Monday, December 18, 2017

Güneş Satürn Kavuşumu – 22 Aralık 2017

Güneş Satürn Kavuşumu – 22 Aralık 2017

Bugün benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn kavuşuyor. Bu açı kendini yapılandırmayı gösterir. İsteklerini inşa etmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Oğlak burcu, bu benlik yapılandırmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu inşaat, başarıya/hedefe ulaşmak için ağır ağır gayretle ilerlemeyi, engelleri yılmadan aşmayı, disiplinli, sabırlı, planlı, programlı bir çabayı gerektiriyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı içeriği biçimlendirme, kişiliğin yavaş, kararlı gelişmesi, alçgönüllü yaşam enerjisi ve korkuyu yenmeyle özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi öz disiplin, kendini savunma, otoriteyi/zamanı önemseme, korkuların bilince gelmesi ve kendini baskılama olarak açıklamıştır

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini aşırı kısıtlamak, isteklerini bastırmak ve kalbine oto-sansür uygulamaktır. Ayrıca otorite figürleri (baba, patron, vb.) karşısında aşağılık kompleksine yenik düşme tehlikesi mevcuttur. Satürn’ün hilesi “yapamazsın, beceremezsin” şeklinde korkutmalara kanıp, isteklerinden vaz geçmektir. Bu transit altında yaratıcı enerjileri baskılama tehlikesi söz konusudur. Karamsar, depresif ruh halinde kendi olmaktan korkmak, kimliğini sağlam bir şekilde yapılandıramamak çöküşü getirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği yapılandırmaktır. Kimliği, kendiliği ve kalbin özünden gelen istekleri somut bir şekilde oluşturmak, bir inşaat yapmak gerekir. Bu hedef için özdisiplin geliştirmek, gerçekçi bir bilinçle bakmak ve görev bilinciyle sorumlu çalışmak şarttır. Güneş-Satürn ikilisi güvenilir, ciddi bir yaşam enerjisi verir. Bu etki altında, her türlü korkutmaya, yıldırmaya ve engele rağmen kimliğin özünden gelen istekler için çaba sarf edilmelidir. Bu yaratıcı istekleri disiplinle ve çalışkanlıkla fiziki dünyada ete kemiğe büründürmek gerekir. Kavuşum açısı Güneş ve Satürn prensiplerinin kaynaştığını gösterir. Bu, özü biçimlendirme, sınırlarla gelişme, iç-dış dengesi kurma, egoyla süperegoyu uzlaştırma, vicdanlı bilinç geliştirme, ciddiyetle neşeyi dengeleme, isteklerle mecburiyetleri uyumlandırma, canlılıkla durgunluğun, hafiflikle ağırlığın doğru dozunu/zamanını bilme demektir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız karamsarlığa kapılmadan, benliğinizi sağlamlaştırmalı, bilinçli isteklerinizi sorumlu, gerçekçi bir şekilde inşa etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 0 derece Oğluk burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir sorumluluğu başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 0 derece öncü burçlarda (Koç, Terazi ve Yengeç) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 0 derece dişil burçlarda (Boğa, Akrep, Balık ve Başak) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

No comments:

Post a Comment