Tuesday, January 23, 2018

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 8: Venüs Retrosu

Fotoğraf: SSV, MIPL, Magellan Team, NASA


Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 8: Venüs Retrosu

Sevginin, değerin ve paylaşımın gezegeni Venüs, 5 Ekim – 16 Kasım tarihleri arasında geri gidecek. Retro Venüs’ün ne anlama geldiğini anlamak için, öncelikle normal haldeki Venüs transitlerinin anlamına bakalım:

Transit Venüs ne demek? (Doğru Hareket)

Venüs transiti bir dinlenme fırsatıdır. Rahat bir enerji altında tekrar toparlanma zamanıdır. Bu ara verme döneminde dinlenip güç toplamak gerekir. Bu mola, uyku gibi insana gereklidir. Böylece enerji depolanır, deşarj olunur, iyileşilir, düzelinir. Eğer bu dönemde mola verilmezse, Transit Venüs, hareket etmeyi imksansızlaştırarak dinlenmeyi, ara vermeyi mecburi kılabilir. Transit Venüs kişiyi sanatla, güzellikle temasa sokar. Bu etki sağlıklı halinde, sanatla uğraşmak, tiyatroya, sinemaya gitmek ve doğada zaman geçirmek gibi faaliyetler şeklinde tezahür eder.

Venüs transitinde öteki insanlardan yardım görülür. Müttefiklerle işbirliği yapma zamanıdır. Bu etki altında bir başkasından yardım gelebilir. Ortaklıklar kurulur. Venüs kişiyi müttefikleriyle yakınlaştırır. Arkadaş, eş, sevgili, partner ile karşı karşıya getirir. İyi niyetli yabancılarla bir araya getirir. Onlarla beraber rahatlama, sakinleşme, ısınma imkanı sunar. Bu ortaklar bizimle ilgilenir. Şevk verir, sevgi verir, yüreklendirir, destek verir. Venüs transitini olumlu kullanmak için Sevgiye ve yardıma açık olmak gerekir, alıcı olmak gerekir. Sevginin gezegeni Venüs, yalnızlığı bitirir.

Venüs transitinin verimsiz kullanımı, tembelliğe kapılmaktır. Dünyevi zevklere kapılarak farkındalığı kaybetmektir. Ayrıca diğer insanları cinsellikle, güzellikle cezbetmek, tahrik etmek ve onları bir ego tatmini nesnesi olarak kullanmak Venüs transitinin sunduğu sevgi şansını ve yardımı kaçırmaya yol açar. Ortaklardan yardımın arttığı bu dönemde  “hiç kimseye ihtiyacım yok” kibiri de Venüs transitinin olanaklarını heba eder. Ayrıca aşırı stres, gerginlik ve endişe Venüs transitinin dinlenme fırsatını kaçırmaya yol açar. Aşırı dünyevi zevkleri abartmak, aşırı yemek, içmek, cinsellik, uyumak, tüketmek, alışveriş Venüs transitini sağlıksız kullanmaktır. Tüm bu olumsuz yanıtlarla dinlenme şansı çarçur edilmiş olur.

Venüs’ün geri hareketi ne anlama geliyor?
Venüs, 5 Ekim – 16 Kasım tarihleri arasında geri gidecek. Bu dönemde, Venüs prensibi dış dünyada, fiziki alemde doğru çalışmaz ve içe yönelir. Sevgiyi ifade etmek zorlaşır. Duygular dışa vurulamaz. Bu dönemde çekingenlik görülür. Sosyal hayattan el etek çekilir. Flört, aşk ilişkileri, sevgi paylaşımı ve romantik iletişimde rahatsızlık hissedilir. Kendi değerinden kuşku duyma ve neticesinde kendini değersiz hissetme görülür.

Venüs geri giderken sanatsal ve estetik konularda zorluk yaşanır. Ancak zorluğa rağmen sanatsal faaliyetler başarılırsa, yaratıcı üretimde sıradışılık ve orijinallik görülür. Bu etki altında güzellik algısında, estetikte ve sanatsal değerlerde sıradışı yaklaşımlar ortaya çıkar. Kendine özgü değer sistemi geliştirilmelidir.

Venüs retro hareketinde sevgiyi kendine yöneltir. Duygusal olarak bağlanmaktan ve aşktan korkulur. İmkansız aşkın, peri masallarının ve “beyaz atlı prensin” peşine düşülür. Platonik aşklara kapılınır. Geri hareket sırasında bilinen modeldeki ilişkileri istememe ve sıradışı bir ilişki arzulama görülebilir.
Venüs geri giderken sevgi, aşk, duygu, uyum, verme alma dengesi, ilişkiler ve ortaklıklarda zorluk yaşanır. Birleşme, bağ kurma ve kaynaşmakta engellerle karşılaşılır. İlişki, uyum, denge, uzlaşma ve empatide sorunlar görülür. Kişi sevilmediğini düşünebilir. Yeterince aranmadığını, ilgilenilmediğini hissedebilir. Bu Venüs’ün ifade ettiği fiziksel sevgi ifadelerinin kısıtlandığı ve engellendiği anlamına gelir.

Bu sürede maddiyata verilen değer azalır. Maddiyatçılıkta ısrar edildiğindeyse, para ve kaynaklarla ilgili konularda zorluklar ve engellerle karşılaşılır.Finansal konularda, ekonomide, borsada, bankalarda olumsuz gelişmeler görülür.

Retro Venüs aynı zamanda hayattan zevk alamamaya işaret eder. 5 duyuyla temas yitirilebilir. Bu dönemde güzel olan şeyler kaybedilebilir. Madalyonun bir yüzü keyif alamamak iken; öteki yüzü de sadece hedonizme kapılmaktır. Lüks, zerafet ve kibarlık abartılabilir. Venüs’ün geri giderek yoğunlaştığı bu süreçte zevksizlik, sapkın zevkler, baştan çıkarma özelliğini kötüye kullanma, düşük ahlak, yüzeysellik ve yapaylık tehlikesi söz konusudur.  Bu erotizm, baştan çıkarma ve arzuların yanlış kullanılması şeklinde tezahür edebilir.

Venüs’ün temsil ettiği göstergeler için zorlayıcı bir dönemdir. Bu süreç, güzel insanlar, mankenler, kozmetikçiler, modacılar, bahçıvanlar, mücevherciler, iç mimarlar, sanatçılar, ressamlar, aktörler, eğlence dünyasında çalışanlar, müzisyenler, tasarımcılar için zor bir zamandır. Barış zor durumdadır. Sağlık hususunda böbrekler ve erotojen bölgeler için zorlayıcı bir etkidir.

Venüs geri giderken, eskiden başlamış bir romantik ilişkinin tekrar hayata girmesi gözlemlenebilir. Burada mevzu, kapanmamış hesapları kapatmaktır. Eski sevgi sorunlarıyla yüzleşmek, arınmak ve temizlenmek gerekir. Neticede iki yol izlenebilir: Ya bitirilmesi gereken bir ilişkiyi noktalamak; ya da kurtarılabilecek ilişkinin sorunlu yanlarıyla yüzleşip, farkındalık geliştirip, arınmış bir şekilde tekrar başlamak. Venüs retrosunda, eskiden başlatılmış ekonomik, finansal, maddi konuları gözden geçirmek ve sorunlu hesapları kapatmak gerekir. Böylece retrodan sonra hem aşk ilişkilerinde, hem de maddi konularda geçmişin yükünden arınmış, temiz, taze başlangıçlar yapılabilir.

Venüs’ün geri hareketi sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?

Venüs’ün geri hareketi sizin Doğum Haritanızı dört şekilde etkileyebilir:

1)    Venüs’ün geri gittiği dereceler 10 Akrep - 25 Terazi arası bölgenin düştüğü evleriniz ve buradaki gezegenleriniz gerileme etkisini alır.
2)    Venüs’ün yönettiği Boğa ve Terazinin başlangıç çizgisini kestiği evleriniz, gerileme etkisini alır.
3)    Natal Venüs’ün burcu, evi ve açılarıyla anlattığı tema zorlu bir şekilde etkilenir.
4)    Venüs’ün durduğu dereceler olan 10 Akrep ve 25 Terazi sene boyunca önem kazanır; diğer gezegenler tarafından tetiklendiğinde konuyu gündeme taşır.

Bahsedilen evler ve gezegenler etkiyi aldığında, dış dünyada ifade edilmesi zorlaşır. İç dünyada bu konular üzerine tefekkür etmek, düşünmek, farkındalık geliştirmek, sorunların çözümleri hakkında kafa yormak, hazırlık yapmak, başlamamak, ve retro bitince kazanılmış içgörülerle yeni başlangıçlar yapmak gerekir.Saturday, January 6, 2018

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 7: Mars Retrosu


Fotoğraf: NASA/JPL/USGS


Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 7: Mars Retrosu

Hareketin, mücadelenin ve savaşın gezegeni Mars, 27 Haziran – 27 Ağustos tarihleri arasında geri gidecek. Retro Mars’ın ne anlama geldiğini anlamak için, öncelikle normal haldeki Mars transitlerinin anlamına bakalım:

Transit Mars ne demek? (Doğru Hareket)

Mars transiti sırasında, kendini ortaya koymak gerekir. Mars transiti harekete geçme zamanıdır. Bu etki altında yapılması gereken, artık yapılmalıdır: İlk adımı atmak, başlamak, mücadele etmek ve gerektiği yerde çatışmak. Bu işlerin halledileceği zamandır. Transit Mars kişiyi kararlı aksiyona çağırır. Kişiye önüne çıkanla, onu engelleyenle savaşma enerjisi verir. Mars transitinin sağlıklı kullanımı cesaretle aksiyon almaktır. Korkuya meydan okumaktır.

Transit Mars en güçlü tetikleyicidir. Doğum Haritasında dokunduğu gezegenin, evin ifade ettiği konuyu başlatır, harekete geçirir. Yavaş gezegenlerin temalarını olaylara, aksiyonlara dönüştürür.
Mars transiti, korkunun üstüne gitme zamanıdır. Kazalar yaşanabilir. Bunun bilinçdışı sebebi, doğru yönlendirilmemiş öfkedir. Öfkenin sebebini anlamak için Transit Mars’ın doğum haritasında dokunduğu yere bakılmalıdır.

Transit Mars’ın sağlıksız kullanımı düşüncesizce direk harekete geçmektir. Bu dönemde öfke artar. Mars’a verilecek yanlış cevap, öfkeyi yanlış yönlendirmek, kaba, cahil, korkakça ve yıkıcı bir şekide yansıtmak; ya da bastırmaktır. Transit Mars’ın olumsuz kullanımında korku benliği kaplar. Öfke içe yönelir ve kendini yok edici bir enerjiye dönüşür. Anlamsız savaşlar, mücadeleler, saldırılar yapılır.

Mars’ın geri hareketi ne anlama geliyor?

Mars, 27 Haziran – 27 Ağustos tarihleri arasında geri gidecek. Bu dönemde, Mars prensibi dış dünyada, fiziki alemde doğru çalışmaz ve içe yönelir. Kendini ortaya koymak, ve isteklerinin peşinden gitmek engellenmiştir. Öfke bastırılır, içe yönelir. Kişi hareketlerini kısıtlar. Mars geri giderken kişide inisiyatifsizlik görülür. Kolay başlatamaz, karar alamaz, adım atamaz, risk alamaz ve kendinden şüphe eder. Genel olarak hareket etmekte bir isteksizlik görülür. Bunun sebebi, enerjinin içe dönmüş olmasıdır.

Mars enerjisi fiziki dünyada engellendiğinden ve performansını tam olarak gösteremediğinden dolayı, bu süreçte iradesizlik görülür. Cesaret azalır. Fethetme arzusunda ve güçlüklerle savaşmakta bir eksiklik göze çarpar. Kişi belaları defedemez, direk ve dobra olamaz. Genel olarak bir dinamizm eksikliği vardır, kişi savaşamaz, mücadele edemez. Mars geri giderken, dürtü ve tutku eksilir. Bu etki altında isteklerin peşinden gitmek zorlaşır. Hedefe yönelik hareket edememe, azim ve güç eksikliği görülür.

Retro sırasında Mars enerjisi içe yöneldiği için öfkeyi bastırma tehlikesi söz konusudur. Bu pasif agresyona yol açar. Olmadık yerde patlama riski vardır. Öfkeyi bastıran birey, saldırganlığı kendine çağırır. Retro Mars, savaşını kendisiyle yapar. Kişi bu dönemde kendiyle mücadele eder, öz-yıkıcı hareketlerde bulunur. Mars prensibi cinselliği bastırma ve saptırma gözlemlenir. Bastırmak, vahşi, yıkıcı ve yok edici eğilimleri derin katmanlarda büyütür. Şiddet eğilimi, kaba, zalim, fevri, sabırsız çıkışlar ve patlamalar görülür.

Mars’in temsil ettiği göstergeler için zorlayıcı bir dönemdir. Bu süreç, liderler, öncüler, girişimciler, savaşçılar, askerler, silah kullananlar, bıçak kullananlar, cerrahlar, sporcular, ateşle uğraşanlar ve bu konular için zor bir zamandır. Sağlık hususunda, adaleler, kan, vücut ısısı ve cinsellik için zorlayıcı bir etkidir.

Mars’ın geri hareketine verilecek sağlıklı cevap, eskiden başlanmış bir girişimle ilgili düzeltmeler yapmak, kapanmamış hesapları kapatmak ve hellalleşmektir. Eskiden gelen bir öfkeyi, çatışmayı, rekabeti, düelloyu, savaşı, mücadeleyi helalleşerek kapatmak ve arınmak Mars retrosunun verimli kullanımıdır. Bu dönemde öfkeden, şiddetten temizlemek gerekir. Bunun ilk adımı, öncelikle içsel, basıtırılmış öfkeyi fark etmektir. Bu gizli öfkenin nedenleri araştırılmalıdır. Retro Mars’a verilecek olumlu yanıt, bastırılmış öfkeyle yüzleşmek, onu temizlemek, onunla helalleşmek ve vedalaşmaktır. Böylece geçmişin yükünden kurtulunur; retrodan sonra temiz ve taze başlangıçlar yapılabilir.

Mars’ın geri hareketi sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?

Mars, 27 Haziran’da 9 derece Kova burcunda geri gitmek üzere duracak, ve 28 derece Oğlak burcuna kadar geri gidecek. 27 Ağustos’ta da, 28 derece Oğlak burcunda durup, ileri hareketine başlayacak. 27 Haziran – 27 Ağustos arasında Mars’ın geri hareketi sizin Doğum Haritanızı dört şekilde etkileyebilir:

1)    Mars’ın geri gittiği dereceler 9 Kova-28 Oğlak arası bölgenin düştüğü evleriniz ve buradaki gezegenleriniz gerileme etkisini alır.
2)    Mars’ın yönettiği Koç ve Akrebin başlangıç çizgisini kestiği evleriniz, gerileme etkisini alır.
3)    Natal Mars’ın burcu, evi ve açılarıyla anlattığı tema zorlu bir şekilde etkilenir.
4)    Mars’ın durduğu dereceler olan 9 Kova ve 28 Oğlak sene boyunca önem kazanır; diğer gezegenler tarafından tetiklendiğinde konuyu gündeme taşır.

Bahsedilen evler ve gezegenler etkiyi aldığında, dış dünyada ifade edilmesi zorlaşır. İç dünyada bu konular üzerine tefekkür etmek, düşünmek, farkındalık geliştirmek, sorunların çözümleri hakkında kafa yormak, hazırlık yapmak, başlamamak, ve retro bitince kazanılmış içgörülerle yeni başlangıçlar yapmak gerekir.

Wednesday, January 3, 2018

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 6 ek: Kova Burcunda Ay Tutulması (27 Temmuz 2018)

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 6 ek: Kova Burcunda Ay Tutulması (27 Temmuz 2018)

Fotoğraf: NASA/Fred Espenak


27 Temmuz 2018, Ay Tutulması 4 Kova
Bu Ay Tutulması 11 Ağustos’ta yaşanan Güneş Tutulmasının ve Saros Serisi 2 yeni Kuzeyin enerjisini daha içsel ve ruhsal olarak aktarıyor. Karşıtlık ekseni barındırması sebebiyle ikili meydan okuma, çatışma ve farkındalık geliştirme enerjisine sahip. Kişinin, 11 ağustos tutulmasında yıkılan yapılar sonucunda, yeniden doğacak yeni istikamet hakkında, kendisiyle ilgili bir şeyi fark etmesi için enerjinin yoğunlaştığı bir an. Tutulmanın ana ekseni Kova ve Aslan, bir grubun parçası için boyun eğmek, bireyselliğini ve farklılığını gölgelemek, ve beğenilmek, onaylanmak/alkışlanmak için piyasanın seveceği ama öze uymayan hareketlerde bulunma tehlikesi barındırır. Bu temel üzerine kurulmuş yapılar bu tutulmada ikili meydan okumalar, çatışmalar ve münakaşalar kanalıyla yıkılır. Artık bu enkazdan öze uygun, içinden gelecen yaratıcılığı yansıtan, ve herkesin eşit olduğunu kabullenen, ekip çalışmasıyla herkesin iyiliğini hedefleyecek, yenilikçi, özgürlükçü, kalbin attığı ve heyecanlandıran yaratımlara girişilmesi gerekir. Böylece hem tutkulu olduğu, hem de herkesi ileri götürecek bir ürün sahnelenebilir. Olumlu kullanılırsa kendi özüne uygun, bağımsızlığını ve bireyselliğini oluşturacak hareketlerde bulunulabilir, özgürlük için mücadele edilir, bu şekilde kalbin attığı yönde dönüşüm deneyimlenir ve böylece kişi ufkunu genişletir, daha önce istediği ama ulaşamadığı potansiyelleri artık ona erişilir kılındığı için onları enerjiyle, şevkle başarabilir. Ani başarı ve büyüme şansı vardır.

Ay tutulması haritası, Güneş Tutulmasıyla çok benzer bir şekilde neredeyse bir büyük sabit haç barındırıyor. Bu Güneş Tutulmasındaki sabit burçlar etkisinin aynısını bir kez daha, daha içsel ve ruhsal olarak gündeme getiriyor. İç dünyada bir deprem ve içsel bir yeniden doğuş, yeni bir istikamet belirleme enerjisi anlamına geliyor. Özellikle ani öfke, fevri hareketler, sinir krizleri, şiddet eğilimi, isyankar çıkışlar, büyük tantana çıkarma ve bozgunculuk bu tutulmanın tehlikeleridir.

Tutulma yöneticilerinin arasındaki 150 derecelik birbirini görmeme, gizli uyumsuzluk ve düzeltme açısı, bu tutulmada belirlenecek istikamet için öncelikle içsel disiplin/sorumluluk ile gerçek istekler arasındaki gizli uyumsuzluğun giderilmesi gerektiğini, sorumluluk ve istekler arasında bir yeniden düzenleme yapılması gerekliliğini gösteriyor.

Kova burcundaki Ay Tutulması sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?

Kova burcunda yaşanan Ay Tutulması, 11 Ağustos Güneş tutulmasının konularının daha içsel bir seviyede ve ikili meydan okumalar kanalıyla deneyimleneceği bir etkidir. Sizin Doğum Haritanızı bu Ay Tutulması üç şekilde etkileyebilir:
 1. En önemlisi, Tutulma ekseninin, yani 4 derece Kova – 4 derece Aslan ekseninin Doğum Haritanızda düştüğü iki karşıt evin ifade ettiği yaşam alanlarında çok kuvvetli bir özfarkındalık geliştirme ve ikili zıtlaşmalarla karşılaşma gözlemlenir.
 2. Doğum Haritanızda 4 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler Tutulmanın kendi hakkında bilgi edinme ve ikili münakaşalara girme etkisini alır.
 3. Bu gezegenlerin yönettiği evleriniz Tutulmanın etkisine katılır.
Bahsedilen açılar için +/- 8 derece tolerans alınmalıdır. Ay Tutulması etkisi +/- 1 ay kendisini gösterir. Bu sene yaşanan temel zıtlaşma konularından birini, yaşandığı iki karşıt ev üzerinden, belirlemiş olur.

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 6: Aslan Burcunda Güneş Tutulması (11 Ağustos 2018)

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 6: Aslan Burcunda Güneş Tutulması (11 Ağustos 2018)


Fotoğraf: Fred Espenak11 Ağustos Güneş Tutulması 18 Aslan
Bu tutulma, Saros Serisi 2 yeni Kuzey ailesine mensup. Bernadette Brady bu aileyi, birden yaşam planlarının çökmesiyle ve hayat tarzının sarsılmasıyla özdeşleştirmiştir. Kafakarışıklığı ve sonrasında yeniden yapılandırma ve dönüşüm anlamına gelir. sarsıntıdan sonra, ortalık durulunca tekrar inşaat başlar. yeniden şekillendirme ve yapılandırma ile önemli sonuçlara ulaşılır. Bu tutulma ailesi, var olan yapıyı aniden yıkar ve hayata yeni bir istikamet belirler.
Bu ani yıkım, ve yıkıntılar arasından yeni bir hayatın doğması sembolizmini, bu sene 11 Ağustos’ta yaşanacak tutulmanın haritasında da görüyoruz. Gökyüzündeki 10 gezegenden 6’sı sabit burçlarda yer alacak. Bu sabit burçlar yoğunlaşmasıyla ilgili Sepharial'ın 1915 tarihli "Eclipses in Theory and Practice" (Teori ve Pratikte Tutulmalar) kitabından bir alıntıya göz atmalıyız:

"Şimdi bu dört sabit burca odaklandığımızda, Güneş, Ay ve gezegenlerin çoğu bu burçlarda toplandığında veya tutulmalar bu burçlarda olduğunda ve gezegenler bu tutulma noktasına transit yaptıklarında Dünya'nın bu fenomenlere şahit olan bölgelerinde çok şiddetli depremler olur."

11 Ağustos 1999 Güneş Tutulmasında, aynı Sepharial'ın tanımladığı gibi sabit burçlarda çok sert bir Büyük Haç oluşmuştu: Güneş/Ay/Düğümler-Mars-Uranüs-Satürn çok dar bir orbla Sabit Büyük Haç kalıbı oluşturmuştu. Ayrıca gökyüzündeki iki gezegen(Venüs ve Plüto) hariç, tüm gezegenler sabit burçlardaydı. Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenebilmişti ve bu tutulmadan tam 6 gün sonra Gölcük'te çok şiddetli bir deprem oldu.

Bu sene 11 Ağustos 2018’de yaşanacak tutulmada da Güneş, Ay, Merkür, Uranüs, Jüpiter, Mars, ve Ay Düğümleri sabit burçlar Aslan, Boğa, Akrep ve Kovada yer alacak. Gökyüzündeki bu sabit yoğunlaşması Sepharial’ın işaret ettiği üzere depreme ve doğal afetlere işaret etmektedir. Bu tutulmanın 17 Ağustos 1999 depreminden önceki depremle tek benzerliği gökyüzündeki sabit yoğunlaşması değil, aynı zamanda 1999 tutulmasıyla aynı Metonik döngü ailesinin parçası olması, dolayısıyla aynı derecede, 18 Aslan’da meydana gelmesidir. Bu aynı derecede oluşan 1999 ve 2018 tutulmasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğum Haritasında aynı noktayı, 3.evdeki Neptün’ü (Poseidon, depremler) etkilediğini gösterir. Bu sebeple o temayı tekrar günümüze taşıyor.

