Sunday, November 26, 2017

Jüpiter Neptün Üçgeni – 3 Aralık 2017

Jüpiter Neptün Üçgeni – 3 Aralık 2017

Bugün inancın gezegeni Jüpiter ile ideallerin gezegeni Neptün arasında çok şanslı bir üçgen var.
Bu açı kabullenicilikle büyümeyi gösterir. Ruhsal büyümeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Akrep ve Balık, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans derin, yoğun bağlar kurmayı; bu bütünleşen ilişkilerde anlayış, özveri ve şefkat geliştirmeyi içerir. Diğerlerinin bakmak istemediği “pis”, “kötü” olanla ilgilenmeyi, onu iyileştirip, merhametle, vicdan ile tekrar hayata kazandırmayı amaçlar.

Robert Hand, bu açıyı gelecek hakkında iyimser, umut dolu hislere kapılma şeklinde betimlemiştir. Hakikati anlamak için idealizm hissedilir. Bilincin ve farkındalığın sınırlarını belirleyen materyalist yaklaşımdan özgürleşilir, yeni bir bilinçlilikle dünya deneyimlenir. Felsefe, metafizik ve okültizme ilgi artar. Hac yolculuğu benzeri ruhsal öğrenme yolculukları yapılır. Muhtaçlara yardım isteği, merhamet, vicdan ve sosyal adalet bilinci artar. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı mistik bir deneyimle yaşamın anlamını bulmak veya anlam tarafından bulunmak şeklinde tanımlamıştır. İyilik, şefkat, diğerkamlık, yüksek idealler , zengin bir vizyon ve gerçek bir spiritüellik gözlemlenir. Bu açı, inanç ve esinlenmenin harmanlanmasını içerir. En yüksek tezahürü aydınlanma ve “mutluluktur.”

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk hayalperestliğe kapılmaktır. Alınmaması gereken riskler alınabilir, sorumsuzca davranılabilir. Bu transitin verimsiz kullanımı ilk fırsatta zorluklardan kaçmak, bağımlılıklara yönelmek, ya da yalancı peygamberlerin, kültlerin, cemaatlerin, guruların ideolojilerinin kurbanı olmaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap için Barış İlhan’ın “Neptün: Siste Yolumuzu Nasıl Buluruz?”seminerinde anlattığı yöntemi uygulamak gerekir: Jüpiter Neptün üçgenine verilecek doğru cevap Allah’ın sunduğu işaretleri izleyerek, ondan gelen her şeyi kabul ederek büyümektir. Bu şekilde bir genişleme için halihazırda sımsıkı tutunulan tüm beklentiler, fantaziler, hayaller ve özlemler bırakılmalıdır. Çünkü bu fantazi modelleri ve beklenti kalıpları, bugün burada, şimdiki zamanda var olmayı engeller. Bu özlemler yüzünden bugünün fırsatları, kişileri, olayları oldukları gibi görülemez. Geçmişin pişmanlıkları, geleceğin fantazisi arasında bugünün erdemleri ıskalanır. Bu sebele, kurulan hayallerin ışıltıları, ilüzyonların parıltılı ambalajı döküldüğünde büyük hayalkırıklığı yaşanır. Böyle fantazi-ızdırap, hüsran modellerine sıkışıp kalmamak için tüm beklentiler, kalıplar, şablonlar, fantaziler bırakılmalıdır. Feda edilmelidir. Çünkü Neptün, ancak bu hayalperest özlemler bırakıldığında çalışır. İşte o zaman kişi bugün önüne gelen şansı, talihi farkedebilir. Onun erdemini algılar ve bu şekilde, şimdiki zamanda karşısına çıkan işaretleri izleyerek, adım adım büyümeye, genişlemeye ve mutlu olmaya gider. Jüpiter-Neptün’ün bereketli üçgeninin şansından faydalanmak için, anlam arayışına ezberlenmiş kanılarla değil, yol boyunca ortaya çıkan işaretleri takip ederek, havayı koklayarak ve içsel rehberlikle temas kurarak gidilmelidir. Tam bir teslimiyet, tevekkül ve kabullenicilikle gerçek anlama, hakikate ulaşılabilir. Böylece Allah’ın verdiği her şeyi kabul ederek, kişiye özgü yaşam felsefesine, “hayatın anlamına” ulaşılabilir. Bu çok daha hoşgörülü, bilgece, iyimser, kabullenici, merhametli, anlayışlı ve vicdanlı bir “doğru yaşam anlamı”dır.

Bu transit iyi veya kötü, her şekliyle kaderi kabul etmeyi gerektirir. Kaderini sevmek, yaşanmış tüm acıların, zorluklarn ve eksiklerin aynı mutlulukar, neşe, sevinç gibi Allah’tan geldiğini, tüm bu deneyimlerin bir anlamı olduğunu idrak etmeyi gerektirir. Ancak tüm bu başınıza gelenleri kabul ederek ve severek kendinizi kabul edebilirsiniz, sevebilirsiniz. Bu kabulleniş (Neptün) ile büyüme, gelişme, genişleme ve enginleşme (Jüpiter) başlar. Jüpiter-Neptün ikilisinin diğer olumlu kullanımı desteklendiğini fark etmek, idealist hedeflerle büyümek ve hayırsever/insani amaçlarla mazlumlara yardım etmektir. Bu etki altında dezavantajlı konumdakilere şefkat, merhamet göstermenin, cömertliğin, büyük bir özveride bulunmanın önemi algılanır. Bu transit altında inanç ve sezgi birleştirilir. İbadet, dua ve meditasyon gibi ruhsal faaliyetlerle mutluluğa ulaşılır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız “bir”in parçası olduğunuzu hissetmeli, tanrısal anlama kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 11 derece su burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 1 ay etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

İlhan, Barış, NEPTÜN - Siste Yolumuzu Nasıl Buluruz, 15 Temmuz 2012

No comments:

Post a Comment