmeyi gerektirir. Ancak tüm bu başınıza gelenleri kabul ederek ve severek kendinizi kabul edebilirsiniz, sevebilirsiniz. Bu kabulleniş (Neptün) ile büyüme, gelişme, genişleme ve enginleşme (Jüpiter) başlar. Jüpiter-Neptün ikilisinin diğer olumlu kullanımı desteklendiğini fark etmek, idealist hedeflerle büyümek ve hayırsever/insani amaçlarla mazlumlara yardım etmektir. Bu etki altında dezavantajlı konumdakilere şefkat, merhamet göstermenin, cömertliğin, büyük bir özveride bulunmanın önemi algılanır. Bu transit altında inanç ve sezgi birleştirilir. İbadet, dua ve meditasyon gibi ruhsal faaliyetlerle mutluluğa ulaşılır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız “bir”in parçası olduğunuzu hissetmeli, tanrısal anlama kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 11 derece su burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 1 ay etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

İlhan, Barış, NEPTÜN - Siste Yolumuzu Nasıl Buluruz, 15 Temmuz 2012

Mars Uranüs Karşıtı – 1 Aralık 2017

Mars Uranüs Karşıtı – 1 Aralık 2017

Bugün mücadelenin gezegeni Mars ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında meydan okuyucu bir karşıt açı var. Bu açı isyankar, düzen bozucu hareketler işaret eder. Başlatılan işlerin özgürlükle çeliştiğini gösterir. Gezegenlerin bulunduğu Koç-Terazi ekseni, bu bağımsızlık krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Kendini tanımlama, bireyliğini /bağımsızlığını ortaya koyma dürtüsüyle ortaklık kurma hareketleri, pasif agresif mücadele çatışıyor.

Robert Hand, bu açıyı kısıtlamalara karşı isyankar ve patlayıcı bir enerji şeklinde betimlemiştir. Bu transit bireyliği ve özgürlüğü ortaya koymakta aciliyet hissettirir. Kavga çıkarma, dürtüsel tepkiler verme gölgesi söz konusudur. Risk alma ve kaza yaşama olasılığı yüksektir. Bu açı altında özgürlük duygusu bastırılmamalı, bireylik ve bağımsızlık için gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı ani, şaşırtıcı bir enerji, saldırgan patlayışlar, sınırlandırmalara karşı başkaldırı ve şiddet kullanma, sinir krizleri, gerginlik, sabırsızlık, aşırı tepkisellik ve kazalarda artış ile özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, hareketlerinin engellendiği hissiyle kontrolsüz bir öfkeye kapılmak, ve sonunu düşünmeden çatışmaya girmektir. Özgürlüğün, bağımsızlığın bastırıldığı koşullarda; bireyselliği yansıtmanın engellendiği durumlarda aceleci, sabırsız ve dürtüsel savaşlar başlatmaktır. Bu transit bir ego krizine işaret eder, ve kişi kendini ortaya koyabilmek, isteklerini tanımlamak ve peşinden gitmek için yıkıcı ve abartılı bir şekilde başkaldırabilir. Bu kişisel patlamalara, hiddete, sinire, isyana, anarşiye ve düzen bozuculuğa yol açar. Bu dikbaşlı yaklaşım belaları çeker. Pişman olunacak sonuçlar gündeme gelebilir, kazalar yaşanabilir. Ayrıca, bu açı altında kim olduğuyla temas kuramamış ve gerçek orijinalliğini yansıtamamış kişiler, sırf farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunabilir, ani öfke patlamaları ve beklenmedik kavgalar patlak verebilir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sakin bir şekilde kim olduğunu, ne istediğini ve bu istekler için nasıl mücadele vereceğine karar vermektir. Kendi orijinalliğine güvenmek, ve farklılığını cesurca, yıkıcı olmadan yansıtmak gerekir. Burada aceleci, dürtüsel, düşüncesiz, sabırsız hareketlere karşı temkinli olmak gerekir. Bu transitin verimli kullanımı, daha sakin, hareketlerinin sonuçlarını da düşünerek geleneksel yöntemlerin dışında, yenilikçi modellerle mücadele etmektir. İstenilen şey için bağımsız, duygusuz bir şekilde gerektiğinde aykırı olma pahasına savaşmaktır.  Bu açı etkisinde, bireyliğini tesis etmek için atılganca kendini ortaya koymak gerekir. Akl-ı selim içinde farklılığını cesurca yansıtmak, sağlıklı bir özgürleşmeyi getirir. Oluşan bu açının getirdiği bağımsızlaştırıcı enerjiyi cesurca inisiyatif almak ve yeni projeleri hayat geçirmek için kullanmak şanslı ve rahatlatıcı olacaktır. Bu fırsattan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız, aceleciliğe, düşüncesizliğe ve vahşiliğe kapılmadan hayatınızda bir türlü değiştiremediğiniz köhneleşmiş yapıları revize etmeye cesaret edip, aktif, öncü, hevesli bir enerjiyle yeni, özgür modeller inşa edin.

Bu açıdan doğum haritasında 25 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004Merkür Satürn Kavuşumu – 28 Kasım 2017

Merkür Satürn Kavuşumu – 28 Kasım 2017

Bugün iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn kavuşuyor. Bu açı düşüncelerini yapılandırmayı gösterir. Yeteneklerini disiplinle geliştirmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Yay burcu, bu fikirsel yapılandırmanın yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu fikirsel inşaat, büyük anlam arayışını içerir. Bunun için farklı inançlarla temas kurulacak bir yolculuğa çıkıp daha hoşgörülü, bilgece bir yaşam felsefesi oluşturmak gerekir.

Robert Hand, bu açıyı ciddi, ağır ve kötümser bir düşünme zamanı olarak tanımlamıştır. İletişim zorlaşır. Hayat fazla ciddiye alınır. Ayrılıklar yaşanabilir. Bakış açısı daralır, bir noktaya odaklanır. Disiplinli zihin beynin içini, fikirleri tekrar düzenler: işe yaramayanlar atılır. Tek bir konuda çok çalışmak, planlamak, uzmanlaşmak için iyi zamandır. Depresyon, mükemmelliyetçilik ve aşırı eleştiri gölgesidir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sistematik, eleştirel, azimli ve iyi yapılandırılmış bir şekilde düşünmeyle özdeşleştirmiştir. Ciddi fikirler ve olgun bir kavrayış getirir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri karamsarlığa teslim olmaktır. Kişi kendi öğrenme ve algılama yeteneklerinden şüphe duyar. Kendini ifade etmekten ve iletişim kurmaktan çekinebilir. Satürn’ün gölgesi, yetersizlik hissiyle kişiyi depresyona sürükler. Gelecek kaygısı ve endişe zihni ele geçirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Satürn, Merkür’ün temsil ettiği öğrenme kapasitesinde muazzam bir odaklanma yeteneği bahşeder. Bu açının verimli kullanımı, bu konsantrasyon becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Merkür-Satürn ikilisi, algıda gerçekçiliği egemen kılar. Mantık ve realizm imtihanından geçemeyen fikirler elenir. Daha önce denenmiş, geleneksel kalıplarla düşünmeyi sever. Kavuşum açısı, Merkür ve Satürn prensiplerinin kaynaştığını gösterir. Bu, merakını uygulamaya geçirme, teoriyle pratiği birleştirme, gerçekçi düşünme, esneklik ve kararlılığı dengeleme, çeviklik ve katılığı harmanlama, fikirlere form verme, nerede hızlı nerede yavaş olunacağını doğru ayarlama anlamına gelir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 27 derece Yay burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 27 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak ve Balık) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 27 derece eril burçlarda (Koç, Terazi, Aslan ve Kova) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Sunday, November 19, 2017

20-26 Kasım Haftası Astroloji Raporu

20-26 Kasım Haftası Astroloji Raporu


Bu hafta meydana gelen durağanlaşmalar:
22 Kasım Kasım Çarşamba: Neptün ileri hareketine başlıyor

Bu hafta meydana gelen burç değişimleri:
22 Kasım Kasım Çarşamba: Güneş Yay burcuna giriyor

Bu hafta meydana gelen transitler:
21 Kasım Salı: Venüs – Plüto sekstili

25 Kasım Cumartesi: Merkür- Uranüs üçgeni

Listedeki her Transit +/- 5 gün etkisini göstermektedir. Belirtilen açılar +/- 5 derece orb genişliğinde etkilidir. Transitlerin anlamlarına biyografideki bağlantıya tıklayarak “İlm-i Nücum” blogumdan okuyabilirsiniz. 

Merkür Uranüs Üçgeni – 25 Kasım 2017

Merkür Uranüs Üçgeni – 25 Kasım 2017

Bugün zihnin gezegeni Merkür ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu açı özgür düşünceleri gösterir. Düşüncelerin bireyleşmeyi desteklediğine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu ateş burçları Yay ve Koç, bu özgür düşüncenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bağımsız perspektif, uzak ufuklara genişleyerek kendini var etme, ortaya koyma amacındadır.

Robert Hand, bu açıyı genel bir heyecan ve ilgi artışıyla, ilginç yeni karşılaşmalarla özdeşleştirmiştir. Zeka keskinleşir, düşünsel faaliyet artar. Farklı olana ve heyecana karşı merak yükselir. Yeni fikirler, yeni insanlar ve yeni bakış açılarıyla karşılaşılır. Teknolojik, bilimsel beceriler geliştirmek için çok verimlidir. Alışılmışın dışında yaratıcı çözümler geliştirmeyi sağlar. Buluş yapmak veya bir yeniliği takdim etmek için uygun zamandır. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı hızlı bir entelektüel kavrama, aynı anda çok şey düşünme, bağımsız/tuhaf bakış açısı geliştirme, ilerici düşünme, hızlı okuma, çabuk öğrenme ve hızlı konuşmayla özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu şansı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu sinir sisteminin iflas etmesidir. Beyindeki her nöronun en üst kapasitede çalıştığı bu transit altında sinirsel gerginliğe ve huzursuzluğa kapılma tehlikesi söz konusudur. Uranüs’ün yıldırım hızında getirdiği bilgileri Merkür’ün aynı serilikte işleyememesi halinde, düşünmeden verilmiş, ani ve dürtüsel kararlar sorun yaratabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap bakış açısını değiştirmektir. Bu etki altında muazzam bir hızda yeni bilgiler zihne akar. Uranüs, olayları daha önce hiç düşünülmeyen perspektiflerden görme becerisi bahşeder. Bu sayede, bu etkinin çok olumlu bir kullanımı buluş yapmaktır. Günlük hayatta ve profesyonel meselelerde de, var olan problemlere sıra dışı, orjinal çözümler getirilir. Tüm bunlar için yeniliklere açık olmak gerekmektedir. Merkür’ün ifade ettiği, dünyayı algılamak için inşa edilen “zihinsel model”in daha üst bir versiyon (Uranüs) tarafından güncellenmesine izin vermek gerekir. Kimi zaman bu var olan fikirlerin ve inançların tamamen yıkılması (Uranüs) şeklinde cereyan ederken, kimi zaman küçük modifikasyonlarla görülemeyenlerin artık görünür kılınmasıdır. Neticede, bu açının sağlıklı kullanımı dünyaya yepyeni gözlüklerle bakma; böylece orjinal, yenilikçi, parlak fikirler üretme ve buluş yapmadır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız farklı algılama biçimlerine açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 25 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Venüs Plüto Sekstili – 21 Kasım 2017

Venüs Plüto Sekstili – 21 Kasım 2017

Cuma günü sevginin gezegeni Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı (sekstil) gerçekleşti. Bu açı tutkulu ilişkilere, iki kişinin toplamından daha büyük kadersel ortaklıklara işaret eder. Sevgi paylaşımı konusunda olumlu bir dönüşüm fırsatı gösterir. Gezegenlerin bulunduğu dişil Akrep ve Oğlak burçları, bu romantik dönüşüm fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu romantik fırsatı yakalamak için partneri ve koşulları kontrol etmeyi bırakmak, hiç olma riskini almak gerekir. Bu şekilde bir eşle bütünleşme / kaynaşma arzusuna mutlaka daha sorumlu, disiplinli bir dönüşüm reçetesi eşlik etmelidir.

Robert Hand, bu açıyı bir aşk ilişkisi kanalıyla hayatı/psikolojik derinlikleri dönüştürmek şeklinde betimlemiştir. Bu ya mevcut ilişkinin derinleşmesi şeklinde, ya da kadersel, derin iz bıracak bir ilişkinin başlangıcıyla yaşanır. Duygusal yoğunluk artar. Bu duygular kişiyi dönüştürür. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı aşırı uçlardaki sevgi, kadersel (Karmik) ilişki, derinlemesine birliktelik, eşi dönüştürme isteği ve tutkulu duygularla özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu duygu yoğunlaşmasını daha karanlık tarafta, kıskançlıkta, maniplüsayonda ve kontrolcülükte deneyimlemektir. Plütonik Venüs, aşkta güç savaşlarına, ifrat tefrit yaklaşımına ve ilişkide marazi saplantılara, takıntılara çok müsaittir. 

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yaratıcı gücü seferber etmektir. Bu etki altında Plüton, kısa süreliğine sanatsal ve estetik faaliyetlere atomik bir güç bahşeder. Bu açının verimli kullanımı bu yaratıcı gücü ürün vermek için istihdam etmektir. Venüs’ün Plüton’la sekstili ayrıca çok yoğun bir çekim gücüne işaret eder. Bu etkiyi alan doğum haritaları, şiddetli bir magnetizmaya ve cinsel etkileyiciliğe sahip olur. Bu nükleer güç şehveti, iştahı ve tutkuyu da şiddetlendirir. Bu transit ayrıca güçlü ilişkileri gündeme getirir, sizi silkeleyecek bir partneri hayatınıza çekebilir. Bu yoğun duygu paylaşımı içeren birliktelik size muazzam dönüşüm fırsatları sunar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bir seferliğine kontrolcülüğü, ve ölüm korkusunu askıya almalı, gerçekten derin katmanlarınıza temas edebilecek dönüştürücü partnere kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Başak ve Akrep) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 17 derece Boğa ve Yengeç burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Sunday, November 12, 2017

13-19 Kasım Haftası Astroloji Raporu

13-19 Kasım Haftası Astroloji RaporuBu hafta meydana gelen Lunasyonlar:
18 Kasım Cumartesi: 26° Akrep burcunda Yeni Ay

Bu hafta meydana gelen transitler: 
13 Kasım Pazartesi: Venüs – Jüpiter kavuşumu

14 Kasım Salı: Merkür – Neptün karesi

16 Kasım Perşembe: Venüs - Neptün üçgeni

17 Kasım Cuma: Merkür – Mars sekstili

19 Kasım Pazar: Mars – Plüto karesiListedeki her Transit +/- 5 gün etkisini göstermektedir. Belirtilen açılar +/- 5 derece orb genişliğinde etkilidir. Transitlerin anlamlarına biyografideki bağlantıya tıklayarak “İlm-i Nücum” blogumdanokuyabilirsiniz. 

Mars Plüto Karesi – 19 Kasım 2017

Mars Plüto Karesi – 19 Kasım 2017

Bugün savaşın gezegeni Mars ile ölümün gezegeni Plüto arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı gücü kötüye kullanmaya, gaddarlığa ve acımasızlığa işaret eder. İktidarı elinde tutma saplantısı yıkıcı hareketlere sebep olabilir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Terazi ve Oğlak burçları, bu güç hırsının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu manipülatif gerginlik pasif agresif hareketlerle statü, otorite, itibar ve başarı takıntısı arasında cereyan ediyor.

