Monday, January 1, 2018

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 5: Yengeç Burcunda Güneş Tutulması (13 Temmuz 2018)

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 5: Yengeç Burcunda Güneş Tutulması (13 Temmuz 2018)

Fotoğraf: Prens William ve NASA


13 Temmuz Güneş Tutulması 20 Yengeç
Bu tutulma, Saros Serisi 2 eski Kuzey ailesine mensuptur. Bernadette Brady bu aileyi, ilişkiler ve arkadaşlıkların zor imtihanlardan geçmesiyle özdeşleştirir. Birliklerin dağılması ve ayrılık anlamı içerir. İlişkilerin, birliklerin sona ermesi her ne kadar zor bir süreç olsa da, bu tutulma bir türlü atılamayan adımların nihayet atılması sayesinde, aslında sağlıksız yapıları sonlandırmakta ve kişileri nihayet özgürleştirmektedir. Genelde olumlu bir sonuca vesile olan bu tutulma ailesi, çok spesifik olarak ilişkiler, birliktelikler ve ortaklıklar hususunda aksiyona geçme anlamına gelir.

Saros Serisi 2 eski Kuzey ilk tutulmasını 24 Haziran 792’de gerçekleştirdi. Tutulma haritasında dikkat çeken unsur, tutulmanın Jüpiter’le yüceldiği Yengeç burcunda kavuşması. Tutulma Uranüs ve Satürn’den olumlu sekstiller alıyor. Bu işaretler, tutulmanın kendine annelik etme, duygusal temelleriyle yüzleşme, kırılganlıklarını kabullenme ve böylece büyüme teması barındırdığını göstermekte. Şefkatle, merhametle bir projeyi olgunlaşana kadar destekleme, onu beseleme, ona güvenli, korunaklı bir üs sağlama bu tutulmanın enerjisi. Ayrıca, bir yere, kişiye ait olma, kırılganlıklarını paylaşma ve duygusal yakınlık kurma ihtiyacı bu tutulmanın temel dönüşüm konusu.

Saros serisi 2 eski Kuzey daha önce 1910 Mayıs, 1928 Mayıs, 1946 Mayıs, 1964 Haziran, 1982 Haziran ve 2000 Temmuz yıllarında tutulma üretti.

Bu Tutulmanın getireceği etkileri daha iyi anlamak için, Saros Serisi 2 eski Kuzey ailesine mensup diğer tutulmaların daha önce yaşandığı yıllarda yaşanan olayları incelemek gerekir:


  • -       Güney Afrika Birliği Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ilan etti (31 Mayıs 1910)
  • -       Jawaharlal Nehru Hindistan’ın bağımsızlığını talep etti. (30 Ağustos 1928)
  • -       “Direk Aksiyon Günü”: Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılması ve bağımsız bir devlet olması talebiyle, Calcutta’da Müslümanlar ve Hindular arasında geniş çaplı ayaklanmalar çıktı. 4000 kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi evsiz kaldı.
  • -       Kenya Büyük Birtanya’dan ayrılarak bağımsız Cumhuriyetini ilan etti. Jomo Kenyatta ilk başkan seçildi. (1 Haziran 1964)
  • -       Kanada Anayasa ilanıyla resmi olarak Büyük Birtanya’dan kopup tam bağımsız statüye kavuştu. (17 Nisan 1982)

Bu örnekler, Saros Serisi 2 eski Kuzey ailesinin birliklerin dağılması anlamına geldiğini gösteriyor. Tüm örnekler, bu tutulma ailesinin ayrılıkçı talepleri tetiklediğini göstermektedir. Güney Afrika Birliğinin, dahil olduğu Büyük Britanya’dan kopması bir birliğin dağılmasına örnektir. Ayrıca, Hindistan’ın bağımsızlık talebi de yine bir üyenin daha ayrılık isteği sonucu Büyük Britanya birliğinin dağılması yönündeki bir başka adımı göstermektedir. Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılması için çıkan ayaklanmalar, bu tutulma altında yaşanan bir başka ayrılıkçı hareketi örnekler. Kenya’nın Büyük Britanya’dan ayrılıp cumhuriyetini ilan etmesi, yine Büyük Britanya birliğinden bir kopuş örneğidir. Ardından yine bu tutulma altında Kanada Büyük Britanya’dan kopmuştur. Tüm bu ayrılıkçı hareketlerin Büyük Britanya’nın birliğinde kopuşlara yol açması, aslında bu tutulmanın Büyük Britanya’yla bağı olduğunu göstermektedir. İlginçtir ki Prens William da 21 Haziran 1982’de, bu Saros Serisi eski 2 Kuzeye dahil bir tutulma sırasında doğmuştur. Saros Serisi 2 eski Kuzey ilk tutulmasını 792 yılında, monarşilerin hüküm sürdüğü çağda gerçekleştirmiştir, yani Krallıklarla beraber doğmuştur. Genel olarak krallıkların ve monarşinin kaderinin Saros Serisi 2 eski Kuzey ile temsil edildiği düşünülmektedir. Bu seri son tutulmasını 23 Temmuz 2036’da gerçekleştirecektir. Bu tarihte, Prens William’ın tahtta olacağı ve İngiltere’nin son kralı olacağı öngörülmektedir. Bu son tutulmayla beraber Büyük Britanya Krallığının sona ereceği, ve dünya genelinde monarşi sisteminin son bulacağı düşünülmektedir.

