Tuesday, May 22, 2018

Yay burcunda Dolunay – 29 Mayıs 2018
Yay burcunda Dolunay – 29 Mayıs 2018

29 Mayıs Salı akşamı 17:19’da Yay burcunun 8 derecesinde, etkileri 14 gün boyunca hissedilecek bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunayın ana teması uzak ufuklar açılmak ve farklı kültürleri deneyimlemektir.

Yay Dolunayının ifade ettiği psikolojik süreç, bilgiye yaşayarak ulaşmaktır. Maceraya atılıp, deneyimleyerek öğrenmektir. Yaşantılamaktır. Bir yolculuğa çıkıp doğanın yasaları ve evrenin işleyişi fark edilir. Doğada geçirilen sürede insanın evrenle bağı kavranır.

Yay Dolunayında yüksek olan bilgiyle temas edilir. Bu temas kitaplardan edinilen teorik veya ansiklopedik bilgi değildir. Veri ya da malumat anlamındaki parça parça detay bilgi de değildir. Bunlar İkizlerin alanlarıdır. Yayın bilgisiyse, bizzat hayatın içinde yaşayarak, tecrübe ederek ve hissederek edinilen irfan anlamındaki anlayıştır. Uzak ufuklara açılarak, yeni ülkelere giderek, çok farklı kültürlerle ve inanışlarla temas kurulur. Kişi kendi kanılarından, yargılarından, değerlerinden ve inançlarından çok farklı ve zıt inançlarla karşılaşır. Bu karşılaşma bir gazetecinin veya bilim adamının yapacağı gibi teorik ya da rasyonel bir bilgi alışverişi değildir. Bu bir antropoloğun veya hacının yapacağı gibi o farklı kültürün bir parçasıymışçasına onlar gibi yaşamayı, onların gözüyle dünyaya bakmayı ve farklı inançları bilfiil yaşantılamayı içerir. Bu noktada başka inançların, yargıların ve kanıların da mümkün olduğu anlaşılır. Daha geniş bakış açışı kazanılır. Daha hoşgörülü, kabul edici ve bilgece bir yeni yaşam felsefesi oluşturulur. Daha evrensel ve anlayışlı prensipler, yargılar, etik ve ahlak kuralları geliştirilir.

Yay dolunayında başka dünyalara açılınır. Yeni yerler görülür. Yeni fikirlerle karşılaşılır. Seyahatler, uzun yolculuklar, serüvenler, maceralar, doğa aktiviteleri veya ekstrem sporlar yapılır. Geleceğin bilgisiyle, yeni inançlarla ve felsefelerle haşır neşir olunur. Bunlardan bir anlam çıkarmak istenir. Kişi kendine özgü prensipler, kanılar, kanaatler, yargılar, hükümler, ahlaki değerler ve etik kuralları oluşturmayı amaçlar. Kendine özgü bir doğruya inanmak ister. Yüce bir ideal belirleyip ona doğru yönelmek ister. Burada Yay dolunayı güçlü özgüven, heves, iyimserlik, işlerin gelecekte iyi olacağına inanç ve Allah’a güven verir. Böylece ileriyi görmeyi, fırsatları ve potansiyelleri çok iyi fark etmeyi ve bunlardan en iyi şekilde istifade etmeyi mümkün kılar.

Yay dolunayına verilecek yanlış cevap “ben bilirim” tavrıdır. Zaten tanrısal bilgiye sahip olduğunu ve en doğrusunu bildiğini zannetmek, insanı yeni ufuklara açılmaktan alıkoyar. Yeni kültürleri ve inançları deneyimlemektense, kişi herkesi kendi doğrularıyla fanatik bir şekilde yargılar, herkese misyoner gibi vaaz verir, kibirli, ukala, asil ve lütufkar bir tavırla böbürlenir, gerinir ve ahkam keser. Patavatsızca ve kaba bir üslupla diğerlerini yargılar. Yay dolunayının bir başka riski aşırı iyimserlikle yarın her şeyin kendi kendine iyi olacağını sanmak, tembel bir şekilde beklemektir. Tutulamayacak sözler verilebilir, fazla özgüvenle girilmemesi gereken savaşlara girilebilir ve sağlıksız büyünebilir.

Bu Dolunayın Mars ile sekstili uzak ufuklara açılmak ve yeni kültürleri deneyimlemek için gerekli enerjiyi, girişkenliği ve harekete geçiriciliği veriyor. Kendi idealleri için özgüvenle mücadele etme ve inançlarının peşinden gitme gücü sağlıyor. Dolunayın düğümlerle oluşturduğu mistik dörtgen, kadersel karşılaşmalar ve karmik meydan okumalar kanalıyla, insana bakış açısını genişletme ve yeni bir yaşam felsefesi sentezleme fırsatı sunuyor. Dolunay yöneticisi Jüpiter’in ilahi Neptün ile üçgeni, bu 14 gün boyunca kabullenerek büyüme, tanrısal işaretleri ve içsel rehberliği izleyerek genişleme şansı sunuyor. Jüpiter’in küçük şanlı Venüs ile üçgeni ise şansı, keyfi ve eğlenceyi artırıyor. Artık maceraya atılarak, doğada zaman geçirerek ve yolculuk yaparak yaşamın tadını çıkarmak gerekir. İştahı doyurarak ve doğanın nimetlerini takdir ederek doğanın işleyişi ve anlam kavranabilir. Hala aktif olan Mars Uranüs karesi, bireyliğini, farklılığını ve özgürlüğünü yansıtan bir yaşam felsefesi oluşturmak için uzak ufuklara açılmayı ve yeni potansiyellere doğru genişlemeyi talep eder. Satürn’ün son yönetici olarak Venüs’e karşıtı ise, sevilmediğini düşünme ve değerinden şüphe etme deneyimlerinin, mevcut inançları, kanaatleri ve değerleri sorgulatacağını gösterir. Bunun neticesinde bir maceraya atılıp, yeni inançlarla, kültürlerle ve değerlerle temas kurulduğunda, yeni bir bakış açısıyla sevgi paylaşımının gerçekliğiyle yüzleşilebilir; böylece özüne uygun bir anlam ve felsefe sentezlenebilir.

Bu Dolunay, sizin Doğum Haritanızda hangi karşıt ev çiftine düşüyorsa o ev zıtlığıyla ilgili çok güçlü bir uzak ufuklar açılma, farklı olanı deneyimleme ve yaşayarak öğrenme enerjisi alacaksınız. Dolunaydan, doğum haritasında 8 derece değişken burçlarda (İkizler, Yay, Başak ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar meydan okuyucu, farkındalık geliştirici ve sonuçlandırıcı bir etki alacaklar.

Siz hangi nesildensiniz?
Siz hangi nesildensiniz?

Astrolojide nesiller vardır. Uranüs, Neptün ve Plüton gibi yavaş hareket eden gezegenler yıllar boyunca aynı burçta bulundukları için bir neslin karakterini belirler. Uranüs bir neslin bireyselliğini nasıl yansıttığını ve özgürlüğü nasıl algıladığını gösterir. Ne gibi süreçlere başkaldırıldığını, bağımsızlık arayışını nasıl sürdürdüğünü anlatır. Uranüs’ün burcu bir neslin orijinalliğini, farklılığını ve buluş yapma şeklini tanımlar. Neptün’ün burç konumu bir neslin neyi idealize ettiğini anlatır. Hangi süreçlerin olduğundan daha iyi görüldüğünü, neyin özleminin duyulduğunu ve neler hakkında hayal kurulduğunu gösterir. Hangi konularda yüksek fanteziler, ızdıraplar ve hayal kırıklığının yaşandığına işaret eder. O neslin deneyiminde hangi meselelerin çözüldüğünü, eridiğini ve dağıldığını vurgular. Plüton’un burcu ise neslin güç kavramını nasıl algıladığını anlatır. Hangi süreçlerde güç ve acizlik deneyiminin yaşandığını, hangi temalarda güç savaşlarının cereyan ettiğini gösterir. Bir neslin takıntılarını, saplantılarını ve yoğun komplekslerini hangi konuda tecrübe ettiğini açıklar. Sarsılmanın, yıkılmanın, dönüşümün ve yeniden doğuşun hangi süreçlerde tezahür edeceğini bildirir.

Peki sizin Uranüs’ünüz, Neptün’ünüz ve Plüton’unuz hangi burçlarda? Siz hangi nesildensiniz?Güneş İkizler burcunda - 21 Mayıs 2018 - 21 Haziran 2018Tablo: “Castor and Pollux”, 1783, Giovanni Battista Cipriani

BİLGİ TOPLAMA ZAMANI
▪ 21 Mayıs’ta Güneş İkizler burcuna girdi. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “merak etme ve bilgi toplama” anlamına gelen İkizler sürecini deneyimleyecek.
▪Psikolojik amaç: Merak etmek, soru sormak, dinlemek, öğrenmek
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸Maymun iştahlılık
🔸Gelgeç gönüllülük
🔸Enerjiyi dağıtma, yönelimini kaybetme
🔸Seçeneklerin hiçbirini yitirmemek için kararsızlık
🔸Yüzeysellik
🔸Bilgiçlik taslama, dinlememe
🔸Her fikri çürütme, aşırı şüphecilik
🔸Her şeyi akla, mantığa uydurma
🔸Etikten yoksun, ahlaksızlık
🔸Gevezelik, dedikodu
🔸Taklitçilik, veri hırsızlığı
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹Merak etme
🔹Soru sorma, dinleme
🔹Hızlı öğrenme
🔹Bilgi toplama, dağıtma
🔹Birimlerin arasındaki bağlantıyı algılama
🔹Kıvrak zekayla birimleri birbirine bağlantılandırma
🔹Formüle etme, mantık zincirleri kurma
🔹Yargıdan, kanılardan bağımsız ham algılama
🔹Zeki, hızlı, net, eleştirel düşünme
🔹Mantıklı, rasyonel, akılcı yaklaşım
🔹İletişim kurma, haberleşme, ağ kurma
#GüneşİkizlerBurcunda
#Astroloji

Saturday, May 19, 2018

Venüs Jüpiter Üçgeni – 1 Haziran 2018Venüs Jüpiter Üçgeni – 1 Haziran 2018

1 Haziran Cuma, sevginin gezegeni Venüs ile büyümenin gezegeni Jüpiter arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu iki benefik gezegen arasındaki iyicil açı, çok büyük bir şansı gösterir. Sağlıklı büyümeye ve aşk konusunda zenginleşmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Yengeç ve Akrep bu büyük şansın yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu şans, duygusal, anlayışlı ve yoğun ilişkiler kanalıyla cereyan ediyor. Besleme, büyütme, koruma, ait olma ve diğer insanla kaynaşma, onun derinliklerine temas etme ve dönüşümüne eşlik etme süreçlerini barındırıyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Bu oldukça şanslı transitin tek riski, fazla tembelliğe kapılma, aşırı yeme içme ve güzel olan her şey için fazla para  harcamaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, sosyal ortamlara girmek, diğerleriyle sevgi ve fikir paylaşımında bulunmak, hayattan keyif almaktır. Jüpiter-Venüs ikilisi keyif verecek geçici bir flörtü veya daha uzun sürecek bir sevgi birlikteliğini getirebilir. Bu transitin, finansal açıdan çok şanslı etkileri söz konusudur. Güzel sanatlarla uğraşmak, veya tatile çıkmak, dinlenip enerji toplamak için çok verimli bir zamandır. Genel olarak hayatın her alanında keyifli bir dönemdir. Venüs Jüpiter üçgeni, sosyal hayatta ve aşk ilişkilerinde büyük mutluluk anlamına gelir. Sosyallik artar, eğlence, keyif ve seyahatler çoğalır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, eğlenmeye, hayattan keyif almaya, mutlu olmaya, sevmeye ve sosyalleşmeye açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 15 derece su  burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "The Feast of Venus", 1636 - 1637, Peter Paul Rubens

Venüs Satürn Karşıtı – 26 Mayıs 2018Venüs Satürn Karşıtı – 26 Mayıs 2018

26 Mayıs Cumartesi, sevginin gezegeni Venüs ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşecek. Bu açı ikili ilişkilerde sevgisizliği gösterir. İkili meydan okumalar ve aynalama kanalıyla değersizlik hissine, ve güvensizliğe işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Yengeç-Oğlak ekseni, bu sevgi krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu bir güvenlik sorunudur. Bu sorun büyütmeme, sevdiğine aşırı yapışma ve bağımlı olma ile buz gibi ciddilik, duyguları reddetme ve küçümseme arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini sevilmeye değmeyen biri olarak görmektir. Bu aşk ve romantik ihtiyaçlar konusunda karamsarlığa ve depresyona yol açar. Satürn’ün “beceremezsin, yapamazsın” korkutmaları sevgi bağları kurmak ve kendini değerli hissetmek alanında kendini gösterir. Satürn’ün gölgesi altında Venüs bu yıldırmalar karşısında pes ederse, derin bir tatminsizliğe kapılır. Hayattan, zevklerden ve fiziki dünyada beş duyuyla algılanan nimetlerden keyif alamaz. Bu transitin tehlikesi, korkulardan dolayı köşeye çekilip hayattan kaçmak, her türlü içten duyguyu bastırmak, sevgiyi ekarte ederek robotlaşmaktır. Venüs Satürn karşıtı, sevgi paylaşımında hüsran, aşkta acı çekme, ilişkilerde pesimizm ve terkedilme korkusu anlamına gelir. Aşk ilişkilerinde bastırılan veya görmezden gelinen konular ve kaygılar yüzeye çıkar. Bu ilişki krizinde eski birliktelikler imtihana tabi tutulur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ikili zıtlaşmalarda mevcut sevgi paylaşım modelinin gerçekliğiyle yüzleşmektir. Partnerle yaşanan münakaşaların, kavgaların sebebi kişiyi sevgi alışverişinde hesaplaşılmamış sorunlarla yüz yüze getirmektir. Satürn Venüs’e meydan okuyucu bir karşıt açı yaparak, kişiyi kendini değerli hissetme yöntemleri konusunda yeniden yapılandırmaya davet eder. Bu transit altında, zorlayıcı bir çöküş neticesinde, sıfırdan disiplinle ve sabırla değer kavramını inşa etmek gerekir. Bu uzun soluklu, metodik, sistemli, planlı bir çalışma gerektirir. Neticede, azim ve gayret ile kişi sevgi fonksiyonunu ve değer anlayışını somutlaştırır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevgi ve değer konusunda gerçekçi olmayan varsayımlarınızla yüzleşmeli ve bu doğrultuda sorumluluk almalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 8 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar krizli ve ikili zıtlaşmalı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Medea", 1838, Ferdinand Victor Eugene Delacroix

Merkür Plüto Üçgeni – 25 Mayıs 2018Merkür Plüto Üçgeni – 25 Mayıs 2018

25 Mayıs Cuma, zihnin gezegeni Merkür ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel dönüşümü gösterir. Her şeyin içine nüfuz ederek derin katmanları kavramaya işaret eder. Merkür Plüto üçgeni, araştırmacılıkta artış, gizli saklı olanı ortaya çıkarma isteği ve bu bilgiyle dönüşüm anlamına gelir.  Bilgi ve dilin güç olarak kullanılması, ve iletişim yoluyla manipülasyon görülür. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Boğa ve Oğlak, bu fikirsel dönüşümün yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu düşünce dönüşümü, somut, gerçekçi, maddesel bir araştırmanın sorumluluğunu almayı, sabırla gayretle sondaj yapmayı gerektirir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında takıntılı bir şekilde görüşü tek bir noktaya odaklayıp, başka hiçbir şeyi görmeme tehlikesi bulunur. Bu dar görüşlülüğe ve sabit fikirliliğe yol açar. Kin, intikam gibi karanlık, saplantılı, takıntılı düşünceler zihni ele geçirebilir. Düşünce yeteneği diğerlerini kontrol ve manipüle etme için suistimal edilebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap düşünceleri, mantığı, aklı dönüşüm için seferber etmektir. Eski, miadını doldurmuş bakış açısı geride bırakılmalı, hayata yeni bir perspektiften bakılmalıdır. Bu transit sözel iletişimde çok güçlü bir ikna ve etkileme becerisi sunar. Ayrıca kişiye yüzeyin altındakini sezme, kişilerin ve şeylerin içini okuma kabiliyeti bahşeder. Bu etki altında gizli saklı konuları, tabu meseleleri araştırmak için güçlü bir arzu hissedilir. Gözlem ve araştırma bu açının verimli kullanımıdır. Ayrıca Merkür-Plüto ikilisi iletişimsel ve zihinsel becerilerin, kişiselliği aşacak sosyal ve kültürel bir misyon için seferber edilmesini ister. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız dünyayı algılama şeklinizi dönüştürmelisiniz ve “ben-ötesi”ni algılamak, öğrenmek için çaba sarf etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 21 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar şanslı, engellenmeyen bir enerji akışı şeklinde etkilenecekler.

Tablo: "Dante and Virgil", 1850, William-Adolphe Bouguereau

Jüpiter Neptün Üçgeni – 25 Mayıs 2018Jüpiter Neptün Üçgeni – 25 Mayıs 2018

25 Mayıs Cuma, inancın gezegeni Jüpiter ile ideallerin gezegeni Neptün arasında çok şanslı bir üçgen var. Bu açı kabullenicilikle büyümeyi gösterir. Ruhsal büyümeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Akrep ve Balık, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans derin, yoğun bağlar kurmayı; bu bütünleşen ilişkilerde anlayış, özveri ve şefkat geliştirmeyi içerir. Diğerlerinin bakmak istemediği “pis”, “kötü” olanla ilgilenmeyi, onu iyileştirip, merhametle, vicdan ile tekrar hayata kazandırmayı amaçlar.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk hayalperestliğe kapılmaktır. Alınmaması gereken riskler alınabilir, sorumsuzca davranılabilir. Bu transitin verimsiz kullanımı ilk fırsatta zorluklardan kaçmak, bağımlılıklara yönelmek, ya da yalancı peygamberlerin, kültlerin, cemaatlerin, guruların ideolojilerinin kurbanı olmaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap için Barış İlhan’ın “Neptün: Siste Yolumuzu Nasıl Buluruz?”seminerinde anlattığı yöntemi uygulamak gerekir: Jüpiter Neptün üçgenine verilecek doğru cevap Allah’ın sunduğu işaretleri izleyerek, ondan gelen her şeyi kabul ederek büyümektir. Bu şekilde bir genişleme için halihazırda sımsıkı tutunulan tüm beklentiler, fantaziler, hayaller ve özlemler bırakılmalıdır. Çünkü bu fantazi modelleri ve beklenti kalıpları, bugün burada, şimdiki zamanda var olmayı engeller. Bu özlemler yüzünden bugünün fırsatları, kişileri, olayları oldukları gibi görülemez. Geçmişin pişmanlıkları, geleceğin fantazisi arasında bugünün erdemleri ıskalanır. Bu sebele, kurulan hayallerin ışıltıları, ilüzyonların parıltılı ambalajı döküldüğünde büyük hayalkırıklığı yaşanır. Böyle fantazi-ızdırap, hüsran modellerine sıkışıp kalmamak için tüm beklentiler, kalıplar, şablonlar, fantaziler bırakılmalıdır. Feda edilmelidir. Çünkü Neptün, ancak bu hayalperest özlemler bırakıldığında çalışır. İşte o zaman kişi bugün önüne gelen şansı, talihi farkedebilir. Onun erdemini algılar ve bu şekilde, şimdiki zamanda karşısına çıkan işaretleri izleyerek, adım adım büyümeye, genişlemeye ve mutlu olmaya gider. Jüpiter-Neptün’ün bereketli üçgeninin şansından faydalanmak için, anlam arayışına ezberlenmiş kanılarla değil, yol boyunca ortaya çıkan işaretleri takip ederek, havayı koklayarak ve içsel rehberlikle temas kurarak gidilmelidir. Tam bir teslimiyet, tevekkül ve kabullenicilikle gerçek anlama, hakikate ulaşılabilir. Böylece Allah’ın verdiği her şeyi kabul ederek, kişiye özgü yaşam felsefesine, “hayatın anlamına” ulaşılabilir. Bu çok daha hoşgörülü, bilgece, iyimser, kabullenici, merhametli, anlayışlı ve vicdanlı bir “doğru yaşam anlamı”dır.

Bu transit iyi veya kötü, her şekliyle kaderi kabul etmeyi gerektirir. Kaderini sevmek, yaşanmış tüm acıların, zorluklarn ve eksiklerin aynı mutlulukar, neşe, sevinç gibi Allah’tan geldiğini, tüm bu deneyimlerin bir anlamı olduğunu idrak etmeyi gerektirir. Ancak tüm bu başınıza gelenleri kabul ederek ve severek kendinizi kabul edebilirsiniz, sevebilirsiniz. Bu kabulleniş (Neptün) ile büyüme, gelişme, genişleme ve enginleşme (Jüpiter) başlar. Jüpiter-Neptün ikilisinin diğer olumlu kullanımı desteklendiğini fark etmek, idealist hedeflerle büyümek ve hayırsever/insani amaçlarla mazlumlara yardım etmektir. Bu etki altında dezavantajlı konumdakilere şefkat, merhamet göstermenin, cömertliğin, büyük bir özveride bulunmanın önemi algılanır. Bu transit altında inanç ve sezgi birleştirilir. İbadet, dua ve meditasyon gibi ruhsal faaliyetlerle mutluluğa ulaşılır. Jüpiter – Neptün üçgeni,  iyimser, umut dolu hislere kapılma anlamına gelir. Hakikati anlamak için idealizm hissedilir. Bilincin ve farkındalığın sınırlarını belirleyen materyalist yaklaşımdan özgürleşilir, yeni bir bilinçlilikle dünya deneyimlenir. Felsefe, metafizik ve okültizme ilgi artar. Hac yolculuğu benzeri ruhsal öğrenme yolculukları yapılır. Muhtaçlara yardım isteği, merhamet, vicdan ve sosyal adalet bilinci artar. Bu transit altında, mistik bir deneyimle yaşamın anlamını bulmak veya anlam tarafından bulunmak tecrübe edilebilir. İyilik, şefkat, diğerkamlık, yüksek idealler , zengin bir vizyon ve gerçek bir spiritüellik gözlemlenir. Bu açı, inanç ve esinlenmenin harmanlanmasını içerir. En yüksek tezahürü aydınlanma ve “mutluluktur.” Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız “bir”in parçası olduğunuzu hissetmeli, tanrısal anlama kendinizi açmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 16 derece su burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "The Performance", 1825-1908, Guillaume Charles Brun

Merkür - Jüpiter Karşıtı | 23 Mayıs 2018Merkür - Jüpiter Karşıtı | 23 Mayıs 2018

23 Mayıs Çarşamba, algılamanın gezegeni Merkür ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerin genişlemeyi engellediğini gösterir. Fanatik, kibirli ve yargılayıcı düşüncelere işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Boğa-Akrep ekseni, bu düşünce çatışmasının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çatışma, “benim param-senin paran” ekseninde, kaynaşarak kaynaklarını paylaşmak ile mülkiyet bilinciyle kendi kaynaklarına sahip çıkmak arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri dünyayı algılama şeklini daraltmak, böylece yeni potansiyellere erişememektir. Bu sorun “en iyisini ben bilirim” şeklinde kibirli bir bakış açısıyla yaratılır. Fil dişi kulesinden dünya hakkında ahkam kesmek, kendi verdiği vaaza uymamak gözlemlenir. Bu durumda hiçbir şekilde dünyayı başka türlü algılama şekilleri deneyimlenemez, keşfedilemez. Böylece ufkunu genişletme, sağlıklı büyüme ve yeni arenalara yayılıp yeni potansiyellerini gerçekleştirme fırsatları heba edilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap “deneyimdir”. Maceraya atılmaktır. Kısa veya uzun seyahatlerle yeni kültürleri görmek, kendin gibi düşünmeyen kişilerle etkileşime girmek, başka türlü algılama şekillerinin de var olduğunu idrak etmeyi sağlar. Böylece kişi kendi pozisyonuyla beraber farklı perspektifleri de sentezler, ve yeni bir “doğru yaşam” felsefesi oluşturur. Bu şekilde algısını genişletmek, Merkür-Jüpiter ikilisinin sağlıklı kullanımıdır. Neticede iyimser, özgüvenli ve hoşgörülü bir algılamaya ulaşılır. Daha önce fark edilmemiş hayat arenalarında yeni potansiyeller keşfedilir, gelecek için geniş bir vizyona sahip olunur. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız ikili etkileşimler vasıtasıyla farklı olanı deneyimlemeli, bakış açınızı genişletmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 16 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Philemon and Baucis giving hospitality to Jupiter and Mercury", 1769, Jean-Bernard Restout

