Sunday, November 12, 2017

Venüs Neptün Üçgeni – 16 Kasım 2017

Venüs Neptün Üçgeni – 16 Kasım 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile ideallerin gezegeni Neptün arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı sanatsal ilhamı gösterir. Sevgide fedakarlığa işaret eder. İdealize edilmiş bir sevgi fırsatını beraberinde getirir. Ruh eşini bulma şansı verir. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Akrep ve Balık, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans şefkati, kabulleniciliği ve en yoğun düzeyde duygusal bütünleşmeyi, dönüşümü içeriyor.

Robert Hand, bu açıyı hayalgücü ışığında yaratıcı, sanatsal ve estetik üretim fırsatı ve aşk ilişkilerinde eşi idealize etme eğilimi olarak betimlemiştir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sanatsal zevkte artış, ruh eşini bulma, eşle söz ötesi hissel ilişki kurabilme, bağlılık/özveri artışı, ince duygular hissetme  ve mistik, romantik, idealize edilmiş bir aşk başlangıcıyla özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk gerçekdışı hayaller ve fırsatlara odaklanıp, gerçek dünyadaki aşk şansını heba etmektir. Yüksek beklentilerle idealize edilmiş bir ilüzyon uğruna, burnun ucundaki ihtimaller ıskalanabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sevgi konusunda kendini akışa bırakabilmektir. Bu transitin ilahi şansını yakalamak içim her türlü suni hayalden, fantaziden, beklentilerden, zihinsel modellerden ve ulaşılmaz ideallerden vazgeçmek gerekir. Çünkü Neptün ancak vazgeçildiğinde çalışabilir. Sevgi konusunda hayata kendi programını dayatmamak,  kaderin getirdiğini olduğu gibi kabul etmek Neptün’ün sunacağı aşkın sevgiyi bulma şansını verecektir. Bu sayede, bu günlerde ruh eşini bulma şansı yüksektir. Bu transitin bir başka verimli kullanımı ilham gerektiren sanatsal faaliyetlerde bulunmaktır. Bu açı aktifken, ruh, mantık ile izah edilemeyen kolektif bilinçdışıyla ve arketipsel  imgelerle temas halindedir. Kendini akışa bırakarak, sezgilerin ve ilhamın izinde çok yaratıcı ve öncü eserler ortaya konabilir. Bu etki altında profetik rüyalara, çağrışımlara ve vizyonlara ekstra dikkat etmek gerekir; önemli kadersel mesajlar taşıyabilirler. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız sevgiyle ilgili tüm fantazi-ızdırap modellerinizi feda etmeli, tanrısal aşka kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 11 derece su burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment