Sunday, December 3, 2017

Merkür Satürn Kavuşumu – 6 Aralık 2017

Merkür Satürn Kavuşumu – 6 Aralık 2017

Bugün iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn kavuşuyor. Bu açı düşüncelerini yapılandırmayı gösterir. Yeteneklerini disiplinle geliştirmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Yay burcu, bu fikirsel yapılandırmanın yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu fikirsel inşaat, büyük anlam arayışını içerir. Bunun için farklı inançlarla temas kurulacak bir yolculuğa çıkıp daha hoşgörülü, bilgece bir yaşam felsefesi oluşturmak gerekir.

Robert Hand, bu açıyı ciddi, ağır ve kötümser bir düşünme zamanı olarak tanımlamıştır. İletişim zorlaşır. Hayat fazla ciddiye alınır. Ayrılıklar yaşanabilir. Bakış açısı daralır, bir noktaya odaklanır. Disiplinli zihin beynin içini, fikirleri tekrar düzenler: işe yaramayanlar atılır. Tek bir konuda çok çalışmak, planlamak, uzmanlaşmak için iyi zamandır. Depresyon, mükemmelliyetçilik ve aşırı eleştiri gölgesidir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sistematik, eleştirel, azimli ve iyi yapılandırılmış bir şekilde düşünmeyle özdeşleştirmiştir. Ciddi fikirler ve olgun bir kavrayış getirir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri karamsarlığa teslim olmaktır. Kişi kendi öğrenme ve algılama yeteneklerinden şüphe duyar. Kendini ifade etmekten ve iletişim kurmaktan çekinebilir. Satürn’ün gölgesi, yetersizlik hissiyle kişiyi depresyona sürükler. Gelecek kaygısı ve endişe zihni ele geçirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Satürn, Merkür’ün temsil ettiği öğrenme kapasitesinde muazzam bir odaklanma yeteneği bahşeder. Bu açının verimli kullanımı, bu konsantrasyon becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Merkür-Satürn ikilisi, algıda gerçekçiliği egemen kılar. Mantık ve realizm imtihanından geçemeyen fikirler elenir. Daha önce denenmiş, geleneksel kalıplarla düşünmeyi sever. Kavuşum açısı, Merkür ve Satürn prensiplerinin kaynaştığını gösterir. Bu, merakını uygulamaya geçirme, teoriyle pratiği birleştirme, gerçekçi düşünme, esneklik ve kararlılığı dengeleme, çeviklik ve katılığı harmanlama, fikirlere form verme, nerede hızlı nerede yavaş olunacağını doğru ayarlama anlamına gelir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 28 derece Yay burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 28 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak ve Balık) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 28 derece eril burçlarda (Koç, Terazi, Aslan ve Kova) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


No comments:

Post a Comment