Sunday, April 1, 2018

Mars Satürn Kavuşumu - 2 Nisan 2018

Mars Satürn Kavuşumu - 2 Nisan 2018

Yarın savaşın gezegeni Mars ile sorumluluğun gezegeni Satürn kavuşuyor. Bu açı harekete geçme ve sorumluluk alma fonksiyonlarının kaynaştığını gösterir. Sınırlamalar ve yoksunluklar içinde başlatmaya, inisiyatif almaya ve kendini ortaya koymaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Oğlak burcu, bu hareket-sorumluluk kaynaşmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu sorumlu başlatma enerjisi, gerçekçi bir hedefe doğru yılmadan, azimle, sabırla çalışmayı gerektiriyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri öfkeyi bastırmaktır. Bu sinirin ve saldırganlığın kişinin içinde zamanla birikmesine ve aniden agresif patlamalara yol açar. Satürn’ün gölgesi çok katı kısıtlayıcı hareketleri, aşırı baskıcılığı, sınırlandırmayı ve kuralcılığı gündeme getirebilir. Bu harekete geçme ve durdurma prensiplerinin uyumsuzluğu, sağlıklı-sağlam yapılar inşa etmeyi imkansız kılar. Bu transit aynı zamanda otorite figürleriyle münakaşa riski barındırır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap tam anlamıyla bir “maraton koşucusu” olmaktır. Mars’ın cesur, istekleri için mücadele etmeye hazır, atılgan ve enerjik yapısı ile Satürn’ün gerçekçi, disiplinli, sorumlu, hedef odaklı, azimli doğası özenle harmanlanmalıdır. Bu sabırsızlık (Mars) ve başarısızlık korkusunu (Satürn) bertaraf etmeyi gerektirir. Bunun yerine bu açının verimli kullanımı, gerçekçilik sınavından geçirilmiş, etüt çalışmaları yapılmış yeni projeleri emin adımlarla başlatmak; ve uzun zamana yayılmış metodlu, planlı programlı, sistematik bir gayretle sağlam yapılar inşa etmektir.  Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız kendininizi ortaya koymaktan korkmamalı, başlatacağınız projelere güvenerek, sabırla ve çalışkanlıkla hedefinize doğru ilerlemelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 8 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler. 8 derece dişil burçlarda (Boğa, Başak, Balık ve Akrep) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar.


Tablo: "Apollo in the Forge of Vulcan", 1630, Diego Velázquez

No comments:

Post a Comment