Merkür Neptün Sekstili - 23 Mayıs 2018Merkür Neptün Sekstili - 23 Mayıs 2018

23 Mayıs Çarşamba, iletişimin gezegeni Merkür ile hayallerin gezegeni Neptün arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı (sekstil) gerçekleşecek. Bu açı iletişimde sezgilerin ön plana çıkacağını gösterir. Zihinsel fonksiyonlarımız hayallere ve ideallere odaklanır; hayal gücü ve yaratıcılık vurgulanır. Gezegenlerin bulunduğu dişil Boğa ve Balık burçları, bu spiritüel iletişim fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu fırsatı yakalamak için hayallerin tesiri altındaki zihni gerçekle buluşturmak ve idealleri somutlaştırmak gerekir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu ışıltılı, ilüzyonlu etken altında aşırı hayalperestliğe kapılmaktır. Gerçeklikle bağlantı tamamen kopabilir. Neptünyen hayallerin ve özlemlerin yarattığı sis yüzünden rasyonel algı (Merkür) engellenir. Algıda kaotik bir belirsizliğe ve kafa karışıklığına yol açar. Bu sebeple kişi hem kendini kandırabilir, hem de diğerleri tarafından aldatılmaya müsaittir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, içten gelen düşüncelerle temas kurmaktır. Bu açı altında bilinçli akıl (Merkür), rüyalar, vizyonlar ve sezgi kanalıyla kolektif bilinçdışıyla temas kurabilir. Bu sebeple bu dönemde rüyalara ve iç imgeleme özellikle dikkat etmek gerekir. Bu transit altında arketiplerle iletişim kurmak ve bunların işaret ettiği yöne doğru iç sesi dinlemek, benlik bilinci geliştirmek ve benliği aşmak için çok faydalı olacaktır. Neptün Merkür birlikteliğinin bir başka fırsatı, ilahi sözleri güçlü bir enerjiyle gündeme getirmesidir. Bu açı aktifken dua, tanrısal sözcükler ve mantralar oldukça kuvvetli geridönüşler verecektir. Aynı şekilde bu kozmik konstelasyon, ilahi düşünceler, ibadet ve meditasyon kanalıyla “BİR” ile bağlantı kurmaya olanak sağlar. Neptün’ün Merkür’e ilhamlı dokunuşu, hayal gücünü ve yaratıcılığı artırır. Bu açının verimli kullanımlarından biri şiir yazmak veya her türlü serbest çağrışım içeren sanat faaliyetiyle meşgul olmaktır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız fedakarca iletişim kanallarınızı açmalı, egoyu aşıp kolektifle bağlantı kurmalısınız. Bir damla olduğunuzu idrak edip, okyanusta kaybolmayı tatmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 16 derece arası dişil burçlarda (Balık, Oğlak, Boğa ve Yengeç) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 16 derece Akrep ve Başak burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Tablo: "A Dream of a Girl Before a Sunrise", 1830-1833, Karl Bryullov

Friday, May 18, 2018

Venüs Yengeç Burcunda - 19 Mayıs 2018 - 14 Haziran 2018
KIRILGANLIKLARINI PAYLAŞMA ZAMANI
▪19 Mayıs Cumartesi Venüs Yengeç burcuna girecek. 14 Haziran’a kadar tüm burçlar, sevgi paylaşımı, ilişki kurma, iştah ve değer verme fonksiyonunda “besleme, büyütme, koruma, kollama, duygularını paylaşma, ait olma, güvenme ve güvenli yuva sunma” anlamına gelen Yengeç sürecini deneyimleyecek.
▪Sevgi Paylaşma Şekli: Duygusal, anaç, koruyucu, kollayıcı, besleyici, çok yakın duygu paylaşımına, güvene ve “aile olmaya” dayalı
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸 İlişkilerde bağımlılık
🔸 Helikopter Anne
🔸 Büyütmeme
🔸 Sevdiklerine yapışma
🔸 Eşini kıskaca alma
🔸 Duygusal gel-gitler
🔸 Hızlı mod değişimleri
🔸 Sevgide utangaçlık, çekingenlik
🔸 Aşırı güvenlik için gizlenme
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹 Duygusal paylaşım
🔹 Sevdiğine anaç, besleyici
🔹 Koruyucu, kollayıcı
🔹 Güçlü duygusal bağlar
🔹 İlişkide güvenlik
🔹 Tam Sevgi
🔹 Sevgide duyarlı, alıcı
🔹 Eşi rahatlatma
🔹 Ailevi, mahrem, yakın paylaşım
#VenüsYengeçBurcunda
#Astroloji

Thursday, May 17, 2018

Venüs Uranüs Üçgeni – 19 Mayıs 2018


Venüs Uranüs Üçgeni – 19 Mayıs 2018

19 Mayıs Cumartesi, sevginin gezegeni Venüs ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında fırsatlı bir altmışlık açı gerçekleşecek. Bu açı sevgi paylaşımında özgürleşmeye işaret eder. Bireyliğini ifade ederek ilişki kurmayı gösterir. Bu etki altında ani, sürpriz aşklar gündeme gelebilir. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Boğa ve Yengeç, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şans, ait olmak ve kırılganlıklarını paylaşmak için sağlam, gerçekçi bir tutum takınmayı gerektiriyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır.  Ayrıca, bu açı altında aşırı bağımsızlık isteğini abartmak; ilişkilerde ani bitişleri ve sürpriz ayrılıkları doğurabilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ilişki kurma şekliyle, bağımsızlık isteği arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Çiftlerin birbirlerinin özel alanına saygı gösterdiği, bilinen modellerden farklı, yenilikçi, eşit, dengeli, özgür ilişkiler geliştirilmelidir. Bu açının verimli kullanımı, her türlü ortaklıkta geleneksel toplumsal kalıpların dışında düşünmek ve alışılmamış yenilikçi çözümler getirmektir. Bu transit altında medeni, mesafeli, sahiplenmeden sosyal ilişkiler kurulabilir, bu sayede kişiselleşmeden, bireysel seviyede pek çok işbirliği yapılabilir. Özgür ortaklıklar kurulur. Sosyal bağlantılar ve network kurmak, ekip çalışması yapmak için uygun zamandır. Bu  açı arkadaşlarla zaman geçirmeyi, grupsal aktiviteleri artırır. Venüs-Uranüs ikilisi altında sürprizlere, değişime açık olmak gerekir. Bu sürpriz bir aşkı gündeme getirebilir. Bu fırsat, özgürlükçü/eşitlikçi bir sevgiye ve sıra dışı bir birlikteliğe işaret eder. Sıra dışı romantizm, özgür aşk ve özgürlüğe değer verme görülür. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sürprizleri sevmeli, yeniliğe açık olmalı ve daha özgürlükçü ilişkiler kurmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 0 derece dişil burçlarda (Yengeç, Boğa, Başak ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar şanslı bir etki alacaklar. 0 derece Akrep ve Oğlak burçları vurgulananlar ise daha dinamik, harekete geçirici bir fırsat alacaklar.


Tablo: "Biblis", 1884, William-Adolphe BouguereauWednesday, May 16, 2018

Mars Kova burcunda - 16 Mayıs 2018 - 13 Ağustos 2018

BİREYLİĞİNİ ORTAYA KOYMA ZAMANI
▪Bugün Mars Kova burcuna girdi. 13 Ağustos’a kadar tüm burçlar, kendini ortaya koyma, isteklerini ifade etme, enerjik, dürtüsel aktivite, inisiyatif alma ve girişimde bulunma fonksiyonunda “Birey olmak ve kendine özgü nitelikleri ifade etmek” anlamına gelen kova sürecini deneyimleyecek.
▪Mücadele Etme Şekli: Bilinen modellerden farklı, kendine özgü, orijinalliğini yansıtan, eski köhneleşmiş kalıpları yıkan, toplumu ileri götüren, özgürleştiren ve yenilikçi
🔶 Olumsuz yansıması:
🔸 İnatçı, bağımsız ve geleneklere aykırı hareket
🔸 Sırf inat veya tuhaflık için savaş
🔸
Amaçsız başkaldırı
🔸
Bildiğini okuma
🔸
Sadece teoride kalma
🔸
Sağı solu belli olmayan
🔸 Buz gibi soğuk ifade
🔷Sağlıklı kullanımı:
🔹 Bireyliğini oluşturma savaşı
🔹 Sıra dışı, eksantrik yöntemler
🔹 Orijinal, benzersiz hareket
🔹
Genel geçer fikirlerden bağımsız
🔹
Keşfetme dürtüsü
🔹 Teorik hareket becerisi
🔹 Bireyci, zeki, serinkanlı ifade
#MarsKovaBurcunda
#Astroloji

Monday, May 14, 2018

Boğa Burcunda Yeni Ay –15 Mayıs 2018
Boğa Burcunda Yeni Ay –15 Mayıs 2018

15 Mayıs Salı saat 14:47’de Boğa burcunun 24 derecesinde bir Yeni Ay meydana geliyor. Bu Yeni Ayın ana teması, sahip olunan kaynakları ve yetenekleri fark etmek, bunları geliştirip verimli olarak maddi dünyada güvenliği tesis etmektir. Plüto etkisi, ekonomi, finans ve maddi kaynaklar alanlarında etkili liderlikle ve yaratıcı güçle ana değişiklikler yapmayı ve reformu gösterir. Özdeğer konusunda duygusal dönüşüm, duygusal derinlik ve geçmişi arındırma arzusuna işaret eder. Sırları ortaya çıkarma gücü verir.

Boğa Yeni Ayının ifade ettiği psikolojik süreç, sağlam ve dayanıklı maddi güvenlik modelleri oluşturmak için başlangıçlar yapmaktır. Dünya üzerinde kendini güvende hissedeceği somut değerler üretmek için yeni girişimlerde bulunmaktır. Devamında, bu başlatılanı istikrarlı, sağlam, kalıcı ve güvenli hale getirmektir. Boğa Yeni Ayında, yeryüzünün bereketine inanç geliştirmek gerekir. Bunun ilk adımı, fiziksel dünyada ekonomik özgürlüğünü sağlayacağı özelliklerle doğduğunu fark etmektir. Bu yetenekler ve kaynaklar geliştirilip, kendine yeterlilik hissedilmeli; üretkenlik ve verimlilik deneyimlenmelidir. Bu şekilde şükran ve huzur duygusu geliştirilir. Boğa Yeni Ayının gölgesi, değişime direnmektir. Ne pahasına olursa olsun eski, denemiş yapılara sıkı sıkıya bağlanmak, bu maddesel başlangıç şansını heba etmek olur. Keyfine düşkünlük, hazcılık, konforculuk, ve tembellik bu yeni ayın tehlikeleridir.

Yeni Ayın Plüto ve Mars ile uğurlu üçgenleri, maddi kaynaklar ve özdeğer konusunda yapılacak yeni başlangıçların önemli dönüşümler ve reformlar içerdiğini; bu temel değişiklikler için gerekli aktif, girişimci, atılgan, kararlı enerjinin ve koruyucu, besleyici, duyarlı bir mücadelenin mevcut olduğunu gösterir. Yeni Aya karşıt yapan Jüpiter, sağlıksız büyüme, aşırı duygusal reaksiyonlar gösterme, şımarıklık, kendini üstün görme ve kibir risklerini içeriyor. Yasal ve dini anlaşmazlıkları gündeme getiriyor.

Yeni Ay haritasında dikkat çeken Mars’ın Uranüs ve Merkür’e karesi, maddi başlangıç yapma konusunda sivri dilin, aceleci, sinirli konuşmanın ve isyankâr çıkışların sorun çıkardığını gösteriyor. Genel olarak öfkenin yükseldiği bu dönemde agresif çıkışlar, bela çıkartma arzusu ve isyankâr patlamalar tecrübe edilebilir.

