Saturday, January 6, 2018

Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 7: Mars Retrosu


Fotoğraf: NASA/JPL/USGS


Efe Erten'in 2018 Yılı Astroloji Analizi Serisi 7: Mars Retrosu

Hareketin, mücadelenin ve savaşın gezegeni Mars, 27 Haziran – 27 Ağustos tarihleri arasında geri gidecek. Retro Mars’ın ne anlama geldiğini anlamak için, öncelikle normal haldeki Mars transitlerinin anlamına bakalım:

Transit Mars ne demek? (Doğru Hareket)

Mars transiti sırasında, kendini ortaya koymak gerekir. Mars transiti harekete geçme zamanıdır. Bu etki altında yapılması gereken, artık yapılmalıdır: İlk adımı atmak, başlamak, mücadele etmek ve gerektiği yerde çatışmak. Bu işlerin halledileceği zamandır. Transit Mars kişiyi kararlı aksiyona çağırır. Kişiye önüne çıkanla, onu engelleyenle savaşma enerjisi verir. Mars transitinin sağlıklı kullanımı cesaretle aksiyon almaktır. Korkuya meydan okumaktır.

Transit Mars en güçlü tetikleyicidir. Doğum Haritasında dokunduğu gezegenin, evin ifade ettiği konuyu başlatır, harekete geçirir. Yavaş gezegenlerin temalarını olaylara, aksiyonlara dönüştürür.
Mars transiti, korkunun üstüne gitme zamanıdır. Kazalar yaşanabilir. Bunun bilinçdışı sebebi, doğru yönlendirilmemiş öfkedir. Öfkenin sebebini anlamak için Transit Mars’ın doğum haritasında dokunduğu yere bakılmalıdır.

Transit Mars’ın sağlıksız kullanımı düşüncesizce direk harekete geçmektir. Bu dönemde öfke artar. Mars’a verilecek yanlış cevap, öfkeyi yanlış yönlendirmek, kaba, cahil, korkakça ve yıkıcı bir şekide yansıtmak; ya da bastırmaktır. Transit Mars’ın olumsuz kullanımında korku benliği kaplar. Öfke içe yönelir ve kendini yok edici bir enerjiye dönüşür. Anlamsız savaşlar, mücadeleler, saldırılar yapılır.

Mars’ın geri hareketi ne anlama geliyor?

Mars, 27 Haziran – 27 Ağustos tarihleri arasında geri gidecek. Bu dönemde, Mars prensibi dış dünyada, fiziki alemde doğru çalışmaz ve içe yönelir. Kendini ortaya koymak, ve isteklerinin peşinden gitmek engellenmiştir. Öfke bastırılır, içe yönelir. Kişi hareketlerini kısıtlar. Mars geri giderken kişide inisiyatifsizlik görülür. Kolay başlatamaz, karar alamaz, adım atamaz, risk alamaz ve kendinden şüphe eder. Genel olarak hareket etmekte bir isteksizlik görülür. Bunun sebebi, enerjinin içe dönmüş olmasıdır.

Mars enerjisi fiziki dünyada engellendiğinden ve performansını tam olarak gösteremediğinden dolayı, bu süreçte iradesizlik görülür. Cesaret azalır. Fethetme arzusunda ve güçlüklerle savaşmakta bir eksiklik göze çarpar. Kişi belaları defedemez, direk ve dobra olamaz. Genel olarak bir dinamizm eksikliği vardır, kişi savaşamaz, mücadele edemez. Mars geri giderken, dürtü ve tutku eksilir. Bu etki altında isteklerin peşinden gitmek zorlaşır. Hedefe yönelik hareket edememe, azim ve güç eksikliği görülür.

Retro sırasında Mars enerjisi içe yöneldiği için öfkeyi bastırma tehlikesi söz konusudur. Bu pasif agresyona yol açar. Olmadık yerde patlama riski vardır. Öfkeyi bastıran birey, saldırganlığı kendine çağırır. Retro Mars, savaşını kendisiyle yapar. Kişi bu dönemde kendiyle mücadele eder, öz-yıkıcı hareketlerde bulunur. Mars prensibi cinselliği bastırma ve saptırma gözlemlenir. Bastırmak, vahşi, yıkıcı ve yok edici eğilimleri derin katmanlarda büyütür. Şiddet eğilimi, kaba, zalim, fevri, sabırsız çıkışlar ve patlamalar görülür.

Mars’in temsil ettiği göstergeler için zorlayıcı bir dönemdir. Bu süreç, liderler, öncüler, girişimciler, savaşçılar, askerler, silah kullananlar, bıçak kullananlar, cerrahlar, sporcular, ateşle uğraşanlar ve bu konular için zor bir zamandır. Sağlık hususunda, adaleler, kan, vücut ısısı ve cinsellik için zorlayıcı bir etkidir.

Mars’ın geri hareketine verilecek sağlıklı cevap, eskiden başlanmış bir girişimle ilgili düzeltmeler yapmak, kapanmamış hesapları kapatmak ve hellalleşmektir. Eskiden gelen bir öfkeyi, çatışmayı, rekabeti, düelloyu, savaşı, mücadeleyi helalleşerek kapatmak ve arınmak Mars retrosunun verimli kullanımıdır. Bu dönemde öfkeden, şiddetten temizlemek gerekir. Bunun ilk adımı, öncelikle içsel, basıtırılmış öfkeyi fark etmektir. Bu gizli öfkenin nedenleri araştırılmalıdır. Retro Mars’a verilecek olumlu yanıt, bastırılmış öfkeyle yüzleşmek, onu temizlemek, onunla helalleşmek ve vedalaşmaktır. Böylece geçmişin yükünden kurtulunur; retrodan sonra temiz ve taze başlangıçlar yapılabilir.

Mars’ın geri hareketi sizin Doğum Haritanızı nasıl etkiler?

Mars, 27 Haziran’da 9 derece Kova burcunda geri gitmek üzere duracak, ve 28 derece Oğlak burcuna kadar geri gidecek. 27 Ağustos’ta da, 28 derece Oğlak burcunda durup, ileri hareketine başlayacak. 27 Haziran – 27 Ağustos arasında Mars’ın geri hareketi sizin Doğum Haritanızı dört şekilde etkileyebilir:

1)    Mars’ın geri gittiği dereceler 9 Kova-28 Oğlak arası bölgenin düştüğü evleriniz ve buradaki gezegenleriniz gerileme etkisini alır.
2)    Mars’ın yönettiği Koç ve Akrebin başlangıç çizgisini kestiği evleriniz, gerileme etkisini alır.
3)    Natal Mars’ın burcu, evi ve açılarıyla anlattığı tema zorlu bir şekilde etkilenir.
4)    Mars’ın durduğu dereceler olan 9 Kova ve 28 Oğlak sene boyunca önem kazanır; diğer gezegenler tarafından tetiklendiğinde konuyu gündeme taşır.

Bahsedilen evler ve gezegenler etkiyi aldığında, dış dünyada ifade edilmesi zorlaşır. İç dünyada bu konular üzerine tefekkür etmek, düşünmek, farkındalık geliştirmek, sorunların çözümleri hakkında kafa yormak, hazırlık yapmak, başlamamak, ve retro bitince kazanılmış içgörülerle yeni başlangıçlar yapmak gerekir.

No comments:

Post a Comment