Saturday, December 30, 2017

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 3: Jüpiter Akrep ve Yayda

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 3: Jüpiter Akrep ve Yayda

Fotoğraf: Jüpiter’in Hubble Uzay Teleskopu tarafından 2014’te çekilen fotoğrafı. Telif: NASA, ESA, ve A. Simon

Jüpiter 2018’de:
-       17 derece akrepten 23 derece akrebe kadar ilerleyecek.
-       Sonra 9 Mart itibariyle 13 derece akrebe kadar gerileyecek.
-       10 Temmuzda ileri hareketine başlayacak. Sonra 8 Kasımda 1 derece Yaya girecek.
-       Yıl sonunda 11 derece Yaya ulaşacak

Bu sene Jüpiter zodyakta 13 derece Akrep’ten 11 derece Yay’a kadar olan kısmı dolaşacak ve Doğum Haritanızda bu bölgede bulunan gezegenlerinizi 12 yıl sonra ilk defa etkileyecek. Jüpiter’in Akrep ve Yay burçlarındaki yolculuğu ne anlama geliyor?

Transit Jüpiter ne anlama geliyor?
Transit Jüpiter, gelecek planları yapmayı, yeni ihtimalleri ve potansiyelleri gerçekleştirmeyi gösterir. Geleceğe doğru genişleme, gelişme, büyüme, ufkunu genişletme, uzak ufuklara açılma prenbini yansıtır. Jüpiter “büyük benefik” olarak adlandırılmış; bu sebeple transitleri çok şanslı, uğurlu dönemler olarak yorumlanmıştır. Bu doğrudur; ancak aşağıda değinilen sağlıksız kullanımlarına da dikkat etmek gerekir. Jüpiter bir doğum haritasında aktive ettiği alanda fırsat sunar, daha önce istenmiş ama elde edilememiş bir şeyi erişilebilecek yakınlığa getirir. Bu fırsatı fark etmek ve değerlendirmek gerekir. Jüpiter’in aktive ettiği alanda bugüne kadar kişi kendini hafife almış, küçük görmüş olabilir. Şimdi Jüpiter’in transiti sırasında bahşettiği iyimserlikle ve özgüvenle bu alanda başarılı olmak için adım atmalıdır. Jüpiter’in ödüllerini toplamalıdır. Şans budur. Jüpiter, doğum haritasında aktive ettiği alanda yeni bir potansiyeli gösterir, o yeni arenaya açılmak, genişlemek ve fırsatı değerlendirmek gerekir.
Jüpiter transiti ayrıca Doğum Haritasında aktive ettiği alanlardaki dünya görüşünde bir genişleme anlamına gelir. Öğrenme, ustalaşma ve inanç alanında gelişmeler yaşanır. Büyük resmi gösterir. Kişinin dünyasını genişletme arzusunu uyandırır. Bu akademik çalışmayla veya seyahatle olabilir.
Jüpiter transiti, aktive ettiği yaşam alanını genişletir, o alanda daha ileri bir anlayış kazandırır ve o alanda geleceğe yönelik genişleme sağlar.
Jüpiter’in sağlıksız kullanımı tembelliktr. Bir diğer gölgesi de aşırı özgüvenle yanlış adımlar atmaktır. Kibir ve ukalalık ile düşmanı/koşulları hafife almak kazanılabilecek savaşları kaybetmeyi getirir. Aşırı iyimserlikle ve özgüvenle tutulamayacak sözler verilir, enerji boşa harcanır ve sağlıksız büyünür. Bunlar Jüpiter’in sunduğu fırsatı heba etmektir.

Jüpiter’in Akrep burcundaki yolculuğunun genel anlamı nedir?
Jüpiter akrep burcunda ilerlerken, Jüpiter’e özgü genişleme sürecinin, akrepsel derin katmanları araştırmayı, derine nüfuz etmeyi, ölümü, kayıpları ve dönüşümü içerdiğini gösterir. Bunun ilk adımı kendi derin katmanlarına inmek, psikolojik temellerindeki tutkuları, yoğun duyguları gün ışığına çıkarmaktır. Sonrasında bu derin tutkular ve takıntılar ıslah edilmeli, dönüşütürülmeli ve benliğe tekrar entegre edilmelidir. Akrepteki Jüpiter, büyümek için büyük bir kararlılık ve güçlü bir azim verir. Bu transit sırasında kendini ve şeyleri derinlemesine tanıma ve dönüştürme yaşam felsefesi olur. Bu etki, yüzeyin altındakini görme yetisi verir. Bu kişilere ve şeylere nüfuz etme, onları çok iyi sezme, analiz etme becerisi sunar. Tüm kayıpların ardından tekrar doğma ve bir felsefe oluşturma becerisi sunar. Transit Jüpiter, kendinden ve kişisellikten daha büyük bir şeyle bütünleşme arzusu verir. Bu çok yoğun deneyimler derin duygular içeren krizler aracılığıyla tezahür eder. Bu krizlerle yüzleşmek daha büyük bir güce güveni doğurabilir. Jüpiterin transiti sırasında yeni potansiyellerin, şansın ve büyümenin önkoşulu akrebin geridönüşüm fonksiyonudur; yani toplumun pis, kirli veya “tabu” olarak gördüğü şeyi öncelikle araştırmak, sonra onu rejenere edip tekrar sisteme kazandırmaktır. Jüpiter’in Akrepten geçişi, bilinçdışının arkaik güçlerini keşfetmek için uygun bir zamandır. Jüpiter akrepte, diğerleri üzerinde bir etki ve güç sahibi olma ideali doğurur. Uzun vadeli dönüşümler yaşanır. Başkalarını ikna etme, iyileştirme ve onların dönüşümüne eşlik etme, krizleri birlikte yönetme bu sürecin doğru kullanımıdır. Bu transit altında cinselliğin dönüştürücü gücü de büyür.
Bu transitin sağlıksız kullanımı diğerlerini kontrol etmeyi, manipüle etmeyi ve değişime zorlamayı abartmaktır. Bu diğerlerini kendine bağımlı kılmaya, gaddarlığa ve zorbalığa kadar gidebilir. Ayırca Jüpiyer haset, kin, intikam gibi karanlık, yoğun duyguları da büyütebilir. Güç savaşları, acizlik deneyimleri abartılı boyutlara ulaşabilir. Jüpiter’in getirdiği şansı, baştan çıkarıcılıkla elde etmeye çalışma görülebilir. Akrep sürecinde Jüpiter, inançlarda aşırı sabitliğe, ifrat ve tefrit yaklaşımına yol açabilir. Çok büyük bir ölüm korkusu getirebilir. Ölüm karşısında fani varoluşun anlamsızlığı kişiyi hiçliğe, nihilizme sevkeder. Bir başka tehlike akrebin olumlu özelliği olan derinlere kazı yapmayı abartmak, ve bilinçaltında aşırı derine inip kaldırabileceğinden fazla karanlık materyalle karşı karşıya kalmaktır.

Jüpiter’in Yay burcundaki yolculuğunun genel anlamı nedir?
Jüpiter yay burcunda ilerlerken, Jüpiter’e özgü genişleme süreci, uzak ufuklara açılmayı, yabancı kültürleri tecrübe etmeyi, doğayı deneyimlemeyi ve büyümeyi içerir. Yaydaki Jüpiter, bu dönemde inancını yaşayarak büyüneceğini gösterir. Bu etki inanç, adalet, hoşgörü hissini geliştirir. Jüpiter’in kendi yönettiği Yay burcundaki transitinde eski zamanlardaki Hac yolculuğuna benzer bir yolculuk deneyimi tecrübe edilmelidir. Her handa yeni kişilerle karılaşmak, bu kişilerin kendininkinden son derece farklı inançlarıyla, yargılarıyla, kanılarıyla ve prensipleriyle temas etmek ve bu sayede görüş açısını genişletmek gerekir. Yaydaki Jüpiter’e verilecek olumlu cevap sizin mevcut yargılarınızla, sizinkinin tam zıttı farklı yargıları birlikte değerlendirmek, ve bunların sentezini yaparak daha hoşgörülü, bilge ve kabullenici bir yeni yaşam felsefesi oluşturmaktır. Bu süreç, deneyimlerinizi zenginleştirecek yolculuklar sayesinde gerçekleştirilebilir.
Yay burcunda Jüpiter, kişiyi geleceğin olasılığına yöneltir. Uzaklardaki bir hedefe yönelik istek sayesinde büyüme ve gelişme görülür. Büyük benefiğin bu uğurlu yerleşimi iyimserliği, özgüveni, hayata inancı artırır. Daha bilgece, öngörülü, inançlı ve felsefi bir gelişme şansı sunar. Genel olarak deneyimleme merakı ve macera isteği verir. Jüpiter Yayda ilerlerken yaşamın anlamını keşfetme isteği artar. Kişi doğru yaşam prensiplerini keşfetmek ve geliştirmek ister. Burada Jüpiter etik, ahlak ve erdem konularını büyütür. Adalet, asalet ve yüksek erdem idealinin altını çizer. Asil ve erdemli bir hayata ulaşmak için soylu etik ve ahlaki değerler geliştirmek Jüpiter’in Yaydaki transiti sırasında geliştirmek gereken ödevdir.
Yaydaki Jüpiter hayata dair içsel inanç ile genişleme ve büyüme olanağı sunar. İyimser felsefi bir tutum ile daha büyük bir düzene inanç ve güven geliştirilir. Yaydaki Jüpiter’e verilecek sağlıklı yanıt, içsel ve dışsal keşif fırsatlarını değerlendirerek kendini geliştirmektir. Bu etki altında hayatın dini seviyesinin farkına varılır. Dinsel dünya görüşü yaygınlaşır.
Yönettiği Yay burcunda güçlü olan Jüpiter varoluşta bir Allah’a güven hissi verir, işlerin yolunda gideceğine değin bir inanç ve iyimserlik aşılar. Bu etki altında kişi korunduğunu hisseder. Bu etkinin olumsuz yansıması her şeyi Allah’a bırakmak ve bugünün işlerini nasıl olsa hallolur diye yarına havale etmektir. Bu tembelliğe ve sorumsuzluğa yol açar. Jüpiter’in Yayda aşırı özgüven pompalamasıyla kişi yapamayacağı işlerin altına girebilir, sağlıksız genişleyebilir. Çok fazla genişleyip kontrolsüzce yayılırken, burnunun ucunu görememek sorunlara yol açar. Jüpiter’e verilen bu sağlıksız cevap, ukalalık ve kibir şeklinde tezahür eder. Kendinden aşırı memnun bir tutumla kişi kendi kapasitesini aşan işlere girer. Normalde kazanılabilecek savaşlar bile bu aşırı kendini yüksek gören tutum yüzünden kaybedilebilir.
Yaydaki Jüpiter’in olumsuz kullanımı kendi doğrusunu tek doru olarak görmekir. Bu fanatikçe her şeyi ve herkesi yargılamaya yol açar. Fikirler, kanılar çok keskinleşir. Jüpiter’e verilen yanlış cevap “her şeyi bilirim” tavrı takınmaktır. Herkesin işine burnunu sokmak, yetkili ağzıyla konuşmak sorunlara yol açar.
Jüpiter’in Yay burcundaki transiti yabancı ülkelerle ilgili deneyimleri artırır. Yolculuklar artar. Tercümanlık, turizm, yüksek öğrenim, akademisyenler, akademik dünya, uluslarası her türlü iş, dış ticaret, uluslarası diplomasi ve politik işler bu dönemde Jüpiter’in genişleten, büyüten ve uğurlu etkisini alır. Bu süreçte yaşamda anlam arayışı, felsefe, din, tarikat ve spiritüel rehberler ile ilgili deneyimler artar. Hukuki konularda ve sporla ilgili meselelerde nicelik ve ehemmiyet açısından bir büyüme görülür.

Akrep ve Yay burçlarındaki Jüpiter sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?
Jüpiter 12 yıl sonra ilk defa 13 derece Akrep – 11 derece Yay arası kısma giriyor. Yani Doğum Haritanızda 13 derece Akrep – 11 derece Yay arası bölgenin bulunduğu kısım, 12 yıldır ilk kez Jüpiter’in genişleten, büyüten etkisini alıyor. Jüpiter sizin Doğum Haritanızı beş şekilde etkileyebilir:
1. 13 derece Akrep – 11 derece Yay arası bölgenin Doğum haritanızda denk düştüğü evden geçiyor olduğu için, Jüpiter bu evin yaşam alanını genişleterek bu alanda deneyimler yaşamanızı sağlar. “Büyük benefik” bu eve bir yıllığına şans verir. Bu konuda olumlu büyümelere ve genişlemelere yol açar. Bu evle ilgili ödüller, uğurlu sonuçlar alabilirsiniz. Bu evin anlattığı konuda yeni bir potansiyelinizi keşfedebilir, daha önce ulaşamadığınız şeye erişebilir, bu alanda gelecek planı yapabilir ve geleceğinize genişleyebilirsiniz.
2. 13 derece Akrep – 11 derece Yay arası bölgede bulunan gezegenlerinizin üzerinden geçerken, bu gezegenlerin temsil ettiği fonkisyonu büyüterek hayatınızda aktive eder. Jüpiter’in dokunduğu gezegenin fonksiyonu özgüvenle, iyimserlikle dolar, bu fonksiyonda genişleme, büyüme eğilimi görülür. Sağlıksız kullanımında bu gezegensel fonksiyonun gölgeleri de abartılabilir, sağlıksız büyüme gözlemlenebilir.
3. 13 derece Akrep – 11 derece Yay arası bölgedeki bu gezegenlerin yönettiği evlerin ifade ettiği konularını büyüterek gündeme getirir.
4. Jüpiter’in akrep ve yay burçlarındaki 1 yıllık seyri boyunca, doğum haritanızdaki diğer gezegenlerle yaptığı açılar. Bu açıların tekil olarak “transit yorumu” teknikleriyle (evler, açı çeşidi ve gezegen ikilisi göz önünde bulundurularak) incelenmesi gerekir. Bu tekniği “Transit Yorumu” videomdan izleyip uygulayabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=AFZ-DO_n6FA
5. Doğum Haritanızda Jüpiter tarafından yönetilen evlerin (başlangıç çizgisini Balığın ve Yayın kestiği evlerin) temsil ettiği yaşam alanlarını büyüterek gündeme getirir. Yay ve Balık burçlarının başlangıç çizgisini kestiği evlerin konularında yeni potansiyeller gündeme gelir, eskiden yapılamayacağı düşünülen şeylerin artık özgüvenle ve iyimserlikle yapılabileceği hissedilir. Bu evlerin konularında gelecek planları yapılır.No comments:

Post a Comment