Tuesday, February 6, 2018

Güneş Jüpiter Karesi – 11 Şubat 2018


Tablo:“Napoleon I at Fontaınebleau, 1814, Delaroche Paul


Güneş Jüpiter Karesi – 11 Şubat 2018

11 Şubat Pazar, bilincin ışığı Güneş ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı aşırı özgüven kaynaklı gerilimlere işaret eder. Boyunu aşan vaatler verme sebebiyle sağlıksız büyüme görülür. Sorunları küçük görme, kibir ve ukalalık gölgelerini barındırır Gezegenlerin bulunduğu sabit Kova ve Akrep burçları, bu abartılı büyüme sorununun yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu gerginlik, bağımsızlığını ve bireyliğini ortaya koyma isteğiyle, karşı tarafı değişime zorlayarak büyüme eğilimi arasında cereyan ediyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı her alanda aşırılıkla özdeşleştirmiştir. Ukalalık, kibir ve kendini beğenmişlik, kuralları küçümsemeye; dolayısıyla otoriteyle ve yasayla sorunlara yol açar. James Braha, bu transiti kendini aşırı şanslı hissetmek sebebiyle yanlış yargılarda ve kendini aşan hareketlerde bulunma olarak açıklamıştır. Robert Hand’in “aşırı yayılma” ve “ego enflasyonu” diye özetlediği bu açıda, her şeyin talih tarafından tedarik edileceğine inanılır; ancak bu akılsızca bir iyimserliktir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini büyük görmektir. Jüpiter, aşırı iyimserlik bahşederek “yenilmezlik” inancını büyütür. Bu megalomaniye ve aşırı özgüvene yol açar. Zorlayıcı şartlar ve krizler küçümsenir; normalde üstesinden gelinebilecek sorunlar bile alt edilemez. Bu transitin tehlikesi, altından kalkılabileceğinden fazla genişlemeye ve yayılmaya sevketmesidir.  Bu mantıksızca saçılmaya ve enerjiyi dağıtmaya yol açar. Jüpiter’in gerilimli açısının bir tehlikesi de, bugünün sorunlarını yarına havale etmektir. Bu tembelliğe, ve sorunların daha da büyümesine sebep olur. Bahsedilen sağlıksız genişleme enerjisi, Jüpiter’in lüks kanalıyla kendini tatmininde savurganlık, israf, abartılı harcamalar ve maddi kaynakları çarçur etme şeklinde görülür. Bu transitin verimsiz kullanımı, kendi doğrusunun mutlak doğru olduğuna inanmak sonucu etrafa vaaz vermek ve yargılayıcılıktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, gerçekçi bir iyimserlik nosyonu geliştirmektir. Kendi sınırlarını bilmek, Jüpiter’in zorlayıcı transitinde büyüme fırsatı sunar. Burada anahtar nokta, realist bir şekilde nelere gücünün yettiğini, nelere yetmediğini idrak etmektir. Kare açı bir kriz, engel ya da gerilim getirdiği gibi, bu soruna karşı harekete geçmeyi de mecburi kılar. Burada yüzleşilmesi gereken sorun kibir, ukalalık ve ego büyümesidir. Şayet kendi sınırları, potansiyelleri, becerileri gerçekçi bir şekilde tespit edilir, ve sağlıklı oranda bir özgüven ve inanç sağlanırsa, bu transitin gerilimi çok verimli genişleme fırsatlarına, hem maddi hem de manevi boyutta uzak ufuklara açılma olanaklarına gebedir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız,  “kendini bilme” düsturuyla, kontrollü büyümelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 22 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


No comments:

Post a Comment