Sunday, November 19, 2017

Venüs Plüto Sekstili – 21 Kasım 2017

Venüs Plüto Sekstili – 21 Kasım 2017

Cuma günü sevginin gezegeni Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı (sekstil) gerçekleşti. Bu açı tutkulu ilişkilere, iki kişinin toplamından daha büyük kadersel ortaklıklara işaret eder. Sevgi paylaşımı konusunda olumlu bir dönüşüm fırsatı gösterir. Gezegenlerin bulunduğu dişil Akrep ve Oğlak burçları, bu romantik dönüşüm fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu romantik fırsatı yakalamak için partneri ve koşulları kontrol etmeyi bırakmak, hiç olma riskini almak gerekir. Bu şekilde bir eşle bütünleşme / kaynaşma arzusuna mutlaka daha sorumlu, disiplinli bir dönüşüm reçetesi eşlik etmelidir.

Robert Hand, bu açıyı bir aşk ilişkisi kanalıyla hayatı/psikolojik derinlikleri dönüştürmek şeklinde betimlemiştir. Bu ya mevcut ilişkinin derinleşmesi şeklinde, ya da kadersel, derin iz bıracak bir ilişkinin başlangıcıyla yaşanır. Duygusal yoğunluk artar. Bu duygular kişiyi dönüştürür. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı aşırı uçlardaki sevgi, kadersel (Karmik) ilişki, derinlemesine birliktelik, eşi dönüştürme isteği ve tutkulu duygularla özdeşleştirmiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu duygu yoğunlaşmasını daha karanlık tarafta, kıskançlıkta, maniplüsayonda ve kontrolcülükte deneyimlemektir. Plütonik Venüs, aşkta güç savaşlarına, ifrat tefrit yaklaşımına ve ilişkide marazi saplantılara, takıntılara çok müsaittir. 

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yaratıcı gücü seferber etmektir. Bu etki altında Plüton, kısa süreliğine sanatsal ve estetik faaliyetlere atomik bir güç bahşeder. Bu açının verimli kullanımı bu yaratıcı gücü ürün vermek için istihdam etmektir. Venüs’ün Plüton’la sekstili ayrıca çok yoğun bir çekim gücüne işaret eder. Bu etkiyi alan doğum haritaları, şiddetli bir magnetizmaya ve cinsel etkileyiciliğe sahip olur. Bu nükleer güç şehveti, iştahı ve tutkuyu da şiddetlendirir. Bu transit ayrıca güçlü ilişkileri gündeme getirir, sizi silkeleyecek bir partneri hayatınıza çekebilir. Bu yoğun duygu paylaşımı içeren birliktelik size muazzam dönüşüm fırsatları sunar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bir seferliğine kontrolcülüğü, ve ölüm korkusunu askıya almalı, gerçekten derin katmanlarınıza temas edebilecek dönüştürücü partnere kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 17 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Başak ve Akrep) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 17 derece Boğa ve Yengeç burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment