Friday, February 23, 2018

Güneş Satürn Sekstili – 25 Şubat 2018

Güneş Satürn Sekstili – 25 Şubat 2018

25 Şubat Pazar, benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı (sekstil) gerçekleşecek. Bu açı istekleri çalışkanca yapılandırma fırsatını gösterir. Kişinin yaşam enerjisini konsantre bir şekilde isteklerini somutlaştırmaya yönelttiğine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişil Balık ve Oğlak burçları, bu çalışkanca gayretin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu fırsatın gerçekleşmesi için, hedefe yönelik fedakarca adımların atılması gerekir.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı inşa etme, yavaş kalıcı bir şekilde yapılandırma, düzen/yapı yaratma, net sınır saptama, gerçeği olduğu gibi görme, sorumluluk alma ve çok çalışmayla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi öz disiplin, kendini kontrol etme, kendini savunma, otoriteyi önemseme ve zamanlama olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu katı ve sert etki altında isteklerini bastırmak, kendini kısıtlamaktır. Satürn’ün gölgesindeki Güneş, kendinden şüphe edebilir. Bu ikilinin tehlikeli kombinasyonu, otorite figürleriyle (babayla, patronla) sorun yaşamaya işaret eder. Bu etki altında korkaklık, aşağılık kompleksi, durmadan özeleştiri ve hüsran gözlemlenebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliğin özünde sorumluluğu, ciddiyeti hissetmektir. Satürn-Güneş ikilisinin verimli kullanımı, kimliğin çekirdeğinden gelen istekleri gerçekçilik sınavından geçirip, fiziki dünyada disiplinli, metodik, planlı-programlı ve çalışkanca bir gayretle inşa etmektir. Bu transit altında biraz yavaş iş yapma, veya sonuçların ağır ilerlemesi gözlemlenebilir. Ancak bu bir dezavantaj değil; tam tersi çok sağlam, kalıcı ve güvenilir yapılar inşa etmek için bir önkoşuldur. Bu açı etkisinde, otorite figürleriyle uyum sağlamak ve onlardan kıymetli destekler almak için emek sarf edilmelidir.Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, gerçekçi isteklerinizi kararlı ve azimli bir gayretle, büyük bir çalışkanlıkla başarıya dönüştürmek için emek sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 7 derece dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Akrep ve Boğa) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 7 derece Başak ve Yengeç burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Tablo: “La rencontre, ou "Bonjour Monsieur Courbet", 1854, Gustave Courbet

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

No comments:

Post a Comment