Thursday, April 26, 2018

Mars Plüto kavuşumu – 26 Nisan 2018Mars Plüto kavuşumu – 26 Nisan 2018

Bugün mücadelenin gezegeni Mars ile dönüşümün gezegeni Plüto kavuşuyor. Bu açı büyük hırsa, baskıya direnme cesaretine ve hayatta kalma içgüdüsüne işaret eder. Dönüşüm gücünü, ikna ve manipülasyon yeteneğini gösterir. Gezegenlerin bulunduğu Oğlak burcu, bu güç hırsının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu iktidar hırsı, hedefe doğru yılmadan gitmeyi, bu amaç uğruna acımasız, katı, merhametsiz ve kontrolcü yaklaşımlar benimsemeyi barındırıyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu güç takıntısının, iktidar hırsının benliği ele geçirmesine izin vermektir. Gizemli, karşı konulmaz, karanlık güçler kişiyi ele geçirebilir. Güç takıntısı, aslında çok derinlerde yatan bir acizlik korkusuna karşı geliştirilen bir savunma mekanizmasıdır. Kişi “öldürülmemek” için, veyahut başkalarının nezdinde “önemsiz biri”, “bir hiç” haline gelmemek için etrafındakileri kontrol etmek, onları kendine bağımlı kılmak ister. Bu süreçte onların benliklerine nüfuz eder, en gizli köşelerine sızar ve onların en içsel zaaflarını tespit edip bu zayıflıkları üzerinden onları kendine bağımlı kılar. Çok yüksek nüfuz etme gücü, insanları değişime zorlama şeklinde kötüye kullanılabilir. Mutlak güç için her türlü yıkıcı, öfkeli, gaddar, acımasız, zalim ve vahşi yöntemler kullanılır. Güç savaşlarına girilir. Ya hep ya hiç yaklaşımı görülür. Şiddet, vahşilik, öfke ve intikam gölgeleri yaşanır. Herkesin kaybettiği yozlaştırıcı, eziyet eden, kişiliği parçalayan bir sonuçla karşılaşma tehlikesi söz konusudur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap derin, kapsamlı bir dönüşüm cesareti göstermektir. Mars-Plüto ikilisi çok yüksek kararlılık, yenilmezlik, büyüleyicilik ve cesaret gücü verir. Bu etkinin verimli kullanımı, kararlılıkla durumları dönüştürme, engelleri eleme gücüdür. Muazzam irade gücünü, bilinçli olarak değişim ve reform için kanalize etmek gerekir. Yüksek ikna ve yönlendirme gücü, diğerlerini olumlu yönde değiştirmek ve onların dönüşümlerine eşlik etmek için kullanılabilir. En derine, içine nüfuz etme arzusu, derinlerde gizli saklı olanı ortaya çıkarma becerisi sunar. Her türlü mücadelede odaklanmış güç kullanımı ve yüksek hayatta kalma içgüdüsü, kişiye dayanma ve krizleri güçlenerek atlatma kabiliyeti verir. Mars-Plüto ikilisi mevcut yapıları yakıp-yıkarken, aynı anda “yeniden doğuş” için büyük bir kudret de bahşeder. Kişi bu azmi, hırsı kendi bencilliğini ve fani varoluşunu aşan bir misyon için seferber ederse, o zaman çabaları insan üstü bir başarıyla sonuçlanma şansına sahiptir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, güç hırsına ve zalimliğe kapılmadan yüksek irade gücünüzü seferber edip kapsamlı bir dönüşüm cesareti göstermelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. Tüm Plüton transitleri gibi, bu etki de exact olduktan bir süre sonra fiziki dünyada tezahür edecektir.

Tablo: "The Forge of Vulcan", c.1660, Luca Giordano

No comments:

Post a Comment