Friday, June 29, 2018

Oğlak burcunda Dolunay – 28 Haziran 2018Oğlak burcunda Dolunay – 28 Haziran 2018

28 Haziran sabah 07:52’de Oğlak burcunun 6 derecesinde, etkileri 14 gün boyunca hissedilecek bir Dolunay meydana geldi. Satürn ile kavuşum yapan bu Dolunayın ana teması kendine uygun bir hedef koyup, bu hedefe yılmadan gitmektir.
Oğlak Dolunayının ifade ettiği psikolojik süreç, sorumluluk almaktır. Kişisellikten toplumsallığa geçmektir. Artık sadece “ego” ya da “ben” bilinciyle değil, toplumsal bir perspektifle hareket etmek gerekir. Ego, süper ego ile tanışır. Bireysel istekler toplumun kuralları, gelenekleri ve prensipleri ile karşılaşır. Buna Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji ve Siyaset Bilimi gibi çeşitli disiplinler, sosyalleşme, kültürleşme (acculturation), medenileşme veya politizasyon gibi değişik isimler vermiştir. Burada kişi, özüne uygun bir toplumsal rolü ve hedefi bulmak zorundadır. Bu kendi olma sorumluluğunu almak demektir. Böylece kişi kendine uygun bir hedef için yılmadan, gayretle, sabırla, dirençle ve kararlılıkla çalışır.
Bu Dolunayın yöneticisi Satürn’le yaptığı kavuşum, gerçeklerle yüzleşme temasını gündeme getiriyor. İlk sınav, kişinin bireysel gerçekliğiyle imtihanıdır. Kişinin toplumsal rolü, hedefleri ve amaçları fiziki dünyada somut engellerle kısıtlanmaktadır. Burada sorulması gereken soru: Bu kişi ben miyim? Yerine getirdiğim meslek gerçekten benim istediğim iş mi? İşgal ettiğim toplumsal pozisyon gerçekten kendimi görmek istediğim yer mi? Hedeflediğim saygınlık, statü, prestij, mevki, gerçekten benim içimden gelen bir amaç mı? Yoksa bu toplumsal ve ailevi beklentiler tarafından mı içime yerleştirildi? Bu dışsal kaynaklı bir hırs mı, yoksa içsel istenç mi? Bu şekilde kişi peşinde koştuğu başarı modelini sorgular ve kendine uygun bir hedef belirleyebilir.
Satürn’ün talep ettiği ikinci sınav, fiziki dünyadaki koşullar ve herhangi bir işin fizibilitesiyle ilgili gerçekçilik imtihanıdır.  Peşinden koşulan hedef, materyal dünyada somut problemlerle ve sıkıntılarla engellenmektedir. O zaman şunları sormak gerekir: Bu hedef bir hayal mi? Yoksa gerçekten yapılabilirlik sınırları içinde mi? Bu amaç uğruna ne kadar emek verdim? Bu kadar az özveriyle bu işin başarıya ulaşmasını beklemek gerçekçi mi? Şu an izlediğim yöntemle ve üslupla gerçekten başarma şansım var mı? Bu şekilde kişi, hem hedefinin hem de bu hedefe ulaşmak için kullandığı metodun gerçekliğiyle yüzleşir. İşlemeyen yanlarını düzeltip, başarıya ulaşacak şekilde daha gerçekçi ve verimli bir şekilde revize eder. Eğer hayalperest veya tembel yaklaşımlar söz konusuysa bunlar, daha gerçekçi kısıtlar içinde bir çerçevede ve daha çalışkan bir gayret istikametinde geliştirilir.
Bu gerçekçilik sınavları sayesinde, Oğlak Dolunayında kişi hem kendi gerçekliğini kabul edip özüne uygun bir hedef koyar, hem de bu hedefi fiziki dünyada gerçekçi sınırlar içinde çerçevelendirerek sonuç almak üzere amacına doğru yılmadan çalışır. Oğlak Dolunayında, görev bilinci geliştirilmelidir. Mesuliyetler, disiplinle yerine getirilir.
Satürn’ün işaret ettiği otorite figürleriyle çok yakın temas gündeme gelir. Bu güç sahipleri tarafından ezilmek neticesinde yetersizlik, korku ve karamsarlık hissine kapılmak anlamına gelebilir. Bu duruma verilecek sağlıklı cevap, otoritelerin “yapamazsın, beceremezsin” yıldırmalarına rağmen içinden gelen hedefin gerçekliğine güvenmektir. Devamında, kişi otoriteler karşısında kendinin ve hedefinin sağlamlığını çalışkanlıkla, gayretle, azimle somut dünyada planlı, programlı, metodik ve uygulamacı bir görev bilinciyle inşa etmelidir. Bu inşaat sayesinde kişi ve hedefi çok sağlam, ağır ve kristalize bir yapı olarak tecessüm eder, en çetin rüzgarlarda bile yıkılmaz. Bu sağlamlık tüm otorite sahiplerince yadsınamayacak kadar elle tutulur, gerçek ve somuttur. Burada anlatılan, aslında süper egonun temsil ettiği gelenek, ahlak, kurallar, prensipler, baba ve tüm yöneticiler ile gerçekçi, ölçülü ve sorumlu bir ilişki geliştirmektir. Bu kişilerle görevini yerine getirmek, sorumluluğunun hakkını vermek ve somut başarıya ulaşmak üzerinden bir ilişki kurmaktır. Bu durumda kişisellikten toplumsallığa adım atmanın sorumluluğu alınmış olur; metropolis’in yasasına uygun bir şekilde medeni rol başarıyla yerine getirilir, şehre sivil katkı ve ürün vermek suretiyle kamu nezdinde saygınlık ve itibar kazanılır. Aristo’nun dediği gibi “insan sosyal bir hayvandır,” şehirde, toplumsal rolüyle kendini gerçekleştirir.
Son olarak, Oğlak Dolunayı, dış dünyaya gerçekçi gözlerle bakmaktır. Yüzde yüz realizmdir. Ne kadar soğuk, çirkin, zorlayıcı, üzücü ya da sıkıcı da olsa, burnun ucundaki gerçeği kabul etmektir. Gerçeği sevmektir. Sadece gerçeğin peşinden koşmaktır.

Bu Dolunay, yani 6 derece Yengeç-Oğlak ekseni, sizin Doğum Haritanızda hangi zıt ev çiftine düşüyorsa o ev ikilisiyle ilgili bir gerginlik ve meydan okuma aracılığıyla sorumluluk alma ve gerçeği kabul etme temasında bir farkındalık ve sonuç alma enerjisi alacaksınız. Doğum Haritasında 6 derece öncü burçlarda (Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi) gezegenleri olanlar, o gezegen-burç-ve-evin temasında güçlü bir tamamlanma, sonuçlanma ve nihayete erme enerjisi alacaklar.

Thursday, June 28, 2018

Güneş-Uranüs Etkileşimleri, Devlet Bahçeli ve Türkiye Siyaseti
Güneş-Uranüs Etkileşimleri, Devlet Bahçeli ve Türkiye Siyaseti

Bu analizde, geçtiğimiz 2 yıldır Güneş-Uranüs sert açıları ve Türkiye siyasetinde yaşanan sürpriz olaylar arasındaki bağlantıdan tekrar ve daha detaylı bir incelemeyle bahsetmek istiyorum. Bu konuyu daha önce defalarca yazdım ve bu bağıntı sayesinde Türkiye’nin siyasi yol haritasındaki 15 Temmuz Darbesi ve 2018 Erken Seçimi gibi çoğu beklenmedik olayı öngördüm.
Bu analizde kullandığımız temel metodoloji, Güneş ve Ay’ın kendi arasında yaptığı Yeni Ay, İlk Dördün, Dolunay ve Son Dördün fazlarının Güneş ve Uranüs arasında da cereyan ediyor olmasıdır. Bu fazlar şöyledir:
1) Yeni Ay, yani Güneş-Uranüs kavuşumu yeni bir başlangıç
2) İlk kare ilk kriz ya da ilk olay
3) Dolunay yani Karşıt, başlayan şeyin meyvesini almak, sonucunu almak
4) Son Dördün “bilinçte kriz”, yeni düzenlemeler yapma ve yeni düzen için hazırlıklar yapma anlamındadır.
Şimdi bu teknikle, kronolojiyi hatırlayalım:
-15 Temmuz 2016 Kare (24 Yengeç/Koç): 15 Temmuz Darbesi
-15 Ekim 2016 Karşıt (22 Terazi/Koç): Bahçeli'nin Başkanlık Referandumu Kararı
-10 Ocak 2017 Kare (20 Oğlak/Koç): Referandum kararının Mecliste Kabulü
-14 Nisan 2017 Kavuşum (24 Koç): Başkanlık Referandumu
-21 Temmuz 2017 Kare (28 Yengeç/Koç): Devlet Bahçeli – Ahmet Davutoğlu Gerilimi
-19 Ekim 2017 Karşıt (26 Terazi/Koç): İyi Parti kuruluşu, Belediye Başkanlarının İstifası, Kılıçdaroğlu’nun Erken Seçim Çağrısı
-14 Ocak 2018 Kare (24 Oğlak/Koç): Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini ilan etmesi. Cumhur İttifakının yasallaşması. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı söylentileri
-18 Nisan 2018 kavuşum (28 Koç): Bahçeli’nin Erken Seçim Çıkışı
Şimdi bundan sonraki bir yıl boyunca bu açı şu tarihlerde gerçekleşecek:
-25 Temmuz 2018 Kare (2 Aslan/Boğa)
-24 Ekim 2018 Karşıt (0 Akrep/Boğa)
-19 Ocak 2019 Kare (28 Oğlak/Koç)
-23 Nisan 2019 Kavuşum (2 Boğa)
Bugüne kadar gerçekleşen olaylarda sürpriz elamanının çoğunlukla MHP genel başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildiğini görüyoruz ve tüm olaylar Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan Cumhur İttifakının ortaya çıkış gerekçeleri, pekiştirilmesi ve hayatta kalması için gerekli siyasi adımlarla ilgilidir.
Bu tabloyu daha iyi anlamak için geçtiğimiz 2 yılın “peşrevi” sayılabilecek Mayıs 2016 tarihli Pelikan Dosyası hadisesiyle Ahmet Davutoğlu’nun istifasını, Binali Yıldırım’ın başbakanlığa getirilmesini ve devamında Devlet Bahçeli’nin “Eğer gerek duyulursa, Türkiye'nin milli ve tarihi çıkarlarını savunmak için, düne kadar hükümete verdiğimiz fiilî destek hukukî bir boyut alabilecek ve Milliyetçi Hareket Partisi yalnızca ülke ve milleti için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu kanıtlayacaktır.” açıklamasını akılımızda tutmalıyız.
Bu olaylar, 2014 Ağustos’undan 2016 Mayıs’ına kadar sürmüş iki başlı sistemin tamamen bittiğinin miladıydı. Ak Parti artık önceki döneme damga vuran çözüm sürecini tamamen bitirdi, FETÖ’yle çok daha yoğun bir mücadele vermeye başladı ve bunlar için önkoşul olarak liberallerle ve küreselcilerle bağını tamamen kopardı. Parti içinde FETÖ’yle daha yakın bağı olanlar yargılanmasa da, görevlerinden bir bir alındı ve geri plana atıldı. Ak Parti’nin artık yeni ittifakını Türk milliyetçileriyle, ülkücülerle, Perinçek’le ve askerle kuracağı belli olmuş oldu. Bu “girişi” akılda tutarak bundan sonra her Güneş-Uranüs sert açısında Türkiye Cumhuriyeti siyasetinde yaşanan dönüm noktalarını analiz edelim.
Devlet Bahçeli Cumhur İttifakının oluşma gerekçesini, 15 Temmuz Darbesiyle ortaya çıkan devletin beka meselesi olarak belirtmektedir. 15 Temmuz darbesi Güneş-Uranüs karesinde meydana gelerek bu düzeni yakaladığım ilk olaydı. Bu Uranüs-Güneş ilişkisini gözleyerek, Darbeden tam 4 gün önce 11 Temmuz 2016’da ülke genelinde bir anarşi, isyan, bozgunculuk, ayaklanma, kalkışma ve kaos olacağını yazmıştım. 15 Temmuz darbesiyle devletin beka mücadelesi verdiği söylemi Devlet Bahçeli tarafından benimsendi, 20 Temmuz’da açıklanan ve 2 yıldır devam eden OHAL bu gerekçeyle ve başta FETÖ olmak üzere PKK, DAEŞ gibi terör örgütleriyle kararlı mücadele söylemiyle ilan edildi, ve 7 Ağustos 2016’da ileride “Yenikapı ruhu” olarak adlandırılan ve Cumhur İttifakının tohumu sayılan Yenikapı mitingi gerçekleştirildi. Bunlar 15 Temmuz darbesinin en belirgin siyasi sonuçlarıdır.
Devamında, çok sürpriz bir şekilde, hiç gündemde yokken ikinci Güneş-Uranüs sert açısında 15 Ekim 2016’da Devlet Bahçeli başkanlık referandumu çıkışını gerçekleştirdi. Yine burada ana gerekçe 15 Temmuz darbesiyle ortaya çıkmış devletin beka meselesi, FETÖ’yle mücadele ve sürmekte olan fiili durum ile hukukun uyumsuzluğunu sonlandırmak olarak belirtildi. Bu referandum sürecinin iki kilit anı olan mecliste oylama ve ülke çapında halk oylaması tarihleri tam Güneş-Uranüs sert açısı tarihleri olan 10 Ocak 2017’de ve 14 Nisan 2017’nin çevresinde gerçekleşti.
Referandum tarihi aynı zamanda bir Güneş-Uranüs kavuşumu olduğu için, bu aynı bir yeni ay gibi yeni bir sürecin başlaması anlamına geliyordu. Keza referandumla beraber, 2014’ten beri fiilen süren başkanlık sistemi hukuki olarak kayda geçti. Artık bu yeni başlangıçla, siyaset de yeni oyunun kurallarına göre dizayn edilecekti. Bu oyunun yeni kuralı da, sistemin yapısı gereği ittifaklardı. Bahçeli yine bir Güneş-Uranüs karesi tarihinde, 8 Ocak 2018’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Aynı açıklamasında “Cumhur İttifakı yasal olmalıdır” beyanıyla, yeni sistemin aktörlerinin ittifaklar olacağını inşa etmiş oldu. Aynı hafta, Güneş-Uranüs karesi kesinleştiğinde, bu hamleye karşı Abdullah Gül’ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olabileceği söylentileri dolaşmaya başladı. Bu ihtimal Gül’ün “darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti” şeklindeki terör kanununa itirazı üzerine bina edilmişti.
Referandumla (16 Nisan 2017) Bahçeli’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan’ı telaffuz etmesi (8 Ocak 2018) arasında iki Güneş-Uranüs sert açısı daha gerçekleşti. 21 Temmuz 2017 Güneş-Uranüs karesinde Devlet Bahçeli ile Ahmet Davutoğlu arasında Yıldırım Türkeş üzerinden bir gerilim yaşandı. Bu gerilim, peşrevle beraber okuduğumuzda anlam kazanmaktadır. Bunun Ak Parti’nin eski liberal-küreselci ittifakıyla yeni milliyetçi-avrasyacı ittifakı arasındaki bir sürtüşme olduğu açıktır. 19 Ekim 2017 Güneş-Uranüs Karşıtıysa Türkiye siyaseti açısından beklenmedik bir şekilde çok hareketli ve ani gelişmelere gebe bir haftaydı. İyi Parti kuruldu, Ak Partili belediye başkanları “metal yorgunluğu” gerekçesiyle istifa ettirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir şekilde erken seçim çağrısında bulundu.
Bu gelişmeler aslında Yeni Ay olan Güneş-Uranüs kavuşumunda, yani 16 Nisan 2017 referandumunda tohumu atılan, başlatılan sürecin ilk meyveleri yani sonuçlarıdır. Ak Parti’de FETÖ’yle bağlantısı olduğu konuşulan belediye başkanlarının istifa ettirilmesi, yeni partilerin acele bir şekilde kurulması ve bir erken seçim ihtimali 6 ay önce yaşanan referandumun sonuçlarıdır.
Bu serinin “bilinçte kriz” anlamına gelen son dördün fazı, 14 Ocak 2018’teki Güneş-Uranüs karesinde yaşandı, ve yukarıda bahsettiğimiz Bahçeli’nin Cumhur ittifakını yasal zemine oturtma girişimi, cumhurbaşkanı adayları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklaması ve bu bloka rakip olarak Abdullah Gül’ün dillendirilmesi olayları yaşandı.
18 Nisan 2018 Güneş-Uranüs kavuşumunda yine bir yeni ay yaşandı ve yeni bir süreç başladı. 17 Nisan 2018’de Devlet Bahçeli erken seçim açıklamasında bulundu. Bir gün sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erken Seçimi resmi olarak açıkladı. Ben de yukarıda yazdığım düzeni takip ettiğim için, hem bundan 6 ay önce bu yıl erken seçim olacağını, hem de bundan 2 gün önce erken seçimin tam 18 Nisan 2018 tarihinde açıklanacağını yazmıştım. Bir Yeni Ay fazında gerçekleşen bu “Erken Seçim” çıkışı, içinde bulunduğumuz 12 aylık serinin miladıdır. Şimdi önümüzde bu seride 3 faz daha var, ve sonra tekrar yeni bir faz başlayacak. Bunlar 25 Temmuz 2018 Kare (2 Aslan/Boğa), 24 Ekim 2018 Karşıt (0 Akrep/Boğa) ve 19 Ocak 2019 Karedir (28 Oğlak/Koç). Sonrasında yeni faz 23 Nisan 2019 (2 Boğa) kavuşumuyla başlayacaktır.
Peki bu tarihlerde neler yaşanacak?
Geçtiğimiz 2 yıldır çok net bir şekilde tıkır tıkır işleyen Güneş-Uranüs sert açıları, Devlet Bahçeli’nin beklenmedik siyasi hamleleri ve Türkiye siyasetindeki dönüm noktaları, bundan sonra nasıl şekillenecek?
Bu sorunun cevabı için, şu ana kadar 2 yıldır bu modelin neden bu kadar tıkır tıkır, nokta atışıyla işlediğini sormamız gerekir. Bunun sebebi, Türkiye’nin Doğum Haritasında Uranüs’ün MC’yle kavuşum yapmasında yatıyor. Yani, Uranüs Türkiye için natal olarak Cumhurbaşkanıyla, yönetimle ve ülkenin genel itibariyle bağlantılı. Bu sebeple, gökyüzünde her Uranüs tetiklendiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticisiyle (Başbakan, Cumhurbaşkanı), genel yönetim konusuyla (sistem/rejim değişiklikleri) ve ülkenin genel itibariyle ilgili konular gündeme geliyor. Uranüs’ün genel tabiatı gereği bu olaylar ani, beklenmedik ve sürprizli olaylar şeklinde cereyan ediyor.
Şu ana kadar yaşanan tüm Güneş-Uranüs sert açıları 20 ila 28 derece öncü burçlarda meydana geldi. Bunlar Türkiye Cumhuriyetinin natal Merkür/Satürn kavuşumuna sert açılar yaptılar. Merkür Türkiye Cumhuriyetinde 4.evi yani muhalefeti yönetiyor. Tanım gereği bir muhalefet lideri olan Devlet Bahçeli’nin her olayda fail konumunda olmasını bu gösterge açıklamaktadır. Satürn 7. evin yöneticisi olarak natal astrolojide “ortaklığı ve uzlaşmayı” gösterdiği için, Merkür-Satürn’ü “muhalefetle ortaklık” sembolizmi olarak okuyabiliriz. Bu ikilinin cumhurbaşkanıyla (MC) bağlantılı Uranüs tarafından tetiklenmesi ise, Cumhurbaşkanlığı konusunun ve başkanlık sistemine geçiş formundaki sistem değişikliğinin (MC-Uranüs), “muhalefetle ortaklık” üzerinden tezahür etmesini sağladı.
Ancak yakın zamanda Uranüs Boğa burcuna geçtiği için, biz yine bir vites değişimi anı yaşıyoruz. Artık, 19 Ocak 2019 hariç, önümüzdeki tüm Uranüs-Güneş sert açıları 20’li öncü burçlarda değil, Sabit burçların ilk derecelerinde yaşanacak. Bu durum, şu ana kadar bu politik gelişmeleri öngörmemizi sağlayan düzeneğin artık bitiyor olduğunu gösteriyor olabilir. Bu bilgiyi, 13 Temmuz 2018’de Yengeç burcunun 20 derecesinde yaşanan Güneş Tutulmasının “birliklerin dağılması, ayrılık, kopuş” anlamıyla beraber okuduğumuzda, 2 yıldır süren bu ittifakın çatırdamaya başladığını söyleyebiliriz. İttifakın dağılmasının ilk emaresini 25 Temmuz 2018 tarihli Güneş-Uranüs Karesinin (2 Aslan/Boğa) etrafındaki günlerde görebiliriz. Bahçeli’nin genel af talebi, İktidar partisinin bedelli askerlik düzenlemesi, Ak Parti’nin mecliste yasa çıkarır çoğunluğa erişmek için İyi Parti’yle veya HDP’yle yeni bir ittifak arayışına girmesi, diğer partilerden en az 5 vekilin transferiyle kırılgan bir hükümet kurulması, veya sürpriz bir şekilde YSK’nın resmi seçim sonuçlarını açıklamasıyla iktidarın 300 milletvekili çıkardığının öğrenilmesi bu çatırdamanın sebepleri olabilir.
Daha düşük bir ihtimalle de olsa, ittifakın aynı sıkılıkta hayatına devam ettiği senaryoda, önceki düzenin 25 Temmuz 2018 Güneş-Uranüs karesi için çağrıştırdığı en genel anlam, siyasette beklenmedik, ani, sürpriz bir çıkıştır. Bugüne kadar her epizotta sürprizin faili Devlet Bahçeli olduğu için, yine bu sürprizin Bahçeli tarafından gündeme getirilmesini bekliyoruz. Bu sürpriz önümüzdeki 2019 Mart yerel seçimleri hakkında, veya Cumhurbaşkanının kuracağı kabine ve bakanlar hakkında olabileceği gibi, daha önce başkanlık referandumu, Cumhur İttifakı ve Erdoğan’ı desteklemesi örneklerinde defalarca yaptığı gibi bugün öngöremeyeceğimiz yeni bir temayı siyasetin içine sokabilir.

25 Temmuz 2018 Güneş-Uranüs karesinde dikkat çeken burç değişimi, artık iktidarın ilgisinin “muhalefetle ortaklıktan” (Merkür/Satürn), yavaş yavaş mutlak iktidara (Güneş) kaydığını gösteriyor. Güneş ayrıca kabineyi, bakanları, yürütmeyi, milli kahramanları ve asilleri (İş hayatının önde gelenleri) temsil etmektedir. 25 Temmuz’da yaşanacak sürpriz olay, artık muhalefetten çok kabinenin kimlerden oluştuğunun ve bakanların kimliklerinin tartışılacağını gösteriyor. “Asiller” sembolü, iş hayatının önde gelenlerinin, holding patronlarının veya ticaret odası başkanlarının artık bakan ya da danışman olarak yürütmede görev alacağını işaret etmektedir. Güneş’in Milli Kahramanlar teması ise, tüm sürece damga vuran 15 Temmuz Şehitlerinin, Fırat Kalkanı ile Afrin Şehitlerinin ve PKK’ya karşı verilen mücadelede Şehit düşen askerlerimizin merkezi rolünü vurgulamaktadır. Güneş’in 3. Evi yönetmesi, yeni sistemde Cumhurbaşkanının ve yönetimin iletişim, haberleşme, basın ve medyaya olan nüfuzunun daha da artacağını göstermektedir. 3.ev komşu ülkeleri gösterdiğin, 25 Temmuz’da yaşanan sürpriz gelişmeyle, yeni ilgi alanının “muhalefetle ortaklıktan” (Merkür/Satürn), başta Suriye olmak üzere komşularla olan ilişkilere kayacağını gösteriyor. Bu Münbiç’e yapılacak operasyonu işaret ediyor olabileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye’de ABD-Rusya arasındaki pozisyonunda yaşanacak sürpriz bir değişimi ve Astana sürecinin sonlandırılmasını gösteriyor olabilir.

24 Ekim 2018 Karşıtında (0 Akrep/Boğa), Erken Seçimle başlayan sürecin meyvesi alınacak. Burada, erken seçimle başlatılan döngünün ilk sonucunu göreceğiz.  Siyasi partilerin liderleri ve yönetimiyle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Muharrem İnce’nin partisinin başına geçmesi, Meral Akşener’in genel başkanlık görevini bırakması gibi sürpriz yönetimsel gelişmeler gündeme gelebilir. Burada yine Devlet Bahçeli siyasetin seyrini değiştirecek bir çıkış yapabilir. Temmuz ayında, bir önceki fazda başlatılan temaya devam edilebilir. Yani Cumhurbaşkanının mutlak gücü eline alması, kabineyle, bakanlarla ve toplumun önde gelen nüfuz sahibi kişileriyle yürütmeyi tek merkezde toplaması temelli ani olaylar gündeme gelebilir. Beklenmedik, sürpriz olaylar komşu ülkeleri ve medyayı da içermektedir.

19 Ocak 2019 Karesi (28 Oğlak/Koç) tekrar eski düzendeki gibi öncü burçların son derecelerinde yaşandığı için, muhalefetle sürpriz bir ortaklığı gösteriyor. Bu Temmuz ve Ekim aylarında yaşanan yeni iklimin, kısa süreliğine yerini tekrar eski sisteme rücu etme temasına bıraktığını gösteriyor. 19 Ocak 2019 haftasındaki sürprizler 2019 Mart Yerel Seçimlerinin sath-ı mailine girilmesiyle tetiklenmektedir. İlk olarak gücü tek elde toplamak ve mutlak yönetimden, tekrar “muhalefetle seçim ortaklığına” kısa süreli bir sürpriz dönüş söz konusu. Ayrıca, bir başka eski tema seçim atmosferinde kısa bir süreliğine “parlementer sisteme geri dönme” umudunun yeşerecek olmasıdır. Burada yaşanan sürpriz olay, yine Devlet Bahçeli’yi ve “muhalefetle ortaklık kurma” (Merkür/Satürn) temasını gündeme getiriyor. Burada Ak Parti’nin son kez bir muhalefet partisiyle (MHP, İyi Parti, Saadet, Hüda Par, BBP veya HDP) ittifak kurarak seçimlere girdiğini görüyoruz.
Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra gerçekleşen 23 Nisan 2019 Kavuşumunda (2 Boğa) yeni bir döngünün başlayacağı görülüyor. Artık kalıcı olarak sabit burçlarda yaşanacak bu Güneş-Uranüs ilişkileri, Temmuz-Ekim aylarında denenen “mutlak iktidar sahibi olma” (Güneş) konusunun daimî olarak gündemde kalacağını gösteriyor. Bu yeni süreçte birinci gündem konusu ve sürprizler komşular ilişkiler, yani Suriye’deki iç savaş (3.ev) üzerinden cereyan edecektir. Artık ittifaklar ve muhalefet ortaklıkları değil, tüm gücü elinde bulunduran bir yönetici, kabinesi, bakanları ve toplumun önde gelen iş adamlarıyla yürütmeyi elinde bulunduracağını görüyoruz. Uranüs’ün sürprizleri bundan sonra muhalefetle ortaklığı değil, doğrudan Cumhurbaşkanını, yönetimi ve komşularla savaşı etkileyecek. 23 Nisan 2019 haftasında Cumhurbaşkanı ve Suriye konusunda ani, beklenmedik bir haber alacağız.
Analizi sonuçlandırmak için bir özet yapmak gerekirse, Mayıs 2016’da temelleri atılan iktidarın başkanlık sistemini getirmek için (MC/Uranüs), “muhalefetle ortaklık” kurma (Merkür/Satürn) teması 15 Temmuz 2016 – 18 Nisan 2018 arasındaki 21 ayda amacına ulaşmış, ve “Cumhur İttifakı” adındaki ortaklıkla “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” adında yeni bir sistem inşa edilmiştir. Bu sistemin inşası her 3 ayda bir yaşanan Güneş-Uranüs fazlarıyla sürpriz olaylar şeklinde tezahür etmiş, ve yavaş yavaş Bahçeli’nin fiili desteği, hukuki desteğe, referandumlara, seçim ittifaklarına ve nihai olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olmasına everilmiştir. Bundan sonra bu Güneş-Uranüs düzeninin sonlandığını görmekteyiz. 19 Ocak 2019 etrafındaki haftalar hariç, iktidarın (MC/Uranüs), “muhalefetle bir ortaklık” (Merkür/Satürn) arayışında olmadığını görüyoruz. Temmuz ve Ekim aylarında yaşanan çatırdama ve yeni arayışlara rağmen 2019 yerel seçimlerine bir muhalefet partisiyle bir formda bir ittifakın aranacağı, ancak sonrasında 23 Nisan 2019 Kavuşumuyla (2 Boğa) yeni başlayan süreçte mutlak tek kişilik bir yönetimin hüküm süreceğini, bunun unsurlarından birinin de komşularla yaşanacak savaş olduğunu görmekteyiz.

Merkür Uranüs Karesi – 30 Haziran 2018


Tablo: "Prometheus chained by Vulcan", 1623, Dirck van Baburen

Merkür Uranüs Karesi – 30 Haziran 2018

30 Haziran Cumartesi, düşüncenin gezegeni Merkür ile bireyliğin gezegeni Uranüs arasında sürtüşmeli bir kare açı gerçekleşecek. Bu açı düşünceler ve bireyleşme arasında uyumsuzluğu gösterir. Çılgınca fikirlere, uygulanamayacak teorilere işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu sabit burçlar Boğa ve Aslan, bu isyan-mantık krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu çatışma ben-merkezli ve görülmek isteyen bir aklın yenilemesi gereken değer sistemiyle arasında cereyan ediyor.

Bu açıya verilecek yanlış tepkilerden biri aşırı aceleci ve sinirli iletişim kurmaktır. Bu etki altında sinir sistemi en gergin seviyededir, bir türlü gevşeyemez. Kare açı, hem bir krizi hem de buna karşı harekete geçmenin mecburi olduğunu gösterir. İletişimde vahşilik, kabalık, aksilik, sürekli muhalefet etme tehlikeleri söz konusudur. Beyne yetişemeyen bir dil ile ani çıkışlarda bulunma, aceleci, hızlı, anlaşılmaz konuşma bu transitin gölgeleridir. Seyahat, ticaret ve evraklarla ilgili hiç hesapta olmayan, ani aksaklıklar meydana gelebilir. Merkür Uranüs karesi, ani fikir değiştirme, sabırsız, aceleci, abartılı düşünme, muhatabı dinlememe, harika fikirleri boşa harcama ve tuhaf çıkışlar şeklinde tezahür edebilir. Fikir muhalefeti, eğitime isyan ve radikal düşünme görülür.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap keskinleşmiş zekayı faydalı projeler için seferber etmektir. Uranüs-Merkür’ün yarattığı gerilim, zekayı parlatır, öğrenmeyi hızlandırır, hızlı düşünmeyi sağlar, aniden şimşek gibi fikirlerin akla gelmesini sağlar; bu etki altında orijinal fikirler oluşturulabilir, buluşlar yapılabilir. Mevcut sorunlara bilinenin dışında yöntemlerle çözüm getirme, alışılmadık fikirler sunma bu transitin verimli kullanımıdır. Bu etki altındaki gerginlik uzlaştırıldığında teknolojiden fayda sağlanabilir, matematiksel, bilimsel veya elektronik beceriler geliştirilebilir. Bu açının en büyük getirisi, yaşanan sürtüşmeler sayesinde kişinin bakış açısını ve mevcut perspektifini yeniden düzenlemek üzere harekete geçmesi; böylece daha özgürlükçü ve ilerici bir bakış açısı geliştirmesidir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız farklı perspektiflere açık olmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 1 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Aslan ve Kova) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Wednesday, June 27, 2018

Güneş Satürn Karşıtı - 27 Haziran 2018


Tablo: “Time Clipping the Wings of Love”, Anthony van Dyck (1599–1641)

Güneş Satürn Karşıtı - 27 Haziran 2018

Bugün benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı benliğin özünde yetersizlik hissini ve korkuyu uyandıran ikili zıtlaşmaları gösterir. İlişkiler kanalıyla ortaya çıkan kimlik yapılandırma sorunlarına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Yengeç-Oğlak ekseni, bu kimlik sorununun yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu sorun bir güvenlik sorunudur. Duygularla ve bilinçdışı ihtiyaçlarla temas kurup içsel güvenliği tesis etmek ile somut, katı, çalışkan bir gayretle dış dünyada güvenliği sağlamak arasında cereyan eder.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri otorite figürleri karşısında aşağılık kompleksine yenik düşmektir. Satürn’ün hilesi “yapamazsın, beceremezsin” şeklinde korkutmalara kanıp, isteklerinden vaz geçmektir. Bu transit altında yaratıcı enerjileri bastırma tehlikesi söz konusudur. Karamsar, depresif ruh halinde kendin olmaktan korkmak, kimliğini sağlam bir şekilde yapılandıramamak çöküşü getirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap duygusal isteklerle sorumlulukları dengelemektir. Karşıt açı ikili bir zıtlaşma getirdiği gibi, bu konuda harekete geçmeyi ve dengelemeyi de mecburi kılacaktır. Bu sebeple, her türlü korkutmaya, yıldırmaya ve engele rağmen kimliğin özünden gelen istekler için çaba sarf etmek gerekir. Bu yaratıcı istekleri disiplinle ve çalışkanlıkla fiziki dünyada somutlaştırmak gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız karamsarlığa kapılmadan, benliğinizi sağlamlaştırmalı, bilinçli isteklerinizi sorumlu, gerçekçi bir şekilde inşa etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 5 derece öncü burçlarda (Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.


Friday, June 22, 2018

Venüs Mars Karşıtı – 21 Haziran 2018Venüs Mars Karşıtı – 21 Haziran 2018

Bugün barışın gezegeni Venüs ile savaşın gezegeni Mars arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı, savaş tehditi karşısında barışın tehlikede olduğunu gösterir. Dişi ve Eril prensibin zıtlığı, tutku ve öfkeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Aslan - Kova ekseni, bu çelişkili tutkunun kişisel olarak görülmek, onaylanmak, alkışlanmak ve pohpohlanmak ile herkesin eşit olduğunu anlamak arasında gerçekleştiğini gösterir. Ayrıca bu zıtlık, dışlanmak korkusuyla farklılığını gizleyip boyun eğmek ile kendi olma cesaretini gösterip kişisel yaratıcığılını sahneleme riskini almak arasındadır.

Mars-Venüs zıtlığı ahengin ve uyumun bozulması, erkek ve kadın arasındaki erotik ve cinsel gerginlik, tensel-erotik çekim gücü, doyurmayan şehvet ve karşı cins ile meydan okuyucu ilişki anlamına gelir. Bu açı altında romantik macera, aşk-ve-rekabet, cinsellik bazlı aşk ve güzelliğe enerji katma görülür.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu tutkulu etken altında aşk, romantizm ve cinselliğe duyusal zevklerin doyumu odaklı yaklaşmak ve bu konularla gereğinden fazla meşgul olmaktır. Eğlence düşkünlüğü ve hedonizm bu transitin gölgesidir. Kendini nefsine teslim etme ve hazzı erteleyememe bu açının olumsuz kullanımıdır. Ayrıca Kadın (Venüs) - Erkek (Mars) prensibinin gergin düellosu altında kişi kendini aşk-nefret ilişkilerinin ortasında bulabilir. Bu durumda aşka şiddet, barışa savaş, nezakete hoyratlık bulaşır. Fırtınalı ilişkiler, cinsel rekabet, taciz, zararlı zevkler ve partnerle çatışma bu transitin gölgesidir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap hareketlere, savaşma biçimine uyumu, ahengi katmaktır. Bu şekilde verilen mücadele çok daha harmonik, dengeli bir şekilde sürdürülür. Çatışmalar barışçı bir şekilde çözülür. İncelikle davranılır. Kişi arzuladığını kolayca elde eder. Venüs-Mars açısı, yüksek tutkuyu ve cinsel cazibeyi temsil eder; yeni ilişki başlangıçları için romantik fırsatlar bahşeder. Bu etki altında ancak harekete geçilip gerekli adımlar atıldığında belli bir enerjiyle ilişkide huzur kurulabilir. Bu transitin verimli kullanımı sevilen şey için savaşmaktır. Böylece kişi sevdiğini elde eder, sevdiklerine gelebilecek zararları def eder. Bu etki altında doyurmayan iştah/şehvet/tutku, organizmaya zaralı olacak şeyleri çekebilir. Ölçülü bir şekilde haz doyurulmalıdır. Bu transitin bir diğer verimli kullanımı, sanat ve güzellikle ilgili ürün almaktır. Ayrıca, finansal girişimler için sonuç alma enerjisi verir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız uyumlu bir savaş vermeli, barışçıl yöntemlerle istediğinizi elde etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 9 derece sabit burçlarda (Boğa, Akrep, Aslan ve Kova) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 

Tablo: "Venus and Adonis", 1610, Peter Paul Rubens

Thursday, June 21, 2018

Güneş Yengeç burcunda - 21 Haziran 2018 - 23 Temmuz 2018Tablo: "The Madonna of the Roses", 1903, William-Adolphe Bouguereau

DUYGUSAL FARKINDALIK
▪ Bugün en uzun günde Güneş Yengeç burcuna girerek yaz mevsimini başlattı. Önümüzdeki 30 gün boyunca tüm burçlar, “besleme, büyütme ve koruma” anlamına gelen Yengeç sürecini deneyimleyecek.
▪Psikolojik amaç: Duygusal ihtiyaçlarını öğrenme ve iç güvenlik sağlama
🔶Sağlıklı kullanımı:
🔸Kendi duygularını kabullenmek
🔸Duygularını ifade etmek
🔸Duygusal ihtiyaçlarını doyurmak
🔸Büyümek, Olgunlaşmak
🔸Kendini koruma, Savunma
🔸Beslemek, Büyütmek
🔸Doğurmak, Yetiştirmek
🔸Bakımını üstlenmek
🔸Duyarlılık, Empati, Şefkat
🔸Güvenli üs sağlamak
🔸Yatıştırmak
🔸 “Anne”
🔸Aile ve Vatan bilinci
🔸Yardım etme, Sempati, Yumuşak yaklaşım
🔸Güçlü hisler
🔸Hafıza, anılar ve geçmişle bağlantı
🔷Olumsuz yansıması:
🔹Büyümeyi reddetmek
🔹Yetişkin olmayı reddetmek
🔹Sorumluluk almamak
🔹Bağımlılar ordusu yaratma
🔹Büyütmemek
🔹Kendi duygularından kaçmak
🔹Kırılganlıklarını paylaşmamak
🔹Duyguların mantığı geçersiz kılması
🔹Ruhsal dalgalanma, Duygusal çalkantılar
🔹Kabuğuna çekilme, Güvensizlik
🔹Direkt olamama
🔹Duygusal sünger
🔹Kendine acıma, Alınganlık
🔹Beslenmeye muhtaç
🔹 “Bebek”
🔹İçgüdüsel reaksiyonlar
#GüneşYengeçBurcunda
#Astroloji

Wednesday, June 20, 2018

Merkür Neptün Üçgeni – 21 Haziran 2018Tablo: "La Nourriture de Bacchus ou L'Enfance de Bacchus", 1626, Nicolas Poussin

Merkür Neptün Üçgeni – 21 Haziran 2018

Yarin iletişimin gezegeni Merkür ile hayallerin gezegeni Neptün arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu açı iletişimde sezgilerin ön plana çıkacağını gösterir. Zihinsel fonksiyonlar hayallere ve ideallere odaklanır; hayal gücü ve yaratıcılık vurgulanır. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Yengeç ve Balık, bu spiritüel iletişim şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şansı yakalamak için psikolojik temellerle bağlantı kurulup, orada karşılaşılan materyali anlayışla, kabullenicilikle ve merhametle iyileştirmek gerekir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu şansı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk bu ışıltılı, ilüzyonlu etken altında aşırı hayalperestliğe kapılmaktır. Gerçeklikle bağlantı tamamen kopabilir. Neptünyen hayallerin ve özlemlerin yarattığı sis yüzünden rasyonel algı (Merkür) engellenir. Algıda kaotik bir belirsizliğe ve kafa karışıklığına yol açar. Bu sebeple kişi hem kendini kandırabilir, hem de diğerleri tarafından aldatılmaya müsaittir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, içten gelen düşüncelerle temas kurmaktır. Bu açı altında bilinçli akıl (Merkür), rüyalar, vizyonlar ve sezgi kanalıyla kolektif bilinçdışıyla temas kurabilir. Bu sebeple bu dönemde rüyalara ve iç imgeleme özellikle dikkat etmek gerekir. Bu transit altında, kolektif bilinçdışının arketipleriyle iletişim kurmak ve bunların işaret ettiği yöne doğru iç sesi dinlemek, benlik bilinci geliştirmek ve benliği aşmak için çok faydalı olacaktır. Neptün Merkür birlikteliğinin bir başka şansı, ilahi sözleri güçlü bir enerjiyle gündeme getirmesidir. Bu açı aktifken dua, tanrısal sözcükler, zikir, esma çalışmaları ve mantralar oldukça kuvvetli geridönüşler verecektir. Aynı şekilde bu kozmik konstelasyon, ilahi düşünceler, ibadet ve meditasyon kanalıyla “BİR” ile bağlantı kurmaya olanak sağlar. Neptün’ün Merkür’e ilhamlı dokunuşu, hayal gücünü ve yaratıcılığı artırır. Bu açının verimli kullanımlarından biri şiir yazmak veya her türlü serbest çağrışım içeren sanat faaliyetiyle meşgul olmaktır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız fedakarca iletişim kanallarınızı açmalı, egoyu aşıp kolektifle bağlantı kurmalısınız. Bir damla olduğunuzu idrak edip, okyanusta kaybolmayı tatmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 16 derece su burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar şanslı, yaratıcı bir etki alacaklar.

