Monday, April 30, 2018

Akrep burcunda Dolunay – 30 Nisan 2018Akrep burcunda Dolunay – 30 Nisan 2018


Bugün sabaha karşı 03:58’de Akrep burcunun 9 derecesinde, etkileri 14 gün boyunca hissedilecek bir Dolunay meydana geldi. Jüpiter'le geniş bir kavuşum, Satürn ve Neptün ile de uyumlu açılar yapan bu bu Dolunayın ana teması mistik ve sezgisel deneyimler vasıtasıyla duygusal ihtiyaçları yapılandırarak dönüşmektir.
Akrep Dolunayının ifade ettiği psikolojik süreç, dönüşümdür. Bu metamorfoz, insanın kendi iblisleriyle mücadele etmesiyle başlar. İnsanın kendi içine dürüstçe bakması, içindeki karanlık, yoğun duygularıyla yüzleşmesi; ve bu “pislikleri” arıtıp kendine entegre etmesi gerekir.
Akrep Dolunayının gölgesi “ya hep ya hiç” yaklaşımıdır. Dünya çok keskin sınırlarla birbirinden ayrılmış “iyiler” ve “kötüler” diye siyah-beyaz bir formda görülebilir. Halbuki, bu dolunaya verilecek sağlıklı cevap, insanoğlunun hem iyinin hem kötünün bir sentezi olduğunu kabul etmektir.
Neptün’den engellenmeyen şanslı bir enerji alan Akrep Dolunayı, ölüme, acizliğe ve kendinden daha büyük güçlere teslim olmayı talep eder. Kendinden büyük güçler, ilahi, siyasi-toplumsal veya bilinçdışı olabilir. Bunlara hükmedilemeyeceğini kabul etmek, teslim olmak ve dönüşmek gerekir. Örneğin kişi kader ve Allah karşısında acizdir. Akrep sembolizminin gücü yazgısına teslim olmaktan gelir. Bir başka örnek, büyük kitleler, toplumun çoğunluğu, siyasi partiler veya devlettir. Böyle büyük güçler karşısında birey, teslimiyette asıl gücü bulur. Daha ruhsal bir boyutta, bilinçdışında bastırılmış arzular, travmalar ve kompleksler, bilinçli aklın hükmetmeye çalıştığında veya yok saydığında altında ezileceği güçlerdir. Ancak farkındalık geliştirip, kabullenerek ve teslim olarak güç sağlanabilir.
Akrep Dolunayının verdiği ders sonlanmaları ve kayıpları kabul edip, yasını tutabilmektir. Bütün kayıplara rağmen yeni bir hayatın başlayacağına güvenmek gerekir. Akrep sembolizminin asıl gücü, doğanın doğal döngülerini kabul edebilmektir. Akrep, sonlanmış görülen yaşamın tohum düzeyinde devam etmesini temsil eder. Çürümekte olan meyvenin tohumu, çürümüş yaprakların ve humusun altında, toprağın görünmeyen gizli katmanlarında yeni bir yaşamı meydana getirmek üzere varoluşunu devam ettirir. Bu sebeple Akrep Dolunayında, fani varoluşun sonlanmalarını kabul etmek ve görünenin gerisindeki gerçekle meşgul olmak gerekir. Bu Dolunay etkisi altında asıl gerçeğe ulaşma arzusu yüksektir.
Akrep Dolunayında, başkasının yaralarına acımadan ve kendinden emin bir içgüdüyle parmak basma isteği oluşur. Bu aslında iyileşmeyi ve terapiyi başlatır. Akrep Dolunayından etkilenen haritalar, gizleri ortayı çıkarma dürtüsüyle dolar. Bilinmeyen, gizemli ve saklı her şeyin derinine dalmayı arzular. Tehlikeli alana dalma cesareti gösterir. Akrep Dolunayı etkisinde, başkalarının susmayı tercih ettiği konularda konuşmaktan hiç çekinilmez. Kapalı, gizli, saklı ve toplumsal tabularla ilgili her şeyi keşfetmek için dayanılmaz bir dürtü duyulur. Kişi tabuları yıkmayı arzular.
Akrep Dolunayının gölgesi başka insanlarla kaynaşık bir yapı içinde, onların içine nüfuz etmek, onların zaaflarını tespit edip, tatmin ederek onları bağımlı kılmaktır. Mutlak kontrol ve manipülasyon oyunlarıyla, diğer insanlar değişime zorlanır. Bu güç savaşlarına yol açar. Akrep sembolizminden etkilenen kişi, aslında “ölmemek” için, “ölmeyeceği” koşulları bir kuklacı gibi üstün bir maharetle yaratmaktadır. Ancak buradaki tehlike aslında “ölmeden ölmektir.” Aciz olmamak, terk edilmemek veya “hiç”e indirgenmemek korkusuyla, kişi hiç keyif alamadığı, yaşayamadığı ölü bir kontrol/manipülasyon düzeneği yaratmıştır. Akrep Dolunayında öğrenilmesi gereken, insanları kendi yollarına bırakabilmektir. Gerekiyorsa hiç olmayı, terk edilmeyi veya “ölmeyi” göze almaktır. Bu şekilde sonlanmaları ve acizliği kabul edip teslim olduğunda kişi gerçekten “gücü” deneyimler.
Bu Dolunay, sizin Doğum Haritanızda hangi karşıt ev çiftine düşüyorsa o ev zıtlığıyla ilgili çok güçlü bir görünenin gerisindeki gerçeklerle yüzleşme, dönüşüm ve sonuç/ürün alma enerjisi alacaksınız. Dolunaydan, doğum haritasında 9 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Aslan ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar meydan okuyucu, farkındalık geliştirici ve sonuçlandırıcı bir etki alacaklar.

Sunday, April 29, 2018

Güneş Satürn Üçgeni - 29 Nisan 2018Güneş Satürn Üçgeni - 29 Nisan 2018

Bugün benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı istekleri çalışkanca yapılandırma şansını gösterir. Kişinin yaşam enerjisini konsantre bir şekilde isteklerini somutlaştırmaya yönelttiğine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Boğa ve Oğlak, bu çalışkanca gayretin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu şansın gerçekleşmesi için, hedefe doğru yılmayan bir azimle çalışmak ve kendi kaynaklarını fark edip, bunlara yatırım yaparak verimli olmak gerekir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu şansı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu katı ve sert etki altında isteklerini bastırmak, kendini kısıtlamaktır. Satürn’ün gölgesindeki Güneş, kendinden şüphe edebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliğin özünde sorumluluğu, ciddiyeti hissetmektir. Satürn-Güneş ikilisinin verimli kullanımı, kimliğin çekirdeğinden gelen istekleri gerçekçilik sınavından geçirip, fiziki dünyada disiplinli, metodik, planlı-programlı ve çalışkanca bir gayretle inşa etmektir. Bu transit altında biraz yavaş iş yapma, veya sonuçların ağır ilerlemesi gözlemlenebilir. Ancak bu bir dezavantaj değil; tam tersi çok sağlam, kalıcı ve güvenilir yapılar inşa etmek için bir önkoşuldur. Bu açı etkisinde, otorite figürleriyle uyum sağlamak ve onlardan kıymetli destekler almak için emek sarf edilmelidir. Güneş Satürn üçgeni, hedefe doğru azimli, kararlı, dayanıklı, ciddi, sorumlu, disiplinli, olgun ve konsantre bir şekilde gayret etme enerjisi verir. Amaçlı, odaklı ve verimli çalışmayla profesyonel hayatta başarılı olma şansı sunar. Bu transit altında, kolaylıkla işlerini tamamlama, görevlerini yerine getirme, profesyonel hayatta ilerleme  ve başarı elde etme şansı vardır. Emekler üst rütbedeki kişilerce fark edilir ve takdir edilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, gerçekçi isteklerinizi kararlı ve azimli bir gayretle, büyük bir çalışkanlıkla başarıya dönüştürmek için emek sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 9 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Allegory of Time (Chronos and Eros)", 1630s, Johann Heinrich Schonfeld

Friday, April 27, 2018

Merkür'ünüz hangi burçta biliyor musunuz?Merkür'ünüz hangi burçta biliyor musunuz?

Doğum haritasında Merkür'ün burcu, nasıl düşündüğünüzü, nasıl algıladığınızı ve nasıl iletişim kurduğunuzu gösterir.

Merkür'ün burçlardaki anlamı kısaca:
#Koç Bağımsız, aceleci, spontane, direkt, ben-merkezli düşünce. Saldırgan iletişim
#Boğa Maddi, pratik, yavaş, gerçekçi, somut, denenmiş yöntemlerle düşünce. Yumuşak iletişim
#İkizler Hızlı, değişken, çok yönlü, meraklı, rasyonel, yüzeysel düşünce. Akılcı konuşma
#Yengeç Duygusal, ailevi, koşullanmış, sübjektif düşünce. Kuvvetli hafıza. Duygusal iletişim
#Aslan Ben-merkezli düşünme. Yaratıcı zihin. Dikkat çekici ifade. Dramatik, gürültücü iletişim
#Başak Somut, pratik, analitik, faydacı, planlı akıl. Mükemmeliyetçi zihin. Eleştirel konuşma
#Terazi Zıtları birleştiren zihin. Tarafsız akıl. Arabulucu iletişim. Nazik, uyumlu konuşma
#Akrep Sezgisel algı. Takıntılı, araştırmacı, derin düşünce. Nüfuz edici, ikna edici konuşma
#Yay Geniş çaplı, evrensel, felsefi düşünme. Bütünsel kavrayış. Fanatik, yargılayıcı konuşma.
#Oğlak Disiplinli, konsantre, gerçekçi, ciddi düşünce. Dar görüşlü. Kuru, net ve keskin konuşma
#Kova Bilinen modellerden farklı, özgün düşünce. Teorik, buluş yapan akıl. Sıra dışı iletişim
#Balık Sezgisel, ilahi, metaforik düşünce. Hayalci, yaratıcı fikirler. Duygusal algı. Şiirsel iletişim.

Merkür'ünüzün burcunu öğrenmek için Youtube Kanalımdaki videoyu izleyerek Doğum Haritanızı çıkarabilirsiniz: https://youtu.be/Ex18J1Ojh-g
#Merkür
#DoğumHaritası
#Astroloji

Thursday, April 26, 2018

Mars Plüto kavuşumu – 26 Nisan 2018Mars Plüto kavuşumu – 26 Nisan 2018

Bugün mücadelenin gezegeni Mars ile dönüşümün gezegeni Plüto kavuşuyor. Bu açı büyük hırsa, baskıya direnme cesaretine ve hayatta kalma içgüdüsüne işaret eder. Dönüşüm gücünü, ikna ve manipülasyon yeteneğini gösterir. Gezegenlerin bulunduğu Oğlak burcu, bu güç hırsının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu iktidar hırsı, hedefe doğru yılmadan gitmeyi, bu amaç uğruna acımasız, katı, merhametsiz ve kontrolcü yaklaşımlar benimsemeyi barındırıyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu güç takıntısının, iktidar hırsının benliği ele geçirmesine izin vermektir. Gizemli, karşı konulmaz, karanlık güçler kişiyi ele geçirebilir. Güç takıntısı, aslında çok derinlerde yatan bir acizlik korkusuna karşı geliştirilen bir savunma mekanizmasıdır. Kişi “öldürülmemek” için, veyahut başkalarının nezdinde “önemsiz biri”, “bir hiç” haline gelmemek için etrafındakileri kontrol etmek, onları kendine bağımlı kılmak ister. Bu süreçte onların benliklerine nüfuz eder, en gizli köşelerine sızar ve onların en içsel zaaflarını tespit edip bu zayıflıkları üzerinden onları kendine bağımlı kılar. Çok yüksek nüfuz etme gücü, insanları değişime zorlama şeklinde kötüye kullanılabilir. Mutlak güç için her türlü yıkıcı, öfkeli, gaddar, acımasız, zalim ve vahşi yöntemler kullanılır. Güç savaşlarına girilir. Ya hep ya hiç yaklaşımı görülür. Şiddet, vahşilik, öfke ve intikam gölgeleri yaşanır. Herkesin kaybettiği yozlaştırıcı, eziyet eden, kişiliği parçalayan bir sonuçla karşılaşma tehlikesi söz konusudur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap derin, kapsamlı bir dönüşüm cesareti göstermektir. Mars-Plüto ikilisi çok yüksek kararlılık, yenilmezlik, büyüleyicilik ve cesaret gücü verir. Bu etkinin verimli kullanımı, kararlılıkla durumları dönüştürme, engelleri eleme gücüdür. Muazzam irade gücünü, bilinçli olarak değişim ve reform için kanalize etmek gerekir. Yüksek ikna ve yönlendirme gücü, diğerlerini olumlu yönde değiştirmek ve onların dönüşümlerine eşlik etmek için kullanılabilir. En derine, içine nüfuz etme arzusu, derinlerde gizli saklı olanı ortaya çıkarma becerisi sunar. Her türlü mücadelede odaklanmış güç kullanımı ve yüksek hayatta kalma içgüdüsü, kişiye dayanma ve krizleri güçlenerek atlatma kabiliyeti verir. Mars-Plüto ikilisi mevcut yapıları yakıp-yıkarken, aynı anda “yeniden doğuş” için büyük bir kudret de bahşeder. Kişi bu azmi, hırsı kendi bencilliğini ve fani varoluşunu aşan bir misyon için seferber ederse, o zaman çabaları insan üstü bir başarıyla sonuçlanma şansına sahiptir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, güç hırsına ve zalimliğe kapılmadan yüksek irade gücünüzü seferber edip kapsamlı bir dönüşüm cesareti göstermelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Tüm Plüton transitleri gibi, bu etki de exact olduktan bir süre sonra fiziki dünyada tezahür edecektir.

Tablo: "The Forge of Vulcan", c.1660, Luca Giordano

Wednesday, April 25, 2018

SEVGİYİ KELİMELERE DÖKME ZAMANI


Tablo: "A Token of Love", 1853-1920, Giacomo Mantegazza 

SEVGİYİ KELİMELERE DÖKME ZAMANI

▪Dün Venüs İkizler burcuna girdi. 19 Mayıs’a kadar tüm burçlar, sevgi paylaşımı, ilişki kurma, iştah ve değer verme fonksiyonunda “akıl, merak, iletişim, değişkenlik, çok yönlülük, yüzeysellik ve konuşkanlık” anlamına gelen İkizler sürecini deneyimleyecek.

▪Sevgi Paylaşma Şekli: Konuşma ve fikir alışverişi üzerinden, yüzeysel ve entelektüel. Dinlemek, veri toplamak. Çeşitliliğe ve değişkenliğe doymak.

🔶 Olumsuz yansıması:
🔸 Maymun iştahlı sevgi
🔸 Kalıcı olmayan sevgi
🔸 Gelip geçici arzular
🔸 Sevgide yüzeysellik
🔸 Bağlanmaktan hoşlanmama
🔸 Gönül eğlendirme
🔸 İlişkide Güvenilmezlik
🔸 Havailik
🔸 Hep yeni deneyim isteme
🔸 Değişiklik peşinde koşma
🔸 Duygularını bastırma
🔸 Mantığın sevgiyi bastırması
🔸 Değerini bilgisine indirgeme

🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Çok yönlü ilişkiler
🔹Flört
🔹Cana yakın, eğlendirici sevgi
🔹Arkadaş canlılığı
🔹Sosyallik
🔹Sosyal ağ kurma sevgisi
🔹Sevgi hakkında düşünme
🔹Öğrenme sevgisi
🔹Bilgiye iştah
🔹Bilgilendirici, zeki ilişkiler
🔹Konuşma sevigisi
🔹Güzel konuşma
🔹Sapyoseksüel (aklı sevme)
🔹Sevgiyi kelimelerle dışavurma
🔹Zekice sevgi ifadesi
🔹Yakınlık için düşüncelerini paylaşma
🔹Çeşitlilik ve zihinsel kaliteyi takdir etme
🔹Zevkleri için merak duyma

#VenüsİkizlerBurcunda
#Astroloji


Tuesday, April 24, 2018

24 Haziran Seçimlerinin Astrolojik Analizi
24 Haziran Seçimlerinin Astrolojik Analizi
Efe Erten

Devlet Bahçeli’nin 17 Haziran’da “Erken Seçim” çağrısı yapması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Nisan’da Erken Seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklaması üzerine ülkemiz hızlı bir şekilde seçim gündemine girdi.
Herkesin aklındaki soru “Seçim Sonucu” ne olacak? Astrolojiden “Şu aday kazanacak”, “bu parti bu oranda oy alacak” gibi bir kehanet beklemek, astrolojiyi fala indirgemek olur. Bizim bu analizde yapacağımız, ülkemizin nasıl bir siyasi süreçten geçtiğini astrolojiyi kullanarak anlamak, ve bu sürecin olası gelişmeleri konusunda önceden uyarıda bulunmaktır.
Seçim sürecinde, 28 derece Koç burcunda Güneş – Uranüs kavuşumuyla girdik, bu sebeple bu derece her tetiklendiğinde önemli, sürpriz, beklenmedik, ani çıkışlar yaşanacaktır. Keza, geçtiğimiz haftanın en baş döndürücü gündemine sahip gün olan 22 Nisan Pazar, Ay 28 derece Yengece gelip bu noktaya harekete geçirici bir kare yaptığında CHP’li 15 vekil ani bir siyasi hamleyle İYİ Parti’ye geçerek, seçim sürecinin temel akışını değiştirmiştir.
Sürpriz, Ani Olaylar
Güneş-Uranüs bu şekilde akışı değiştiren, sürpriz, beklenmedik, ani ve şaşırtıcı gelişmelere işaret eder. Bu seçim sürecinin temel belirleyeni bu Güneş-Uranüs ikilisi olacak. Gökyüzündeki Uranüs’ü dikkatli bir şekilde izlersek, 29 Nisan, 6 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 26 Mayıs, 3 Haziran, 10 Haziran, 16 Haziran ve 23 Haziran tarihlerinde, Ay’ın Uranüs’e bu şekilde sert açılar yaparak şoke edici, sürpriz gelişmeleri gündeme getireceğini görürüz. Bu günlerde bir cumhurbaşkanı adayının aniden adaylığını açıklaması ve beklenmedik ittifak haberlerinin gündeme gelmesi gibi liderlerin sürpriz çıkışları yaşanacaktır.
24 Haziran Seçimine gidene kadar, Uranüs’ün aldığı gezegsensel sert açıları izlemeliyiz: 13 Mayıs Merkür kavuşumu, 16 Mayıs Mars karesi ve 15 Haziran Venüs karesi bu sert açıların yaşandığı tarihlerdir.13 Mayıs Merkür kavuşumu, medyayı, basın organlarını, iletişimi ve haberleşmeyi ilgilendiren ani, beklenmedik gelişmeler anlamına gelir.  Merkür Türkiye’nin 4.evini yani muhalefetini yönettiği için, bu tarihte muhalefet partilerinin ve liderlerinin sürpriz çıkışları gündemi belirleyecek. 16 Mayıs Mars karesinde, orduyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanacak. 16 Mayıs’ta pek çok gencin beklediği bedelli askerlik çıkabilir. 16 Mayıs’ta ayrıca savaş, terörizm ve yangın konuları da gündemi meşgul edecek. Uranüs’ün Venüs’ten son sert açı aldığı 15 Haziran’da ise kadınlarla ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu. Seçim sürecinde bildiğimiz tek kadın lider adayı Meral Akşener olduğu için, onunla ilgili ani, beklenmedik, sürpriz bir çıkışın yaşanacağını düşünebiliriz. Türkiye'nin Venüs'ü ayrıca 5.evi yönettiğinden, 15 Haziran’da eğlence yerleri, meydanlar, gençler ile ilgili ani, patlayıcı olaylar yaşanabilir.
15-16 Mayıs: Milat
Gökyüzündeki en önemli hareketler 15-16 Mayıs tarihinde gerçekleşiyor: 13 Mayıs Ay-Uranüs kavuşumu, 15 Mayıs Uranüs’ün Boğa burcuna geçişi, 15 Mayıs Boğa burcunda Yeni Ay, 16 Mayıs Mars Uranüs karesi. Tüm bu göstergeler, bu süreçte 15-16 Mayıs tarihlerinin bir milat olacağını gösteriyor. 15-16 Mayıs’tan öncesiyle, sonrası tamamen birbirinden farklı olacak. Bu tarihte yaşanacak şey, çok önemli bir vites değişimine işaret ediyor. 15-16 Mayıs’ta seçimler toptan iptal edilebilir, bir aday hapse atılabilir, bir parti kapatılabilir veya askeri darbe, muhtıra gibi demokrasiyi bloke eden gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişmelere bir reaksiyon olarak gençlerin sokağa dökülmesi ve meydanlarda muhalefetin protestoları, kaotik olaylara sebebiyet verebilir.

15 Mayıs Yeni Ayı, Plüto’yla üçgen yaparak hızlı dönüşümleri getiriyor. Bu “ana değişiklikler” anlamına gelir. 15 Mayıs Yeni Ayına, Mars-Uranüs karesi damga vuruyor. Bu açı bela çıkartan, kazaya eğilimli, tehlike yaratan, sinirli, aksi, kontrolsüz, patlayıcı ve isyankar olaylara işaret eder. O sırada Merkür de hala Uranüs’le kavuşum halinde ve bu Mars’a kare yapması yaşanacak ani, belalı, isyankar çıkışlara iletişimde, ulaşımda ve haberleşmede yaşanacak kazaların, sorunların eşlik edeceğini gösteriyor. Her şeye muhalefet etmek, sinirli, kırıcı üslup, sivri dil, çabuk öfkelenmek, bir allak bullak oluşa yol açıyor. Bu Yeni Ayın göstergeleri beraber okunduğunda, 15-16 Mayıs’ta gençlerin meydanlara dökülmesi ve muhalefetin protestolar düzenlemesi de, yaşanacak miladın tetikleyicisi olabilir.

Uluslararası İlişkiler ve Dost-Düşman Ülkeler

Türkiye’nin Doğum Haritasında bu sene en zorlayıcı etkiyi “uluslararası ilişkiler ile dost ve düşman ülkeleri” gösteren 7.ev alıyor. Bu yılın en belalı açıları olan 2 Nisan Mars Satürn kavuşumu ve 26 Nisan Mars Plüto kavuşumları, Türkiyenin “uluslararası ilişkiler ile dost ve düşman ülkeler” konusunda yaşanıyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde yaşanan en önemli gelişme, 14 Nisan’da ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’yi vurmasıdır. Bu saldırının Türkiye açısından sonuçları incelendiğinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un tepki çeken "Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" çıkışı akıllara gelmektedir. Bu saldırı sonucunda Türkiye 7.evin ifade ettiği, “dost ve düşman ülkeleri” tekrar tanımlamak zorunda kalmıştır. 3 belalı, zorlayıcı ve dönüştürücü gezegen Mars, Satürn ve Plüto’nun Türkiye’nin “düşman evi” olan 7.evdeki konumu, Erken Seçim kararının alınmasında bile bu “uluslararası ilişkilerin” ve Suriye saldırısının asıl tetikleyici olduğunu gösteriyor. Şimdi bundan sonra, “dost ve düşman ülkeler” konusu 26 Nisan’da Mars-Plüto kavuşumuyla ciddi bir şekilde tetiklenecek. Bu açı, 30 Nisan’da 9 derece Akrep Dolunayına da damga vurarak, 14 gün boyunca ürünlerini verecek. 26 Nisan’daki bu açı yıkım, patlayıcı etkiler, öfke, takıntı, vahşilik, intikam ve manipülasyon anlamlarına geliyor. Güç sahibi olmak için hırs, doymak bilmemek, acımasızlık ve zorbalık bu açının anlamlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu etkiyi, düşman ülkelerle ilişkilerinde yaşayacak. ABD-Rusya arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilimin, 26 Nisan’da yıkıcı bir olayla Türkiye’yi ve seçim sürecini etkilemesi bekleniyor. Günümüzde bu “yıkıcı etkiler” füzeler, bombalama gibi doğrudan, açıkça yaşanabildiği gibi, terörist faaliyetler veya askeri darbeler gibi daha dolaylı manipülasyonlar şeklinde de yaşanabilmektedir.
7.evin bir ülke haritasında bu kadar ciddi tetiklendiği senelerde ülkenin savaşa girmesi olasıdır. Savaş tehlikesiyle ilgili en önemli tarih, 30 Mayıs’ta Satürn’ün alçalanla kavuşumudur. 30 Mayıs’da gerçeklerle yüzleşme, zorlanma, sorumluluk alma, sınır çizme, duvara toslama, daraltma, kısıtlama, engelleme ve korku anlamlarına gelen Satürn, Türkiye’nin “düşman ülkeler ve uluslararası ilişkiler” noktasına gelip, ülkenin kendisini ve halkını gösteren yükselenine karşıt açı yapacak. Burada düşmanlardan gelecek zararlı etkilere ve savaş riskine dikkat etmek gerekir.

Tutulmalar ve 24 Haziran Seçimleri

24 Haziran seçimleri civarında Türkiye Cumhuriyetini etkileyen üç önemli tutulma var. 13 Temmuz 20 derece Yengeçteki Güneş Tutulması, 11 Ağustos 18 derece Aslan’daki Güneş tutulması, ve 27 Temmuz 4 derece Kovadaki Ay tutulması. Tutulmaların etkisi bir yıla kadar yayılabildiği için, bu etkiler sadece seçim öncesi değil, tüm yıl boyunca düşünülmelidir.
13 Temmuz tutulması, Türkiye’nin birinci evinde meydana geliyor, yani “ülkenin kendisini”, genelini ve halkını ilgilendiriyor. Tutulma muhalefeti gösteren Merkür’e ve düşman ülkeleri gösteren Satürn’e kare yapıyor. Ülkenin liderini gösteren Jüpiter’eyse üçgen yapıyor. Tutulmanın anlamı, “birliklerin dağılması.” Bu tutulma ülkede ve muhalefet içinde ayrılıkçı hareketleri tetikleyebilir. Siyasette bazı birliklerin dağıldığı görülebilir. Örneğin HDP’nin Türkiye soluyla bağlantısını kesmesi, kendini feshetmesi ve siyasetini daha ayrılıkçı DBP üzerinden devam ettirmesi görülebilir. Mevcut seçim ittifaklarının dağıldığına da şahit olabiliriz.
11 Ağustos 18 derece Aslan’daki Güneş tutulmasının anlamı “yıkım, ve yıkıntılar arasından yeni bir hayatın doğmasıdır.” Bu tutulma aslında Türkiye için deprem tehlikesi anlamına geliyor. Bu tutulma, 17 Ağustos depreminden önce yaşanan tutulmayla aynı derecede yaşandığı için, ve gökyüzündeki çoğu gezegenin aynı 17 Ağustos’da olduğu gibi sabit burçlarda olduğu için, deprem riski söz konusudur. Deprem riski en güçlü 11 Ağustos haftasında olmakla beraber, 18 derece Aslan’ın tetiklendiği 6 Mayıs Jüpiter karesi, 9 Mayıs Güneş karesi ve 30 Haziran Venüs kavuşumu tarihlerine de dikat etmek gerek. 30 Nisan 9 derece Akrep Dolunayında, sıkı bir büyük sabit haç olması, 11 ağustos tutulmasını erken tetikleme riski barındırmaktadır.
11 Ağustos tutulmasının anlamı birden yaşam planlarının çökmesi ve hayat tarzının sarsılmasıdır. Kafakarışıklığı ve sonrasında yeniden yapılandırma ve dönüşüm anlamına gelir. sarsıntıdan sonra, ortalık durulunca tekrar inşaat başlar. Yeniden şekillendirme ve yapılandırma ile önemli sonuçlara ulaşılır. Bu tutulma ailesi, var olan yapıyı aniden yıkar ve hayata yeni bir istikamet belirler. Bu açıdan baktığımızda, 11 Ağustos tutulmasının ya fiziki ya da siyasi bir depremle içinde bulunduğumuz yapıyı yıkıp, yeni bir inşaat başlatacağını görmekteyiz. Tutulmaların etkileri tam oldukları gün değil, aylar öncesinden hissedilmeye başlandığı içim, zaten 18 Nisan Erken seçim kararı, 24 Haziran seçimi ve bu süreçte yaşanacaklar, aslında bu “yıkım ve sonrasında yeniden inşaat” sembolizminin deneyimlenmeye başlandığını gösteriyor. 18 Ağustos tutulması, Türkiye Cumhuriyetinin yöneticisini gösteren Neptün’ün üzerinde yaşandığı için, bu sembolizm ülkenin yöneticisi üzerinden deneyimlenmektedir. Bu iki tutulma arasında yaşanan tam Ay tutulması da Türkiye Cumhuriyeti haritasında, yine bir yönetici sembolü olan Güneş’e T-kare yapıyor. Bu 11 Ağustos tutulmasının ülke yöneticisi açısından içerdiği anlamı pekiştiren bir göstergedir. Türkiye Cumhuriyeti haritasını etkileyen ağır gezegenlerden “çözücü, dağıtıcı, eritici, aldatıcı” Neptün’ün 26 Mayıs tarihinde, ülkenin yöneticisini gösteren MC noktasıyla kavuşması dikkat çekiyor. Zodyağı 164 yılda dolaşan Neptün Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri ilk defa bu yönetici noktasına geliyor. Bu ülkenin  yönetiminin ilk defa çözüldüğünü, eridiğini, dağıldığını gösterir. Bu tarih yönetimle ilgili önemli çözücü, eritici ve aldatıcı gelişmeleri gösterir. Gizli düşmanların el altından yapılan, saklı faaliyetlerine dikkat etmek gerekir. 24 Haziran’a kadar Güneş’in en önemli açısı 7 Haziran’daki Neptün karesi. Bu yöneticiyle ve ittifaklarla ilgili aldatılma, kandırılma, dağılma, çözülme ve erime anlamları içerir. Yalan haberler, gizli konular gündemi meşgul eder.

Sonuç

Ağır gezegenlere baktığımızda 24 Haziran seçimine kadar ani, şok edici Uranyen sürprizlerin meclisle ilgili olduğunu, Plütonik yıkıcı güç savaşlarının ve Satürnyen zorlukların düşman ülkelerle, savaşlarla yaşandığını, çözücü, eritici Neptünyen etkilerin ülke yöneticisiyile ilgili olduğunu ve Jüpiteryen şanslı, büyütücü etkinin gençler ve meydanlarla ilgili olduğunu görüyoruz. 24 Haziran seçimlerinin kazananı kim olursa olsun, 11 Ağustos tutulmasını içeren 2018 yazı ülke için yıkım, ve yıkıntılar arasından yeni bir hayatın doğması” anlamına gelmektedir. Ülkemiz için önümüzdeki bu zor ayların en az hasarla atlatılmasını ve en hayırlı şekilde sonuçlanmasını dileyelim.


Monday, April 23, 2018

Doğum Haritanızı ÇıkarınDoğum Haritanız, TC no’nuz gibidir.

Astrolojiyle ilgilenen herkesin Doğum Haritasını ezbere bilmesini tavsiye ederim.

Herkes, kendi
- Güneş’inin
- Ay’ının
- Yükselen’inin
Hangi burçta, kaç derecede olduğunu
ezbere bilirse, yazılardaki açının kendisine etkisini de daha iyi anlayabilir.

Bağlantıya tıklayarak Doğum Haritanızı çıkarabilirsiniz:

Sunday, April 22, 2018

Merkür - Satürn Karesi | 25 Nisan 2018Merkür - Satürn Karesi | 25 Nisan 2018

25 Nisan Çarşamba, iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel ve iletişimsel fonksiyonlarda bir yavaşlamaya işaret eder. Düşüncelerde karamsarlığın, korkunun ve dar görüşlülüğün hakim olduğunu gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları, bu zorlayıcı düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu zihinsel engellenme, ben-merkezli ve dürtüsel düşünceler ile toplumsal kurallara göre tanımlanmış sorumluluklar arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri karamsarlığa teslim olmaktır. Kişi kendi öğrenme ve algılama yeteneklerinden şüphe duyar. Kendini ifade etmekten ve iletişim kurmaktan çekinebilir. Satürn’ün gölgesi, yetersizlik hissiyle kişiyi depresyona sürükler. Gelecek kaygısı ve endişe zihni ele geçirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Satürn, Mekür’ün temsil ettiği öğrenme kapasitesinde muazzam bir odaklanma yeteneği bahşeder. Bu açının verimli kullanımı, bu konsantrasyon becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Merkür-Satürn ikilisi, algıda gerçekçiliği egemen kılar. Mantık ve realizm imtihanından geçemeyen fikirler elenir. Daha önce denenmiş, geleneksel kalıplarla düşünülür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.


Bu açıdan doğum haritasında 9 derece  öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ev Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Friday, April 20, 2018

Mars Jüpiter Sekstili - 24 Nisan 2018
Mars Jüpiter Sekstili - 24 Nisan 2018
24 Nisan Salı, hareketin gezegeni Mars ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı var. Bu açı özgüvenle mücadele etmeye işaret eder. Yüksek enerjiyle arzulanan hedefe doğru büyüme anlamına gelir. Gezegenlerin bulunduğu dişil Oğlak ve Akrep burçları, bu enerjik büyümenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Gerçekçi, çalışkan ve disiplinli hareketlerle daha derin olanı bulmak için bir genişleme söz konusu.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu enerjik genişleme şansını aşırı özgüvenli ve iyimser bir yaklaşımla, girilmemesi gereken savaşlara girerek heba etmektir. Normalde başarılacak mücadeleler, aşırı kendinden memnun, mağrur bir tutumdan dolayı kaybedilir. Aceleci, dürtüsel bir şekilde, hiç plan yapmadan, iyi düşünmeden dürtüsel bir şekilde yeni işlere başlamak sağlıksız büyümeye yol açar.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, Jüpiter-Mars ikilisinin bahşettiği  çok yüksek özgüveni ve hevesi abartmadan, iyi planlanmış bir iyimserlikle ve enerjiyle kullanmaktır. Bu transit çok enerjik ve faal bir döneme işaret eder. Tecrübe etme, deneyimleme arzusu verir. Bu etki altında gelecek için harekete geçme enerjisi bulunur. Geleceği şekillendirecek yeni projeleri, potansiyelleri başlatma gücü bahşeder. Bu muazzam enerjiyi olumlu kullanmak için abartıyı kontrol etmek, ölçülü olmak gerekir. Planlama çok önemlidir. Bu açı İlk adımı atma cesareti bahşeder. Eğer sabır ve sistematik bir düzen geliştirilebilirse, bu transitin sunduğu daha önce kendini yetersiz hissedilen, çekimser kalınan, korkulan konularda adım atma, inisiyatif alma becerisi faydalı amaçlar için kullanılabilir. Bu açıdan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek itiyorsanız, bu kuvvetli özgüven, iyimserlik ve coşkuyu kontrollü genişleme projeleri için seferber etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 20 derece dişil burçlarda (Oğlak, Başak, Akrep, Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar şanslı bir büyüme fırsatı şeklinde etkilenecek. 20 derece Boğa ve Yengeçte gezegenleri bulunanlar ise daha meydan okuyucu bir ikili zıtlaşma sürecinde bu fırsatı değerlendirme şansına sahipler.