Bu Yeni Ayı özel kılan, Yeni Aydan birkaç saat sonra Uranüs’ün 7 yıl orada kalmak üzere Boğa burcuna geçmesidir. Ekonomiyi, parayı gösteren Boğa burcuna ani, beklenmedik, şoke edici sürprizlerin gezegeni Uranüs’ün girişi, bu Yeni Ayın özellikle dünya ve ülkemiz ekonomisinde çok sürpriz, ani gelişmeleri gündeme getireceğini gösteriyor. Uranüs’ün Boğadaki yolculuğunun detaylı analizini “Uranüs Boğa’da”yazımdan okuyabilirsiniz. Yeni Ayın gündeme getireceği konuyu daha önce, 29 Ekim 2017 – 29 Ekim 2018 arasındaki bir yıl boyunca, en önemli meselenin Türkiye’nin ortak paralar, borç, kredi, finans, bankacılık, cari açık ve diğer ülkeler ile parasal sorunlar konuları olduğunu belirtmiştim. Bu analizi “Türkiye Cumhuriyeti’nin94. Yaşı – 29 Ekim 2017” yazımdan okuyabilirsiniz.

Bu ekonomik şoklara işaret eden Uranüs 16 Mayıs’ta Mars tarafından tetiklendiği için, özellikle 16 Mayıs tarihinde kaotik, düzen bozucu, bela çıkartan ani ekonomik haberler gündeme gelebilir. ABD'deki Hakan Atilla davasının 16 Mayıs'a ertelenmiş olması, 16 Mayıs’ta yaşanacak ekonomik şokun bu davanın olumsuz bir gelişmesiyle bağlantılı olabileceğini akıllara getiriyor. Türkiye bankacılık sistemine verilecek ağır bir ceza, ani bir devalüasyon, devamında alınacak döviz önlemleri, bankacılıkta şoke edici gelişmeler, faiz kararları ve ekonomide beklenmedik bir seyir, 16 Mayıs’ta Boğa Burcuna giren Uranüs’ün ilk tezahürü olarak görünüyor.

Yeni Ay Türkiye haritasında meclisi ve hükümetin kaynaklarını, yani hazineyi gösteren 11.eve düşüyor. Bu ülkenin ekonomisinin, maliyesinin, hazinesinin ve merkez bankasındaki döviz rezervinin dönüştürücü, ani ve patlayıcı etki alacağını gösteriyor. Bu alanlarda gizli konular gündeme gelebilir. Yeni Ay, yargı, Türkiye Cumhuriyetinin serveti, refahı, hazinesi ve bankaları anlamına gelen natal Jüpiter’ine karşıt yapıyor. Türkiye'nin Jüpiter'i ayrıca 6. ve 10.evleri yönettiğinden, orduyu, memurları, ülkenin yöneticisini, ülkenin genel gücünü ve itibarını gösteriyor. Aynı anda gökyüzündeki Jüpiter ise Türkiye’nin natal Venüs’ünün üzerinde. Bu bahsedilen Jüpiter konularını (hazine, servet, refah, bankalar, ordu, yönetici) bir kez daha vurguluyor. Jüpiter’in bu kadar vurgulanması, Yeni Ayın hazine, bankalar, ülke yöneticisi ve orduyla ilgili gelişmeleri içerdiğini pekiştiriyor. Venüs’ün altının çizilmesi ise, Barış İlhan’ın analizlerinde defalarca vurguladığı üzere Türkiye Cumhuriyeti için uğursuz olayların haritasında her zaman Venüs’ün ön plana çıktığını akıllara getiriyor. Yöneticiyi simgeleyen MC noktasının tam üstünde Neptün’ün konumu, gizli konuların, aldatıcı etkilerin, çözülmenin ve erimeni burada cereyan ettiğini vurguluyor.

Boğa Yeni Ayından Burçlar Nasıl Etkilenecek?

(Uyarı: Burada değinilen burçlar Doğum Haritasında o burçta bulunan gezegenlerdir. Doğum Haritanızda hangi burçta hangi gezegeniniz bulunduğunu öğrenmek için Youtube kanalımdaki “Doğum Haritası Nasıl Çıkarılır?” videomu izlemelisiniz)

Bu Yeni Aydan doğum haritasında 24 derece Boğa burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar para, maddi kaynaklar, yetenekler ve özdeğer sürecinde önemli bir başlangıç yapma etkisi alacak. Bu başlangıcın deneyimlendiği yaşam alanını 24 derece Boğanın düştüğü ev belirler.

24 derece sabit burçlarda (Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar maddi güvence sürecinde sert, sürtüşmeli, meydan okuyucu ve harekete geçirici bir etki alacaklar.

24 derece toprak burçlarında (Başak ve Oğlak) ve dişil burçlarda (Balık, ve Yengeç) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar para ve değer alanında çok şanslı ve fırsatlı bir etki alacaklar.

24 derece Koç, Terazi, İkizler ve Yay burçlarında gezegenleri ve hassas noktaları olanlar gözle görünür bir etki almayacak; ancak gizli bir uyumsuzluğu fark edip yeni düzenlemeler yapmaları gerecek.Saturday, May 12, 2018

Mars Uranüs Karesi – 16 Mayıs 2018
Mars Uranüs Karesi – 16 Mayıs 2018

Bugün mücadelenin gezegeni Mars ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında sürtüşmeli bir kare açı var. Bu açı isyankar, düzen bozucu hareketler işaret eder. Başlatılan işlerin özgürlükle çeliştiğini gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Kova ve Boğa burçları, bu bağımsızlık krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Değişime direnmek ile düzenleri yıkan patlayıcı bir isyan çatışıyor.

