Monday, December 25, 2017

Venüs Satürn Kavuşumu – 25 Aralık 2017

Venüs Satürn Kavuşumu – 25 Aralık 2017

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile sorumluluğun gezegeni Satürn kavuşuyor. Bu açı sevgiyi yapılandırmaya işaret eder. Uzun soluklu, sadık, güvenilir ilişkilere başlamayı gösterir. Gezegenlerin bulunduğu Oğlak burcu, bu sorumlu sevgi başlangıcının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu sevgi için, disiplinli, ölçülü, alçakgönüllü, sabırlı, metodik, çalışkan ve olgun bir yaklaşım gerekir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı sade güzellikler yaratma, net biçimler ve yapıları zevkle, severek inşa etme, durgunluğun huzurunu tatma ve kendine hiçbir şey için izin vermemeyle özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi kontrollü sevgi, disiplinli aşk, ciddi ilişki, güzelliği tanımlama ve sevgiyi kanıtlama olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini sevilmeye değmeyen biri olarak görmektir. Bu aşk ve romantik ihtiyaçlar konusunda karamsarlığa ve depresyona yol açar. Satürn’ün “beceremezsin, yapamazsın” korkutmaları sevgi bağları kurmak ve kendini değerli hissetmek alanında kendini gösterir. Satürn’ün gölgesi altında Venüs bu yıldırmalar karşısında pes ederse, derin bir tatminsizliğe kapılır. Hayattan, zevklerden ve fiziki dünyada beş duyuyla algılanan nimetlerden keyif alamaz. Bu transitin tehlikesi, korkulardan dolayı köşeye çekilip hayattan kaçmak, her türlü içten duyguyu bastırmak, sevgiyi ekarte ederek robotlaşmaktır. Venüs-Satürn ikilisi ayrıca cimrilik ve statü/itibar için ilişki kurma riskini de barındırır. Finansal kısıtlanmalar yaşanabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sevgi paylaşımına, ilişki kurmaya ve bir taahhüt altına girme konusuna gerçekçi, sorumlu, güvenilir ve sadık bir yaklaşım geliştirmektir. Bu şekilde her türlü engele, kısıtlanmaya, probleme rağmen en zor koşullarda bile sevgi sürdürülür. Venüs-Satürn ikilisi dayanıklı bir sevgi başlangıcı sunar. Bu başlayacak ilişkilerde belirgin bir yaş farkı olabilir. Bu açı altında iştah kontrol altına alınabilir. Hazlar ölüçülü bir şekilde doyurulur, ekonomik konularda tasarruf yapılır. Bu açıya verilecek olumlu yanıt, değerini çabayla ve başaıyla oluşturmaktır. Yavaş ve emin adımlarla hedefine ilerlemek ve otorite konumuna ulaşmak sayesinde bir özdeğer hissi elde edilir. Bu transit sırasında biraz kendi kendine kalmak ve yalnızlık sevilir. Bu açı altında gerçek sevilir, sade ve yalın olanın güzelliği kabul edilir. Kavuşum açısı Venüs ve Satürn prensiplerinin kaynaştığını gösterir. Bu, ciddi bir zerafet, görev sevgisi ve sert-şefkatli (kadife eldiven içinde demir yumruk) bir yaklaşımı gösterir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevgi ve değer konusunda gerçekçi olmalı ve sorumluluk almalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 0 derece Oğluk burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir sorumluluğu başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 0 derece öncü burçlarda (Koç, Terazi ve Yengeç) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 0 derece dişil burçlarda (Boğa, Akrep, Balık ve Başak) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

No comments:

Post a Comment