Wednesday, June 27, 2018

Güneş Satürn Karşıtı - 27 Haziran 2018


Tablo: “Time Clipping the Wings of Love”, Anthony van Dyck (1599–1641)

Güneş Satürn Karşıtı - 27 Haziran 2018

Bugün benliğin ışığı Güneş ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı benliğin özünde yetersizlik hissini ve korkuyu uyandıran ikili zıtlaşmaları gösterir. İlişkiler kanalıyla ortaya çıkan kimlik yapılandırma sorunlarına işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Yengeç-Oğlak ekseni, bu kimlik sorununun yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu sorun bir güvenlik sorunudur. Duygularla ve bilinçdışı ihtiyaçlarla temas kurup içsel güvenliği tesis etmek ile somut, katı, çalışkan bir gayretle dış dünyada güvenliği sağlamak arasında cereyan eder.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri otorite figürleri karşısında aşağılık kompleksine yenik düşmektir. Satürn’ün hilesi “yapamazsın, beceremezsin” şeklinde korkutmalara kanıp, isteklerinden vaz geçmektir. Bu transit altında yaratıcı enerjileri bastırma tehlikesi söz konusudur. Karamsar, depresif ruh halinde kendin olmaktan korkmak, kimliğini sağlam bir şekilde yapılandıramamak çöküşü getirir.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap duygusal isteklerle sorumlulukları dengelemektir. Karşıt açı ikili bir zıtlaşma getirdiği gibi, bu konuda harekete geçmeyi ve dengelemeyi de mecburi kılacaktır. Bu sebeple, her türlü korkutmaya, yıldırmaya ve engele rağmen kimliğin özünden gelen istekler için çaba sarf etmek gerekir. Bu yaratıcı istekleri disiplinle ve çalışkanlıkla fiziki dünyada somutlaştırmak gerekir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız karamsarlığa kapılmadan, benliğinizi sağlamlaştırmalı, bilinçli isteklerinizi sorumlu, gerçekçi bir şekilde inşa etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 5 derece öncü burçlarda (Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.


No comments:

Post a Comment