Bu tutulma çok gerilimli ve dinamik bir enerjiyi barındırıyor. Sürekli gerilim, aktivite ve üretkenlik söz konusu. Yüzleşmek ve mücadele etmek gereken önemli engeller ve meydan okumalar var. Büyük bir gerilim, baskı, içsel çatışma ve özyıkıcı davranışlar tehlikesi var. Enerjilere olumlu cevap verilmeli. Harekete geçilmesi şart. Tutulma haritasındaki bu sabit fazlalığı değişime büyük bir direnç gösterildiği anlamına gelir. Bu katılık, sabit fikirlilik, inatçılık ile kişi esneyemediği, bükülemediği için kırılır, bu da tutulmanın ifade ettiği toptan yıkımı getirir. Ancak bu yıkım sayesinde “yeni” filizlenebilir. Bu tutulmayla öğrenilmesi gereken dediğim dedik olmamak, uzlaşmak, paylaşmak, farklı alternatifleri kabul etmek, değişime direnmemektir. Bu tutulmada çok büyük bir kararlılık, irade, arzu, her engele rağmen istediğini elde etme azmi görülür.

Tutulma Merkür’le kavuşumda. Şubat’taki tutulma gibi bu tutulma da önemli bilgilerin aktığını, yeni ihtimallerin, seçeneklerin, fikirlerin ve kişilerin bombardıman şeklinde geldiğini gösteriyor. Bu tutulma öğrenme, bilgi edinme, eğitim, merak konusunda önemli dönüşümlere işaret ediyor. Deneyim çokluğu, kişileri ve şeyleri birbirine bağlama becerisi, iletişim artışı/fırsatları bu tutulmanın getirdiği kadersel başlangıcın parçası. Aslanda yaşanan bu büyük enerji, özellikle kalbinin attığı şey için harekete geçmeyi mecburi kılıyor. Bu dönüşüm enerjisi, kişiyi hayatın içine katılmaya, hayattan keyif almaya, çocuksu neşeyle oyun oynamaya davet ediyor. İçindeki samimiyete ve cevhere güvemeyi, ve bu özü korkmadan, cesurca, eleştirilme, yuhalanma, beğenilmeme ihtimalina rağmen özgüvenle sahneleme riski almayı gerektiriyor. Yaratıcılığının peroformansını sunmak, ve bunu sadece yaratmaktan keyif aldığı için, tutukulu oluduğu için yapmak gerekiyor. Asla hoşa gitmek, onaylanmak, alkışlanmak, beğenilmek ve piyasanın hoşuna gideni yapmak için değil. Bu imtihan verildiğinde, bu saros ailesi aslında başkalarını mutlu etmek için, onların onayını/alkışını almak için kurulmuş yapıları yıkacak, bu yıkıntının içinden özgürce, sadece kendi öyle istediği için, kalbi onun için attığı için kişi sevdiği, keyif aldığı ürününü sahneleyebilecek. Bu olumlu yaratıcı yıkımla, kendi gibi olup kendi becerilerini herkesin beğenisine sunacak. Alkışlandı mı, eleştirildi mi hiç önemli değil. Önemli olan sevdiği oyunu oynuyor. Hayatın tadını alıyor. Sırf kalbi o yönde attığı için, tutukulu olduğu şeyi yapıyor.

Tutulmanın Jüpiter’le karesi sağlıksız büyüme riskine, ve katı inançlar, prensipler yüzünden gerekli değişimi yapamamaya işaret edebilir. Bu riske karşı isteklerin peşinden sağlıklı ölçülü büyümek, ve özden gelen motivasyon ile yaşam felsefesini, ilkelerini, etiğini, inancını ve prensiplerini barıştırmak gerekli.

Tutulma haritasında dikkat çeken bir açı kalıbı Plüto-Neptün ve tutulma arasındaki Yod. Bu aslında bahsedilen içten gelen yaratıcılığı sergieleme iradesiyle, ideallerin ve yoğun duyguların arasındaki bir gizli uyumsuzluğa işaret eder. Fantaziler, hayaller, beklentiler, özlemler gerçekten kalbinden gelen yaratıclığı sergilemeye engel oluyor olabilir. Ayrıca takıntılar, saplantılar, güç hırsı, acizlik korkusu, ölüm korkusu, başarısIzlık, terk edilme ve hiç olma korkusu içinden gelen cevheri samimiyetle ve tüm kırılganlığıyla sergilemekten alıkoyabilir. Acımasızca eleştirilme ve “hiç”e indirgenme korkusu hayatla oyun oynamayı, kendin olarak hayata katılmayı engeller. Bu sebeple bu tutulma yarattığı dönüşüm enerjisiyle var olan korku modellerini yıkarken, bıraktığı enkazdan kendini bütünlemiş, karanlık yoğun duygularıyla yüzleşmiş, ve bunları ıslah edip tekrar kendine entegre etmiş tam bir insan yaratmak istiyor. Böylece kendinin zayıf ve karanlık yanlarının farkında, bunlarla barışık bir şekilde hayata katılan, yaratan, oynayan, keyif alan bir var oluş ortaya koymak sitiyor. Bu tutulmaya verilecek olumlu yanıt budur.

Tutulma haritasındaki Mars Uranüs karesi ani kazaların, ekonomi ve parayla ilgili beklenmedik, kaotik haberlerin, sürpriz savaş çıkışlarının ve ani, şiddetli doğal afetlerin işaretidir.
Saros Serisi 2 yeni Kuzey ilk tutulmasını 17 Haziran 1928’de gerçekleştirdi. Tutulma haritasında dikkat çeken unsur, İkizler burcundaki tutulmanın Venüs’le kavuşumu. Tutulma yöneticisi Merkür, Plüto’yla kavuşumda ve Uranüs’ten kare alıyor. Bu kök tutulmadaki ani bir şekilde düzenin yıkılışı, yapıların enkazından yeniden doğan bir hayatı ve dönüşümü simgeleyen unsurdur.
Saros serisi 2 yeni Kuzey daha önce 1928 Haziran, 1946 Haziran, 1964 Temmuz, 1982 Temmuz ve 2000 Temmuz yıllarında tutulma üretti.

Bu Tutulmanın getireceği etkileri daha iyi anlamak için, Saros Serisi 2 yeni Kuzey ailesine mensup diğer tutulmaların daha önce yaşandığı yıllarda yaşanan olayları incelemek gerekir. Ancak, bu Saros Serisi, bir önceki incelediğimiz Saros serisi 2 eski Kuzey ile hep bir ay arayla meydana geldiği için, ve Güneş tutulmalarının etkisi 1 yıla kada genişlediği için, üstelik iki tutulmanın temaları olan “birlilkleri dağılması, ayrılık” ile “düzenin yıkılması, ekazdan yeninin doğması” oldukça benzer olduğu için, tarihi örneklerin bu iki aileden hangisine dahil olduğunu ayırmak imkansızdır. Saros serisi 2 eski Kuzey için verdiğimiz tüm örnekler bu seri için de geçerlidir.

Aslan burcundaki Güneş Tutulması sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?

Aslan burcunda yaşanan Güneş Tutulması, yıl boyunca yaşanan en kuvvetli iki enerji yoğunlaşmasından biridir. Çok önemli dönüşümleri ve başlangıçları simgeler. Sizin Doğum Haritanızı bu Tutulma dört şekilde etkileyebilir:
 1.  En önemlisi, Tutulmanın, yani 18 derece Aslan burcunun, Doğum Haritanızda düştüğü evin ifade ettiği yaşam alanında çok kuvvetli bir dönüşüm ve yeni başlangıç enerjisi gözlemlenir.
 2.  Doğum Haritanızda 18 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler Tutulmanın dönüştürücü etkisini dinamik, sürtüşmeli (kare [Boğa, Akrep]), meydan okuyucu (karşıt [Kova]) ve çok yoğun bir kaynaşma, başlatma enerjisi (kavuşum [Aslan]) şeklinde alır.
 3.  Doğum Haritanızda 18 derece Ateş burçlarında (Koç ve Yay) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler şanslı, yaratıcı ve engellenmeyen bir enerji akışı şeklinde bu etkiyi alır.
 4. Bu gezegenlerin yönettiği evleriniz Tutulmanın dönüştürücü etkisine katılır.
Bahsedilen açılar için +/- 8 derece tolerans alınmalıdır. Güneş Tutulması etkisi +/- 6 ay kendisini gösterir. Bu sene yaşanan temel dönüşüm konularından birini, bulunduğu ev üzerinden, belirlemiş olur. 18 derece Aslan hızlı gezegenler tarafından tetiklendiğinde bu etki fiziki dünyada tezahür eder. Ayrıca Tutulma anına yaklaştıkça, +/- 1 ay yakınlığında şiddeti artarak somut etkiler şeklinde günlük hayatta vücut bulur.


Monday, January 1, 2018

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 5: Yengeç Burcunda Güneş Tutulması (13 Temmuz 2018)

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 5: Yengeç Burcunda Güneş Tutulması (13 Temmuz 2018)

Fotoğraf: Prens William ve NASA


13 Temmuz Güneş Tutulması 20 Yengeç
Bu tutulma, Saros Serisi 2 eski Kuzey ailesine mensuptur. Bernadette Brady bu aileyi, ilişkiler ve arkadaşlıkların zor imtihanlardan geçmesiyle özdeşleştirir. Birliklerin dağılması ve ayrılık anlamı içerir. İlişkilerin, birliklerin sona ermesi her ne kadar zor bir süreç olsa da, bu tutulma bir türlü atılamayan adımların nihayet atılması sayesinde, aslında sağlıksız yapıları sonlandırmakta ve kişileri nihayet özgürleştirmektedir. Genelde olumlu bir sonuca vesile olan bu tutulma ailesi, çok spesifik olarak ilişkiler, birliktelikler ve ortaklıklar hususunda aksiyona geçme anlamına gelir.

Saros Serisi 2 eski Kuzey ilk tutulmasını 24 Haziran 792’de gerçekleştirdi. Tutulma haritasında dikkat çeken unsur, tutulmanın Jüpiter’le yüceldiği Yengeç burcunda kavuşması. Tutulma Uranüs ve Satürn’den olumlu sekstiller alıyor. Bu işaretler, tutulmanın kendine annelik etme, duygusal temelleriyle yüzleşme, kırılganlıklarını kabullenme ve böylece büyüme teması barındırdığını göstermekte. Şefkatle, merhametle bir projeyi olgunlaşana kadar destekleme, onu beseleme, ona güvenli, korunaklı bir üs sağlama bu tutulmanın enerjisi. Ayrıca, bir yere, kişiye ait olma, kırılganlıklarını paylaşma ve duygusal yakınlık kurma ihtiyacı bu tutulmanın temel dönüşüm konusu.

Saros serisi 2 eski Kuzey daha önce 1910 Mayıs, 1928 Mayıs, 1946 Mayıs, 1964 Haziran, 1982 Haziran ve 2000 Temmuz yıllarında tutulma üretti.