Aslında biz tutulmanın etkisini dünya siyasi arenasında şimdiden gözlemlemekteyiz. Barzani’nin Irak’tan bağımsızlığını ilan etmek için yaptığı referandum ve Katalonya’nın İspanya’dan ayrılmak için yaptığı referandum, Saros Serisi 2 eski Kuzey’in 13 Temmuz’da oluşturacağı tutulmanın bir sene önceden ayrılıkçı hareketleri tetiklediğini göstermektedir. Büyük ihtimalle tutulmanın gerçekleşeceği 13 Temmuz 2018’in etrafındaki haftalarda, Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ilan eden bir bölgenin haberini alacağız. Ayrıca dünya genelinde ayrılıkçı politik hareketlerin ivme kazanağı bir zaman olacak.

Bu sene de 20 derece Yengeçte gerçekleşen ve Neptün’den şanslı bir üçgen alan Tutulma, bu temaları tekrar kuvvetli kadersel bir dönüşüm enerjisiyle günümüze taşıyor. Fedakarca, özverili bir şekilde annelik etme, besleme, beslenme, ait olma ve güvenli bir üs yaratmaya çalışma bu seneki tutulmanın ana teması. Ancak tutulmanın Plüto’dan aldığı zorlayıcı karşıt açı, ilişkilerde yoğun güç savaşlarına, güç-acizlik deneyimlerine, kin, nefret, intikam, kıskançlık gibi karanlık yoğun dugygulara, ölüm korkusu ve türevi terk edilme, yalnız kalma takıntısına yol açıyor. Zaten Saros Serisi 2 eski Kuzey’in içerdiği ilişkilerin zorlayıcı imtihanlardan geçme ve muhtemelen ayrılıkla sonuçlanma enerjisi, bu seneki Plütonik etkiyle oldukça ilişkiler açısından krizli, zorlayıcı, silkeleyici ve dönüştürücü bir anlama bürünüyor. Her türlü takıntıyı, saplantıyı aşmak, bilinçdışındaki karanlık yoğun materyelle yüzleşmek ve bunu kabullenip dönüştürmek, güç savaşlarına girmemek, manipülasyon ve kontrolden imtina etmek, bu tutulmanın olumsuz etkilerini aşmayı sağlayacak ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde dönüşerek bir üst seviyeye evrilmesini sağlayacak.

Ayrıca, tutulma sırasında gökyüzünde Venüs, Satürn ve Uranüs arasındaki çok bereketli bir toprak üçgeninin yaşanması, gerçekçi, somut, uygulamaya dönük pratik adımların tutulmanın getirdiği dönüşüm şansını verimli kullanmaya yarayacağını gösteriyor. Bu ilişkilerin içinden geçtiği imtihandan başarıyla çıkma yolunun, gerçekçi, sağduyulu, eskiyle yeniyi barıştıran, geleneğe saygılı revizyonlarla, sistemi yıkmadan, sistemin içinden yapıcı değişikliklerle onu reforme etmekten geçtiğini gösteriyor. Böyle bir reform, ilişkileri zorlayan, anlamını yitirmiş, miadını doldurmuş katı köhne yapıların, sağduyulu ve temkinli bir anlayışla yenilenmesini, böylece herkesi özgürleştiren ve ilişkiyi ileri götüren, daha bağımsız ve daha özgür, herkese bireyselliklerini yaşamak konusunda serbestlik tanıyan daha özgürlükçü bir modele evrilmesini sağlar. Bu da Saros Serisi 2 eski Kuzeyin zorlayıcı enerjisini aşmak için pozitif bir çıkış yoludur.

Yengeç burcundaki Güneş Tutulması sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?

Yengeç burcunda yaşanan Güneş Tutulması, yıl boyunca yaşanan en kuvvetli enerji yoğunlaşmalarından biridir. Çok önemli dönüşümleri ve başlangıçları simgeler. Sizin Doğum Haritanızı bu Tutulma dört şekilde etkileyebilir:
  1.  En önemlisi, Tutulmanın, yani 20 derece Yengeç burcunun, Doğum Haritanızda düştüğü evin ifade ettiği yaşam alanında çok kuvvetli bir dönüşüm ve yeni başlangıç enerjisi gözlemlenir.
  2.  Doğum Haritanızda 20 derece Öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler Tutulmanın dönüştürücü etkisini dinamik, sürtüşmeli, meydan okuyucu ve çok yoğun bir kaynaşma, başlatma enerjisi şeklinde alır.
  3.  Doğum Haritanızda 20 derece Su burçlarında (Balık ve Akrep) bulunan gezegenleriniz ve bulundukları evler şanslı, yaratıcı ve engellenmeyen bir enerji akışı şeklinde bu etkiyi alır.
  4. Bu gezegenlerin yönettiği evleriniz Tutulmanın dönüştürücü etkisine katılır.
Bahsedilen açılar için +/- 8 derece tolerans alınmalıdır. Güneş Tutulması etkisi +/- 6 ay kendisini gösterir. Bu sene yaşanan temel dönüşüm konularından birini, bulunduğu ev üzerinden, belirlemiş olur. 20 derece Yengeç hızlı gezegenler tarafından tetiklendiğinde bu etki fiziki dünyada tezahür eder. Ayrıca Tutulma anına yaklaştıkça, +/- 1 ay yakınlığında şiddeti artarak somut etkiler şeklinde günlük hayatta vücut bulur.

1 comment: