Monday, February 26, 2018

Venüs Jüpiter Üçgeni – 1 Mart 2018
Venüs Jüpiter Üçgeni – 1 Mart 2018

1 Mart Perşembe, sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu iki benefik gezegen arasındaki iyicil açı, çok büyük bir şansı gösterir. Sağlıklı büyümeye ve aşk konusunda zenginleşmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Balık ve Akrep bu büyük şansın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu şans, öteki insanla yoğun duygu paylaşımı, empati ve fedakarlık kanalıyla cereyan ediyor.

Martine ve Danièle Barbault hava burçlarındaki bu açıyı çok iyi bir iletişim, bağımsızlık ve fikirsel birliktelikle özdeşleştirmiştir. James Braha, bu transiti sosyal hayatta ve aşk ilişkilerinde büyük mutluluk şeklinde tanımlamıştır. Robert Hand, bu açıyı sosyalliğin arttığı, eğlence, keyif ve seyahatin zamanı olarak betimlemiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Bu oldukça şanslı transitin tek riski, fazla tembelliğe kapılma, aşırı yeme içme ve güzel olan her şey için fazla para  harcamaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, sosyal ortamlara girmek, diğerleriyle sevgi ve fikir paylaşımında bulunmak, hayattan keyif almaktır. Jüpiter-Venüs ikilisi keyif verecek geçici bir flörtü veya daha uzun sürecek bir sevgi birlikteliğini getirebilir. Bu transitin, finansal açıdan çok şanslı etkileri söz konusudur. Güzel sanatlarla uğraşmak, veya tatile çıkmak, dinlenip enerji toplamak için çok verimli bir zamandır. Genel olarak hayatın her alanında keyifli bir dönemdir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, eğlenmeye, hayattan keyif almaya, mutlu olmaya, sevmeye ve sosyalleşmeye açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 23 derece su  burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Minyatür: "Saz Heyeti", XVIII.yüzyıl, Levni

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Friday, February 23, 2018

Güneş Satürn Sekstili – 25 Şubat 2018

Güneş Satürn Sekstili – 25 Şubat 2018

25 Şubat Pazar, benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı (sekstil) gerçekleşecek. Bu açı istekleri çalışkanca yapılandırma fırsatını gösterir. Kişinin yaşam enerjisini konsantre bir şekilde isteklerini somutlaştırmaya yönelttiğine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil Balık ve Oğlak burçları, bu çalışkanca gayretin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu fırsatın gerçekleşmesi için, hedefe yönelik fedakarca adımların atılması gerekir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı inşa etme, yavaş kalıcı bir şekilde yapılandırma, düzen/yapı yaratma, net sınır saptama, gerçeği olduğu gibi görme, sorumluluk alma ve çok çalışmayla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi öz disiplin, kendini kontrol etme, kendini savunma, otoriteyi önemseme ve zamanlama olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu katı ve sert etki altında isteklerini bastırmak, kendini kısıtlamaktır. Satürn’ün gölgesindeki Güneş, kendinden şüphe edebilir. Bu ikilinin tehlikeli kombinasyonu, otorite figürleriyle (babayla, patronla) sorun yaşamaya işaret eder. Bu etki altında korkaklık, aşağılık kompleksi, durmadan özeleştiri ve hüsran gözlemlenebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliğin özünde sorumluluğu, ciddiyeti hissetmektir. Satürn-Güneş ikilisinin verimli kullanımı, kimliğin çekirdeğinden gelen istekleri gerçekçilik sınavından geçirip, fiziki dünyada disiplinli, metodik, planlı-programlı ve çalışkanca bir gayretle inşa etmektir. Bu transit altında biraz yavaş iş yapma, veya sonuçların ağır ilerlemesi gözlemlenebilir. Ancak bu bir dezavantaj değil; tam tersi çok sağlam, kalıcı ve güvenilir yapılar inşa etmek için bir önkoşuldur. Bu açı etkisinde, otorite figürleriyle uyum sağlamak ve onlardan kıymetli destekler almak için emek sarf edilmelidir.Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, gerçekçi isteklerinizi kararlı ve azimli bir gayretle, büyük bir çalışkanlıkla başarıya dönüştürmek için emek sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 7 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Akrep ve Boğa) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 7 derece Başak ve Yengeç burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Tablo: “La rencontre, ou "Bonjour Monsieur Courbet", 1854, Gustave Courbet

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Tuesday, February 20, 2018

"2018 Yılı Astrolojik Analizi" Konuşması - Galatasaraylılar Derneği - 20.02.2018

Astrolog Efe Erten'in 20 Şubat 2018'de Galatasaraylılar Derneğinde gerçekleştirdiği "2018 Yılı Astrolojik Analizi" konuşma kaydı.


Falcılık Hileleri ve “Sahte Astrologlar”
Falcılık Hileleri ve “Sahte Astrologlar”

National Geographic'in "Brain Games" programının, “Batıl İnançlar” isimli 4.Sezon 6.Bölümünde, Harvard Psikoloji mezunu, stand-up komedyeni Harrison Greenbaum medyumlar, psişikler ve falcılar tarafından insanları kandırmak için kullanılan 3 hileli teknikten bahsediyor. Harrison Greenbaum, hayatını medyumluk ve falcılık gibi sihirli güçlere sahip olduğunu iddia eden psişik olguları çürütmeye adamış, Harvard diplomalı bir komedyendir. 

Greenbaum diyor ki “Falcılar sihirli güçleri olduğu ilüzyonunu yaratmak için 3 teknik kullanır:”

1) Shotgunning (Bilgi bombardımanı)
2) Rainbow Ruse (Her ihtimali söylemek)
3) Barnum Statements (Aşırı genel ifadeler)

Shotgunning (Bilgi bombardımanı), bir sürü bilgi ortaya atıp, bir tanesinin doğru çıkmsasını beklemek anlamına gelir. 
Rainbow ruse  (Her ihtimali söylemek), bir karakteristik seçip, onun hem en iyi hem en kötü halini söyleyerek, tahminde başarısızlık ihtimalini ortadan kaldırmak anlamına gelir.
Barnum Statements (Aşırı genel ifadeler), herkes için geçerli özellikleri, sanki sadece o kişiye özelmiş gibi aktarmak anlamına gelir.

Harrison Greenbaum’ın tespit ettiği bu teknikler asla fal, medyumluk, psişik güçler, büyü, telepati gibi metafizik olguların aslında gerçekte var olmadığını kanıtlamaz. Ancak bu teknikler bize önemli bir bilgi sunuyor: Bu tarz metafizik ya da mistik temelli yöntemler, çok kolay kötüye kullanılabilir. Bu 3 tekniğin yüksek ikna gücü yüzünden, çoğu kişi verilen bilgiye inanmaya dünden hazır haldedir. Bu sebeple, aslında mesleki bilgisi olmayan, sadece para kazanma amaçlı sömürücü kişiler kolaylıkla, kişilerin inancını suistimal edebilir. 

Bu tehlike sadece fal veya medyumluk alanları için geçerli değil. Maalesef astrolojik danışmanlıkta da, hiçbir bilgiye sahip olmayan bir “sahte astrolog,” yukarıdaki üç tekniği kullanarak danışanını aldatabilir. Her ne kadar Astroloji tamamen matematik temelli, metodolojisi belli, bilgi edinme süreçleri kesin olarak yapılandırılmış bir bilgi sistemi olsa da, hala “sihirli güçlere” sahip olduğu için astroloji yapabildiğini iddia eden, “hislerini, duru görüsünü, majik ritüellerini, kısmet açma çalışmalarını” kullanan “sahte astrologlar” çok sayıda. 
Bu kişiler hiçbir bilgileri olmamasına rağmen, bahsedilen 3 tekniği kullanarak bilinçsiz danışanlarını ikna etmekte ve aldatmaktalar.

Aslında bu kişiler Astrolog değil, Greenbaum’ın dediği gibi “sihirli güçleri olduğu ilüyonunu yaratmaya çalışan” falcılar. Astroloji paravanı arkasında falcılık yapmaktalar. Bu durum (arz)
astrolojiyi fal olarak gören bir piyasa talebiyle birleşince maalesef  Astroloji gibi kadim bir bilgi sistemi de hiç haketmediği şekilde kamuoyunda fal ile eşanlamlı kullanılmaya başlanıyor.

Bu “falcı astrologlar” yüzünden, Astroloji gibi kadim bir ilim de yukarıdaki aldatma teknikleri üzerine inşa edilmekle itham edilebilir. 

Peki bu durumda ne yapılmalı?

Böyle bir eleştiriye karşı, Astrolojinin sezgiler üzerine kurulu olmadığını hatırlatmak zorundayız. Astroloji tekniğini, 2000 yıldan daha eski Ptolemy, Dorotheus, Valens, Abu Ma'Shar, Al Biruni, William Lilly gibi astrologların çalışmaları, araştırmaları ve yayınlarıyla geliştirmiş bir bilgi sistemidir. 

Astrolojinin matematik temelli, metodu en ince ayrıntısına kadar belirlenmiş, bilgiye ulaşmasını sistematik bir şekilde yapılandırmış bir bilgi sistemi olduğunu unutmamak gerekir. Bu sebeple astrolojik becerisini “kuvvetli hislerine ve sihirli güçlerine” bağlayan astrologlara itibar edilmemelidir.

Astroloji bin yıllardır saraylarda, rasathanelerde, ve üniversiteler gibi en üst düzey bilgi kurumlarında icra edilmiş çok ciddi, akademik bir bilgi sistemidir. Bu sebeple günümüzde bunu devam ettiren NCGR, ISAR gibi uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış, kitaplarına referans verilen, bu kuruluşların konferanslarına davet edilen, buralarda seminer veren ve eğitim kurumları bu kuruluşlarca akredite edilmiş astrologlara güven duyulmalıdır. Bu kriterleri yerine getiren astrologlar ciddiye alınmalı, astroloji ilmi bu kişilerin çalışmaları üzerinden değerlendirilmelidir.

Böylece astroloji hakettiği saygınlıkta ve ciddilikte icra edilir.


Programın videosu (İngilizce): https://www.youtube.com/watch?v=P0wj8N21gTY

Friday, February 16, 2018

Mars Neptün Karesi | 17 Şubat 2018
Mars Neptün Karesi | 17 Şubat 2018

17 Şubat Cumartesi, mücadelenin gezegeni Mars ile hayallerin gezegeni Neptün arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı yapılan hareketler ile idealler arasında bir uyumsuzluğa işaret eder. Kişinin kim olduğu ve hayat yolunun geçerliliği konusunda kafa karışıklığı yaratır. Gezegenlerin bulunduğu değişken Yay ve Balık burçları, bu idealler-hareket uyumsuzluğunun ve kafa karışıklığının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu gerginlik inançlı, yargılayıcı girişimlerle daha sezgisel, hayalperest idealler arasında cerayan ediyor. 

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, burnunun ucundakini görmeden hareket etmeye çalışmaktır. Barış İlhan Neptün’ü siste yol almaya benzetir. Bu transit altında, pek çok şey gizlidir, görülmez. Bu sebeple aldatıcı, yanıltıcı ve gizli olaylar yüzünden verilen savaşlarda yenilgi riski yüksektir. Ancak Neptün’ün asıl aldatmacası dış kaynaklı değil, içeriden olabilir: En zalimce aldanış kişinin kendi kendini kandırmasıdır! Bu kendi kendimize kurduğumuz fantazi modelleri, özlemler ve yüksek beklentiler vasıtasıyla gerçekleşir. Kişi Neptün’ün düştüğü evde “keşke o konuda mükemmel olsaydım” özlemine kapılıp kendini bir ızdırap modeline hapsedebilir. O konuda asla gerçekleşmeyecek ışıltılı hayaller kurar, ilüzyonlar yaratır ve sonunda onu gözünde ulaşılamaz bir fantazi haline getirir. Bu hayal perdesi kişiyi o konuda hep hayal kırıklığına uğramaya iter. Kişi erişilemez beklentileri, ve bunların noksanlığı sebebli ızdırabıyla sıfır riskli bir hayat sürer. Ne kazanıp mutlu olma şansı vardır, ne de kaybedip dibe vurma. Hayattan kaçar vaziyette, risksiz bir ızdırap sisteminde yaşar. Bu açının diğer olumsuz kullanımı, uyuşukluğa kapılmak ve hayallerin gölgesinde gerçeklikten kaçmaktır. Bu etki altında, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar, ilüzyon yaratan halüsinatifler çok tehlikelidir. Enfeksiyon riski yüksektir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yüksek beklentilerden, ışıltılı hayallerden, ilüzyonlardan ve özlemlerden feragat etmektir. Bu transit altında, kişinin kendini bağımlı kıldığı şablonlar tespit edilmeli ve artık eline geçen fırsatları bu kalıplara uydurmaya çalışmak yerine, elinde olanı, olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmelidir. Bu başarıldığında, gerçekleşmesi muğlak fantastik bir “gelecekte” yaşamak yerine kişi artık şimdiki zamanda yaşayabilir. Neptün, Mars ikilisine verilecek doğru cevap anı yaşamaktır, anı olduğu gibi kabullenmektir. Böylece kişi Allah’ın ona sunduğu olanakları kendi suni kriterleri yüzünden ıskalamaz, şansın kapısını çalmasına izin verir. İç sesiyle ve yaradanla doğrudan bir bağlantı kurup kaderini yaşama sorumluluğunu üstlenir. Kabulleniciliği ve anlayışı gerçekleştirerek kendini akışa güvenle ve huzurla bırakabilir. Bu transitin bir başka pozitif  kullanımı bencil çıkarların ötesinde, tüm yaradılanlar için mücadele etmektir. Kişi bu etki altında benliği aşma ve daha üst varlıkla temas kurma fırsatına sahiptir. Bir okyanusta “damla” olduğunu idrak edip ona karışmak için harekete geçebilir. Bunun için yapılacak adımlardan biri spiritüel gelişim faaliyetlerine girişmektir. Spor, Meditasyon, ibadet, sessizlik ve sükunet vasıtasıyla iç ses ile temas kurulur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız iç sesinizle temas kurmalı, “ben”i aşan hayalleriniz için mücadele etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 13 derece değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar krizli ve ikili zıtlaşmalı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Floating Ice on the Seine", 1880, Claude Monet

Saturday, February 10, 2018

Merkür - Jüpiter Karesi | 14 Şubat 2018Merkür - Jüpiter Karesi | 14 Şubat 2018

14 şubat Çarşamba, algılamanın gezegeni Merkür ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerin genişlemeyi engellediğini gösterir. Fanatik, kibirli ve yargılayıcı düşüncelere işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu sabit Kova ve Akrep burçları, bu düşünce çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, özgürleşme ve kaynaşma arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri dünyayı algılama şeklini daraltmak, böylece yeni potansiyellere erişememektir. Bu sorun “en iyisini ben bilirim” şeklinde kibirli bir bakış açısıyla yaratılır. Fil dişi kulesinden dünya hakkında ahkam kesmek, kendi verdiği vaaza uymamak gözlemlenir. Bu durumda hiçbir şekilde dünyayı başka türlü algılama şekilleri deneyimlenemez, keşfedilemez. Böylece ufkunu genişletme, sağlıklı büyüme ve yeni arenalara yayılıp yeni potansiyellerini gerçekleştirme fırsatları heba edilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap “deneyimdir”. Maceraya atılmaktır. Kısa veya uzun seyahatlerle yeni kültürleri görmek, kendin gibi düşünmeyen kişilerle etkileşime girmek, başka türlü algılama şekillerinin de var olduğunu idrak etmeyi sağlar. Böylece kişi kendi pozisyonuyla beraber farklı perspektifleri de sentezler, ve yeni bir “doğru yaşam” felsefesi oluşturur. Bu şekilde algısını genişletmek, Merkür-Jüpiter ikilisinin sağlıklı kullanımıdır. Neticede iyimser, özgüvenli ve hoşgörülü bir algılamaya ulaşılır. Daha önce fark edilmemiş hayat arenalarında yeni potansiyeller keşfedilir, gelecek için geniş bir vizyona sahip olunur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, içsel çatışmaları, çelişkileri, engelleri ve sürtüşmeleri çözmek vasıtasıyla farklı olanı deneyimlemeli, bakış açınızı genişletmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 22 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “Jupiter and Mercury in the form of visiting pilgrims Philemon and Baucis”, 1802, Orest Adamovich Kiprensky

Tuesday, February 6, 2018

Güneş Jüpiter Karesi – 11 Şubat 2018


Tablo:“Napoleon I at Fontaınebleau, 1814, Delaroche Paul


Güneş Jüpiter Karesi – 11 Şubat 2018

11 Şubat Pazar, bilincin ışığı Güneş ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı aşırı özgüven kaynaklı gerilimlere işaret eder. Boyunu aşan vaatler verme sebebiyle sağlıksız büyüme görülür. Sorunları küçük görme, kibir ve ukalalık gölgelerini barındırır Gezegenlerin bulunduğu sabit Kova ve Akrep burçları, bu abartılı büyüme sorununun yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu gerginlik, bağımsızlığını ve bireyliğini ortaya koyma isteğiyle, karşı tarafı değişime zorlayarak büyüme eğilimi arasında cereyan ediyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı her alanda aşırılıkla özdeşleştirmiştir. Ukalalık, kibir ve kendini beğenmişlik, kuralları küçümsemeye; dolayısıyla otoriteyle ve yasayla sorunlara yol açar. James Braha, bu transiti kendini aşırı şanslı hissetmek sebebiyle yanlış yargılarda ve kendini aşan hareketlerde bulunma olarak açıklamıştır. Robert Hand’in “aşırı yayılma” ve “ego enflasyonu” diye özetlediği bu açıda, her şeyin talih tarafından tedarik edileceğine inanılır; ancak bu akılsızca bir iyimserliktir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini büyük görmektir. Jüpiter, aşırı iyimserlik bahşederek “yenilmezlik” inancını büyütür. Bu megalomaniye ve aşırı özgüvene yol açar. Zorlayıcı şartlar ve krizler küçümsenir; normalde üstesinden gelinebilecek sorunlar bile alt edilemez. Bu transitin tehlikesi, altından kalkılabileceğinden fazla genişlemeye ve yayılmaya sevketmesidir.  Bu mantıksızca saçılmaya ve enerjiyi dağıtmaya yol açar. Jüpiter’in gerilimli açısının bir tehlikesi de, bugünün sorunlarını yarına havale etmektir. Bu tembelliğe, ve sorunların daha da büyümesine sebep olur. Bahsedilen sağlıksız genişleme enerjisi, Jüpiter’in lüks kanalıyla kendini tatmininde savurganlık, israf, abartılı harcamalar ve maddi kaynakları çarçur etme şeklinde görülür. Bu transitin verimsiz kullanımı, kendi doğrusunun mutlak doğru olduğuna inanmak sonucu etrafa vaaz vermek ve yargılayıcılıktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, gerçekçi bir iyimserlik nosyonu geliştirmektir. Kendi sınırlarını bilmek, Jüpiter’in zorlayıcı transitinde büyüme fırsatı sunar. Burada anahtar nokta, realist bir şekilde nelere gücünün yettiğini, nelere yetmediğini idrak etmektir. Kare açı bir kriz, engel ya da gerilim getirdiği gibi, bu soruna karşı harekete geçmeyi de mecburi kılar. Burada yüzleşilmesi gereken sorun kibir, ukalalık ve ego büyümesidir. Şayet kendi sınırları, potansiyelleri, becerileri gerçekçi bir şekilde tespit edilir, ve sağlıklı oranda bir özgüven ve inanç sağlanırsa, bu transitin gerilimi çok verimli genişleme fırsatlarına, hem maddi hem de manevi boyutta uzak ufuklara açılma olanaklarına gebedir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız,  “kendini bilme” düsturuyla, kontrollü büyümelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 22 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004