Tablo: "Napoleon Crossing the Alps", 1800, Jacques-Louis David

Thursday, April 19, 2018

SAĞLAMLAŞTIRMA ZAMANISAĞLAMLAŞTIRMA ZAMANI

▪Yarın Güneş Boğa burcuna giriyor. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “maddesel dünyada sağlamlaştırma” anlamına gelen Boğa sürecini deneyimleyecek.

▪Psikolojik amaç: Önce kendi yeterliliğini fark etmek. Kaynaklara sahip olduğunu fark etmek. Bu kaynaklarını ve yeteneklerini geliştirip, verimli olmak. Maddesel dünyada sağlam ve istikrarlı bir varoluş sağlamak. Şükür ve huzur.

🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Değişime direnmek
🔸İnatçılık
🔸Denenmiş yöntemlerle hareket etmek
🔸Güvenliği maddeye bağlamak
🔸Biriktirme arzusu ve cimrilik
🔸”Hiçkimseye ihtiyacım yok” yaklaşımı
🔸Yardım istememe
🔸Tembellik. Rahata düşkünlük
🔸Zevk düşkünlüğü

🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Somutlaştırma, forma kavuşturma
🔹Sağlamlaştırma
🔹Sabır
🔹Dünyayı beş duyuyla deneyimlemek
🔹Kaynakları geliştirmek, üretmek
🔹Bereketlendirmek, verimli olmak
🔹Kalıcı ve güvenli yapılar kurmak
🔹İstikrar
🔹Huzuru tesis etmek
🔹Yeterlilik ve şükran duygusunu tatmak

#GüneşBoğaBurcunda
#Astroloji

Tablo: "The rape of Europa", 1725-1805Louis Jean François Lagrenée

Wednesday, April 18, 2018

Erken seçim tarihi açıklandı: 24 Haziran 2018
Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erken Seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

27 Ekim 2017’de, Türkiye’nin 2018’de erken seçime gideceğini yazmıştım: http://ilminucum.blogspot.com.tr/2017/10/turkiye-cumhuriyetinin-94-yas-29-ekim.html


16 Nisan 2018’de, Erken Seçimlerin 18 Nisan 2018’de açıklanacağını belirtmiştim: http://ilminucum.blogspot.com.tr/2018/04/koc-burcunda-yeni-ay-16-nisan-2018.html

Tuesday, April 17, 2018

Venüs Plüto Üçgeni – 17 Nisan 2018Venüs Plüto Üçgeni – 17 Nisan 2018

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında çok şanslı  bir üçgen açı var. Bu açı tutkulu ilişkilere, iki kişinin toplamından daha büyük kadersel ortaklıklara işaret eder. Sevgi paylaşımı konusunda olumlu bir dönüşüm şansını gösterir. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Boğa ve Oğlak, bu romantik dönüşüm şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu romantik şansı yakalamak için aşka ayakları yere basan bir şekilde yaklaşmak gerekir. Bu ilahi çağrıya mutlaka sorumlu ve disiplinli bir dönüşüm reçetesi eşlik etmelidir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu duygu yoğunlaşmasını daha karanlık tarafta, kıskançlıkta, maniplüsayonda ve kontrolcülükte deneyimlemektir. Plütonik Venüs, aşkta güç savaşlarına, ifrat tefrit yaklaşımına ve ilişkide marazi saplantılara, takıntılara çok müsaittir. 

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap yaratıcı gücü seferber etmektir. Bu etki altında Plüton, kısa süreliğine sanatsal ve estetik faaliyetlere atomik bir güç bahşeder. Bu açının verimli kullanımı bu yaratıcı gücü ürün vermek için istihdam etmektir. Venüs’ün Plüton’la üçgeni ayrıca çok yoğun bir çekim gücüne işaret eder. Bu etkiyi alan doğum haritaları, şiddetli bir magnetizmaya ve cinsel etkileyiciliğe sahip olur. Bu nükleer güç şehveti, iştahı ve tutkuyu da şiddetlendirir. Bu transit ayrıca güçlü ilişkileri gündeme getirir, sizi silkeleyecek bir partneri hayatınıza çekebilir. Bu yoğun duygu paylaşımı içeren birliktelik size muazzam dönüşüm fırsatları sunar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bir seferliğine kontrolcülüğü, ve ölüm korkusunu askıya almalı, gerçekten derin katmanlarınıza temas edebilecek dönüştürücü partnere kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "The Abduction of Proserpina", 17.yüzyıl, bilinmeyen sanatçı