Saturday, November 11, 2017

Venüs Jüpiter Kavuşumu – 13 Kasım 2017

Venüs Jüpiter Kavuşumu – 13 Kasım 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter kavuşuyor. Bu açı ilişki zenginliğini gösterir. Sevgiyle büyümeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Akrep burcu, bu severek büyümenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu büyüme, bir eşle yoğun duygular paylaşma, bütünleşme, kaynaşma, onun derin katmanlarına nüfuz etme ve birllikte dönüşme şeklinde yaşanıyor. Jüpiter/Venüs kavuşumu yeni aşk başlangıçları için şanslı bir transittir.

Robert Hand, bu açıyı ilişkilerde tüm zorlukların kolaylaşması şeklinde açıklar. Bu transit arkadaşlığı, barışı ve mutluluğu artırır. Yeni bir aşk başlayabilir. Mevcut ilişkilerde ilgi ve duygusal etkileşim olumlu bir şekilde artar. Bu açı savurganlığı, lüks tüketimini, aşırı yeme-içmeyi artırır. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı aşka inanma, büyük ve küçük mutluluklar tatma, güzelliği idrak etme ve anlamı sanatta/aşkta bulma şeklinde tanımlar.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu şanslı, bereketli , rahatlatıcı etki altında şımarmaktır. Rahata düşkünlük, konforculuk ve tembellik görülebilir. Nefsine teslim olma, sadece haz ve doyum peşinde koşma; bunun neticesinde daimi doyumsuzluk bu açının gölgesidir. Dünyanın nimetlerinden sınırsız keyif alma dürtüsü, aşırı yeme-içme eğilimine, sağlıksız büyümeye, kilo almaya yol açabilir. Talepkar, abartılı ve ölçüsüz iştahın izinden gitmek bu transitin verimsiz kullanımdır. Jüpiter tarafından şişirilen Venüs’te, içi boş bir şişkinlik, gösteriş ve kibir tehlikesi bulunur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, bu iyicil etki altında yaşama neşeli, iyimser yaklaşmak,  hayata, insanlara güvenmektir. Jüpiter/Venüs büyük bir çekim gücü verir, bu etki altında kişi fırsatları kendinde çeker. Bunları iyimserlikle değerlendirmek gerekir. Bu transit, sosyal becerileri artırır, daha kolay ilişki kurmayı sağlar. Bu sebeple sıcakkanlı, canayakın paylaşımlarda bulunmak bu açının verimli kullanımıdır. Bu şansı, fırsatları, mutluluğu, bolluğu ve bereketi getirir. Bu açı altında hayırsever faaliyetlerde bulunmak, bu bolluğu ve mutluluğu ihtiyaç duyanlarla da paylaşmak gerekir. Venüs Jüpiter’le temasında öğrenmekten zevk almayı getirir, bu günler yeni şeyler öğrenmeye, ilgi alanları ve hobiler için zaman ayırmaya uygundur. Bu pozitif açı sanatsal üretimi, estetiği ve güzelleştirmeyi artırır. Jüpiter’in şans dokunuşunu verdiği Venüs, bu günlerde yeni romantik ilişkilerin başlayabileceğini gösterir. Kavuşum açısı Jüpiter-Venüs prensiplerinin tam kaynaşmasını gösterir. Bu ahengin bolluğu, mutluluğa uyumla ulaşma, erotizmi ahlaki değerler içinde tutma, soylu bir güzellik anlayışı geliştirme, sevgiyle erdemi birleştirme, ve beğenilerle değer yargılarını uzlaştırma demektir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevmeye, güvenmeye, bolluğu/bereketi takdir etmeye ve hayattan keyif almaya açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 7 derece Akrep burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar büyük ve küçük benefikler Jüpiter ve Venüs’ün ortak dokunuşuyla çok çok büyük bir şans deneyimleyecekler. 7 sabit burçlarda (Boğa, Aslan ve Kova) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 7 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Başak ve Yengeç) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment