Sunday, December 31, 2017

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 4: Kova Burcunda Güneş Tutulması (16 Şubat 2018)

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 4: Kova Burcunda Güneş Tutulması (16 Şubat 2018)

Fotoğraf: NASA/Aubrey Gemignani


16 Şubat Güneş Tutulması 27 Kova
Bu Güneş Tutulması, Saros serisi 1 Güney’e mensup. Bernadette Brady bu seriyi, fikirlerle ve fikirlerin coşkulu ifadesiyle özdeşleştirmiştir. Bu Güneş Tutulmasından etkilenen haritalar bir sürü fikir ve seçenek bombardımanına tutulur. Hız artar. Yeni fikirleri entegre etmek olumlu sonuçlar doğurur. Yeni düşünceler, yeni bakış açıları, yeni bilgiler, veriler, opsiyonlar akar.

Saros serisi 1 Güney ilk tutulmasını 24 Ağustos 1729’da Güney Kutbunda üretti. Bu haritada dikkati çeken Tutulmanın bir Satürn karşıtı alması. Bu açı tutulmanın özellikle devlet liderleri ve politikacıları için zorlayıcı bir etkisi olduğunu ortaya koymakta. Bu Satürn etkisi ayrıca tutulmayı yeni bürokratik kurumların/yapıların inşa edilmesiyle bağlantılı kılıyor. Ayrıca Tutulam yöneticisi Merkür Güney Ay Düğümünün tam üzerinde. Bu Tutulma ailesinin genel olarak yeni fikirler, yeni bakış açıları, merak, bilgi bombardımanı temalarıyla özdeşleştirmekte.

Saros serisi 1 Güney daha önce 1909 Aralık, 1927 Aralık, 1946 Ocak, 1964 Ocak, 1982 Ocak ve 2000 Şubat yıllarında tutulmalar üretti.

Bu Tutulmanın getireceği etkileri daha iyi anlamak için, Saros Serisi 1 Güney ailesine mensup diğer tutulmaların daha önce yaşandığı yıllarda yaşanan olayları incelemek gerekir:

 • -       Dünyanın ilk sentetik kauçuk patenti Alman kimyacı Fritz Hofmann tarafından alındı. (12 Eylül 1909)
 • -       Mucit Leo Baekeland, ilk ısı ile sertleşen plastik patentini alarak Plastik Endüstrisini başlattı. (7 Aralık 1909)
 • -       Trotsky, Sovyet Komünist Partisinden ihraç edildi. (12 Kasım 1927)
 • -       Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ilk kez Londra’da toplandı. (10 Ocak 1946)
 • -       Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilk kez toplandı. (17 Ocak 1946)
 • -       ABD Başkanı Harry Truman CIA’yi kurdu. (22 Ocak 1946)
 • -       Churchill “demir perde” konuşmasıyla kavramı popülerleştirdi ve Avrupa’nın Doğu-Batı bölünmesine dikkat çekti (5 Mart 1946)
 • -       Soğuk Savaşta ABD, Acheson-Lilienthal Raporuyla nükleer silahların uluslararası kontrolü için bir plan hazırladı (28 Mart 1946)
 • -       ABD Başkanı John F.Kennedy süikaste uğradı. (22 Kasım 1945)
 • -       Sigaranın sağlığa zararlı olabileceğine dair ilk Devlet Raporu, Amerikan Cerrah General Luther Terry tarafından yayınlandı. (11 Ocak 1964)
 • -       Arjantina Büyük Britanya’nın Falkland Adalarını ele geçirdi. Falkland Savaşını başlatacak bu hamle, gelecekte Margaret Thatcher’ın Neoliberal politikalarını hayata geçirmesi için büyük bir meşruiyet zemini ve popüler destek sundu. (2 Nisan 1982)
 • -       ABD Borasası NASDAQ endeksi 5132.52 ile zirve yaptı, dot-com balonunun sonuna gelindiğini işaret etti (10 Mart 2000)


Bu örnekler, Saros Serisi Güney 1 ailesinin, yeni bilgilerle ve buluşlarla bağlantısını gösteriyor. Özellikle plastik endüstrisi ve kauçuk patentlerinin alınması, Sigaranın sağlığa zararlı olduğunun resmi raporlara geçmesi, bilgi toplama amaçlı Amerikan entelijansı (istihbaratı) CIA’in kurulması, “Demir Perde” gibi yeni kelime ve kavramların politika literatürüne sokulması, ve internet gibi bir bilgi bombardımanı mecranın “dot.com balonuyla” borsayı zirve yaptırması Merkür etkisindeki bu Tutulma ailesinin dünyanın bakış açısını değiştiren yeni bilgilerin ortaya çıkışıyla bağlantısını ortaya koyuyor. Ayrıca, Satürn karşıtı alan bu tutulma ailesi, devlet liderleri ve politikacıları için zorlayıcı etki anlamına gelmekte, ve yeni bürokratik kurumların/yapıların inşa edilmesiyle bağlantılı. Trotsky’nin Komünist Partiden ihracı, ABD Başkanı Kennedy’nin süikasti, Truman’ın yeni bir devlet yapısı olarak CIA’yi kurması, Devletlerarası bir yapı olarak Birleşmiş Milletlerin kurulması, Churcill’in tam bir Satürn metaforu “Demir Perdeyi” dünya literatürüne kazandırırken Avrupa’nın yeniden yapılandırılışının altını çizmesi, ABD’nin Soğuk Savaşı inşa etmesi ve Margaret Thather’ın Falkland Adaları Savaşıyla birlikte dünyanın ekonomik yapısını neoliberal istikamette inşa etmesi bu Saros Serisinin Satürnyen tezahürleridir.