Bu Tutulmanın getireceği etkileri daha iyi anlamak için, Saros Serisi 2 eski Kuzey ailesine mensup diğer tutulmaların daha önce yaşandığı yıllarda yaşanan olayları incelemek gerekir:


 • -       Güney Afrika Birliği Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ilan etti (31 Mayıs 1910)
 • -       Jawaharlal Nehru Hindistan’ın bağımsızlığını talep etti. (30 Ağustos 1928)
 • -       “Direk Aksiyon Günü”: Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılması ve bağımsız bir devlet olması talebiyle, Calcutta’da Müslümanlar ve Hindular arasında geniş çaplı ayaklanmalar çıktı. 4000 kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi evsiz kaldı.
 • -       Kenya Büyük Birtanya’dan ayrılarak bağımsız Cumhuriyetini ilan etti. Jomo Kenyatta ilk başkan seçildi. (1 Haziran 1964)
 • -       Kanada Anayasa ilanıyla resmi olarak Büyük Birtanya’dan kopup tam bağımsız statüye kavuştu. (17 Nisan 1982)

Bu örnekler, Saros Serisi 2 eski Kuzey ailesinin birliklerin dağılması anlamına geldiğini gösteriyor. Tüm örnekler, bu tutulma ailesinin ayrılıkçı talepleri tetiklediğini göstermektedir. Güney Afrika Birliğinin, dahil olduğu Büyük Britanya’dan kopması bir birliğin dağılmasına örnektir. Ayrıca, Hindistan’ın bağımsızlık talebi de yine bir üyenin daha ayrılık isteği sonucu Büyük Britanya birliğinin dağılması yönündeki bir başka adımı göstermektedir. Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılması için çıkan ayaklanmalar, bu tutulma altında yaşanan bir başka ayrılıkçı hareketi örnekler. Kenya’nın Büyük Britanya’dan ayrılıp cumhuriyetini ilan etmesi, yine Büyük Britanya birliğinden bir kopuş örneğidir. Ardından yine bu tutulma altında Kanada Büyük Britanya’dan kopmuştur. Tüm bu ayrılıkçı hareketlerin Büyük Britanya’nın birliğinde kopuşlara yol açması, aslında bu tutulmanın Büyük Britanya’yla bağı olduğunu göstermektedir. İlginçtir ki Prens William da 21 Haziran 1982’de, bu Saros Serisi eski 2 Kuzeye dahil bir tutulma sırasında doğmuştur. Saros Serisi 2 eski Kuzey ilk tutulmasını 792 yılında, monarşilerin hüküm sürdüğü çağda gerçekleştirmiştir, yani Krallıklarla beraber doğmuştur. Genel olarak krallıkların ve monarşinin kaderinin Saros Serisi 2 eski Kuzey ile temsil edildiği düşünülmektedir. Bu seri son tutulmasını 23 Temmuz 2036’da gerçekleştirecektir. Bu tarihte, Prens William’ın tahtta olacağı ve İngiltere’nin son kralı olacağı öngörülmektedir. Bu son tutulmayla beraber Büyük Britanya Krallığının sona ereceği, ve dünya genelinde monarşi sisteminin son bulacağı düşünülmektedir.

Aslında biz tutulmanın etkisini dünya siyasi arenasında şimdiden gözlemlemekteyiz. Barzani’nin Irak’tan bağımsızlığını ilan etmek için yaptığı referandum ve Katalonya’nın İspanya’dan ayrılmak için yaptığı referandum, Saros Serisi 2 eski Kuzey’in 13 Temmuz’da oluşturacağı tutulmanın bir sene önceden ayrılıkçı hareketleri tetiklediğini göstermektedir. Büyük ihtimalle tutulmanın gerçekleşeceği 13 Temmuz 2018’in etrafındaki haftalarda, Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ilan eden bir bölgenin haberini alacağız. Ayrıca dünya genelinde ayrılıkçı politik hareketlerin ivme kazanağı bir zaman olacak.

Bu sene de 20 derece Yengeçte gerçekleşen ve Neptün’den şanslı bir üçgen alan Tutulma, bu temaları tekrar kuvvetli kadersel bir dönüşüm enerjisiyle günümüze taşıyor. Fedakarca, özverili bir şekilde annelik etme, besleme, beslenme, ait olma ve güvenli bir üs yaratmaya çalışma bu seneki tutulmanın ana teması. Ancak tutulmanın Plüto’dan aldığı zorlayıcı karşıt açı, ilişkilerde yoğun güç savaşlarına, güç-acizlik deneyimlerine, kin, nefret, intikam, kıskançlık gibi karanlık yoğun dugygulara, ölüm korkusu ve türevi terk edilme, yalnız kalma takıntısına yol açıyor. Zaten Saros Serisi 2 eski Kuzey’in içerdiği ilişkilerin zorlayıcı imtihanlardan geçme ve muhtemelen ayrılıkla sonuçlanma enerjisi, bu seneki Plütonik etkiyle oldukça ilişkiler açısından krizli, zorlayıcı, silkeleyici ve dönüştürücü bir anlama bürünüyor. Her türlü takıntıyı, saplantıyı aşmak, bilinçdışındaki karanlık yoğun materyelle yüzleşmek ve bunu kabullenip dönüştürmek, güç savaşlarına girmemek, manipülasyon ve kontrolden imtina etmek, bu tutulmanın olumsuz etkilerini aşmayı sağlayacak ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde dönüşerek bir üst seviyeye evrilmesini sağlayacak.

Ayrıca, tutulma sırasında gökyüzünde Venüs, Satürn ve Uranüs arasındaki çok bereketli bir toprak üçgeninin yaşanması, gerçekçi, somut, uygulamaya dönük pratik adımların tutulmanın getirdiği dönüşüm şansını verimli kullanmaya yarayacağını gösteriyor. Bu ilişkilerin içinden geçtiği imtihandan başarıyla çıkma yolunun, gerçekçi, sağduyulu, eskiyle yeniyi barıştıran, geleneğe saygılı revizyonlarla, sistemi yıkmadan, sistemin içinden yapıcı değişikliklerle onu reforme etmekten geçtiğini gösteriyor. Böyle bir reform, ilişkileri zorlayan, anlamını yitirmiş, miadını doldurmuş katı köhne yapıların, sağduyulu ve temkinli bir anlayışla yenilenmesini, böylece herkesi özgürleştiren ve ilişkiyi ileri götüren, daha bağımsız ve daha özgür, herkese bireyselliklerini yaşamak konusunda serbestlik tanıyan daha özgürlükçü bir modele evrilmesini sağlar. Bu da Saros Serisi 2 eski Kuzeyin zorlayıcı enerjisini aşmak için pozitif bir çıkış yoludur.

Yengeç burcundaki Güneş Tutulması sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?

Yengeç burcunda yaşanan Güneş Tutulması, yıl boyunca yaşanan en kuvvetli enerji yoğunlaşmalarından biridir. Çok önemli dönüşümleri ve başlangıçları simgeler. Sizin Doğum Haritanızı bu Tutulma dört şekilde etkileyebilir:
 1.  En önemlisi, Tutulmanın, yani 20 derece Yengeç burcunun, Doğum Haritanızda düştüğü evin ifade ettiği yaşam alanında çok kuvvetli bir dönüşüm ve yeni başlangıç enerjisi gözlemlenir.
 2.  Doğum Haritanızda 20 derece Öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler Tutulmanın dönüştürücü etkisini dinamik, sürtüşmeli, meydan okuyucu ve çok yoğun bir kaynaşma, başlatma enerjisi şeklinde alır.
 3.  Doğum Haritanızda 20 derece Su burçlarında (Balık ve Akrep) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler şanslı, yaratıcı ve engellenmeyen bir enerji akışı şeklinde bu etkiyi alır.
 4. Bu gezegenlerin yönettiği evleriniz Tutulmanın dönüştürücü etkisine katılır.
Bahsedilen açılar için +/- 8 derece tolerans alınmalıdır. Güneş Tutulması etkisi +/- 6 ay kendisini gösterir. Bu sene yaşanan temel dönüşüm konularından birini, bulunduğu ev üzerinden, belirlemiş olur. 20 derece Yengeç hızlı gezegenler tarafından tetiklendiğinde bu etki fiziki dünyada tezahür eder. Ayrıca Tutulma anına yaklaştıkça, +/- 1 ay yakınlığında şiddeti artarak somut etkiler şeklinde günlük hayatta vücut bulur.

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 4 ek: Aslan Burcunda Ay Tutulması (31 Ocak 2018)

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 4 ek: Aslan Burcunda Ay Tutulması (31 Ocak  2018)


Fotoğraf: NASA/Fred Espenak

31 Ocak Ay Tutulması 11 Aslan
Bu Ay tutulması, 16 Şubattaki 27 derece Kovadaki Güneş Tutulmasının temalarına ve Saros Serisi 1 Güney’in etkilerine aracı olacak ve daha içsel bir seviyede farkındalık geliştirilmesini sağlayacaktır.
Jüpiter’in tutulma ekseniyle T-kare oluşturması, dinamizmi yüksek, belirsiz, kararsız ve dengesiz  bir enerjiye işaret eder. Ana çelişki ekseni herkesin iyiliği için yenilikçi, özgürleştirici, eşitlikçi adımlar atmak (Kova) ile içindeki yaratıcılığa güvenip, kendi eserini sahneleme riskini almak (Aslan) arasında cereyan eder. Sabit burçlardali Bu T-kare hedefe inatla gitme ve kararlılık enerjisinin hüküm sürdüğünü gösterir. Ancak esnememek, katılık, inatçılık, ve işe yaramadığını bildiği halde başlangıçta kullandığı yöntemlerde inat etmek çöküş getirir. Sabit fikirlilik enerjiyi bloke eder. Özellikle Jüpiter’in gösterdiği inanç, yargı, kanılar, prensipler konusunda direnç gösterilebilir. İnançlarda, yargılarda, prensiplerde değişime uyum sağlama öğrenilmelidir.
Tutulmanın Venüs’le kavuşumu özellikle ikili ilişkilerde, aşk ilişkilerinde, sevgi paylaşımında ve ortaklıklarda meydan okumaların, münkaşaların kişiye aynalama işlevi görüp, kişinin kendi hakkında çok önemli içgörüler kazanmasını sağlayacağı anlamına gelir. Bu sayede Güneş tutulmasındaki özgürlük, bireysellik, yenilikçilik temasında gerekli öz farkındalığa erişilebilir. Bu bilgi bombardımanı, bakış açıları zenginleşmesi ve yeni insanlarla tanışma enerjisinde ikili ilişkiler imtihandan geçeceği için aşırı bağımsız, ilişkiden, bağlanmaktan kaçma eğilimli, ayağı kapıdan dışarda, kopuk ve duygusuz yaklaşımlardan kaçınmak, onun yerine bilinen modellerden farklı, herkesin kendi bireyselliğini yansıtabildiği, özgürlüğe ve bağımsızlığa saygılı birliktelikler olacak şekilde ay tutulmasının farkındalık artırıcı etkisini kullanmak ilişkileri güçlendirecektir.

Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?

Aslan burcunda yaşanan Ay Tutulması, 16 Şubat Güneş tutulmasının konularının daha içsel bir seviyede ve ikili meydan okumalar kanalıyla deneyimleneceği bir etkidir. Sizin Doğum Haritanızı bu Ay Tutulması üç şekilde etkileyebilir:
 1. En önemlisi, Tutulma ekseninin, yani 11 derece Aslan – 11 derece Kova ekseninin Doğum Haritanızda düştüğü iki karşıt evin ifade ettiği yaşam alanlarında çok kuvvetli bir özfarkındalık geliştirme ve ikili zıtlaşmalarla karşılaşma gözlemlenir.
 2. Doğum Haritanızda 11 derece sabit burçlarda (Kova, Aslan, Boğa, Akrep) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler Tutulmanın kendi hakkında bilgi edinme ve ikili münakaşalara girme etkisini alır.
 3. Bu gezegenlerin yönettiği evleriniz Tutulmanın etkisine katılır.
Bahsedilen açılar için +/- 8 derece tolerans alınmalıdır. Ay Tutulması etkisi +/- 1 ay kendisini gösterir. Bu sene yaşanan temel zıtlaşma konularından birini, yaşandığı iki karşıt ev üzerinden, belirlemiş olur.