Sunday, June 17, 2018

Merkür - Jüpiter Üçgeni | 19 Haziran 2018


Tablo: "Gang nach Emmaus", 1877, Robert Zünd


Merkür - Jüpiter Üçgeni | 19 Haziran 2018

19 Haziran Salı, algılamanın gezegeni Merkür ile genişlemenin gezegeni Jüpiter arasında şanslı bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu açı düşüncelerin genişlemeyi desteklediğini gösterir. Geniş bir bakış açısına işaret eder. İletişim ve haberleşme kanalıyla fırsatlar gündeme gelir. Gezegenlerin bulunduğu su burçları Yengeç ve Akrep, bu zihinsel ve iletişimsel büyüme şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şansı değrlendirmek için, hayatın duygusal seviyeleriyle bağlantı kurmak, böylece bilinçdışı temellerdeki gizli saklı bilgiyi dönüştürmek gerektiriyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri bu fırsatı kaçırmak, yani kısaca bugünü uyuyarak ve dış etkenlere karşı duyarsız kalarak geçirmek olacaktır. Ayrıca bir başka risk “en iyisini ben bilirim” yaklaşımıyla, erişebilir kılınan yeni potansiyelleri ıskalamaktır. Zaten tanrısal bilgiye sahip olduğunu düşünmek, yeni olanı deneyimleme ve maceraya atılma isteğini köreltir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap iletişim yoluyla büyümektir. Yeni insanlarla tanışılır, çevre genişler, çok sayıda bağlantı kurulur ve bireyler arası ağ oluşturulur. Bu açının bir başka olumlu kullanımı bakış açısını genişletmektir. Daha büyük bir perspektiften, etraflıca düşünmek ve fikirleri geliştirmek gerekir. Büyük benefik Jüpiter'in zihin fonksiyonu Merkür'e iyicil dokunuşu, iyimser düşüncelere ve pozitif üsluba yol açar. Mizah duygusu artar. Bilgi becerisi, öğrenme yeteneği ve edebi hüner bahşeder. Çok fazla ilgi alanına merak duyulur, çok yönlülük görülür. Bilgiye açlık ve büyük merak gelişir. Jüpiter-Merkür, anlam arayışı demektir. Bu etkiyi alanlar, yüksek bilginin, büyük resmin, ve gerçek anlamın peşinde koşarlar. Felsefi merak artar. Burada anlama erişmek için sadece ansiklopedik bilgi, ilkokul müfredatı, malumat, sözcük, veri, data, akıl, mantık ve entelekt yeterli değildir. Anlama erişmek için aynı zamanda seyahat etmek, uzaklara açılmak, deneyimlemek, yaşama katılmak, kalpten hissetmek ve inanmak gerekir. Bu irfan, inanç, kanaat, hüküm, yargı ve bilgelik şeklindeki anlama erişmeyi sağlar. Böylece kişi kendine uygun, bireysel bir yaşam felsefesi geliştirir. Yani sadece kitaplardan edinilmiş kuru bilgi kalabalığı değil; hazmedilmiş, sindirilmiş ve insan deneyimiyle sentezlenmiş bir yaşam bilgeliği edinilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bakış açınızı genişletmeli, geleceğin bilgisine doğru enginleşmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 13 derece su burçlarında (Yengeç, Akrep ve Balık) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar şanslı bir şekilde etkilenecekler.

Saturday, June 16, 2018

Venüs Aslan Burcunda - 14 Haziran - 10 Temmuz 2018


Tablo:“Tannhäuser and Venus”, 1873, Otto KnilleİÇTEN VE SICAK SEVGİ
▪14 Haziran Perşembe Venüs Aslan burcuna girdi. 10 Temmuz’a kadar tüm burçlar, sevgi paylaşımı, ilişki kurma, iştah ve değer verme fonksiyonunda “içindeki yaratıcılığı dışarı çıkarmak, kendini sahnelemek, risk almak, görülmek, hayata katılmak, oyun oynamak ve samimiyeti/sıcaklığı deneyimlemek” anlamına gelen Aslan sürecini deneyimleyecek.
▪Sevgi Paylaşma Şekli: Ben-merkezli, sıcak, sevgi dolu, samimi, sadık, yüce gönüllü, cömert ve buyurgan.
🔶 Sağlıklı kullanımı
🔸 Kendini sevme
🔸 Dramatik ifade
🔸 Ateşli romantizm, şövalyelik
🔸 Hayattan zevk alma
🔸 Hayat dolu ilişki
🔸 Zarif, asil paylaşım
🔸 Sadık, cömert birliktelik
🔸 Sıcak, samimi, candan, coşkulu sevgi
🔸 İnsan ilişkilerinde oyuncu, neşeli
🔸 Canlı bir arzu ve tutku
🔸 Muhteşem sevgi
🔸 Sanatsal yetenek
🔸 Kendine güvenli, gururlu, gösterişli ifade
🔷Olumsuz yansıması:
🔹 Sevgide alkış bağımlısı
🔹 İlişkide hayran arayışı
🔹 Pohpohlanma ihtiyacı
🔹 İlgi arsızı
🔹 Eşin hayatının merkezinde olma isteği
🔹 Aşkta oyun oynama
🔹 Aşkta gurur
🔹 Lükse düşkünlük
🔹 Sahte bir serenat, yapmacık kur yapma
🔹 Zevk peşinde koşma
#VenüsAslanBurcunda
#Astroloji

Thursday, June 14, 2018

İkizler burcunda Yeni Ay – 13 Haziran 2018


İkizler burcunda Yeni Ay – 13 Haziran 2018

13 Haziran Çarşamba, akşam 10:43’te İkizler burcunun 22 derecesinde, etkileri 1 ay boyunca hissedilecek bir Yeni Ay meydana geldi. Bu Yeni Ayın ana teması zihinsel modelleri, öğrenme biçimini ve iletişim kanallarını tekrar gözden geçirerek yapılandırmaktır.

İkizler Yeni Ayının ifade ettiği psikolojik süreç, merak etmek ve öğrenmektir. Soru sormak, dinlemek, bilgi toplamak ve bilgi aktarmak için kuvvetli bir başlatma enerjisi hissedilir. Ham halde veri toplamak istenir. Haberleşme, iletişime geçme, insanlar arasında ağlar oluşturma ve şeyler arasında bağlantılar kurma için güçlü bir dürtü oluşur. Ancak İkizler sürecinin merak, öğrenim ve iletişimdeki sabırsız, hızlı, değişken, yüzeysel, gel geç gönüllü ve maymun iştahlı eğilimleri bu Yeni Ayda Satürn tarafından yavaşlatılmakta ve sınırlandırılmaktadır.

Bunun sebebi, Yeni Ayın en çarpıcı özelliği olan, Yeni Ay Yöneticisi Merkür’ün Satürn’e 16 Haziran Cumartesi kesinleşecek karşıt açısıdır. Bu İkizler ve Merkür’ün ifade ettiği tüm zihinsel ve iletişimsel süreçlerin, Satürnyen bir engellenmeden ve yapılandırmadan geçeceğini gösterir. İlk olarak bu, dünyayı algılamak için geliştirilen zihinsel modelin, yani bakış açısının ve perspektifin çeşitli meydan okumalardan ve kısıtlamalardan geçip, somut gerçekler ışığında tekrar inşa edileceğini gösterir. Bu sayede daha gerçekçi, ciddi ve somut bir algı yapılandırılır.

Bu bizi ikinci husus olan gerçekçileşmiş ve ciddileşmiş algının, tek bir noktaya odaklandırılması konusuna getiriyor. Konsantrasyonun prensibi Satürn, İkizlerin dağıttığı merakı ve ilgiyi, tek bir noktada yoğunlaştırır. Bu sayede bu Yeni Ayda, tek bir konuda derin düşünme, tefekkür etme, araştırma, öğrenme ve bilgi toplama için inisiyatif alınır. Bir alanda bilgi inşa edilir, daha derin ve sağlam bir bilgi külliyatı yapılandırılır.

Üçüncü husus, iletişim kanallarının kısıtlanmasıdır. Fiziki dünyadaki somut engeller, yapılabilirlik limitleri ve her türlü gerçek sınırlandırmalar iletişimi daraltır ve azaltır. Sözcükler, mesajlar, haberleşme, telefon, email ve tüm iletişim yöntemlerinde ekonomi yapılır. Konuşma ve bilgi/veri aktarımı gerçekçi sınırlar içinde yeniden yapılandırılır. Satürnyen nitelikte, yani sorumlu, ölçülü, ciddi, gerçekçi, net, amaca uygun, organize, planlı, programlı, metodik bir iletişim şekli inşa edilir.

Yeni Ay Yöneticisi Merkür’ün, Yeni Ayla karşılıklı kabul ilişkisi, yukarıda bahsedilen üç tema olan yeni bir zihin modeli yapılandırma, odaklı öğrenme ve iletişimi kısıtlandırma süreçlerinde akıl ve duygu prensiplerinin bir takım halinde uyumlu çalıştığını gösterir. Edinilen bilgiler ruhu doyurur, kurulan ölçülü iletişim bilinçdışı ihtiyaçlara cevap verir. Yeni inşa edilen bakış açısı; ait olma, barınma, güvende hissetme ve bağlanma eğilimleriyle ahenk içinde ve destekleyici durumdadır. Özellikle tarih, hafıza, eski anılar ve çocukluk koşullanmalarıyla ilgili önemli bilgiler zihne akarak bazı konuları aydınlatabilir.  

Yeni Ay Yöneticisi Merkür, hemen önce Uranüs’le sekstil yapmıştı. Bu yukarıda bahsedilen tüm kısıtlama, gerçeğe uygun hale getirme, çalışkanca yapılandırma ve somutlaştırma süreçlerine belli bir dozda yenilikçilik ve bireysellik katmaktadır. Yani,
(i) Yeni zihinsel modeller kişinin bireysel gerçekliğini ve farklılığını yansıtmalıdır. Dünyaya farklı bir perspektiften bakabilmek gerekir.
(ii) Konsantre edilmiş öğrenme metodu “kutunun dışında düşünen”, ezber bozan daha sorgulayıcı ve eleştirel bir aklı barındırmalıdır.
(iii) Kısıtlandırılmış iletişim bilinen modellerden farklı yeni haberleşme kanallarını, sıra dışı bilgi aktarımı metodlarını ve özgün bir lisanı içermelidir.

Yeni Aydan olumlu istifade etmek için, Satürn’ün gelenekçi, gerçekçi, ve düzene saygılı yapılarını Uranüs’ün tüm toplumu ileri götüren, özgürlükçü ve yeniyi öneren devrimciliğiyle birleştirmek gerekir. Yani geleneğe saygılı bir revizyonu zihinlerde, öğrenme şeklinde ve iletişim kanallarında hayata geçirmek gerekir.

Bu Yeni Ay, sizin Doğum Haritanızda hangi eve düşüyorsa o evle ilgili çok güçlü yeni bir zihinsel model kurma, derin konsantre öğrenme ve iletişim kanallarını yeniden yapılandırma enerjisi alacaksınız.

İkizler Yeni Ayından Burçlar Nasıl Etkilenecek?
(Uyarı: Burada değinilen burçlar Doğum Haritasında o burçta bulunan gezegenlerdir. Doğum Haritanızda hangi burçta hangi gezegeniniz bulunduğunu öğrenmek için Youtube kanalımdaki “Doğum Haritası Nasıl Çıkarılır?” videomu izlemelisiniz)

Doğum haritalarında 22 derece İkizler burcunda gezegenleri olanlar, Yeni Ay’ın bilgi ve iletişimi yapılandırma etkisini en güçlü alacak kişilerdir. Bu derecenin düştüğü ev yapılandırma enerjisinin deneyimlendiği yaşam alanını gösterir. Buradaki gezegenin temsil ettiği fonksiyon ve yönettiği evler iletişimde ve zihinsel algıda yapılan inşaatin nasıl bir süreçte yaşandığını anlatır.

Yeni Ay’dan, doğum haritasında 22 derece değişken burçlarda (Yay, Balık ve Başak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sürtüşmeli, meydan okuyucu, krizli; bununla beraber çok güçlü ve harekete geçirici bir etki alacaklar.

Doğum haritalarında 22 derece Hava burçları (Terazi ve Kova) vurgulananlar daha kolay, rahat, şanslı ve yaratıcı bir etki alacak.

Doğum haritalarında 22 derece Ateş burçları (Koç ve Aslan) dolu olanlar da fark ettikleri takdirde değerlendirebilecekleri yapılandırma fırsatlarıyla karşılaşacaklar.

Doğum haritalarında 22 derece Boğa, Yengeç, Oğlak ve Akrep bu Yeni Ayı görmediği için (inconjunct), daha gizli bir düzeyde bir rahatsızlık ve bunun fark edildiği takdirde bir yeniden düzenleme yapma enerjisi almaktadır.

Monday, June 11, 2018

Merkür - Satürn Karşıtı - 16 Haziran 2018
Merkür - Satürn Karşıtı - 16 Haziran 2018

16 Haziran Cumartesi, iletişimin gezegeni Merkür ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı zihinsel ve iletişimsel fonksiyonlarda bir yavaşlamaya işaret eder. Düşüncelerde karamsarlığın, korkunun ve dar görüşlülüğün hakim olduğunu gösterir. Gezegenlerin bulunduğu Yengeç-Oğlak ekseni, bu zorlayıcı düşüncelerin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu zihinsel yoğunlaşma, psikolojik temellerle bağlantı kurma, kendini bütünleme ve böylece kendine özgü bir hedefe doğru ilerleme sürecini içeriyor.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri karamsarlığa teslim olmaktır. Kişi kendi öğrenme ve algılama yeteneklerinden şüphe duyar. Kendini ifade etmekten ve iletişim kurmaktan çekinebilir. Satürn’ün gölgesi, yetersizlik hissiyle kişiyi depresyona sürükler. Gelecek kaygısı ve endişe zihni ele geçirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap disiplinli, metodik, sistematik, planlı ve programlı bir gayretle düşünceleri yapılandırmaktır. Satürn, Mekür’ün temsil ettiği öğrenme kapasitesinde muazzam bir odaklanma yeteneği bahşeder. Bu açının verimli kullanımı, bu konsantrasyon becerisini düşünme, algılama ve eğitim konularında seferber etmektir. Merkür-Satürn ikilisi, algıda gerçekçiliği egemen kılar. Mantık ve realizm imtihanından geçemeyen fikirler elenir. Daha önce denenmiş, geleneksel kalıplarla düşünmeyi sever. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız “beceremem” demeden düşüncelerinizi disiplinle ve azimle, çok çalışarak somutlaştırmalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 6 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: "Mercure et Argus", c.1620, Jacob Jordaens