Bu örnekler, içinden geçtiğimiz 16 Şubat Güneş Tutulmasının da çok sayıda yeni bilgi bombardımanıyla dünyanın bakış açısını yeniden şekillendireceğini, ve politika sahnesinde liderleri, devletleri, yapıları zorlayacak Satürnyen sınavların yaşanacağını, devletsel/bürokratik seviyede yeni kurumların ve kuruluşların inşa edileceğini göstermektedir. (2018’de Oğlakta bulunan Satürn ve Plüto bu etkiyi şiddetlendirmektedir.) Kişisel seviyede ise çok sayıda yeni bilgiyle, bakış açısıyla karşılaşılacağı ve bazı imtihanlar neticesinde bireysel yaşamların yeniden yapılandırılacağını gösterir.

Saros serisi 1 Güney’in “yeni fikirler, seçenekler ve hız” ile ilgili olması gibi, bu sene 16 Şubat’ta gerçekleşecek Tutulmanın kendisi de Merkür ile kavuşumda. Bu da yeni fikirleri, öğrenmeyi, iletişimi, yeni bağlantılar kurmayı, deneyim çokluğunu, merakı simgeliyor. Uranüs’ten olumlu açı alan tutulma ezberleri bozan, yenilikçi fikirlere ve inovasyona işaret eder. Süpriz haberleri gösterir. Jüpiter’in zorlayıcı açısı, sağlıksız büyüme riskine vurgu yapar.

Jüpiter’in tutulma ekseniyle T-kare oluşturması, dinamizmi yüksek, belirsiz, kararsız ve dengesiz  bir enerjiye işaret ediyor. Ana çelişki ekseni herkesin iyiliği için yenilikçi, özgürleştirici, eşitlikçi adımlar atmak (Kova) ile içindeki yaratıcılığa güvenip, kendi eserini sahneleme riskini almak (Aslan). Sabit burçlardaki Bu T-kare hedefe inatla gitme ve kararlılık enerjisinin hüküm sürdüğünü gösterir. Ancak esnememek, katılık, inatçılık, ve işe yaramadığını bildiği halde başlangıçta kullandığı yöntemlerde inat etmek çöküş getirir. Sabit fikirlilik enerjiyi bloke eder. Özellikle Jüpiter’in gösterdiği inanç, yargı, kanılar, prensipler konusunda direnç gösterilebilir. İnançlarda, yargılarda, prensiplerde değişime uyum sağlama öğrenilmelidir.

Kova burcu yaşanan tutulma, özgürlüğünü, bağımsızlığını, orijinalliğini, farklılığını ve bireyselliğini yansıtma konusunda bir dönüşümü gösterir. Eski, miadını doldurmuş yapıları yıkma, toplumu ileri götürecek yeni yöntemler önerme anlamına gelir. Burada kendi bireyselliğine uygun yenilikçi ihtimaller düşünmek, daha önce önerilmeyen yöntemlerle hareket etmek gerekir. Böylece herkesin iyiliği için, ilerici çözümler bulunur. Yeni bir sistem, reform, devrim, eşitlik ve özgürlük istikametinde bir yönelimi simgeler. Güneş’in peregrin konumu, bahsedilen özgürlükçü ve yenilikçi dönüşümü bir nebze gölgeliyor.

Tutulmanın yöneticisi Satürn Oğlakta, yönetici durumda güçlü, ve iyicil Venüs ile sekstil yapıyor. Bu olumlu konum, tutulmanın ilişkileri yapılandırma fırsatı barındırdığını gösterir. Gerçekçi, sorumlu, çalışkan, disiplinli adımlarla değer inşa etme, ve somu ekonomik kazanç elde etme fırsatı gösterir.


Kova burcundaki Güneş Tutulması sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?

Kova burcunda yaşanan Güneş Tutulması, yıl boyunca yaşanan en kuvvetli iki enerji yoğunlaşmasından biridir. Çok önemli dönüşümleri ve başlangıçları simgeler. Sizin Doğum Haritanızı bu Tutulma dört şekilde etkileyebilir:
 1.  En önemlisi, Tutulmanın, yani 27 derece Kova burcunun, Doğum Haritanızda düştüğü evin ifade ettiği yaşam alanında çok kuvvetli bir dönüşüm ve yeni başlangıç enerjisi gözlemlenir.
 2.  Doğum Haritanızda 27 derece sabit burçlarda (Kova, Aslan, Boğa, Akrep) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler Tutulmanın dönüştürücü etkisini dinamik, sürtüşmeli (kare [Boğa, Akrep]), meydan okuyucu (karşıt [Aslan]) ve çok yoğun bir kaynaşma, başlatma enerjisi (kavuşum [Kova]) şeklinde alır.
 3.  Doğum Haritanızda 27 derece Hava burçlarında (İkizler ve Terazi) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler şanslı, yaratıcı ve engellenmeyen bir enerji akışı şeklinde bu etkiyi alır.
 4. Bu gezegenlerin yönettiği evleriniz Tutulmanın dönüştürücü etkisine katılır.

Bahsedilen açılar için +/- 8 derece tolerans alınmalıdır. Güneş Tutulması etkisi +/- 6 ay kendisini gösterir. Bu sene yaşanan temel dönüşüm konularından birini, bulunduğu ev üzerinden, belirlemiş olur. 27 derece Kova hızlı gezegenler tarafından tetiklendiğinde bu etki fiziki dünyada tezahür eder. Ayrıca Tutulma anına yaklaştıkça, +/- 1 ay yakınlığında şiddeti artarak somut etkiler şeklinde günlük hayatta vücut bulur.

No comments:

Post a Comment