Martine ve Danièle Barbault, bu açıyı her şeye muhalefete ve başkaldırıya yönlendirilmiş abartılı bir bireysellikle özdeşleştirmiştir. Sırf farklı olmak için provokatif hareketler gözlemlenebilir. Uranüs-Mars ikilisi sabırsızlık, hoşgörüsüzlük, katılık, sabit fikirlilik ve sinir getirir. Bir Tiran gibi vahşi ve fanatik hareketlere işaret eder. James Braha, bu transiti egosu ve arzuları tarafından yönlendirilen kişinin sonunu düşünmeyen sabırsız eylemleri neticesinde gerilimler, aksilikler, tartışmalar ve kazalar ile karşılaşması şeklinde açıklamıştır. Robert Hand, bu açıyı dürtüsel hareketler ve aceleci kararlar sonucu ani, beklenmedik ve istenmeyen sonuçlarla yüzyüze kalmak olarak betimlemiştir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri, hareketlerinin engellendiği hissiyle kontrolsüz bir öfkeye kapılmak, ve sonunu düşünmeden çatışmaya girmektir. Özgürlüğün, bağımsızlığın bastırıldığı koşullarda; bireyselliği yansıtmanın engellendiği durumlarda aceleci, sabırsız ve dürtüsel savaşlar başlatmaktır. Bu transit bir ego krizine işaret eder, ve kişi kendini ortaya koyabilmek, isteklerini tanımlamak ve peşinden gitmek için yıkıcı ve abartılı bir şekilde başkaldırabilir. Bu kişisel patlamalara, hiddete, sinire, isyana, anarşiye ve düzen bozuculuğa yol açar. Bu dikbaşlı yaklaşım belaları çeker. Pişman olunacak sonuçlar gündeme gelebilir, kazalar yaşanabilir. Ayrıca, bu açı altında kim olduğuyla temas kuramamış ve gerçek orijinalliğini yansıtamamış kişiler, sırf farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunabilir, ani öfke patlamaları ve beklenmedik kavgalar patlak verebilir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap sakin bir şekilde kim olduğunu, ne istediğini ve bu istekler için nasıl mücadele vereceğine karar vermektir. Kendi orijinalliğine güvenmek, ve farklılığını cesurca, yıkıcı olmadan yansıtmak gerekir. Burada aceleci, dürtüsel, düşüncesiz, sabırsız hareketlere karşı temkinli olmak gerekir. Bu transitin verimli kullanımı, daha sakin, hareketlerinin sonuçlarını da düşünerek geleneksel yöntemlerin dışında, yenilikçi modellerle mücadele etmektir. İstenilen şey için bağımsız, duygusuz bir şekilde gerektiğinde aykırı olma pahasına savaşmaktır.  Bu açı etkisinde, bireyliğini tesis etmek için atılganca kendini ortaya koymak gerekir. Akl-ı selim içinde farklılığını cesurca yansıtmak, sağlıklı bir özgürleşmeyi getirir. Oluşan bu açının getirdiği bağımsızlaştırıcı enerjiyi cesurca inisiyatif almak ve yeni projeleri hayat geçirmek için kullanmak şanslı ve rahatlatıcı olacaktır. Bu fırsattan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek istiyorsanız, aceleciliğe, düşüncesizliğe ve vahşiliğe kapılmadan hayatınızda bir türlü değiştiremediğiniz köhneleşmiş yapıları revize etmeye cesaret edip, aktif, öncü, hevesli bir enerjiyle yeni, özgür modeller inşa edin.

Bu açıdan doğum haritasında 0 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert, sürtüşmeli ve ikili meydan okumalar şeklinde etkilenecekler.

Tablo: "The Battle of the Nile", 1800, Philip James de Loutherbourg"

Kaynakça

Barbault, Martine and Barbault, Danièle, Dictionnaire Des Aspects Astrologiques, Éditions Bussière, 2009

Braha, James, Astrolojinin Öngörü Sistemleri: Batının Transitleri & Doğunun Daşaları, İlhan Yayınevi, 2013

Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Thursday, May 10, 2018

Merkür - Uranüs Kavuşumu | 13 Mayıs 2018
Merkür - Uranüs Kavuşumu | 13 Mayıs 2018

Bugün zihnin gezegeni Merkür ile dehanın gezegeni Uranüs kavuşuyor. Bu açı sıra dışı, orjinal fikirleri gösterir. Mevcut sorunlara yenilikçi, “kutunun dışında düşünen” yaklaşımlara işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Koç burcu, sıra dışı düşüncenin ve bağımsızlık ifadesinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Koç enerjisi düşüncenin ben-merkezli, kişisel ve kendini ortaya koyma arzusunda olduğunu gösteriyor. Cesur, korkusuz ve doğrudan bir yaklaşımla özgürleşmek için iletişim kuruluyor.

Bu açıya verilecek yanlış tepkilerden biri düşüncelerde katılıktır. Yoğun bir bilgi akışının yaşandığı bu etki altında eski fikirlere inatçı bir şekilde saplanmak, bu yenilikçi fırsatı heba etmek olacaktır. Ayrıca beyindeki her nöronun en üst kapasitede çalıştığı bu transit altında sinirliliğe ve huzursuzluğa kapılma tehlikesi söz konusudur. Uranüs’ün yıldırım hızında getirdiği bilgileri Merkür’ün aynı serilikte işleyememesi halinde, düşünmeden verilmiş, ani ve dürtüsel kararlar sorun yaratabilir. Seyahat, ticaret ve evraklarla ilgili hiç hesapta olmayan, ani aksaklıklar meydana gelebilir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap Uranüs’ün bakış açınızı yenilemesine izin vermektir. Bu etki altında muazzam bir hızda yeni bilgiler zihninize akar. Uranüs, olayları daha önce hiç düşünmediğiniz perspektiflerden görme becerisi bahşeder. Bu sayede, bu etkinin çok olumlu bir kullanımı buluş yapmaktır. Bilimsel konularla meşgul olanlar icatta bulunabilir. Günlük hayatta ve profesyonel meselelerde de, var olan problemlere sıra dışı, orjinal çözümler getirilir. Tüm bunlar için yeniliklere açık olmak gerekmektedir. Merkür’ün ifade ettiği, dünyayı algılamamız için inşa ettiğimiz “zihinsel model”in daha üst bir versiyon (Uranüs) tarafından güncellenmesine izin vermemiz gerekir. Kimi zaman bu var olan fikirlerin ve inançların tamamen yıkılması (Uranüs) şeklinde cereyan ederken, kimi zaman küçük modifikasyonlarla görülemeyenlerin artık görünür kılınmasıdır. Neticede, bu açının sağlıklı kullanımı dünyaya yepyeni gözlüklerle bakma; böylece orjinal, yenilikçi, parlak fikirler üretme ve buluş yapmadır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız farklı algılama biçimlerine açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 29 derece ateş burçlarında (Koç, Aslan ve Yay) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar zihinsel ve iletişimsel konularda çok şanslı bir sürpriz alacaklar. 29 derece öncü burçlarda (Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri olanlar ise beklenmedik zorlayıcı bir etki alacaklar.

Tablo: “Hermes”, 1886, William Blake Richmond