Thursday, December 28, 2017

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 2: Uranüs Boğada


Fotoğraf: Uranus, The Hubble Space Telescope; Karl Marx (1882)


Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 2: Uranüs Boğada
Uranüs 2018’de:
-       24 derece koçtan ileri hareketine başlayacak.
-       15 Mayıs’ta Boğa burcuna girecek, 2 derece Boğaya kadar ilerleyecek.
-       7 Ağustosta geri hareketine başlayacak, 6 Kasım’da tekrar Koç burcuna gerileyecek.
-       Yıl sonunda 28 derece Koça gerilemiş olacak.
Bu analizde incelenecek husus, Uranüs’ün 15 Mayıs’ta Boğa burcuna girecek olmasıdır. Uranüs Boğa sembolizmini, 2026 Nisan’da Uranüs tam olarak İkizler burcuna geçene kadar deneyimleyeceğiz.

Transit Uranüs ne demek?
Uranüs transiti sırasında gerçek bireysellik, özgünlük, orijinallik, farklılık fark edilmelidir ve ortaya konmalıdır. Bağımsızlık ve özgürlük ilan edilmelidir. Ailenin, toplumun veya arkadaşların kurallarından kurtulma becerisi gösterilmelidir. Uranüs transitine verilecek sağlıklı cevap toplumun sorgulanamaz kurallarına karşı durabilmektir. Bu ezberlenmiş öğretilerin dışında da ihtimaller olduğunu düşünmeyi gerektirir. Transit Uranüs’ün verimli kullanımı reddedilme tehlikesine rağmen, dışlanma, yasaklanma ihtimaline rağmen kendin olma hakkını savunmaktır. Fark etmeden içselleştirilmiş toplumsal önkabullerin dışına çıkabilmektir.
Transit Uranüs’e verilecek sağlıksız cevap sürünün içinde kaybolmak, çoğunluğa boyun eğmektir. Kendini silmektir. Kendi olmaktan vazgeçmektir. Alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlı kalmak, ne pahasına olursa olsun değişime direnmek Uranüs’ü heba etmektir. Var olan düzene, statükoya konfor için bağlanmak tehlikelidir. Uranüs imtihanından kaçan, kendini eski, anlamını yitirmiş, miadını doldurmuş yapıların içinde hapsolmuş bir halde bulur.
Uranüs transiti etkisinde kişi kendi doğasını sınırlandıran her şeyden kurtulur, doğasını tam, sağlıklı bir şekilde ifade etme şansı elde eder. Uranüs özgürlük ve değişim getirir. Uranüs transiti toplumsal kurallara karşı durabilmeyi, kendin olabilmeyi, köhne yapıları kırıp, aşabilmeyi talep eder. Bu bir bireysel özgürleşme transitidir. Bireyliğin için tüm engellere karşı durabilmektir. Değişmeye, ezberleri bozmaya cesaret etmektir.
Doğum Haritasında Uranüs etkisini alan gezegenin veya evin konusu, eski alışkanlıklardan özgürleşecektir. Uranüs etkisi, bir meydan okuma, kriz, engel, sürtüşme veya olay aracılığıyla kişiye kendini yeniden icat etme fırsatı sunar. Bu bahsedilen konuda özgürleşme ve kendini baştan yaratma zamanıdır. Uranüs etkisi kişiye yüklendiği sorumlulukların çizdiği sınırlardan kurtulma ve özgürce istediğini yapma şansı verir.
Transit Uranüs eski sistemi bitirir. Artık hayatta yeni bir faz başlatır. Uranüs enerjisini doğru kullanan kendini yenilenmiş, hayat enerjisiyle dolmuş hisseder. Uranüs transiti geldiğinde cesur olunmalıdır, yoksa anlamsız bir hayat yaşanır. Toplumun beklentilerinden sıyrılıp doğal farklılığını yansıtmak gerekir.

Uranüs’ün Boğadaki Yolculuğu ne anlama geliyor?
Uranüs boğadaki yolculuğu sırasında bizden kendimize özgü maddesel güveni ve değer anlayışını oluşturmamızı bekliyor. Bu dönemde değer anlayışını yenilemek, bilinen modellerden farklı daha özgür ihtimaller ışığında, bireyselliği yansıtacak şekilde güncellemek gerekir. Uranüs, var olan alışılmış değer sistemlerinden özgürleşmeyi, bunlardan farklı yeni bir değer sistemi geliştirmeyi talep eder. Bu geleneksel para kazanma yöntemlerinden özgürleşme isteği doğurabilir. Böylece kendi bireyselliğini, orjinalliğini yansıtan, sıradışı para kazanma metodları geliştirilebilir.
Uranüs Boğadayken pratik, kullanışlı buluşlar gündeme gelir. Gerçekçi, somut, ve uygulamaya yönelik icatlar yapılır. Bu etki altında kişi kendine özgü yetenekleri keşfetmeli, geliştirmeli; ayrıca kendine has değer, ve para kazanma yollarını bulmalıdır, buna yatırım yapmalıdır. Uranüs boğada herkesin kendine özgü kaynaklarını ortaya çıkarmasını talep eder.
Beş duyu ve fiziki dünyanın burcu Boğada ilerleyen özgürlüğün gezegeni Uranüs, kendi zevklerine göre yaşamın tadını çıkarma özgürlüğünün altını çizer. Daha hedonist eğilimleri artırır. Bu etkiyi verimli kullanmak için kişi şükran duygusunu hissedeceği, maddesel olarak güvende hissedeceği değişik, özgürleştirici yöntemler bulmalıdır.
Uranüs boğadaki yolcuğulundayken, yerleşik değerlere karşı çıkmayı getirir. Burada isyanın tehlikesi yerine bi şey koyamama ihtimalidir. Bu değer karmaşasına yol açar. Bu dönemde tüm değerler reddedilebilir. Uranüs’ün kopartıcı etkisi kişiyi kendi değeriyle teması kesmeye itebilir.
Uranüs Boğadayken toprakla, yerle ilgili ani, sürpriz, patlayıcı, yıkıcı olaylar meydana gelir. Bu deprem riskini artıran bir göstergedir. Ayrıca bu etki, tarım, ziraat ve emlakla ilgili ani olaylara işaret eder.
Uranüs’ün Boğada 2026’ya kadar sürecek 9 yıllık dönemi, ekonomi, mal, mülk, mülkiyet ve kapitalizmle ilgili ani, isyankar, yıkıcı olayları gündeme getirecek. Dünya çapında kapitalizmin sarsıldığını göreceğiz. İçinde yaşadığımız neo-liberal iktisat sistemi ani bir değişikliğe uğrayacak. Ekonomik sistemde reform, revizyon ve bunların başarılamadığı noktalarda revolüsyon (devrim) gerçekleşecek. Böylece Uranüs Boğadayken ekonomide toplumu ileri götürecek, daha eşitlikçi, yenilikçi çözümler göreceğiz. Yeni teoriler, yeni uygulamalar öne sürülecek. İktisatta eski sistemi yıkan, ezber bozan yeni reçeteler yayınlanacak. Yeni mal mülk ilişkileri oluşturulacak. Bankalar ve borsalar kökten değişecek. Bitcoin gibi sanal paralar ve benzeri dijital ticarette yeni buluşlar eski sistemi yıldırım etkisiyle sarsacak. Sahip olmaktan (Boğa) özgürleşmek (Uranüs), dünya çapında komünizm, sosyalizm gibi artıdeğerin eşit dağılımı üzerine kurulu sistemlerin tekrar tartışıldığı ve uygulamaya geçirildiği bir zaman olacak. 2026’ya kadar sürecek Uranüs Boğa etkisiyle beraber, 2020 Aralık’ta Kova burcunda yaşanacak büyük Jüpiter-Satürn kavuşumuyla başlayan 200 yıllık Hava trigonu da teknoloji ve eşitlikçilik ışığında bir ekonomik devrim çağına işaret etmektedir. Bu işaretler yeni, özgür, bilimsel ve eşit bir çağın şafağında olduğumuzu gösteriyor. Bu çağın anahtar kelimesi mal mülk konusunda devrimdir.
Uranüs boğadaki yolculuğu ayrıca sanatta devrime işaret eder. Bu güzellikte bir devrimdir. Bu dönemde güzellik anlayışı, estetik algısı kökten değişecek, ezberler bozulacak. Eski güzellik normların yıkılışını ve yeni değerlerin yükselişini izleyeceğiz. Bağımsız sanat alanında önemli gelişmeler meydana gelecek. Sanat anlayışında yepyeni yaklaşımlar geliştirilecek. Bu daha yeni, özgür ve aykırı sanat akımlarının filizleneceğine işaret eder.Bağımsız moda akımları ortaya çıkacak. Giyim-kuşam, kozmetik, mücevher gibi alanlarda avangard bir eğilim gözlemlenecek. Müzikte devrim yaşanacak. Müziğin ne olduğu (eğlence? tüketim? sanat?), hangi mecrada dinleneceği gibi konularda teknolojinin etkisiyle eskiyi yıkan, sıradışı yeni yaklaşımlar geliştirilecek.

Uranüs Boğadayken Yaşanan Gelişmeler
Uranüs bundan önce Boğa burcunda şu tarihlerde bulunmuştu. 1934 Haziran-Ekim arası. 1935 Mart’ından, 1941 Ağustos’una kadar. 1941 Ekim’inden, 1942 Mayıs’ına kadar. Bu tarihlerde Uranüs Boğa sembolizmine uygun şu olaylar yaşandı:
 • -       Macar Fizikçi Leo Szilard Atom Bombasında kullanılan zincir reaksiyon için patent aldı (4 Temmuz 1934)
 • -       Adolf Hitler aynı anda hem Alman başbakanı hem de başkanı unvanlarını kendinde toplayarak kendini “Führer” ilan etti (3 Ağustos 1934)
 • -       ABD’de “Kara Pazar”da kum fırtınası Midwest’te tahribata yol açtı (14 Nisan 1935)
 • -       Pakistan’da 7.7 şddetinde depremde 50 bin kişi hayatını kaybetti (31 Mayıs 1935)
 • -       İlk Penguin kıtabı basıldı, karton kitap devrimini başlattı (30 Temmuz 1935)
 • -       İtalya Etiyopya’yı istila ederek İkinci İtalyan-Etiyopya Savaşını başlattı (3 Ekim 1935)
 • -       Çin’de Komünist güçler “Uzun Yürüyüş”ü sonlandırdı, Mao Zedong tartışmasız lider konumuna geldi (20 Ekim 1935)
 • -       Billboard dergisi ilk “top 10” tarzı müzik listesini yayınladı. (4 Ocak 1936)
 • -       Charlie Chaplin’in “Modern Zamanlar”ı gösterime girdi. (5 Şubat 1936)
 • -       Hindenburg Zeplini ilk uçuşunu yaptı. (4 Mart 1936)
 • -       Hitler, Rhineland’e asker çıkartarak Versailles Anlaşmasını çiğnedi. (7 Mart 1936)
 • -       Alan Turing, modern bilgisayarların teorik temelini oluşturan “On Computable Numbers” başlıklı eserini yayına sundu (28 Mayıs 1936)
 • -       İspanyol generalleri Franco ve Mola İspanya’da sağcı bir isyan çıkararak İspanyol İç Savaşını başlatıı (17 Temmuz 1936)
 • -       Hitler 11. Olimpiyat Oyunlarını Berlin’de açtı (1 Ağustos 1936)
 • -       İngiltere Kralı Edward VIII boşanmış bir kadınla evlenebilmek için tahttan çekildi. (11 Aralık 1936)
 • -       Pasifik Okyanusunda ilk ticari uçuş yapıldı. (28 Nisan 1937)
 • -       İkinci Çin-Japon Savaşı başladı (7 Temmuz 1937)
 • -       Marihuana ABD’de yasaklandı (2 Ağustos 1937)
 • -       Hitler gizli bir toplantıda askeri yetkililerine savaş başlatma niyetini açıkladı (5 Kasım 1937)
 • -       İlk tam uzunlukta Animasyon (Çizgifilm) Sinema Filmi “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” gösterime girdi (21 Aralık 1937)
 • -       İlk Superman çizgiromanı yayınlandı (30 Haziran 1938)
 • -       Hitler, Mussolini, Daladier ve Chamberlain’in imzaladığı Munich Anlaşması Çekoslovakya’yı Almanya’ya toprak vermeye zorladı (30 Eylül 1938)
 • -       Hitler Reichstag konuşmasında Yahudileri tehdit etti. (30 Ocak 1939)
 • -       Gandhi Hindistan’daki otokratik yönetimi protesto etmek için açlık grevi başlattı. (3 Mart 1939)
 • -       İspanyol İç Savaşı sona erdi, Madrid’de Franco hükümdarlığını ilan etti (28 Mart 1939)
 • -       Almanya ve İtalya Roma-Berlin Ekseni diye adlandırılan ittifakını ilan etti (7 Mayıs 1939)
 • -       Hitler ve Mussolini “Çelik Paktını” imzaladı (22 Mayıs 1939)
 • -       Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle İkinci Dünya Savaşı başladı. (1 Eylül 1939)
 • -       Britanya, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Kanada Almanya’ya savaş ilan etti. (3 Eylül 1939)
 • -       Dünyanın ilk pratik helikopteri uçtu. (14 Eylül 1939)
 • -       Hattie McDaniel “Rüzgar gibi Geçti”deki rolüyle Oscar kazanan ilk Afrikalı-Amerikalı Kadın oldu (29 Şubat 1940)
 • -       Mussolini İtalya’sı Almanya’nın yanında savaşa katıldı (18 Mart 1940)
 • -       Winston Churchill Britanya Başbakanı oldu. (10 Mayıs 1940)
 • -       Naziler’in Fransa’yı fethi başladı. (12 Mayıs 1940)
 • -       İlk McDonald’s restoranı açıldı. (15 Mayıs 1940)
 • -       Auschwitz toplama kampı açıldı (14 Haziran 1940)
 • -       Fransa Nazi Almanyasına teslim oldu, Alman askerleri Paris’i işgal etti (15 Haziran 1940)
 • -       ABD Başkanı Franklin Roosevelt “4 Özgürlük” konuşmasını yaptı (6 Ocak 1941)
 • -       Bükreş’te 6000 Yahudi katledildi. (9 Ocak 1941)
 • -       Stalin Sovyetlerin başına geçti. (6 Mayıs 1941)
 • -       Britanya istihbaratı, Enigma makinasını ele geçirdikten sonra Alman casusluk kodlarını deşifre etti. (9 Mayıs 1941)
 • -       Almanya, İtalya ve Romanya Sovyetler Birliğine savaş açtı. (22 Haziran 1941)
 • -       6000 Litvanyalı Yahudi Viszalsyan Kampında katledildi. (14 Temmuz 1941)
 • -       Eksen devletlerine karşı savaşan devletler ayrı ayrı barış anlaşması imzalamamak üzere taahhütte bulundu. (2 Ocak 1942)
 • -       Naziler Berlin’de tüm Avrupa Yahudilerine karşı soykırım organize etmek amaçlı Wannsee Konferansını düzenledi. (20 Ocak 1941)
 • -       30 bin Polonyalı Yahudi nakliyle Bełżec Toplama Kampı açıldı. (17 Mart 1942)
 • -       Auschwitz & Birkenau Toplama Kamplarına ilk, “Eichmann nakli” gerçekleştirildi. (26 Mart 1942)


Bu vakalardaki ortak temalar olan “buluşlar, icatlar, patentler, bilişim/bilgisayar teknolojisinde sıçramalar, ticari havacılıkta yenilikler, toprakları değiştiren ani gelişmeler/savaşlar/içsavaşlar/otokratik ve diktatöryel rejimler/isyanlar, toprağı içeren doğal afetler, depremler, müzik, animasyon, çizgiroman, sinema, kitap yayımcılığı ve sanatta devrim ve ezber bozan özgürlükçü gelişmeler önümüzdeki dönemde 2026’ya kadar yaşanacak olaylara ışık tutmaktadır.

Siz Uranüs’ün 2018 yılında Boğadaki yolculuğundan nasıl etkileneceksiniz?
Uranüs 84 yıl sonra ilk defa Boğa burcuna giriyor. Yani Doğum Haritanızda Boğa burcunun bulunduğu kısım, 84 yıldır ilk kez Uranüs’ün özgüreştiren, bağımsızlaştıran, ani süprizler yaşatan etkisini alıyor. Uranüs sizin Doğum Haritanızı dört şekilde etkileyebilir:

1.     Boğa burcunun ilk iki derecesinin Doğum haritanızda denk düştüğü evden geçiyor olduğu için, Uranüs bu evle ilgili var olan sistemleri gözden geçirmenizi, orijinalliğinizi bu konuda yansıtmanızı, daha bağımsız ve yenilikçi çözümler geliştirmenizi istiyor. Bu sebeple bu evin konusunda eski sistemi sarsan ani olaylar, sürprizler, isyanlar ve patlamalar deneyimlenecek. Böylece bu evde bireyselliğinize uygun daha özgürlükçü bir model kurabileceksiniz.

2.     Boğa burcunun ilk iki derecesinde bulunan gezegenlerinizin üzerinden geçerken, bu gezegenlerin temsil ettiği fonkisyonu özgürleştirerek, bağımsızlaştırarak, ani sürpriz olaylar şeklinde hayatınızda aktive eder. Uranüs’ün dokunduğu gezegenin fonksiyonu fiziki dünyada yıldırım gibi düşen hiç beklenmedik gelişmelerle karşılaşır. Bu fonksiyonu, bireyselliğinize uygun, farklılığınızı yansıtacak şekilde özgür, bağımsız ve yenilikçi bir şekilde kullanmaya başlamanız gerekir. Bu fonksiyonda değişime hazır olmak gerekir.

3.      Boğa burcunun ilk iki derecesindeki bu gezegenlerin yönettiği evlerin ifade ettiği konuları özgürleştirerek, bağımsızlaştırarak ve ani sürprizlerle karşılaştırarak gündeme getirir.

4. Uranüs’ün Boğa burcundaki 9 yıllık seyri boyunca, doğum haritanızdaki diğer gezegenlerle yaptığı açılar. Bu açıların tekil olarak “transit yorumu” teknikleriyle (evler, açı çeşidi ve gezegen ikilisi göz önünde bulundurularak) incelenmesi gerekir. Bu tekniği “Transit Yorumu” videomdan izleyip uygulayabilirsiniz:https://www.youtube.com/watch?v=AFZ-DO_n6FA

Not: Koç’un son 6 derecesi de 2018’de bu etkiyi alacak.

No comments:

Post a Comment