Robert Hand, bu açıyı çok yüksek hırsla yorulmadan çalışmak olarak betimlemiştir. Bu transitin gölgesi tüm enerjiyi başarı, güç ve şöhret gibi benmerkezli çıkarlar için harcamaktır. Bu açı altında güç savaşları, yıkıcılık, düşman kazanma ve sinsi stratejiler görülür. Bilinçdışına atılan öfke, fiziki dünyada kazalar şeklinde tezahür edebilir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı kendi iradesini diğerlerine kabul ettirmek için zorbalık/fanatizm, çok şiddetli intikam hissi, içgüdüler tarafından yönetilme ve cinsellikte sadist eğilimler ile özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu güç takıntısının, iktidar hırsının benliği ele geçirmesine izin vermektir. Bu esasında çok derinlerde yatan bir acizlik korkusuna karşı geliştirilen bir savunma mekanizmasıdır. Kişi “öldürülmemek” için, veyahut başkalarının nezdinde “önemsiz biri”, “bir hiç” haline gelmemek için etrafındakileri kontrol etmek, onları kendine bağımlı kılmak ister. Bu süreçte onların benliklerine nüfuz eder, en gizli köşelerine sızar ve onların en içsel zaaflarını tespit edip bu zayıflıkları üzerinden onları kendine bağımlı kılar. Bu süreçte her türlü yıkıcı, öfkeli, gaddar, acımasız, zalim ve vahşi yöntemler kullanılır. Abartılı, aşırı patlayıcı olaylar, güç savaşları cereyan eder. Herkesin kaybettiği yozlaştırıcı, eziyet eden, kişiliği parçalayan bir sonuçla karşılaşma tehlikesi söz konusudur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap kişiselliği aşmayı sağlayacak ve varlığa anlam katacak hedefler için bu atomik gücü kullanmaktır. Bu zorlayıcı ve harekete geçmeyi mecburi kılan krize cesur, kendini ortaya koyan girişimlerle yanıt vermek gerekir. Mars-Plüton ikilisi mevcut yapıları yakıp-yıkarken, aynı anda “yeniden doğuş” için büyük bir kudret de bahşeder. Kişi bu azmi, hırsı kendi bencilliğini ve fani varoluşunu aşan bir misyon için seferber ederse, o zaman çabaları insan üstü bir başarıyla sonuçlanma şansına sahiptir. Ayrıca Marsiyen-Plütonik zorbalık kişiye dayanması zor işkencelerle ve eziyetlerle zulmetse de, bu ikili aynı şekilde ona baskıya direnme ve hayatta kalma gücü sunar. “Beni öldürmeyen şey güçlendirir” bu transiti verimli kullanmak için benimsenmesi gereken slogandır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, güç hırsına ve zalimliğe kapılmadan cesurca krizlere göğüs germeli; tüm badireleri atlattıktan sonra, “kaç gez öldüm, yine dirildim” diyebilme direncini geliştirmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Tüm Plüton transitleri gibi, bu etki de exact olduktan bir süre sonra fiziki dünyada tezahür edecektir. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004Merkür Mars Sekstili – 17 Kasım 2017

Merkür Mars Sekstili – 17 Kasım 2017

Bugün iletişimin gezegeni Merkür ile mücadelenin gezegeni Mars arasında fırsatlara gebe bir sekstil gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerle hareket arasında uyumu gösterir. Merak edilen konularda mücadele etmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu eril Terazi ve Yay burçları, bu zihinsel/iletişimsel girişimlerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu aktif zihin, hak hukuk, eşitlik arzusunda adalet, doğru yargı perspektifinde ilerliyor.

Robert Hand, bu açıyı zihinsel çalışma için mükemmel bir zaman olarak betimlemiştir. Gelecek planı yapmak, bir antlaşma imzalamak gibi zihinsel/iletişimsel faaliyetler için gerekli keskinlik, kararlılık ve pozitiflik mevcuttur. Kişinin kendine, fikirlerine yüksek bir güven duyduğu bu transitte konuşarak diğerlerini ikna etmek kolaydır. İş seyahatleri ve grup çalışmaları için gerekli enerji ve aktiflik söz konusudur. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı zeki taktikler yapma, becerikli bir şekilde kendini kabul ettirme, iddialarını net bir şekilde savunma, çok keskin, zehir gibi bir zekayla düşünme ve tartışmalarda galip gelmeyle özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk sabırsızca, aceleci bir şekilde, düşünmeden, planlamadan bir projeye girişmektir. Bu çabuk sıkılmaya ve heves geçince işin sonunu getirmeden yarım bırakmaya yol açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap etkili ve keskin bir şekilde düşüncelerini aktarmak, cesurca direk bir iletişim kurmaktır. Bu etki altında fikirler dürüstçe, iddialı bir şekilde, doğrudan ifade edilebilir. Hazır cevaplık ve dobralık iletişimde avantaj sağlar. Bu transit altında zihinsel yeteneklerde bir hızlanma ve keskinleşme gözlemlenir. Bu açının verimli kullanımı, aktif zihni girişken, atılgan bir yaklaşımla başlatılacak projelere aktarmaktır. Kararlı, becerikli ve hızlı bir şekilde sözlü/yazılı anlaşmalar yapmak mümkündür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız düşündüğünüz gibi hareket etmeli, dürüstçe hızlı ve keskin iletişim kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 16 derece eril burçlarda (Terazi, Yay, Aslan ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 16 derece Koç ve İkizler  burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004Venüs Neptün Üçgeni – 16 Kasım 2017

Venüs Neptün Üçgeni – 16 Kasım 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile ideallerin gezegeni Neptün arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı sanatsal ilhamı gösterir. Sevgide fedakarlığa işaret eder. İdealize edilmiş bir sevgi fırsatını beraberinde getirir. Ruh eşini bulma şansı verir. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Akrep ve Balık, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans şefkati, kabulleniciliği ve en yoğun düzeyde duygusal bütünleşmeyi, dönüşümü içeriyor.

Robert Hand, bu açıyı hayalgücü ışığında yaratıcı, sanatsal ve estetik üretim fırsatı ve aşk ilişkilerinde eşi idealize etme eğilimi olarak betimlemiştir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sanatsal zevkte artış, ruh eşini bulma, eşle söz ötesi hissel ilişki kurabilme, bağlılık/özveri artışı, ince duygular hissetme  ve mistik, romantik, idealize edilmiş bir aşk başlangıcıyla özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk gerçekdışı hayaller ve fırsatlara odaklanıp, gerçek dünyadaki aşk şansını heba etmektir. Yüksek beklentilerle idealize edilmiş bir ilüzyon uğruna, burnun ucundaki ihtimaller ıskalanabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sevgi konusunda kendini akışa bırakabilmektir. Bu transitin ilahi şansını yakalamak içim her türlü suni hayalden, fantaziden, beklentilerden, zihinsel modellerden ve ulaşılmaz ideallerden vazgeçmek gerekir. Çünkü Neptün ancak vazgeçildiğinde çalışabilir. Sevgi konusunda hayata kendi programını dayatmamak,  kaderin getirdiğini olduğu gibi kabul etmek Neptün’ün sunacağı aşkın sevgiyi bulma şansını verecektir. Bu sayede, bu günlerde ruh eşini bulma şansı yüksektir. Bu transitin bir başka verimli kullanımı ilham gerektiren sanatsal faaliyetlerde bulunmaktır. Bu açı aktifken, ruh, mantık ile izah edilemeyen kolektif bilinçdışıyla ve arketipsel  imgelerle temas halindedir. Kendini akışa bırakarak, sezgilerin ve ilhamın izinde çok yaratıcı ve öncü eserler ortaya konabilir. Bu etki altında profetik rüyalara, çağrışımlara ve vizyonlara ekstra dikkat etmek gerekir; önemli kadersel mesajlar taşıyabilirler. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız sevgiyle ilgili tüm fantazi-ızdırap modellerinizi feda etmeli, tanrısal aşka kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 11 derece su burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Merkür Neptün Karesi – 14 Kasım 2017

Merkür Neptün Karesi – 14 Kasım 2017


Bugün iletişimin gezegeni Merkür ile hayallerin gezegeni Neptün arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşecek. Bu açı hayallerin ve idealizasyonların net algılamayı engellediğini gösterir. Aynı şekilde fazla mantıklı düşüncenin, içsel bilgiyi ve sezgileri baskıladığına işaret. Gezegenlerin bulunduğu değişken Yay ve Balık burçları, bu zihin-ruh çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu gerginlik, kendi doğrusunun tek doğru olduğuna inanan yargılayıcı zihin ile ışıltılı özlemlerin, büyüleyici fantezilerin sisi içinde kaybolmuş sezgiler arasında cereyan ediyor.

Robert Hand bu açıyı düşüncede ve iletişimde bulanıklaşma, belirsizlik ve kafakarışıklığı olarak betimlemiştir. Bu transit altında gerçekler net görülemez, akıllıca kararlar verilemez. Etkileyici kişiler tarafından aldatılma, ve fantezilerle kendini kandırma riski yüksektir. Asılsız kuruntular zihni meşgul eder. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı düşüncelerin bulanıklaşması, doğruyla yalanı ayırt edememe, dikkatsizleşme, iletişimde kargaşa, sözcükleri unutma ve hayal dünyasına kaçış ile özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu ışıltılı, ilüzyonlu etki altında aşırı hayalperestliğe kapılmaktır. Gerçeklikle bağlantı tamamen kopabilir. Neptünyen hayallerin ve özlemlerin yarattığı sis yüzünden rasyonel algı (Merkür) engellenir. Algıda kaotik bir belirsizliğe ve kafa karışıklığına yol açar. Bu sebeple iletişimde sorunlar yaşanır; kişi hem kendini kandırabilir, hem de diğerleri tarafından aldatılmaya müsaittir. Endişe ve kuruntu görülür. Gerçekçi olmayan şeyler zihni istila edebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, mantıklı zihin ile sezgisel fonksiyonu dengelemektir. İçten gelen düşüncelerle temas kurmak gerekir. Hayatı sadece rasyonel, analitik bir yaklaşımla anlamlandırmaya çalışmak, her şeyi akla mantığa uydurmaya çabalamak bu transit altında iflas eder. Aynı şekilde alkol, televizyon gibi bağımlılıklara kaçmak, kendini uyuşturmak, belirsiz ilüzyonların izinde sürüklenmek de çöküş getirir. Bu sebeple bu açıyı verimli kullanmak için bu iki prensip ölçülü bir dozda dengelenmelidir. Kelimeleri, sözleri ve mantığı aşan bir algı boyutunu deneyimlemek bu transitin olumlu kullanımıdır. Yoga, meditasyon, sessizlik, kendini dinleme, tefekkür, serbest çağrışım, bilinçdışını serbest bırakan çalışmalar ve hayatın madde-ötesi boyutuyla temas kurmayı sağlayan çalışmalar bu amaca hizmet eder. Bu açı altında bilinçli akıl (Merkür), rüyalar, vizyonlar ve sezgi kanalıyla kolektif bilinçdışıyla temas kurabilir. Bu sebeple bu dönemde rüyalara ve iç imgeleme özellikle dikkat etmek gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız fedakarca iletişim kanallarınızı açmalı, egoyu aşıp kolektifle bağlantı kurmalısınız. Bir damla olduğunuzu idrak edip, okyanusta kaybolmayı tatmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 11 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Saturday, November 11, 2017

Venüs Jüpiter Kavuşumu – 13 Kasım 2017

Venüs Jüpiter Kavuşumu – 13 Kasım 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter kavuşuyor. Bu açı ilişki zenginliğini gösterir. Sevgiyle büyümeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Akrep burcu, bu severek büyümenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu büyüme, bir eşle yoğun duygular paylaşma, bütünleşme, kaynaşma, onun derin katmanlarına nüfuz etme ve birllikte dönüşme şeklinde yaşanıyor. Jüpiter/Venüs kavuşumu yeni aşk başlangıçları için şanslı bir transittir.

Robert Hand, bu açıyı ilişkilerde tüm zorlukların kolaylaşması şeklinde açıklar. Bu transit arkadaşlığı, barışı ve mutluluğu artırır. Yeni bir aşk başlayabilir. Mevcut ilişkilerde ilgi ve duygusal etkileşim olumlu bir şekilde artar. Bu açı savurganlığı, lüks tüketimini, aşırı yeme-içmeyi artırır. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı aşka inanma, büyük ve küçük mutluluklar tatma, güzelliği idrak etme ve anlamı sanatta/aşkta bulma şeklinde tanımlar.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu şanslı, bereketli , rahatlatıcı etki altında şımarmaktır. Rahata düşkünlük, konforculuk ve tembellik görülebilir. Nefsine teslim olma, sadece haz ve doyum peşinde koşma; bunun neticesinde daimi doyumsuzluk bu açının gölgesidir. Dünyanın nimetlerinden sınırsız keyif alma dürtüsü, aşırı yeme-içme eğilimine, sağlıksız büyümeye, kilo almaya yol açabilir. Talepkar, abartılı ve ölçüsüz iştahın izinden gitmek bu transitin verimsiz kullanımdır. Jüpiter tarafından şişirilen Venüs’te, içi boş bir şişkinlik, gösteriş ve kibir tehlikesi bulunur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, bu iyicil etki altında yaşama neşeli, iyimser yaklaşmak,  hayata, insanlara güvenmektir. Jüpiter/Venüs büyük bir çekim gücü verir, bu etki altında kişi fırsatları kendinde çeker. Bunları iyimserlikle değerlendirmek gerekir. Bu transit, sosyal becerileri artırır, daha kolay ilişki kurmayı sağlar. Bu sebeple sıcakkanlı, canayakın paylaşımlarda bulunmak bu açının verimli kullanımıdır. Bu şansı, fırsatları, mutluluğu, bolluğu ve bereketi getirir. Bu açı altında hayırsever faaliyetlerde bulunmak, bu bolluğu ve mutluluğu ihtiyaç duyanlarla da paylaşmak gerekir. Venüs Jüpiter’le temasında öğrenmekten zevk almayı getirir, bu günler yeni şeyler öğrenmeye, ilgi alanları ve hobiler için zaman ayırmaya uygundur. Bu pozitif açı sanatsal üretimi, estetiği ve güzelleştirmeyi artırır. Jüpiter’in şans dokunuşunu verdiği Venüs, bu günlerde yeni romantik ilişkilerin başlayabileceğini gösterir. Kavuşum açısı Jüpiter-Venüs prensiplerinin tam kaynaşmasını gösterir. Bu ahengin bolluğu, mutluluğa uyumla ulaşma, erotizmi ahlaki değerler içinde tutma, soylu bir güzellik anlayışı geliştirme, sevgiyle erdemi birleştirme, ve beğenilerle değer yargılarını uzlaştırma demektir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevmeye, güvenmeye, bolluğu/bereketi takdir etmeye ve hayattan keyif almaya açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 7 derece Akrep burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar büyük ve küçük benefikler Jüpiter ve Venüs’ün ortak dokunuşuyla çok çok büyük bir şans deneyimleyecekler. 7 sabit burçlarda (Boğa, Aslan ve Kova) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 7 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Başak ve Yengeç) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004