Monday, December 11, 2017

Güneş Uranüs Üçgeni – 16 Aralık 2017

Güneş Uranüs Üçgeni – 16 Aralık 2017

Bugün benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı özgürlük isteğini gösterir. Farklılığını ve yaratıcılığını cesurca yansıtmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu ateş burçları Yay ve Koç burçları, bu özgürleşme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bağımsızlaşma, iyimser bir şekilde geleceğe ve uzak ufuklara doğru genişleyerek; böylece kendini var ederek gerçekleşiyor.

Robert Hand, bu açıyı yaratıcı değişim yapma zamanı olarak betimlemiştir. Yeni fikirler ve yeni deneyimlerle, kişi kendini gerçekte olduğu özüne sadık bir şekilde ifade edebilir. Eski alışkanlar bırakılır: örneğin sigara veya sağlıksız yeme düzeni gibi eski bağımlılıklardan özgürleşilir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı bağımsızlaşma, özgürleşme, ileri düşünme, yeni fikirlere, insanlara, durumlara ve değişikliklere uyum sağlamayla özdeşleştirmiştir

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca sadece farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunmak sorunları beraberinde getirecektir. Bu transit sırasında özgürlük, bağımsızlık ve yenilikçilik enerjisi çok yüksek olduğundan, bu süreç iyi yönetilemezse isyankar eğilimler sağlıklı düzeni yıkmaya yönelebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap nev-i şahsına münhasır özelliklerini cesurca sahiplenmektir. Bireyliğini ve farklılığını korkmadan yansıtmaktır. Bu etki altında kişi bireysel bağımsızlığını oluşturabilir. Ayrıca bu transitin bir başka verimli kullanımı varolan sorunlara sıradışı çözümler geliştirmektir. Uranüs enerjisi altında kişi ezberlenmiş modellerden ve alışkanlıklardan bağımsız dahice, çığır açan yaklaşımlar sunabilir. Bu tutum, köhneleşmiş statükoyu yıkmak ve toplumu ileri götürmek fırsatını bahşeder. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğinizin özünde bağımsızlığı hissetmeli ve bireyliğinizi tesis etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 24 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.


Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

No comments:

Post a Comment